Podstawa wprowadzenia systemu

 
 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • Uchwała Senatu Nr XXVII/188/07/08 w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 • Zarządzenie Nr 33/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie uruchomienia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 • Zarządzenie nr 14/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 • Zarządzenie nr 46/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Cele systemu

 

 • Podwyższenie jakości kształcenia,
 • Standaryzacja i ujednolicenia sposobu postępowania kadry dydaktycznej i studentów,
 • Podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
 • Określenie odpowiedzialności i uprawnień uczestników procesu kształcenia,
 • Sprecyzowanie i popularyzacja oferty dydaktycznej.

Struktura systemu

Komisja ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w składzie:

 

 • dr inż. arch. Jolanta TOFIL – Pełnomocnik Kierownika ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • dr inż. arch. Ewa TERCZYŃSKA - adiunkt
 • dr inż. Krzysztof TYTKOWSKI - st. wykładowca
 • Audytorzy Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

   

  • dr inż. Piotr DUDZIK
  • dr inż. Anita PAWLAK - JAKUBOWSKA
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Ośrodkowy SZJK