Najbliższa E-konferencj@

Data najbliższej E-konferencji: 7.03.2018

 

Rezerwacja w sieci PIONIER

 

Nazwa: XII_Konferencja_Geometrii_4589

·         GDS: 0048617004390

·         SIP: sip:0048617004390@man.poznan.pl

·         IP: mcu.man.poznan.pl (150.254.161.33) (id: 0048617004390)

·         Tel.: +48618501826 (id: 0048617004390)

·         PIN: -

 

Godzina rozpoczęcia: 2018-03-07 15:30

Czas trwania: 3 h

Planowana liczba terminali: 10

 

Strumieniowanie: http://150.254.161.33/streaming.html?conference_id=0048617004390

Strona wideokonferencji w portalu: <>

 

Archiwum E-konferencji

 

 

Data

Nazwa

Tematyka

 

 

27.09.2017

XI Semin@rium Geometrii

·         Powitanie uczestników

·         dr inż. Sławomir Bogacki „Wizualizacja wypadków oraz jej wpływ na zachowania pracowników w miejscu pracy” (Pracownik Służb BHP – Polska Grupa Górnicza )

·         dr inż. arch. Monika Sroka-Bizoń, mgr inz. arch. Piotr Polinceusz „Tensegrity - intrygująca historia struktury” (Politechnika Śląska)

·         mgr inż. arch. Michał Nessel, mgr inż. arch. Szymon Filipowski ”Algorytmiczne opracowywanie kształtów w architekturze (Politechnika Krakowska)

·         dr inż. Krzysztof Tytkowski „Semin@rium Geometrii 9 XII 2011 – 29 III 2017” (Politechnika Śląska)

·         Sprawy PTGiGI

·         Informacje z Ośrodków

·         Zakończenie

 

 

29.03.2017

X Semin@rium Geometrii

·         Powitanie uczestników

·         mgr inż. Adrian Górynowicz „Rekonstrukcja wirtualna Pałacu Carskiego w Białowieży jako element ewidencji w gospodarce przestrzennej” (Politechnika Białostocka)

·         mgr inż. arch Piotr Polinceusz „Nowe pomoce naukowe w geometrii wykreślnej” (Politechnika Śląska)

·         dr inż. Krzysztof T. Tytkowski ”Elipsa niejeden ma kształt (Politechnika Śląska)

·         dr inż. Krzysztof Tytkowski „Semin@rium Geometrii 9 XII 2011 – 29 III 2017” (Politechnika Śląska)

·         Wolne wnioski i uwagi

 

 

29.09.2016

IX Semin@rium Geometrii

·         Powitanie uczestników

·         dr inż. Anita Pawlak-Jakubowska

"Modelowanie ruchomych przekryć dachowych w oparciu o badania strukturalne mechanizmów klasy II" (Politechnika Śląska)

·         dr inż. Krzysztof Tytkowski

"Wykreślne metody rozwiązywania dachów anizotropowych"

(Politechnika Śląska)

·         Sprawy bieżące PTGiGI

·         Wolne wnioski

·         Ustalenie terminu i gospodarza kolejnego Semin@rium Geometrii i Grafiki Inżynierskiej

·         Zakończenie spotkania

 

 

10.03.2015

VIII Semin@rium Geometrii

·         dr inż. arch. Tomasz Bogaczyk

„Felieton architektoniczno-geometryczny”

(Politechnika Wrocławska)

·         dr inż. arch. Tomasz Bogaczyk

„Temat krajoznawczo-architektoniczno-geometryczny”

(Politechnika Wrocławska)

·         3. inż. Adrian Górynowicz

„Cyfrowa rekonstrukcja nieistniejącego Hotelu Ritz w Białymstoku”

(Politechnika Białostocka)

·         Sprawy Biuletynu PTGiGI

·         Dyskusja

 

 

24.09.2014

VII Semin@rium Geometrii

·         Referat mgr inż. Marcina Ostrowskiego "Metryka Czasowa"

(Politechnika Białostocka)

·         Wykład dr hab. Edwin Koźniewskiego "Geometria w urządzaniu przestrzeni"

(Politechnika Białostocka)

·         Informacje redaktora naczelnego i Biuletynie PTGiGI 26 i 27(?)

 

 

05.03.2014

VI Semin@rium Geometrii

·         Otwarcie Semin@rium

·         Przedstawienie porządku

·         dr inż. arch. Monika Sroka-Bizoń, dr inż. arch. Ewa Terczyńska, dr inż. arch. Jolanto Tofil, mgr inż. Anita Pawlak-Jakubowska

"Gry i zabawy geometryczne semestr zimowy rok akademicki 2013/2014 w Gliwicach i Rybniku"

(Politechnika Śląska)

·         mgr inż. Piotr Dudzik

"Katalog elektroniczny"

(Politechnika Śląska)

·         dr inż. Krzysztof Tytkowski

·         "Nauczanie geometrii i grafiki inżynierskiej w zmieniających się warunkach"

(Politechnika Śląska)

·         dr inż. Sławomir Bogacki

"7 lat Platformy Zdalnej Edukacji Ośrodka Geometrii i Grafiki Inżynierskiej (Politechniki Śląskiej)"

(Politechnika Śląska)

·         Sprawy PTGiGI

·         Wolne wnioski i dyskusja

 

 

23.10.2013

V Semin@rium Geometrii

·         Wstęp: dr inż. Renata Górska (Politechnika Krakowska), dr inż. arch Tomasz Wieja (Akademia Górniczo-Hutnicza)

·         Minuta ciszy ku pamięci dr. inż. Andrzeja Kocha - naszego drogiego Kolegi który tak niespodziewanie od nas odszedł.

·         dr inż. arch. Farid Nassery, Marcin Dudek, Teodor Michalski

"Zastosowanie konfiguracyjnej teorii przestrzeni "SpaceSyntax" w projektowaniu architektoniczno - urbanistycznym przy użyciu programu UCL Depthmap"

(Politechnika Krakowska)

·         dr hab. Krystyna Romaniak:

"E-learning jako narzędzie wspomagania nauczania studentów"

(Politechnika Krakowska)

·         dr inż. arch. Anna Kulig

"Wizualizacja sklepień gotyckich. Modele geometryczne obiektów zabytkowych utworzone na podstawie pomiarów techniką cyfrową"

(Politechnika Krakowska)

·         Mgr inż. arch. Jerzy Rusin

"Inteligentne inwentaryzacje architektoniczne w systemie BIM"

(Politechnika Krakowska)

·         Dyskusja n.t. stanu przygotowań do publikacji "The Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics" - zwracamy się z prośbą do Redaktora Naczelnego w osobie pana dr hab. Edwina Koźniewskiego o krótki komentarz.

·         Wolne wnioski i dyskusja.

 

 

06.03.2013

IV Semin@rium Geometrii

·         dr inż. arch. Tomasz Bogaczyk „Wykorzystanie prezentacji multimedialnych w kursie geometrii wykreślnej”

(Politechnika Wrocławska)

 

 

26.09.2012

III Semin@rium Geometrii

·         prof. dr hab. inż. Bogusław Januszewski „Podstawowe odwzorowania graficzne przestrzeni A4”

(Politechnika Rzeszowska)

·         dr inż. Jacek Abramczyk

„Możliwości i ograniczenia kształtowania formy struktury powłokowej z blach trapezowych”

(Politechnika Rzeszowska)

·         dr inż. Maciej Piekarski

„Koncepcja systemu modularnych przekryć powłokowych”

(Politechnika Rzeszowska)

 

 

07.03.2012

II Semin@rium Geometrii

·        Wizualizacje obiektów sakralnych i architektonicznych wykonane przez studentów absolwentów Politechniki Białostockiej, kierunku Gospodarka Przestrzenna:

·          Inż. Rafał Szczuka

„Wizualizacja kampusu Politechniki Białostockiej”

·          Inż. Krzysztof Łupiński

„Wizualizacja kościoła p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku”

·          Inż. Paweł Sitko

„Wizualizacja kościoła p.w. Chrystusa Króla i Św. Rocha w Białymstoku”

·         mgr inż. Piotra Dudzika (Politechnika Śląska) i dr. hab. Edwina Koźniewskiego (Politechnika Białostocka)

"O optymalizacji kształtu budynku (o rzucie wielokąta prostokątnego) ze względu na koszt jego budowy - studium wstępne".

·         dr inż. arch. Jolanta Owerczuk

„Z dydaktyki geometrii wykreślnej: pokaz powstawania „dachu mącznego”

(Politechnika Białostocka)

·         dr inż. Adam Rużyczka

„Procesy poznawcze. Wrażenia zmysłowe i detekcja sygnałów”

(Uniwersytet Rolnicza w Krakowie)

·         Materiały do Biuletynu PTGiGI nr 23. Proponowany terminarz wydawniczy.

·         Sprawy, informacje różne.

 

 

09.11.2011

I Semin@rium Geometrii

·         dr inż. Sławomir Bogacki

„Modelowanie komputerowe w wizualizacji procesów przemysłowych”

(Politechnika Śląska)

·         dr inż. Krzysztof Tytkowski

„Algorytm BPT detekcja krzywych stożkowych w obrazach rastrowych”

(Politechnika Śląska)

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
ekonferencje