5 czerwca 2019
Programy publikowania otwartego w wydawnictwach Elsevier, Springer, MDPI

Biblioteka Gówna informuje, że zgodnie z nową umową podpisaną w dniu 31 maja 2019 na lata 2019-2021 licencja krajowa Elsevier obejmuje 1819 czasopism, w tym 1638 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 181 czasopism archiwalnych.

 

Licencja krajowa Elsevier 2019-2021 obejmuje dodatkowo pilotażowy program publikowania otwartego czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach zgłoszonych do licencji. Program pozwala na publikację w trzech kolejnych latach odpowiednio 500, 1000 i 1500 artykułów z Polski, których koszt zostanie sfinansowany z krajowej opłaty licencyjnej. Program zostanie uruchomiony w czerwcu 2019 i wtedy zostaną opublikowane szczegółowe instrukcje dla autorów.

 

Szczegółowe informacje na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki

Program Springer Open Choice umożliwia pracownikom bezpłatne publikowanie artykułów w czasopismach hybrydowych Springer. Nowa licencja krajowa Springer działa w tzw. wersji Compact. W licencji Compact większa część opłaty licencyjnej jest przeznaczona na publikowania otwarte, a mniejsza część stanowi opłatę za dostęp do artykułów subskrypcyjnych.

Więcej informacji:

http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#springer

 

Do 31 marca 2020 roku zostało przedłużone członkostwo Politechniki Śląskiej w MDPI

i wszyscy pracownicy Politechniki Śląskiej mogą publikować swoje artykuły z 25% zniżką w czasopismach Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) na zasadzie swobodnego dostępu (Open Access). Politechnika Śląska jest członkiem MDPI i bierze udział w projekcie MDPI Institutional Membership Program. Członkostwo Politechniki daje autorom możliwość skorzystania ze zniżki za publikację w czasopismach odpłatnych.

 

Więcej informacji

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami i publikowania na zasadzie Open Access!

Wiadomość utworzona: 5 czerwca 2019 14:30, autor: Urszula Jadczak
Ostatnia modyfikacja: 5 czerwca 2019 14:41, wykonana przez: Urszula Jadczak
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Biblioteki Politechniki Śląskiej