Biblioteki specjalistyczne

Biblioteki specjalistyczne Politechniki Śląskiej wchodzą w skład wydziałów, instytutów, katedr, jednostek międzywydziałowych lub innych jednostek organizacyjnych Uczelni i są służbowo podporządkowane kierownikom tych jednostek (ze statutu Politechniki Śląskiej). Wraz z Biblioteką Politechniki Śląskiej tworzą system biblioteczno- informacyjny Politechniki Śląskiej.

Biblioteki specjalistyczne gromadzą literaturę, związaną ze specjalnością naukową
jednostki dla potrzeb własnych pracowników naukowych i dyplomantów.

Zbiory te wykazuje Katalog Centralny Bibliotek Specjalistycznych. Ponadto od 1995 r.
opisy książek zagranicznych zakupionych do zbiorów bibliotek specjalistycznych
są wprowadzane do katalogu OPAC.


WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI
Biblioteka Wydziałowa
Gliwice, ul. Akademicka 16, pok. 224
tel. 32 237-20-08; godz.: wt., czw. 11-14
KATALOG (zbiory Instytutu Elektroniki)

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
B1 Laboratorium Budownictwa
Gliwice, ul. Krzywoustego 7, pok. 103
tel. 32 237-21-23; godz.: 9-14

B3 Katedra Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli
Gliwice, ul. Akademicka 5, pok. 315,
tel. 32 237-11-48, 32 237-15-87 (pok. 303)
godz.: wt. 12.30-13.45, śr. 9.30-11.30

B3/Z Pracownia Geometrii i Grafiki Inżynierskiej
Gliwice, ul. Krzywoustego 7, pok. 201
tel. 32 237-24-48; godz.: 9-14

B5 Katedra Mechaniki i Mostów
Gliwice, ul. Akademicka 5, pok. 124 (sekretariat)
tel. 32 237-21-89 (sekretariat)

Biblioteka Katedr:
B6 Katedra Inżynierii Budowlanej
B2 Katedra Konstrukcji Budowlanych
Gliwice, ul. Akademicka 5, pok. 208
tel. 32 237-21-05; godz.: 8-15

B7 Katedra Geotechniki i Dróg
Gliwice, ul. Akademicka 5, pok. 110
tel. 32 237-28-74; godz.: 12-14

WYDZIAŁ CHEMICZNY
CH1 Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii
Gliwice, ul. Krzywoustego 6, pok. 242
tel. 32 237-19-64; godz.: pn.-pt. 9-14
CH1/Z Zespół Technologii Węgla i Odpadów Stałych
Gliwice, ul. Krzywoustego 8, pok. 33
tel. 32 237-26-74; godz.: pn.-cz. 8-12, pt. 8-10
CH1/A Księgozbiór byłej Katedry Chemii Analitycznej
Gliwice, ul. Strzody 7, pok. 205
tel. 32 237-28-45; godz.: 10-14

CH2 Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii
Gliwice, ul. Krzywoustego 4, pok. 25 (wejście przez sekretariat pok. 24)
tel. 32 237-13-08; godz.: pn.-cz. 11-14
Strona WWW 

CH3 Katedra Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego
Gliwice, ul. Strzody 7, pok. 184
tel. 32 237-16-36; godz.: 9-14

CH4 Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów
Gliwice, ul. Strzody 9, pok. 85-6
tel. 32 237-17-56; godz.: 9-14

CH5 Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii
Gliwice, ul. Krzywoustego 4, pok. 226
tel. 32 237-10-32; godz.: 9-14

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
E1 Katedra Elektroenergetyki i Sterowania Układów
Gliwice, ul. Krzywoustego 2, pok. 625
tel. 32 237-18-65; godz.: 9-14

E2 Katedra Metrologii, Elekroniki i Automatyki
Gliwice, ul. Akademicka 10, pok. 20
tel. 32 237-19-14

E3 Katedra Elektrotechniki i Informatyki
Gliwice, ul. Akademicka 10, pok. 202
tel. 32 237-12-29; godz.: pon., wt., pt. 9-14, śr. nieczynne, czw. 12-16
E3/Z Zespół Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie
Gliwice, ul. Akademicka 10a, pok. 127 
tel. 32 237-12-29; godz.: pon., wt., pt. 9-14, śr. nieczynne, czw. 12-16

WYDZIAŁ MATEMATYKI STOSOWANEJ
MS1 Biblioteka Wydziałowa
Gliwice, ul. Kaszubska 23, pok. 503
tel. 32 237-20-23; godz.: pon., śr., czw. 8-10, wt. 10-12, pt. 11.45-13.45 

INSTYTUT FIZYKI - CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
IF Instytut Fizyki
Gliwice, ul. Konarskiego 22B (budynek Centrum Nowych Technologii), pok. 12 (parter)
tel. 32 237-25-93; godz.: pn.-pt. 9-13

WYDZIAŁ GÓRNICTWA, INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA I AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
G1 Katedra Elektrotechniki i Automatyki Przemysłowej
Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 642
tel. 32 237-12-50; godz.: 10-1330

G2 Katedra Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa
Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 247 a,b
tel. 32 237-21-02; godz.: 10-14

G3 Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa
Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 669
tel. 32 237-13-80; godz.: 10-12

G4 Katedra Geomechaniki i Budownictwa Podziemnego
Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 466
tel. 32 237-13-14; godz.: 9-14

G5 Katedra Eksploatacji Złóż
Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 510
tel. 32 237-28-60; godz.: 9-14
G5/Z Zespół Technologii Wydobywczych, Przeróbczych i Gospodarki Odpadami
Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 287
tel. 32 237-11-35 ; godz.: 9-14

G6 Katedra Geologii Stosowanej
Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 522
tel. 32 237-26-46; godz.: 830-1430

WYDZIAŁ INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
IB Biblioteka Wydziałowa
Zabrze, ul. Roosevelta 40, pok. 1
tel. 32 277-74-35

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI
IE1 Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
Gliwice, ul. Konarskiego 20, pok. B-18
tel. 32 237-15-23; godz.: czw. 10-15

IE2 Katedra Ochrony Powietrza
Gliwice, ul. Konarskiego 22B, pok. 229K 229T
tel. 32 237-10-83; godz.: śr. 12-1330

IE3 Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów
Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 128
tel. 32 237-18-43; godz.: 9-14

IE4 Katedra Inżynierii Wody i Ścieków
Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 247 (sekretariat)
tel. 32 237-16-98 (sekretariat)

IE5 Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
a) Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 430 (sekretariat)
tel. 32 237-11-15; godz.: 8-10
b) dawny Zakład Maszyn i Urządzeń Hydraulicznych
Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 334/323
tel. 32 237-22-92
c) Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energet.
Gliwice, ul. Zimnej Wody 9, pok. 13
tel. 32 237-13-68; godz.: 9-14
d) Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Gliwice, ul. Konarskiego 20, pok. 219
tel. 32 237-11-78; godz.: 9-14

IE6 Katedra Techniki Cieplnej
Gliwice, ul. Konarskiego 22 pok. 92
tel. 32 237-16-61; godz.: 9-14
KATALOG

IE6/Z Zespół Techniki Spalania i Silników Spalinowych
Gliwice, ul. Konarskiego 18 pok. 337
tel. 32 237-16-61

IE7 Katedra Biotechnologii Środowiskowej
Gliwice, ul. Akademicka 2 pok. 718
tel. 32 237-29-15 (sekretariat)
KATALOG

WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY
MT1 Katedra Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
Gliwice, ul. Konarskiego 18 a, pok. 354
tel. 32 237-28-17; godz.: 10-11
MT1/Z Zespół Technologii Procesów Materiałowych, Zarządzania i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie
Gliwice, ul. Konarskiego 18 a, pok. 354
tel. 32 237-28-17; godz.: 10-11

MT2 Katedra Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania
Gliwice, ul. Konarskiego 18 a, pok. 288
tel. 32 237-26-53; godz.: 9-14

MT3 Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Gliwice, ul. Konarskiego 18 a, pok. 187
tel. 32 237-18-79; godz.: śr. 10-1130 (tydz. nieparzysty), pt. 1330-1430 (tydz. parzysty)

MT4 Katedra Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej
Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pok. 106
tel. 32 237-14-79; godz.: 9-12

MT5 Katedra Spawalnictwa
Gliwice, ul. Konarskiego 18 a, pok. 306
tel. 32 237-16-89; godz.: 9-14

MT6 Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
Gliwice, ul. Konarskiego 18 a, pok. 457
tel. 32 237-27-41; godz.: 10-14

MT7 Katedra Budowy Maszyn
Gliwice, ul. Konarskiego 18 a, pok. 495
tel. 32 237-16-31; godz.: 9-11

MT8 Katedra Odlewnictwa
Gliwice, ul. Towarowa 7, pok. 109
tel. 32 338-55-17; godz.: 8-12

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
OZ Biblioteka Wydziałowa
Zabrze, ul. Roosevelta 26/28
tel. 32 277-73-09, 32 277-73-68; godz.: pon.-czw. 8-15, pt. 8-12, soboty zjazdowe: 9.15-14.15
KATALOG

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INŻYNIERII LOTNICZEJ
RT Biblioteka Wydziałowa
Katowice, ul. Krasińskiego 8, pok. 218
tel. 32 603-43-48; godz.: 10-14

INSTYTUT BADAŃ NAD EDUKACJĄ I KOMUNIKACJĄ
RIBEK Biblioteka
Gliwice, ul. Hutnicza 9-9A, pok. 22 
tel. 32 400-39-44; godz.: pon.-czw. 10-15, piątek 10-17, sobota zjazdowa 10-14
Strona WWW 
KATALOG - Filologia
KATALOG - Pedagogika 

JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE
RJO5 Studium Języków Obcych (w tym zbiory Zespołu Promocji Nauki i Kultury Brytyjskiej)
Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 700
tel. 32 237-27-76; godz.: 8-15
Katowice, ul Krasińskiego 8, pok. 311
tel. 32 603-42-40, 32 603-42-44; godz.: 10-12

RJO6 Ośrodek Sportu
Gliwice, ul. Akademicka 26, pok. 21
tel. 32 231-23-51; godz.: 10-12
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Biblioteki specjalistyczne