Działalność Upowszechniająca Naukę

Umowa nr 549/P-DUN/2018

Zadanie finansowane w ramach umowy nr 549/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę:

 

Digitalizacja i opracowanie rekordów analitycznych
dla artykułów opublikowanych w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej

Realizacja zadania: 1 styczeń 2018 r. – 31 grudzień 2019

Rodzaj zadania: udostępnianie zasobów bibliotecznych w formie elektronicznej

Numer zadania w Politechnice Śląskiej: 31/020/DUN18/0024-01

Cel: poszerzenie dostępu do źródła informacji o zbiorach bibliotecznych wydawanych w ramach Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej w latach 1954-2006 poprzez katalog Nukat, Karo, Primo i katalog komputerowy Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej oraz upowszechnienie nauki poprzez digitalizację i udostępnianie artykułów naukowych w ramach kolekcji Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej dostępnej w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Śląskiej

Efekt: upowszechnienie nauki poprzez utworzenie ok. 2,7 tys. nowych rekordów bibliograficznych prac analitycznych i wprowadzenie ok. 1,4 tys. nowych rekordów haseł autorskich do Kartoteki Haseł Wzorcowych Nukat oraz udostępnienie w formie elektronicznej 2,7 tys. pełnych tekstów artykułów naukowych w ogólnodostępnej i darmowej Bibliotece Cyfrowej Politechniki Śląskiej

Źródła finansowania:

  • środki własne wnioskodawcy (BG PŚ): 32 400,00 zł
  • środki finansowe na naukę (MNiSW): 37 800,00 zł
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
DUN - rekordy analityczne