Działalność Upowszechniająca Naukę

Umowa nr 549/P-DUN/2018

Zadanie finansowane w ramach umowy nr 549/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę:

 

Digitalizacja i udostępnianie w formie elektronicznej
recenzji rozpraw doktorskich bronionych 
na Politechnice Śląskiej

Realizacja zadania: 1 styczeń 2018 r. – 31 grudzień 2019 r.

Rodzaj zadania: udostępnianie zasobów bibliotecznych w formie elektronicznej

Numer zadania w Politechnice Śląskiej: 31/020/DUN18/0024-02

Cel: upowszechnienie nauki poprzez digitalizację recenzji rozpraw doktorskich bronionych na Politechnice Śląskiej w latach 1954-2016 oraz utworzenie w ramach Repozytorium Politechniki Śląskiej „RePolis” kolekcji rozpraw doktorskich, zawierającej: 5 tys. prac doktorskich, 10 tys. recenzji rozpraw doktorskich, 5 tys. streszczeń i/lub autoreferatów rozpraw doktorskich (dane szacunkowe)

Efekt: upowszechnienie nauki poprzez udostępnienie w formie elektronicznej pełnej dokumentacji związanej z obroną rozpraw doktorskich w ogólnodostępnym i darmowym repozytorium uczelnianym „RePolis”

Źródła finansowania:

  • środki własne wnioskodawcy (BG PŚ): 10 000,00 zł
  • środki finansowe na naukę (MNiSW): 40 000,00 zł
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
DUN - recenzje