Dotacje na innowacje

„Rozwój sprzętowo-programowy platformy i lokalnej sieci dla wirtualnej infrastruktury Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej
w celu pozyskania, tworzenia i udostępniania zasobów naukowych”

 

Mamy przyjemność poinformować, że Politechnika Śląska w Gliwicach realizuje inwestycję współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.

 

Głównym celem projektu jest rozbudowa zasobów cyfrowych Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej, a także zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do zwiększonej liczby publikacji zamieszczonych w elektronicznej bazie biblioteki w oparciu o inicjatywę Open Access. Realizacja projektu rozwinie możliwości wymiany wiedzy oraz zapewni wsparcie dla społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej w rozpowszechnianiu wyników prac naukowo-badawczych, zarządzania wiedzą oraz promowania dorobku naukowego.

 

Projekt będzie realizowany w latach 2011-2013. W tym okresie zostaną zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:

Ø      Zakup i wdrożenie infrastruktury IT wraz ze szkoleniami dla użytkowników, w tym:

-       Modernizacja i budowa okablowania sieci komputerowej, elektrycznej i audio-video, wymagane adaptacje budowlane, modernizacja instalacji klimatyzacyjnej, dostawa, instalacja urządzeń sieci komputerowej oraz urządzeń audio-video;

-    Dostawa, instalacja i konfiguracja serwerów, terminali, oprogramowania, systemu wirtualizacji infrastruktury informatycznej;

Ø     Zakup i instalacja specjalistycznych skanerów do digitalizacji publikacji naukowych;

Ø     Zakup i wdrożenie interfejsu wyszukiwawczego ułatwiającego dostęp do publikacji cyfrowych;

Ø       Zakup i wdrożenie oprogramowania serwerów i desktopów wraz ze szkoleniem aplikacyjnym dla użytkowników;

Ø       Zakup wyposażenia pomieszczeń Biblioteki Cyfrowej;

Ø       Prace wdrożeniowe, w tym:

-        Stworzenie repozytorium prac naukowych i rozwojowych;

-        Tworzenie kolekcji publikacji naukowych (także prac doktorskich i habilitacyjnych pracowników Politechniki Śląskiej oraz publikacji archiwalnych) w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Śląskiej;

 

Całość rozwiązania sprzętowego posłuży do budowy nowoczesnego systemu digitalizacji, zarządzania i udostępniania zasobów w postaci elektronicznej. Zasoby Biblioteki Cyfrowej będą bowiem dostępne z poziomu witryny internetowej (dostęp z każdego miejsca na świecie) oraz w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych.

 

Całkowita wartość projektu:                            6.687.400,00 zł

Udział Unii Europejskiej         (85%)                     5.684.290,00 zł

Budżet Państwa                   (15%)                     1.003.110,00 zł

  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego


 

Kierownik Projektu: dr Monika Odlanicka-Poczobutt 

tel. 32/237 14 77  
e-mail: monika.odlanicka-poczobutt@polsl.pl

strona www projektu: http://projekt.bg.exclusivesite.pl/ 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dotacje na innowacje