Regulations
Authorized Users are granted online access to the Licensed Materials (databases, journals, books) and they may download, save, or print text, search results, or other information only for their private use or research. The Licensee and Authorized Users may only use this online access in accordance to all applicable laws and regulations.
Systematic or programmable downloading, printing, transmitting, or copying of the Licensed Materials is prohibited. The use of “robots”, downloading or attempting to download large amounts of material in a short period of time is prohibited.


Title list of e-resources
List A-to-Z
Digital Libraries
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
E-resources