Katalog Centralny Bibliotek Specjalistycznych


Katalog Centralny Bibliotek Specjalistycznych jest tworzony w Bibliotece Politechniki Śląskiej od lat 50. XX w. i zawiera alfabetyczny zbiór kart katalogowych. Katalog stanowi centralne źródło informacji o posiadanych zbiorach przez biblioteki zakładowe, katedralne, instytutowe, wydziałowe oraz jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane.

Karty katalogowe zostały zeskanowane zgodnie z porządkiem szufladkowym, a następnie utworzone zostały 3 przeszukiwalne indeksy: autor, tytuł, sygnatura, a na podstawie pieczęci przydzielono odpowiednie lokalizacje – zarówno dawne (dla jednostek historycznych) jak i obowiązujące (dla obecnych bibliotek).

E-katalog kartkowy     E-katalog kartkowy - prezentacja

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Katalog Centralny Bibliotek Specjalistycznych