Oddział Czasopism

Czytelnia Czasopism
e-mail:
bg.czas@polsl.pl
tel.: 32 237 28 98

Oddział Informacji Naukowej

Oddział Informacji Naukowej
e-mail:
bg.info@polsl.pl
tel.: 32 237 14 66

Czytelnia Ogólna I
e-mail: bg.czyt1@polsl.pl
tel.: 32 237 16 40

Czytelnia Ogólna II
e-mail: bg.czyt2@polsl.pl
tel.: 32 237 28 86

Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej
e-mail: bg.normy@polsl.pl
tel.: 32 237 28 95

Sekcja Dokumentacji
e-mail: bg.dnp@polsl.pl
tel.: 32 237 26 47

Oddział Udostępniania Zbiorów

Wypożyczalnia
e-mail: bg.wypozycz@polsl.pl
tel.: 32 237 16 70

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
e-mail: bg.wypmb@polsl.pl
tel.: 32 237 21 68

Oddział Zbiorów Zwartych

Sekcja Gromadzenia Zbiorów
e-mail: bg.grom@polsl.pl
tel.: 32 237 16 12

Sekcja Opracowania Zbiorów
e-mail: bg.oprac@polsl.pl
tel.: 32 237 21 35

Sekcja Bibliotek Specjalistycznych
e-mail: bg.sekcja@polsl.pl
tel.: 32 237 12 42

Sekcja Digitalizacji

e-mail: bg.bcpsl@polsl.pl 
tel.: 32 237 14 34

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Struktura biblioteki