INFORMATOR

Gdzie jesteśmy
Godziny otwarcia
Jak się zapisać
Wypożyczalnia
Korzystanie ze zbiorów na miejscu
Zbiory elektroniczne
Internet
Kopiowanie, wydruki
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
Nie wiesz…

Gdzie jesteśmy

Biblioteka Politechniki Śląskiej, Gliwice, ul. Kaszubska 23

Filia w Katowicach, ul. Krasińskiego 8

Godziny otwarcia 

 • Biblioteka Politechniki Śląskiej

Wypożyczalnia, Czytelnie Ogólne I i II, Czytelnia Czasopism, Oddział Informacji Naukowej, Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej

poniedziałek - piątek: 8:00-18:00
sobota: 9:00-14:00

 • Filia w Katowicach
Wypożyczalnia:
poniedziałek - czwartek: 9:00-16:00
piątek: 9:00-17:00
sobota: 9:00-14:00

Czytelnia i Pracownia Komputerowa:
poniedziałek - piątek: 9:00-16:00
sobota: nieczynne
Jak się zapisać

Aby zapisać się do Biblioteki należy:
 • wypełnić przez Internet formularz rejestracji

  Zapisy online

 • wysłać maila do Wypożyczalni bg.wypozycz@polsl.pl z prośbą o aktywację konta
 • przy pierwszym odbiorze książek zgłosić się do Wypożyczalni z aktualną legitymację studencką, indeksem lub dowodem osobistym (studenci innych państwowych uczelni Aglomeracji Śląskiej, z którymi podpisano stosowną umowę – indeks z pieczątką macierzystej biblioteki)
 • w Wypożyczalni wnieść opłatę za kartę biblioteczną – dotyczy tylko osób wypożyczających za kaucją.
Wypożyczalnia (parter, hol), tel. 32 237-16-70, bg.wypozycz@polsl.pl
Zamawianie książek:
 • Książki zamawia się poprzez katalog online - OPAC
 • Odbiór książek jest możliwy po 1 godzinie od złożenia zamówienia, a na początku każdego semestru – po 24 godzinach
 • Zamówione książki należy odebrać w Wypożyczalni w ciągu 14 dni kalendarzowych.
Rezerwacja książek:
 • Jeżeli wszystkie pozycje danego tytułu są wypożyczone można dokonać rezerwacji.
 • Rezerwacja książek następuje w ramach limitu wypożyczeń.
 • O pojawieniu się zarezerwowanej książki (zwróceniu jej przez innego czytelnika) powiadamiamy e-mailem.
Limity wypożyczeń:
 • studenci Politechniki Śląskiej – 15 książek na 5 miesiący,
 • pracownicy/doktoranci Politechniki Śląskiej – 30/20 książek na 1 rok,
 • słuchacze studiów podyplomowych Politechniki Śląskiej – 5 książek na 5 miesięcy,
 • studenci państwowych uczelni województwa śląskiego - 5 książek na 2 miesiące,
 • czytelnicy spoza uczelni, pod warunkiem wpłacenia kaucji za każdą wypożyczoną książkę – 3 książki na 1 miesiąc.
 • uczeń Liceum Politechniki Śląskiej – 5 książek na 3 miesiące,
 • emeryt Politechniki Śląskiej – 3 książki na 5 miesięcy.
Zwrot książek:
 • Wypożyczone książki należy zwracać terminowo.
 • 7 dni przed upływem terminu zwrotu Czytelnik jest o tym powiadamiany e-mailem.
 • Za nieterminowy zwrot książek jest naliczana opłata w wysokości 0,20 zł za egzemplarz za każdy dzień zwłoki.
 • O początku naliczania opłaty Czytelnik jest informowany e-mailem.

Prolongata (samodzielne przedłużenie terminu zwrotu):

Możliwa jest trzykrotna samodzielna prolongata książki przez Czytelnika poprzez OPAC. System dopuszcza prolongaty tylko wtedy, gdy:

 • Czytelnik nie przekroczył terminu wypożyczenia żadnej książki,
 • ma uregulowane ewentualne zaległości wobec Biblioteki,
 • dana książka nie jest zamówiona przez innego Czytelnika.

Karty obiegowe

Karty obiegowe podpisywane są w Wypożyczalni w holu Biblioteki -należy  przynieść legitymację studencką lub dowód osobisty. Kartę obiegową można także przesłać mailem na adres: bg.wypozycz@polsl.pl

Korzystanie ze zbiorów na miejscu
 • Część księgozbioru jest udostępniana na miejscu w czytelniach.
 • Prawo korzystania z czytelni ma każda osoba zamierzająca skorzystać  z zasobów biblioteki.
 • W czytelniach funkcjonuje wolny dostęp do półek.
 • Dla Czytelników dostępne są samoobsługowe, bezpłatne skanery w czytelniach.
Czytelnie Ogólne (parter)

Udostępniają książki i skrypty z następujących dziedzin:
 • Czytelnia Ogólna I (parter, p. 23), tel. 32 237 16 40, bg.czyt1@polsl.pl
  • energetyka, elektrotechnika, elektronika
  • automatyka, robotyka
  • informatyka, telekomunikacja
  • budowa maszyn
  • metalurgia, materiałoznawstwo
  • górnictwo
  • budownictwo i konstrukcje budowlane
  • inżynieria lądowa, inżynieria sanitarna
  • samochody i inne środki transportu
  • turystyka
  • ekonomia i marketing
  • bankowość i finanse
  • bhp, ergonomia
  • medycyna, biomateriały, biotechnologia

 • Czytelnia Ogólna II (parter, p. 04), tel. 32 237 28 86, bg.czyt2@polsl.pl
  • chemia, fizyka, matematyka
  • geografia, geologia
  • ekologia
  • architektura, rysunek techniczny
  • języki obce
  • historia, prawo, socjologia, filozofia
  • psychologia, pedagogika
  • organizacja i zarządzanie
  • zarządzanie: transportem, logistyką
  • zarządzanie: produkcją, kadrami
  • rachunkowość, księgowość, finanse
  • reklama, PR
Czytelnia Czasopism (II piętro) tel. 32 237 15 66, bg.czas@polsl.pl

Udostępnia:
 • polskie i zagraniczne czasopisma naukowo-techniczne oraz prasę codzienną,
 • papierowe wersje prac doktorskich obronionych na Politechnice Śląskiej.

Czasopisma można wyszukać w katalogu online - OPAC

Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej
(parter, p.02) tel. 32 237 28 95, bg.normy@polsl.pl

Udostępnia:
 • patenty polskie,
 • normy krajowe: PN, BN, wdrożenia norm EN, IEC, ISO; o tematyce zgodnej z profilem Politechniki Śląskiej,
 • czasopisma patentowe i normalizacyjne,
 • poradniki,
 • wytyczne, instrukcje, przepisy, materiały pomocnicze,
 • katalogi firmowe, leksykony, słowniki,
 • katalogi polskich norm i norm branżowych,
 • europejskie normy projektowania konstrukcji budowlanych, tzw. Eurokody (lista dostępnych Eurokodów w języku angielskim). 
Oddział Informacji Naukowej (parter, p. 23A) tel. 32 237 14 64, bg.info@polsl.pl

 • pomaga w tematycznym wyszukiwaniu literatury,
 • lokalizuje książki i czasopisma niedostępne w bibliotece,
 • szkoli użytkowników w zakresie wyszukiwania literatury,
 • bezpłatnie udostępnia stanowiska komputerowe w celu przeszukania katalogów oraz dostępnych baz danych,
 • wykonuje analizy cytowań na wniosek pracowników naukowych Politechniki Śląskiej
  wzór zamówienia 
Zbiory elektroniczne
Biblioteka udostępnia w wersji elektronicznej katalogi zbiorów drukowanych, a także pełne teksty artykułów, książek, prac doktorskich. Wyszukiwanie można przeprowadzić: Dostęp do zasobów:

 katalogi biblioteczne, repozytoria i niektóre bazy dostępne są w Internecie bez ograniczeń.

 bazy licencjonowane dostępne są dla Czytelników:

 • z komputerów bibliotecznych
 • z własnych komputerów w Bibliotece za pośrednictwem sieci EDUROAM 
 • w sieci akademickiej - z komputerów na wydziałach i w domach studenckich
 • z komputerów domowych poprzez system HAN
Internet
 • W Czytelniach oraz w holu Biblioteki dostępne są dla wszystkich zainteresowanych komputery z Internetem.
 • Czytelnicy mogą korzystać także z Internetu na własnych urządzeniach za pośrednictwem sieci EDUROAM.
 • Pracownicy i studenci Politechniki Śląskiej mogą uzyskać dostęp z komputerów domowych do zasobów Biblioteki poprzez system HAN.
Kopiowanie, wydruki
Na terenie Biblioteki można bezpłatnie zeskanować fragmenty książek w Czytelni
Ogólnej I i II (parter).


Wydruki czarno-białe i kolorowe można wykonywać z każdego komputera ogólnie dostępnego. Odbiór i opłaty dokonuje się w Wypożyczalni (parter).

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna (parter, Czytelnia Ogólna II) tel. 32 237-21-68, bg.wypmb@polsl.pl
Książki oraz artykuły z czasopism niedostępne w naszej Bibliotece można zamówić w Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

Koszt sprowadzenia materiałów:
 • z bibliotek krajowych – 10 zł (zryczałtowana opłata pocztowa), opłata za wykonanie kserokopii artykułu,
 • z bibliotek zagranicznych – 15 zł (zryczałtowana opłata pocztowa), koszty bankowe i opłata za wypożyczenie lub wykonanie kserokopii.
Zamówienia należy składać poprzez formularz.
Nie wiesz…
 • gdzie się udać,
 • jak szukać literatury,
 • gdzie znaleźć potrzebne książki, artykuły, normy?
pytaj dyżurnych bibliotekarzy, weź udział w szkoleniu bibliotecznym 

Nie ma w zbiorach potrzebnych publikacji? – Zaproponuj zakup
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Informator