ORCID - Open Researcher and Contributor ID

Zarządzenie nr 100/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 września 2018 r. w sprawie obowiązku uzyskania międzynarodowego numeru identyfikującego autorów publikacji ORCID (Open Researcher and Contributor ID).

ORCID jest to międzynarodowy system identyfikacji autorów, który jest standardem w światowej nauce. Służy do jednoznacznej identyfikacji autora oraz jego dorobku poprzez osobiste uwierzytelnianie autorstwa. ORCID jest rekomendowany przez wiodące instytucje i wydawców naukowych. Wymagany jest podczas zgłaszania prac do publikacji w takich wydawnictwach jak np. Elsevier, IEEE, Springer, Wiley.

Identyfikator

Unikalny identyfikator autora składa się z 16 cyfr podzielonych na 4 równe części. Cały identyfikator ma format adresu URL:  https://orcid.org/0000-0002-1825-0097. Jest to przykładowy identyfikator fikcyjnego autora Josiaha Carberry’ego stworzony na potrzeby testów i szkoleń.

Profil użytkownika

Każdy autor indywidualnie zakłada swoje konto i określa zakres danych widocznych dla innych użytkowników. Po założeniu konta należy przyporządkować do niego swoje publikacje, a także dbać o aktualność prezentowanych informacji.

Jak autoryzować numer ORCID w systemie POL-on
 
Numer ORCID jest wykorzystywany do jednoznacznej identyfikacji autorów w systemach POL-on i PBN. W celu autoryzacji ORCID w tych systemach, konieczne jest założenie przez autora indywidualnego konta w PBN oraz połączenie go z numerem ORCID oraz kontem w POL-on.
 

Zarządzenie nr 141/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie obowiązku autoryzowania międzynarodowego numeru identyfikującego autorów publikacji ORCID (Open Researcher and Contributor ID) w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej.

Korzyści ze stosowania ORCID

Jednoznaczna identyfikacja autora, bez względu na:

 • powtarzalność imion i nazwisk dla różnych osób
 • zmianę nazwiska
 • zmienioną kolejność imienia i nazwiska w wyniku błędu lub różnic kulturowych
 • niekonsekwentne stosowanie skrótów imion
 • różnice w zapisie znaków diakrytycznych
 • błędy typograficzne
 • zmiany miejsca pracy i afiliacji

Możliwość zastosowania w liczących się bazach bibliograficznych, repozytoriach i serwisach takich jak Web of Science, Scopus, PBNWiększa widoczność i łatwość upowszechniania publikacji w Sieci

Możliwość zgromadzenia wszystkich publikacji w jednym miejscu

Zalety systemu ORCID

 • Bezpłatny, tworzony i utrzymywany przez organizację non-profit ORCID, Inc.
 • Międzynarodowy, skupiający obecnie ponad 5 mln naukowców z całego świata
 • Niezależny od komercyjnych wydawców
 • Umożliwiający zintegrowanie numeru ORCID z innymi systemami identyfikacji autorów np. Scopus Identifier, Researcher ID, PBN ID
 • Łatwy w obsłudze

Warunki efektywnego wykorzystania ORCID

 • Podanie w dostępie publicznym możliwie pełnych informacji o autorze
 • Zarejestrowanie informacji o publikacjach
 • Bieżące aktualizowanie profilu

Prezentacje szkoleniowe

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
ORCID