Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej
 
         
Miejsce Kontakt Godziny otwarcia
Biblioteka Politechniki Śląskiej
ul. Kaszubska 23a
Parter, pokój 02
tel. 32-237-28-95
e-mail: bg.normy@polsl.pl

Regulamin OIPiN

poniedziałek-piątek: 8.00-18.00
przerwa: 15:00-15:20

sobota: 9.00-14.00
 

Ośrodek gromadzi i udostępnia patenty, normy, czasopisma, materiały pomocnicze dotyczące wynalazczości i normalizacji oraz katalogi firmowe, leksykony, cenniki i wytyczne.

Ośrodek umożliwia wydruk fragmentów norm osobom działającym na rzecz uczelni, prowadzącym zajęcia dydaktyczne lub badania naukowe, a także innym osobom przygotowującym na terenie Politechniki Śląskiej opracowania na potrzeby dysertacji doktoranckich na podstawie odpowiednich deklaracji umieszczonych na wnioskach o dostęp do zbiorów: wniosek nr 1, wniosek nr 2.

Porad prawnych dla pracowników Politechniki Śląskiej związanych z wynalazczością oraz znakami towarowymi udzielają rzecznicy patentowi:
Biuro Rzecznika Patentowego Politechnika Śląskiej, pokój 40
ul. Akademicka 2 (budynek Wydziału Górniczego)
44-100 Gliwice
tel. 32-237-22-02

INFORMACJA PATENTOWA

Kontakt do Centrum Innowacji i Transferu Technologii w sprawie informacji dotyczącej patentów: patlib@polsl.pl

Bazy danych dostępne lokalnie:
 • POLPAT - baza bibliograficzna obejmująca polskie opisy patentowe /od 1975 r./, zgłoszenia patentowe /od 1988 r./, wzory użytkowe /od 1980 r./ i zgłoszenia o prawo ochronne /od 1988 r./.
 • ESPACE PRECES - baza pełnotekstowa zawierająca opisy patentowe z krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Polska, Bułgaria, Czechy, Litwa, Rumunia, Słowacja, Węgry) /od 1993 r. do 2008 r./
 • ESPACE ACCESS PRECES - serwis wyszukiwawczy do bazy ESPACE PRECES zawiera opisy bibliograficzne patentów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Polska, Bułgaria, Czechy, Litwa, Rumunia, Słowacja, Węgry). Dane bibliograficzne do patentów z lat 1993 - 2008.
Wydawnictwa na nośniku papierowym:
 • opisy patentowe, wszystkie klasy /od 1945 r. do 2001 r./
 • Biuletyn Urzędu Patentowego /od 1979 r./
 • Wiadomości Urzędu Patentowego /od 1946 r./
 • Wykaz Patentów na Wynalazki udzielonych przez Urząd Patentowy /od 1955 r. do 2007 r./
 • Wykaz Wzorów Użytkowych /od 1970 r. do 2007 r./
 • Dziennik Urzędowy Urzędu Patentowego RP /od 2001 r. -/
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa
 • Prawo Wynalazcze i inne materiały wydawane przez Urząd Patentowy RP

PATENTY I WZORY UŻYTKOWE

Pomocne linki:
Bazy patentowe krajowe i światowe:
 • www.uprp.pl - Urząd Patentowy RP
 • ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/- baza danych Urzędu Patentowego RP - możliwość wyszukiwania polskich patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i innych przedmiotów ochrony własności przemysłowej  
 • www.uspto.gov/patft/index.html - baza dokumentów patentowych w Urzędzie patentowym Stanów Zjednoczonych (United State Patent and Trademark Office)
 • DEPATISnet - baza dokumentów patentowych Niemieckiego Urzędu Patentowego (Deutsches Patent und Markenamt)
 • worldwide.espacenet.com - baza dokumentów patentowych Europejskiego Urzędu patentowego (European Patent Office) zawierająca dokumenty patentowe lub ich abstrakty z różnych krajów z całego świata
 • pl.espacenet.com - polski interfejs do bazy dokumentów patentowych Europejskiego Urzędu Patentowego (European Patent Office)
 • www.wipo.int - World Intellectual Property Organization (WIPO), specjalistyczna agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych zajmująca się problemami rozwoju międzynarodowej własności intelektualnej
 • więcej na stronie www.uprp.pl

ZNAKI TOWAROWE

Pomocne linki:
INFORMACJA NORMALIZACYJNA

W katalogu OPAC naszej biblioteki skatalogowane są normy począwszy od 1.01.2010 roku.
W sprawie informacji na temat posiadanych norm prosimy o kontakt osobisty, mailowy lub telefoniczny
Posiadamy:
 • Polskie Normy - w tym normy międzynarodowe i europejskie wprowadzone do Polskiech Norm (PN-ISO, PN-IEC, PN-ETS, PN-EN i inne) o temetyce zgodnej z profilem Politechniki Śląskiej
 • Polskie Normy oryginalne - wybrane normy
 • Polskie Normy Branżowe - częściowy zbiór
 • czasopisma wydawane przez Polski Komitet Normalizacyjny i Główny Urząd Miar
 • Katalog Polskich Norm i Katalog Norm Branżowych
 • inne materiały dotyczące normalizacji
Pomocne linki
 • www.pkn.pl - Polski Komitet Normalizacyjny, w serwisie dostępny jest Katalog Polskich Norm
 • www.cencenelec.eu - European Standardization (strona wspólna CEN i CENELEC)
 • www.cenelec.eu - CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization)
 • www.cen.eu - CEN (European Committee for Standardization)
 • www.iso.org - ISO (International Organization for Standardization)
 • www.etsi.org - ETSI (The European Telecommunications Standards Institute)
 • www.iec.ch - IEC (International Electrotechnical Commission)
 • www.astm.org - ASTM (American Society of Testing and Materials)
 • www.din.de - DIN (Deutsches Institut für Normung)

Lista organizacji normalizacyjnych

Normy zagraniczne można kupić za pośrednictwem PKN lub przez strony internetowe organizacji normalizacyjnych krajów których normy zamierzamy nabyć.

Informacje o materiałach np. metale, polimery (właściwości, skład chemiczny) można znaleźć na amerykańskiej stronie www.matweb.com
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Ośrodek informacji patentowej i normalizacyjnej