Ośrodek Informacji Patentowej i Informacyjnej

(parter, hall)
tel.: 32 237 28 95
e-mail: bg.normy@polsl.pl, patlib@polsl.pl

Zbiory z zakresu nauk teoretycznych:

  • normy krajowe PN (o tematyce zgodnej z profilem Politechniki Śląskiej),
  • europejskie normy projektowania konstrukcji budowlanych, tzw. Eurokody,
  • wdrożenia norm EN – PN-EN,
  • wdrożenia norm IEC – PN-IEC,
  • wdrożenia norm ISO – PN-ISO,
  • normy branżowe BN (o tematyce zgodnej z profilem Politechniki Śląskiej),
  • katalogi polskich norm i norm branżowych,
  • literatura firmowa.

Usługi:

  • bezpłatne udostępnianie na miejscu zbiorów normalizacyjnych,
  • pomoc w tematycznym wyszukiwaniu norm.
Z Ośrodka mogą korzystać wszyscy zainteresowani.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Ośrodek Informacji Patentowej i Informacyjnej