BaWiNaTech
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biblioteka Główna rozpoczęła realizację nowego projektu:

FSP-27/RJO5/2013 Budowa wirtualnej infrastruktury informatycznej dla regionalnej zintegrowanej naukowo-technicznej bazy wiedzy BAWINATECH w Gliwicach - 1.3 RPO WSL.

Przedmiotem projektu jest stworzenie zaawansowanej bazy wiedzy BAWINATECH (Baza Wiedzy Naukowo-Technicznej), która powstanie w przestrzeni wirtualnej jako cyfrowa platforma zarzadzania wiedzą w której zintegrowane zostaną informacje o zasobach badawczo-naukowych Politechniki Śląskiej. W ramach bazy BAWINATECH powstaną bazy: literatury naukowo-technicznej, baza nowych technologii, baza ekspertów specjalistycznej aparatury naukowo-technicznej, baza nowych technologii i projektów badawczych.

Projekt jest finansowany w 85% z programu RPO WSL 1.3 i w 15 % z MRR.
 
Wartość ogółem: 2 498 659,62 PLN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do składania ofert na rozpowszechnienie dostępu do zasobów BAWINATECH dla użytkowników końcowych, a w szczególności środowiska akademickiego Politechniki Śląskiej z uwzględnieniem bezpieczeństwa i ochrony danych
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do składania ofert na skonfigurowanie i wdrożenie rozszerzonych funkcjonalności systemu utrzymującego prywatną chmurę obliczeniową dla efektywniejszego zarządzania i dostosowywania do wymagań użytkownika końcowego usług zapewniających dostęp do zasobów BAWINATECH
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do składania ofert na integrację lokalnych zasobów papierowych (książki, czasopisma) z jednolitym systemem wyszukiwawczo-prezentacyjnym (wdrożenie interfejsu Any2Primo)
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie (skład i łamanie), opracowanie graficzne i zaprojektowanie layoutu oraz wydruk publikacji pt. „Systemy biblioteczne nowej generacji. Platformy usług”
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do składania ofert na uruchomienie Wirtualnej Regionalnej Zintegrowanej Naukowo-Technicznej Bazy Wiedzy BAWINATECH - modyfikacja bazy bibliograficznej Expertus oraz rozszerzenie lokalnego indeksu wyszukiwawczego o bazę DOROBEK
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie ekspertyzy określającej warunki księgowania prywatnej chmury obliczeniowej funkcjonującej na Politechnice Śląskiej na potrzeby regionalnej zintegrowanej naukowo-technicznej bazy wiedzy BAWINATECH
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do składania ofert na wynajęcie sali pod organizację uroczystej kolacji dla uczestników Konferencji z posiłkiem oraz imprezami towarzyszącymi
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie recenzji referatów zgłaszanych w ramach konferencji w dniach 15-16 października 2015 r. pt: „Systemy biblioteczne nowej generacji. Platformy usług. BAWINATECH pomost do wiedzy”
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie prezentacji i wygłoszenie referatu eksperckiego podczas konferencji w dniach 15-16 października 2015 r. pt: „Systemy biblioteczne nowej generacji. Platformy usług. BAWINATECH pomost do wiedzy”
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i dostawę ręcznie wykonanych zestawów czekoladek w eleganckich pudełku wraz z nadrukiem

„Zmianie ulega punkt III.1A „Przygotowanie i dostawa 120 szt. ręcznie wykonanych zestawów czekoladek …” na „Przygotowanie i dostawa 130 szt. ręcznie wykonanych zestawów czekoladek …” 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i dostawę materiałów promocyjnych wraz z nadrukiem
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę rollbanerów promocyjnych.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zaproszenie do składania ofert na digitalizację kart katalogowych
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zaproszenie na dostawę oklejek z folii PCV oraz etykiet samoprzylepnych
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Kwestionariusz osobowy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Oferta na zaprojektowanie, wykonanie, montaż i dostawę tablicy informacyjnej.

 ZaproszenieWzór oferty.

Procedura została unieważniona.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ogłoszenie o organizowanym naborze na stanowisko: Specjalista administracyjny – koordynator administracyjny projektu

Kwestionariusz osobowy 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oferta na zaprojektowanie, wykonanie, montaż i dostawę tablicy informacyjnej

Zaproszenie, Wzór oferty
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
BaWiNaTech