Cytowania - gdzie szukać
Cytowania - pomocne informacje
 • Analiza cytowań - na wniosek zainteresowanych pracowników naukowych Oddział Informacji Naukowej przygotowuje nieodpłatnie zestawienia bibliometryczne na potrzeby oceny dorobku naukowego w ramach postępowań awansowych.
  Analiza wykonywana na podstawie dostarczonej listy publikacji obejmuje: 
  - sporządzanie wykazów publikacji indeksowanych w Web of Science, Scopus i in., 
  - obliczanie indeksu Hirscha wg wskazanych baz 
  - obliczanie sumarycznego Impact Factor wg JCR.
  Czas wykonania analizy wynosi co najmniej 3 dni robocze.
  Kontakt: Oddział Informacji Naukowej, e-mail: 
  bg.dnp@polsl.pl, tel. 32 237-26-47 
 • Jak dodać prace do Google Scho­lar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha. Poradnik dla początkujących - poradnik napisany przez dra Emanuela Kulczyckiego, autora bloga Warsztat Badacza 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Cytowania