Dorobek naukowy pracowników Politechniki Śląskiej
  • Dorobek - baza publikacji pracowników Politechniki Śląskiej opracowywana przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Politechniki Śląskiej w Gliwicach
  • Polska Bibliografia Naukowa - baza publikacji polskich naukowców na platformie POL-on
  • REPOLIS - Repozytorium Cyfrowe Politechniki Śląskiej
Zarządzenia Rektora Politechniki Śląskiej
  • Zarządzenie nr 81/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie dokumentacji dorobku naukowego pracowników Politechniki Śląskiej 
  • Zarządzenie nr 8/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia z dnia 28 stycznia  2019 roku w sprawie określenia kryteriów  oceny okresowej dla poszczególnych grup nauczycieli akademickich, rodzajów stanowisk oraz trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dorobek