Naukowiec w sieci
 • ORCID - Open Researcher and Contributor ID – międzynarodowy system identyfikacji autorów, który ma być standardem w całej światowej nauce. System umożliwia osobiste uwierzytelnianie autorstwa. ORCID jest rekomendowany przez wiodące instytucje i wydawców naukowych. Może zostać zintegrowany z ReseacherID na platformie Web of Science oraz z PBN ID w Polskiej Bibliografii Naukowej.
  Więcej informacji o ORCID
 • Publons - w 2019 r. połączony z ResearcherID - serwis umożliwia śledzenie publikacji, wskaźników cytowań, indeksu H, recenzji i redakcji czasopism, identyfikowanie potencjalnych współpracowników w jednym profilu, który można zintegrować z ORCID. 
  Najczęściej zadawane pytania
 • ResearchGATE - międzynarodowy serwis społecznościowy skierowany do naukowców i studentów.
 • InCites Benchmarking & Analytics narzędzie bibliometryczne na platformie Web of Science.
  InCites skierowane jest do autorów, instytucji naukowych i badawczych, bibliotekarzy. Autorom i jednostkom naukowym służy do:
  - zdefiniowania i określenia wpływu swojego dorobku naukowego,
  - oceny dziedziny i obszarów działalności naukowej,
  - stworzenia sieci współpracy autorskiej i instytucjonalnej,
  - wyszukania odpowiednich źródeł do publikacji,
  - określenia trendów w wybranych dziedzinach.
  Aby uzyskać dostęp do narzędzia należy założyć osobiste konto na platformie
  Web of Science. Szczegółowe informacje zawarte są w broszurze.
  Dostępna jest też strona internetowa, która zawiera kompendium wiedzy na temat narzędzia:
  clarivate.savoinspire.com/ickompedium.
 • SciValto narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus.  Umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki, patrz opis. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier. Może to być konto założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus. Konto można założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Naukowiec w sieci