Ranking czasopism naukowych
  • Clarivate Analytics Master Journal List (tzw. lista filadelfijska) - notuje czasopisma z różnych dziedzin nauki uwzględnione w bazach Clarivate Analytics (poprzednio Thomson Reuters) zamieszczonych na platformie Web of Science
    Polskie czasopisma w Web of Science 
  • Journal Citation Reports - Interdyscyplinarna baza danych, tworzona przez Clarivate Analytics  (poprzednio Thomson Reuters), stanowi narzędzie oceny wartości merytorycznej czasopism w oparciu o Impact Factor oraz inne wskaźniki cytowań 
  • SCIMAGO - portal przeznaczony do porównywania czasopism pod kątem cytowań, ilości publikowanych artykułów, wskaźnika SJR (wskaźnik "cytowalności" i "oglądalności"), wskaźnika H (Hirscha, tzw. wskaźnik "produktywności naukowej"). Dane opracowywane są na podstawie bazy Scopus firmy Elsevier. Serwis stanowi bezpłatną alternatywę dla bazy JCR i wskaźnika Impact Factor
  • ERIH Plus - lista referencyjna czasopism uruchomiona w lipcu 2014 r., opracowywana przez Norwegian Social Science Data Services na bazie listy ERIH. Zawiera recenzowane czasopisma naukowe z dziedzin humanistycznych i społecznych
Open Access
Jak pisać pracę naukową
Wypłaty dla autorów
  • KOPIPOL - wypłaty dla autorów z systemu repartycji indywidualnej z tytułu kopiowania publikacji naukowych.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Gdzie i jak publikować