Punktacja MNiSW za publikacje naukowe

Punktacja MNiSW za publikacje naukowe od 2005 r. według

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
Rozporządzenia MNiSW z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych
Rozporządzenia MNiSW z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym - rozporządzenie wejdzie w życie 01.01.2017 r.
Rozporządzenia MNiSW z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym
Rozporządzenia MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym,
Rozporządzenia MNiSW z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym
Rozporządzenia MNiI z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę
Punktacja za publikacje w latach 2001-2004 wg zasad Komitatu Badań Naukowych

Rozporządzenie Przewodniczącego KBNz dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę

Lista zbiorcza czasopism punktowanych
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Punktacja