Dorobek naukowy pracowników Politechniki Śląskiej


Baza jest dostępna on-line

Uwaga:

 • Zarządzenie nr 81/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie dokumentacji dorobku naukowego pracowników Politechniki Śląskiej 
 • Punktacja czasopism za lata 2013-2018 jest podawana w bazie wg listy czteroletniej (A, B, C)

Wypełnienie formularza jest jedynie zgłoszeniem do bazy i nie jest jednoznaczne z natychmiastowym pojawieniem się publikacji w bazie.

Zawartość:
Baza obejmuje publikacje, rozprawy doktorskie oraz niepublikowane prace naukowo-badawcze pracowników Politechniki Śląskiej. Od 2005 r. baza rejestruje też dorobek naukowy doktorantów Politechniki Śląskiej. Bibliografia dokumentuje wydawnictwa samoistne: monografie, podręczniki, skrypty i opisy patentowe oraz niesamoistne: artykuły, recenzje, referaty (bądź ich streszczenia) ze zjazdów i konferencji naukowych, rozdziały w książkach.  

Opisy prac podają:

 • wartość wskaźnika IF dla artykułów opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej - od 1999 roku. Do czasu ukazania się bazy JCR za dany rok kalendarzowy, publikacjom z tego roku przypisywana jest punktacja według ostatniej dostępnej edycji JCR
 • punktację artykułów wg list czasopism MNiSW - od 2011 roku
 • punktację monografii i podręczników wg listy wydawców MNiSW - od 2017 roku
 • punktację rozdziałów wg listy wydawców MNiSW - od 2017 roku
 • punktację referatów konferencyjnych wg listy konferencji oraz listy wydawców MNiSW - od 2017 roku
 • informację o indeksowaniu w bazach Web of Science i Scopus dla materiałów konferencyjnych, rozdziałów i książek - od 2013 roku.

Zasięg chronologiczny:
od roku 1988
lata 1945-1981 dostępne są w
Bibliotece Cyfrowej
lata 1982-1987 dostępne są w Oddziale Informacji Naukowej

Język bazy:
tytuły prac podawane są w języku oryginału z wyjątkiem prac pisanych cyrylicą (te tytuły są transliterowane).

Opracowanie:
Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Publikacje rejestrowane są z autopsji w oparciu o materiały znajdujące się w księgozbiorze Biblioteki, oryginały i odbitki prac dostarczane przez autorów, a także na podstawie bibliograficznych baz danych.

Aktualizacja:
Baza jest aktualizowana na bieżąco. Biblioteka Politechniki Śląskiej, zdając sobie sprawę z niekompletności bazy, zwraca się z uprzejmą prośbą do Pracowników Uczelni o przekazywanie informacji na temat ich dorobku do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Politechniki Śląskiej  (pok. 23, tel. 032 237-26-47,
bg.dnp@polsl.pl, formularz zgłoszeniowy).

Polska Bibliografia Naukowa (PBN):
Z bazy Dorobek wykonywany jest import rekordów bibliograficznych do
Polskiej Bibliografii Naukowej. PBN to portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzący informacje dotyczące polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz publikacji polskich naukowców. Stanowi on część Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.

Importerzy publikacji dla poszczególnych jednostek naukowych

 • Wydział Architektury – mgr Urszula Długaj
 • Wydział Automatyki, Elektroniki, Informatyki – mgr inż. Dagmara Wolny
 • Wydział Budownictwa – mgr Agata Świerkot
 • Wydział Chemiczny – mgr Joanna Kalinowska
 • Wydział Elektryczny – mgr inż. Dagmara Wolny
 • Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej – mgr Agata Świerkot 
 • Wydział Inżynierii Biomedycznej – mgr Joanna Kalinowska
 • Wydział Inżynierii Materiałowej – mgr Joanna Kalinowska
 • Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki – mgr Anna Musiał 
 • Wydział Matematyki Stosowanej – mgr Joanna Kalinowska
 • Wydział Mechaniczny Technologiczny – mgr Urszula Długaj
 • Wydział Organizacji i Zarządzania – mgr Mariola Kretek
 • Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej – mgr Mariola Kretek
 • Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Badawcze – mgr Anna Musiał
 • Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją – mgr Joanna Kalinowska
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dorobek naukowy pracowników PŚl.