Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach 
oraz
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
zapraszają na 

I Interdyscyplinarną Ogólnopolską Konferencję Naukową 
z cyklu: Technika - Sztuka - Nauka
pt.: Technika i sztuka - obszary wspólne 

10 maj 2018 r., Gliwice

 

Konferencja jest objęta Patronatem Rektorów
Jego Magnificencji Rektora prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka
- Politechnika Śląska w Gliwicach
oraz 
Jego Magnificencji Rektora prof. Piotra Kielana
- Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

 

Jednym z pojęć definiujących rzeczywistość jest proces. Zachodzące procesy naturalne podlegają procesom poznawczym, a te służąc formułowaniu i modyfikacji wiedzy o otoczeniu stanowią naukę. Tak jak nauka jest procesem pozyskiwania wiedzy o świecie i człowieku  racjonalnymi metodami, tak sztuka czyni to w oparciu o doznania i emocje. Zarówno nauka jak i sztuka posiadają adekwatne sobie  metody uzyskiwania zamierzonych celów. Zarówno inżynierskie, jak i artystyczne  czy projektowe działania odnieść możemy do tej kategorii, którą starożytność określała mianem techne. Pod pojęciem tym kryje się dawna tradycja łączenia techniki i sztuki w jedno, opartego na regule umiejętności  wytwarzania rzeczy. Obecnie podkreślane znaczenie designu w procesach produkcyjnych wydaje się na nowo odkrywać tę zasadę.

Sposobność do postawienia pytań o możliwość odnowienia znaczenia techne i ponownego określenia wspólnych obszarów działania w domenach nauki i sztuki, nawiązania dialogu umożliwiającego wymianę informacji, doświadczeń, wiedzy i wzajemnych inspiracji stwarza  problematyka konferencji. Jesteśmy coraz bardziej przekonani, że synergiczne zespolenie tych dziedzin jest konieczne, bo w nim tkwi źródło większej szansy na wzrost innowacyjności. Spośród wielu zagadnień wyłaniających się na styku techniki i sztuki kilka wydaje się szczególnie istotnych, wokół nich skupi się tematyka konferencji. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania: Jak technika wpływa na człowieka poprzez nowoczesne przedmioty? Czy sztuka może być zamknięta w urządzeniach technicznych? Jeżeli tak, to do jakiego stopnia mogą być to swego rodzaju arcydzieła?

Poszukiwanie wspólnych wartości dla działań postrzeganych zwykle jako odrębne jako próba wyznaczenia wspólnego kierunku w obszarach pozornie od siebie odległych jest celem spotkania, które inicjują organizatorzy konferencji. Spośród wielu zagadnień wyłaniających się na styku techniki i sztuki, kilka wydaje się szczególnie istotnych:

  • Technika w służbie sztuki –czy technika wpływa na sztukę? 
  • Sztuka w służbie techniki - jaką rolę spełnia wzornictwo?
  • Projektant - artysta czy technik?
  • Rola sztuki w kontekście innowacyjności
  • Nowe obszary działania sztuki i techniki -  design user experience

Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców, pracowników wyższych uczelni podejmujących w swoich badaniach problematykę komunikacji społecznej, inżynierów, konstruktorów, wynalazców, projektantów, kulturoznawców, artystów wszystkich dyscyplin sztuk, specjalistów z dziedziny zarządzania, samorządowców, przedstawicieli instytucji państwowych i organizacji pozarządowych. Celem konferencji jest bowiem stworzenie płaszczyzny wymiany poglądów  i doświadczeń, spotkanie osób z różnych środowisk naukowych zajmujących się kształtowaniem otaczającej nas przestrzeni.

Język konferencji: polski, angielski
Termin: 10  maja 2018, (10:00 - 16:00)
Miejsce konferencji: Centrum Nowych Technologii, ul. Konarskiego 22b, Gliwice
Wstęp: bezpłatny

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
konferencja 2018