Baza Wiedzy Politechniki Śląskiej 
 
 

Baza integruje wiedzę o działalności naukowej poszczególnych pracowników naukowych, zespołów, instytutów oraz wydziałów Uczelni. Jej działanie oparte jest na oprogramowaniu Omega Psir, które powstało w Politechnice Warszawskiej w ramach projektu Synat.

Oprogramowanie Omega Psir posiada szeroki zakres funkcjonalności, które umożliwiają gromadzenie i prezentowanie informacji dotyczących osób i instytucji:

 • repozytorium publikacji
 • baza doktoratów
 • baza projektów
 • czasopisma wydawane na uczelni
 • czasopisma ze wskaźnikiem Impact Factor
 • konferencje
 • baza ekspertów
 • baza technologii
 • generator stron domowych pracowników naukowych
 • współpraca z przemysłem

Dane zawarte w bazie są spójne z wymaganiami ministerialnego Systemu Informacji o Nauce POL-on oraz wdrażanymi aktualnie modułami sprawozdawczymi PBN. Gromadzone w Bazie Wiedzy informacje:

 • pomogą w promocji potencjału naukowego Uczelni
 • będą wspierały system oceny pracownika
 • staną się źródłem danych do sprawozdań i raportów
 • ułatwią komunikację z partnerami z sektora przemysłowego.

Projekt Budowa wirtualnej infrastruktury informatycznej dla regionalnej zintegrowanej naukowo-technicznej bazy wiedzy w Gliwicach jest finansowany w 85% z programu RPO WSL 1.3 i w 15 % z MRR.

Wartość ogółem: 2 498 659,62 PLN

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach RPO WSL 2007-2013
Politechnika Śląska, CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII,
ul. Jagiellońska 38A, 41-800 Zabrze
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Omega Psir