Open Access Open Access


Open Access - otwarty dostęp
- wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego użytkownika sieci do cyfrowych form publikacji, zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizuje politykę otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych będących rezultatem badań finansowanych ze środków publicznych.

Narodowe Centrum Nauki jest członkiem cOAlition S, której nadrzędnym celem jest otwarte udostępnianie publikacji naukowych w Europie poprzez wprowadzenie Planu S.

Korzyści z publikowania w Open Access

Dla uczelni:

  • wzrost prestiżu uczelni poprzez wzrost widoczności wyników badań naukowych,
  • promocja potencjału kadry naukowej,
  • wspieranie edukacji studentów.

Dla naukowca:

  • zwiększenie promocji badań własnych
  • zwiększenie widoczności i poczytności prac, a co za tym idzie wzrost cytowań, 
  • nawiązywanie nowych kontaktów naukowych i rozpoczynanie współpracy tam, gdzie zainteresowania są najbardziej zbieżne.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Open Access