Open Access Publikuj w Open Access


Istnieją dwa sposoby udostępnienia swoich publikacji w open access:

Złota droga - zapewnienie otwartego dostępu poprzez publikację utworu w czasopiśmie naukowym lub książce

  • DOAJ - katalog otwartych czasopism

  • Lista otwartych czasopism wydawanych w Politechnice Śląskiej


Programy współfinansowania wydawnictw Open Access, z których mogą korzystać pracownicy Politechniki Śląskiej:

  • krajowe programy publikowania otwartego  

          Program publikowania otwartego Elsevier

          Program publikowania otwartego Springer

          Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej ACS

          Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej Emerald

          Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej IEEE

          Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej IOP

Osoby do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji:

mgr Krystyna Okpisz
Biblioteka Politechniki Śląskiej // II piętro – pokój nr 208
44-100 Gliwice, ul. Kaszubska 23
tel. +48 32 237-19-16 // e-mail: krystyna.okpisz@polsl.pl

mgr Barbara Poloczek
Biblioteka Politechniki Śląskiej // III piętro – pokój nr 206
44-100 Gliwice, ul. Kaszubska 23
tel. +48 32 400-30-73 // e-mail: barbara.poloczek@polsl.pl

Zielona droga - zapewnienie otwartego dostępu poprzez zdeponowanie utworu w repozytorium. Możliwe jest udostępnienie zarówno nowych, jak i wcześniej wydanych publikacji.
Repozytorium to narzędzie informatyczne służące do deponowania, przechowywania i udostępniania w Internecie bieżącego dorobku naukowego instytucji naukowych (repozytoria instytucjonalne) lub określonych dziedzin nauki (repozytoria dziedzinowe).


Polityka wydawcy

Większość komercyjnych wydawnictw pozwala na umieszczanie publikowanych tekstów w darmowym dostępie elektronicznym. Informacje o polityce wydawców wobec deponowania prac w otwartych repozytoriach instytucjonalnych można znaleźć w bazie SherpaRomeo.

Optymalizacja publikacji naukowych dla wyników wyszukiwarek ASEO  – wskazówki dla autorów

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Publikuj w Open Access