Repozytorium Publikacji Naukowych Politechniki Śląskiej "RePolis" stanowi zbiór prac naukowych deponowanych przez pracowników Politechniki Śląskiej. Jako repozytorium instytucjonalne, celem RePolis jest przechowywanie i publiczne udostępnianie wszystkich publikacji naukowych oraz materiałów związanych z działalnością naukową, badawczą i dydaktyczną pracowników uczelni. Prace zamieszczane w repozytorium są deponowane samodzielnie przez autora publikacji (tzw. self-archiving) lub za pośrednictwem bibliotekarza (tzw. mediated deposit). 

Przeszukiwanie zasobów repozytorium jest możliwe dla wszystkich bez ograniczeń, jednak część zbiorów podlega ochronie prawno-autorskiej. Wówczas dostęp do treści publikacji ograniczony jest do komputerów znajdujących się w sieci bibliotecznej lub sieci akademickiej. Informacje o poziomie dostępu do publikacji zawarte są w jej opisie (w miejscu: dostęp).

 

UWAGA DLA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

W związku z wdrożeniem systemu HAN pracownicy i studenci Politechniki Śląskiej mają możliwość nieograniczonego dostępu do wszystkich publikacji zdeponowanych w RePolis – nawet tych dostępnych wyłącznie z sieci bibliotecznej i akademickiej. Wystarczy z wykazu elektronicznych źródeł bibliotecznych wybrać Repozytorium Cyfrowe RePolis, a w oknie logowania do serwera HAN wpisać własne dane z poczty politechnicznej (pracownicy - @polsl.pl / studenci - @student.polsl.pl). Po poprawnym wprowadzeniu poświadczeń nastąpi przekierowanie na stronę RePolis via HAN.

 

Zbiory RePolis prezentowane są w strukturze kolekcji cyfrowych, które można przeglądać wg jednostek organizacyjnych uczelni oraz typu publikacji. Dzięki rozbudowanym opisom publikacji i zastosowaniu w plikach PDF funkcji rozpoznawania tekstu, wszystkie zasoby repozytorium można wyszukiwać zarówno poprzez wartości atrybutów jak i treść publikacji.

Szczegółowe informacje o RePolis znajdują się w prezentacji.

W celu udostępnienia zbiorów w ramach kolekcji RePolis zapraszamy do kontaktu:

                      Pracownia Digitalizacji – Biblioteka Politechniki Śląskiej

                                  ul. Kaszubska 23 // III piętro – pokój nr 317

                            tel. +48 32 237-14-34 // e-mail: bg.repolis@polsl.pl

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
RePolis