Galeria ZAKAMAREK

Biblioteki Głównej
Politechniki Śląskiej
w Gliwicach

zaprasza na wystawę:

XXX lat Solidarności
w
Politechnice Śląskiej


Termin wystawy:

15.06. – 30.07.2010r.

w godzinach otwarcia biblioteki

 

Na wystawie można będzie zobaczyć materiały ilustrujące trzydziestoletnią historię związku NSZZ „Solidarność” na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, a w szczególności:

·         pamiątki z obozu internowania przekazane przez Jana Żelińskiego (internowany w obozie Jastrzębie Szeroka), współzałożyciela i pierwszego przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Politechniki Śląskiej. Internowany w stanie wojennym, przetrzymywany był przez okres 1 roku w 6 zakładach karnych. Po internowaniu aktywnie działał nadal w strukturach podziemnych Związku, mimo nieustannej inwigilacji. Był siedmiokrotnie przesłuchiwany przez SB. W 1989 roku jeszcze przed „Okrągłym Stołem” organizował odbudowę struktur Związku na Uczelni. Po formalnej reaktywacji Związku zrezygnował z kandydowania na przewodniczącego II kadencji. Aktywnie działał jednak nadal w Związku – przez 3 kadencje jako członek Komisji Rewizyjnej, następnie przez 2 kadencje był członkiem Komisji Zakładowej. Był członkiem Związku Represjonowanych w stanie wojennym przy Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Za działalność Związkową został uhonorowany medalem w XV rocznicę Oporu Społecznego na Śląsku oraz złotym medalem Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”.

·         materiały z historii NSZZ „Solidarność” na Politechnice Śląskiej, w tym Biuletyny NSZZ „Solidarność” i inną prasę niezależną – czyli nie cenzurowaną.

·         materiały z historii Niezależnego Zrzeszenia Studentów, nowo powstałą organizacją studencką, której członkowie byli również represjonowani w stanie wojennym. Nie wolno było np. nosić symbolicznego, małego opornika wpiętego do klapy marynarki.

 

Wystawa została zorganizowana dzięki zaangażowaniu:

p. Urszuli Jadczak

p. Urszuli Moroz

p. Krzysztofa Tytkowskiego

p. Stanisława Walusia

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
wystawaXXXlecie solidarnosci