Wystawa Historia Polski i stosunków polsko-niemieckich   
  Galeria ZAKAMAREK

Biblioteki Głównej Politechniki    Śląskiej
w Gliwicach

 zaprasza

 na wystawę towarzyszącą podręcznikowi pod tym samym tytułem

dla szkół niemieckich

Historia Polski i stosunków polsko-niemieckich


Termin wystawy:

17.04. – 16.05.2014r.

w godzinach otwarcia biblioteki

Miejsce wystawy:

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach,

ul. Kaszubska 23

Wstęp wolny

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej wzrasta w Niemczech zainteresowanie wschodnim sąsiadem w mediach i opinii publicznej. Opracowany przez Deutsches Polen-Institut w Darmstadt w 2007 r. podręcznik  »Historia Polski i stosunków polsko-niemieckich« (Polnische Geschichte und deutsch-polnische Beziehungen) stanowi materiał uzupełniający do nauczania historii w niemieckich szkołach ponadpodstawowych. Podręcznikowi towarzyszy wystawa pod tym samym tytułem mająca na celu zainteresowaniem uczniów szkół niemieckich historią Polski. W dniach 15 do 30 września 2008 wystawę można było obejrzeć w Niemiecko-Polskiej Szkole Spotkań i Dialogu im Willy´ego Brandta w Warszawie.

Autorzy podręcznika, dr Mathias Kneip i Manfred Mack, są również autorami koncepcji wystawy. Na 18 kolorowych tablicach zaprezentowane zostały wybrane wydarzenia historyczne, które decydowały o stosunkach polsko-niemieckich na przestrzeni tysiąca lat wspólnej historii. Wiedza i refleksja nad tymi wydarzeniami jest - zdaniem autorów - niezbędna do zrozumienia wzajemnych relacji dziś. Pod względem merytorycznym autorzy prezentują zarówno polskie jak i niemieckie stanowiska, zwłaszcza w kwestiach spornych, których w historii wzajemnych stosunków nie brakuje. Koncepcja wystawy i podręcznika, uwzględnia perspektywę ucznia niemieckiego, który nie zna historii Polski. Podręcznik i wystawę charakteryzuje znakomita oprawa graficzna, opracowana przez wyd. Cornelsen, oraz szeroka oferta uwzględnionych dokumentów i materiałów źródłowych. Wydany przy wsparciu Fundacji Roberta Boscha podręcznik jest już drugim po »Literaturze polskiej i polsko-niemieckich kontaktach literackich« opracowaniem Deutsches Polen-Institut Darmstadt w wydawnictwie Cornelsen dla szkół niemieckich

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Wystawa Historia Polski i stosunków polsko-niemieckich