Galeria ZAKAMAREK

zaprasza w dn. 10-30.11.2015 r.

Koniec i początek.
Rok 1945 na Górnym Śląsku
Wystawa przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowicach w przystępnej formie przybliża realia 1945 r. na Górnym Śląsku. Na planszach zaprezentowano zagadnienia związane m.in. z okupacją niemiecką, zakończeniem działań wojennych oraz wkroczeniem Armii Sowieckiej na Górny Śląsk, deportacjami mieszkańców tego regionu do ZSRS, tworzeniem się polskiej administracji, polityką narodowościową (weryfikacja i rehabilitacja), wysiedleniem ludności niemieckiej, funkcjonowaniem systemu obozowego i odbudową życia społeczno-gospodarczego.

Przedstawione tematy zostały zilustrowane fotografiami, dokumentami, afiszami i wycinkami prasowymi. Zebrany materiał ikonograficzny pochodzi z placówek muzealnych (Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum w Gliwicach, Muzeum Historii Katowic, Muzeum w Rybniku, Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, Muzeum Miejskiego w Zabrzu), Archiwum Państwowego w Katowicach, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Bundesarchiv w Koblencji, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz z kolekcji osób prywatnych.

Autor scenariusza wystawy - Tomasz Gonet
Współpraca - Monika Bortlik-Dźwierzyńska
Konsultant merytoryczny - dr hab. Adam Dziurok
Projekt graficzny - Barbara Lepacka

Wystawa będzie prezentowana w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej, Gliwice, ul. Kaszubska 23, w godzinach pracy Biblioteki. 
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Wystawa "Dla ludzi, dla przyrody"