Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Archiwum Państwowe w Gliwicach zapraszają na wystawę zatytułowaną:

Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Gliwicach (Cz. II):
"Budownictwo i Architektura do 1945 roku".


Archiwum Państwowe w Gliwicach od lat służy studentom Wydziału Architektury, badaczom historii architektury, historykom sztuki oraz wszystkim, których to interesuje jako źródło informacji o zabytkach miasta i regionu.

Chociaż zbiór dokumentacji budowlanych naszego miasta jest skromny (zaledwie ok. 400 jednostek aktowych poszczególnych obiektów oraz dokumentacja w postaci plansz i rysunków architektonicznych), to w Archiwum skorzystać można także z biblioteki, w której wiele pozycji obejmuje szeroko pojętą tematykę architektoniczną. Znajdujemy tu np. poradniki projektowe z różnych dziedzin, wydawane w XIX i XX wieku, publikacje ukazujące zrealizowane obiekty budowlane, czasopisma architektoniczne.

Na potrzeby wystawy starano się wybrać te pozycje, które w miarę wyczerpująco pozwalają zapoznać zwiedzających z zasobem Archiwum. Nie bez znaczenia jest także możliwość pokazania, jak kiedyś wykonywana była dokumentacja techniczna, jej walor estetyczny. Wśród plansz projektowych budynków i ich zespołów można zobaczyć także projekt opracowania plastycznego autobusu miejskiego, autorstwa jednego z gliwickich architektów. A same rysunki ukazują wiele zaprojektowanych z rozmachem, a niezrealizowanych obiektów.

Mgr inż. Bogusław Małusecki
Kier. Oddz. Archiwum Państwowego

Dr inż. Krzysztof Zioło
Dyr. Biblioteki Głównej Pol. Śląskiej

Na wystawę zapraszamy do sali wystawowej Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
05 - 30 LISTOPADA
Pn - Pt: godz. 8.00-19.00
Sb: godz. 9.00-14.00
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Wystawa Archiwum Państwowego w Gliwicach