O wystawie

Staram się zatrzymać te chwile i miejsca, które mnie zaciekawiły i zmusiły do myślenia. Mam nadzieję, że są ludzie podobnie jak ja wrażliwi na piękno architektury i krajobrazu, w pozornie nieciekawych sytuacjach znajdujący to coś, co wzrusza.
A jeśli dołączy się tragiczną historię tych ziem do obrazów, łatwiej zrozumieć sentyment wielu Polaków do Kresów, nawet tych nie mających - jak ja - żadnych rodzinnych związków z nimi. Łatwiej również zrozumieć bohaterów powieści Sienkiewicza przemierzających bezkresne Dzikie Pola, oblężających lub broniących twierdze i zamki ówczesnej Rzeczypospolitej. Tymi refleksjami dzielę się z odwiedzającymi moją wystawę.

Marian B. Orliński


O autorze

Marian B. Orliński ze Szczekocin
(rocznik 1957), obecnie z wyboru Kielczanin. Absolwent WSP im. J. Kochanowskiego w Kielcach (1980), pedagog kulturalno-oświatowy.
Pierwsze lata po studiach pracował w Zarządzie Wojewódzkim ZSMP w Kielcach organizując życie kulturalne środowiska świętokrzyskiego, szczególnie młodzieży.
Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku zajmuje się turystyką, aktualnie pracuje w Agencji Turystycznej GOLD TOUR w Kielcach specjalizując się w organizowaniu wyjazdów na Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej (Ukraina, Białoruś, Litwa). Często prowadzi grupy jako pilot-przewodnik, a ponieważ fotografia jest od młodości jego pasją utrwala obrazy i klimaty tych regionów i z dużą satysfakcją dzieli się swoimi wrażeniami.
Członek Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich często udostępnia swoje prace na spotkania z młodzieżą szkolną i wystawy.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Wystawa Mariana Orlińskiego