ŚLADY PRZESZŁOŚCI - PODOLE
wystawa fotograficzna
autorstwa KRZYSZTOFA ZIOŁO


Podole Podole to kraina stepów, żyznych czarnoziemów i ciepłego klimatu, miodoborskich skał, a przede wszystkim głębokich i krętych jarów rzecznych, które są osobliwością na miarę światową. Podole to kresowy bastion narażony na ciągłe ataki Tatarów, Wołochów, Turków i Kozaków. Znajduje się tu ogromna ilość zamków i twierdz obrazująca ogrom wysiłku militarnego a więc materialnego i ludzkiego jaki musiała ponosić Rzeczpospolita w celu obrony przed trwającym kilka wieków naporem islamu na Europę. (w tym czasie inne europejskie państwa budowały swój materialny dobrobyt !) Stąd pojęcie "przedmurza chrześcijaństwa", które ma pełne historyczne uzasadnienie. Symboliczne są tu okopy Świętej Trójcy - forteca położona na krańcu cywilizacji europejskiej... Do tradycji oręża polskiego przeszły heroiczne XVII-wieczne boje - uwiecznione przez Sienkiewicza oblężenie Zbaraża, bitwy pod Zborowem, Podhajcami, bohaterska obrona Trembowli...

PodoleNa te wspomnienia z przeszłości nakładają się bolesne wspomnienia z najnowszej historii: I wojna światowa, walki z Ukraińcami i bolszewikami o kształt odrodzonej Rzeczypospolitej, a następnie II wojna światowa i zdradziecka agresja ZSRR we wrześniu 1939r. oraz deportacje i represje sowieckie, a później niemieckie, ludobójstwo ukraińskich nacjonalistów spod znaku UPA, wreszcie bezprawne odebranie wschodnich kresów Rzeczpospolitej i wcielenie ich w obręb ZSRR oraz wysiedlenie niemal wszystkich Polaków oraz świadoma i celowa zagłada lub dewastacja wielu wspaniałych zabytków i pamiątek historii i kultury Rzeczpospolitej Narodów. Nowi, przesiedleni tu przez sowieckich okupantów mieszkańcy nie znają i nie cenią jej przeszłości i zabytków, traktując je jako materiał budowlany lub świadomie fałszując historię przerabiają pod pozorem remontów na "zabytki 2-tysiącletniej kultury ukraińskiej"...

Mimo tych wszystkich dramatycznych wydarzeń, które sprawiły, że barwny, wielokulturowy świat Kresów Rzeczpospolitej odszedł w przeszłość, Podole wciąż pozostaje krainą niezwykłą i fascynującą, a poszukiwanie i odkrywanie ciągle licznych tu śladów naszej historii i kultury powinno się stać pasjonującą przygodą! Prezentowana w Bibliotece Głównej wystawa prezentuje właśnie te jeszcze zachowane ślady naszej przeszłości.

Wystawę oglądać można od poniedziałku do piątku w Sali Wystawowej Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ulicy Kaszubskiej 23
w dn. 8 - 31 stycznia br. w godz. 10 - 19.

Podole Podole Podole
Podole Podole Podole
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Wystawa Ślady przeszłości - Podole