jonczy.docSkładniki fazowe wybranych mineralnych surowców odpadowych w obrazach mikroskopowychJONCZY I., NOWAK J., PORSZKE A., STRZAŁKOWSKA E.
pałasz.docPraktyczny wymiar dostosowania i harmonizacji polskiego prawa ochrony środowiska do wymagań Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia problemowePAŁASZ J.W.
wyganowska.docPodstawy zarządzania personelem dla inżynierówWYGANOWSKA M.
garbolino.docPodstawy techniki cyfrowej. Przykłady zadań egzaminacyjnychGARBOLINO T., HŁAWICZKA A., KULISZ J., RUDNICKI T., STACHAŃCZYK D.
buchacz_gałęziewski.docOdwrotne zadanie dyskretnych drgających układów mechatronicznychBUCHACZ A., GAŁĘZIOWSKI D.
buchacz_baier_swider.docSynteza eksperymentalna i analiza właściwości geometrycznych oraz tworzywowych wybranych elementów konstrukcyjnych wagonów kolejowychBUCHACZ A., BAIER A., ŚWIDER J.
kluszczyński.docOd elektromechaniki do mechatroniki. XV lat nauczania mechatroniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki ŚląskiejKLUSZCZYŃSKI K.
kocot.docAnaliza i synteza rozwoju systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem kosztów krańcowychKOCOT H.
jakubik.docZastosowanie akustycznych fal powierzchniowych w czujnikach gazowychJAKUBIK W.
pastuszka.docPierwsze śląskie seminarium aerozolowePASTUSZKA J.S., JANECZEK J.
orlińska.docUtlenianie węglowodorów izopropyloaromatycznych wobec N-hydroksyftalimiduORLIŃSKA B.
kotowicz.docAnaliza termodynamiczna i ekonomiczna układu gazowo-parowego zintegrowanego ze zgazowaniem węgla oraz membranową separacją ditlenku węglaKOTOWICZ J. i inni
gil.docKinetyka tworzenia się tlenków azotu podczas ciśnieniowego spalania węglaGIL S.
duda.docModelowanie i symulacja numeryczna zjawisk dynamicznych w elektrycznych pojazdach szynowychDUDA S.
cheluszka.docMetrologia organów roboczych górniczych maszyn urabiającychCHELUSZKA P.
cholewa.docPodstawy procesów metalurgicznychCHOLEWA M., GAWROŃSKI J., PRZYBYŁ M.
grodzicka.docBadania ryzykownych zachowań górnikówGRODZICKA A.
marszałek.docPodstawy programowania w języku C/C++MARSZAŁEK Z., WOŹNIAK M.
seta.docVocabulary and Practice in Technical EnglishSETA-DĄBROWSKA I., STEFANOWICZ B.
wysocki.docUrządzenia cyfrowej automatyki zabezpieczeniowej i lokalizacji zwarć w liniach napowietrznych najwyższych napięć oraz ich praktyczne zastosowanie.WYSOCKI Z.
pochopień.docArytmetyka systemów cyfrowych w teorii i praktycePOCHOPIEŃ B., STAŃCZYK U., WRÓBEL E.
nadziakiewicz.docProcesy termiczne utylizacji odpadów.NADZIAKIEWICZ J., WACŁAWEK K., STELMACH S.
rostański.docNatura modelowana. Elementy naturalistyczne w kompozycji urbanistycznej.ROSTAŃSKI K.M.
gierczycki.docBasic Course on Technical and Fluid MechanicsGIERCZYCKI A.T., KUBICA R.
lipska.docProjektowanie wentylacji i klimatyzacji. Podstawy uzdatniania powietrzaLIPSKA B.
bendkowski.docInteraktywno-sieciowy model kształtowania wspólnot działań w kreowaniu i dyfuzji wiedzy w organizacjachBENDKOWSKI J.
halaczek.docCiągnienie drutu. Podstawy teoretyczne i ćwiczenia laboratoryjneHALACZEK D.
folęga.docZasady zapisu konstrukcji maszyn FOLĘGA P., WOJNAR G., CZECH P.
ciążyński.docElektronika analogowa w zadaniach. Tom 8. Rzeczywiste wzmacniacze operacyjne w zastosowaniachCIĄŻYŃSKI W.E.
bojarska.docLaboratorium elektronikiBOJARSKA M., KWICZAŁA J., PASECKI E.
uherek.docArchitektura klasztorów na Śląsku Cieszyńskim i w Księstwie Opawskim do 1939 rokuUHEREK-BRADECKA B.
czepiel.docAutoCAD. Ćwiczenia praktyczne 3DCZEPIEL J.
kozioł.docPrzegląd uwarunkowań i metod oceny efektywności wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwieKOZIOŁ J. (red.)
grzymkowskiII.docPrzewodnik do wykładów i ćwiczeń z analizy matematycznej dla studentów wydziałów technicznych. Semestr IIGRZYMKOWSKI R., KASPERSKA E., KASPERSKI A., PIĄTEK B.
kuzior_rąb.docAdministracyjne i społeczne mechanizmy przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w perspektywie założeń koncepcji zrównoważonego rozwojuKUZIOR A., RĄB J. (red.)
klimpel.docTechnologie laseroweKLIMPEL A.
grzechca.docHybrydowe metody testowania i diagnostyki analogowych układów elektronicznych. Wybrane zagadnieniaGRZECHCA D.
spałek.docFale elektromagnetyczne, podstawy teorii anten i falowodówSPAŁEK D.
skowronek_red.docModelowanie cyfrowe. ZadaniaSKOWRONEK M. (red.)
skowronek.docModelowanie cyfroweSKOWRONEK M.
pułka.docTechniki heurystyczne w modelowaniu i weryfikacji systemów elektronicznych. Wybrane zagadnieniaPUŁKA A.
kramarz.docStrategie adaptacyjne przedsiębiorstw flagowych sieci dystrybucji z odroczoną produkcjąKRAMARZ M.
kruczek.docMetody i techniki zarządzania łańcuchem dostaw przemysłu odzieżowegoKRUCZEK M.
grzymkowski.docPrzewodnik do wykładów i ćwiczeń z analizy matematycznej dla studentów wydziałów technicznych. Semestr IGRZYMKOWSKI R., KASPERSKA E., KASPERSKI A., PIĄTEK B.
fross.docBadania jakościowe w projektowaniu architektonicznym na wybranych przykładachFROSS K.
n_jantos.docLaboratorium podstaw elektrotechniki I ze wstępem teoretycznym i zadaniamiJANTOS P., MOŚCIŃSKA K.
n_labus.docPodstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznejLABUS M., LABUS K.
n_kwiecien.docStefan Węgrzyn In MemoriamKWIECIEŃ A., GAJ P. (red.)
n_hetmaniok.docTwierdzenia o wartościach średnichHETMANIOK E., SŁOTA D., WITUŁA R.
n_wacławiak.docObliczenia numeryczne procesu tworzenia osadów na rurach przegrzewaczy kotłowychWACŁAWIAK K.
n_rodak.docKształtowanie struktury i właściwości mechanicznych Cu i Al metodą ściskania z oscylacyjnym skręcaniemRODAK K.
n_moskal.docMikrostruktura i właściwości natryskiwanych plazmowo powłokowych barier cieplnych na bazie cyrkonianu gadolinuMOSKAL G.
n_żebrucki.docBadania form partnerstwa logistycznego między przedsiębiorstwamiŻEBRUCKI Z.
n_bzówka.docGeotechnika komunikacyjnaBZÓWKA J., JUZWA A., KNAPIK K., STELMACH K.
n_tymkiewicz.docFunkcje ścian zewnętrznych w aspektach badań jakościowych. Wpływ rozwiązań architektonicznych elewacji na kształtowanie jakości budynku.TYMKIEWICZ J.
n_brzóska.docStrategiczna karta wyników w teorii i praktyce.BRZÓSKA J., KARBOWNIK A., KRUCZEK M., SZMAL A., ŻEBRUCKI A.
n_urzedniczok.docLaboratorium podstaw automatyki oraz wybór przykładów do ćwiczeń audytoryjnychURZĘDNICZOK H., DOMAŃSKI W.
n_scieszka.docEksploatacja maszyn. Część 1. Trwałość eksploatacyjna i regeneracja elementów maszynŚCIESZKA S.F., ŻOŁNIERZ M.
n_janecki.docContemporary Transportation Systems. Selected Theoretical and Practical Problems. The Transportation as the Factor of the Socio-Economic Development of the RegionsJANECKI R., KRAWIEC S., SIERPIŃSKI G. (red.)
n_czaplicki.docNiezawodność w zagadnieniach mechanizacji górnictwa i robót ziemnychCZAPLICKI J. M.
n_szkodny.docPodstawy robotykiSZKODNY T.
debudaj.docAlgorytmy i struktury danych. Wybór zaawansowanych metodDEBUDAJ-GRABYSZ A., DEOROWICZ S., WIDUCH J.
buchacz_baier.docExperimental tests of chosen fibre-metal laminatesBUCHACZ A., BAIER A., ŚWIDER J. (red.)
bzówka.docBdania doświadczalne i teoretyczne w budownictwieBZÓWKA J. (red.)
grabowik.docNX GRIP - CADGRABOWIK C., JANIK W.
ubysz 2.docPoszanowanie energii w pojazdach samochodowych. Część 2. Dynamiczne charakterystyki ogólne ge i ej w pojeździeUBYSZ A.
ubysz_1.docPoszanowanie energii w pojazdach samochodowych. Część 1. Obliczanie zużycia paliwa w pojeździe w ruchu rzeczywistymUBYSZ A.
żmuda.docElektroenergetyczne układy przesyłowe i rozdzielcze. Wybrane zagadnienia z przykładamiŻMUDA K.
luksa.docPrzydatność sygnałów emitowanych przez elektryczny łuk spawalniczy do diagnozowania procesu spawania MAGLUKSA K.
bratijczuk.docStatystyka matematycznaBRATIJCZUK M., CHYDZYŃSKI A.
jakowska.docWybór testów do weryfikacji liniowych modeli ekonometrycznychJAKOWSKA-SUWALSKA K.
gaska.docModelowanie zintegrowanych systemów gospodarki odpadami z wykorzystaniem metodologii zorientowanej obiektowoGASKA K.
kubica.docMechanika muru obciążonego w swej płaszczyźnieKUBICA J.
szromek.docWskaźniki funkcji turystycznej. Koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej i uzdrowiskowejSZROMEK A.R.
korus.docWykorzystanie ultrafiltracji wspomaganej polimerami do separacji jonów metali ciężkich z roztworówKORUS I.
szwajca.docZasoby marketingowe przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnejSZWAJCA D.
ubysz.docPoszanowanie energii w pojazdach samochodowych. Część 3. Optymalizacja zużycia paliwa w samochodzie – akomodacja (a*v)UBYSZ A.
wojnar.docKomputerowy zapis konstrukcji w przestrzeni trójwymiarowej z wykorzystaniem programu AutoCadWOJNAR G., CZECH P., FOLĘGA P.
foit.docIndywidualne węzły cieplneFOIT H.
swider.docMetodyczny zbiór zadań laboratoryjnych i projektowych ze sterowania procesami technologicznymi. Układy pneumatyczne i elektropneumatyczne ze sterowaniem logicznym (PLC)ŚWIDER J., WSZOŁEK G.
palus.docArchitektura sakralna regionu Podhala. Tradycja i nowoczesnośćPALUS K.
morcinek.docIdentyfikacja i ocena postaw oraz ryzykownych zachowań pracowników kopalń węgla kamiennego jako elementów kultury bezpieczeństwa pracyMORCINEK-SŁOTA A.
kulyk.docWybrane zagadnienia jakościowej teorii równań różniczkowychKULYK V., PĄCZKO D.
brodny.docIdentyfikacja parametrów pracy złącza ciernego stosowanego w górniczej obudowie podatnej wyrobisk korytarzowychBRODNY J.
kempa.docQueueing systems with batch arrivals.KEMPA W. M.
miskiewicz.docSystemy dyspozytorskie kopalń podziemnych i ich integracja. Wybrane problemyMIŚKIEWICZK., WOJACZEK A., WOJTAS P.
zdanowicz.docPodstawy robotykiZDANOWICZ R.
gawor2.docZbiór zadań z kopalnianych sieci elektroenergetycznychGAWOR P.
okrajni.docZmęczenie cieplno-mechaniczne oraz wytrzymałość i trwałość instalacji energetycznychOKRAJNI J.
pawlicki.docWpływ historii odkształcenia na naprężenie uplastyczniające w procesach odkształcania plastycznego na zimnoPAWLICKI J.
Otte.docBadania wysoko sprawnych wentylatorów promieniowychOTTE J.
piecha.docInteraktywne i adaptacyjne systemy kształcenia na odległośćPIECHA J., BERNAŚ M.
gajdzik.docPrzesiębiorstwo górnicze po restrukturyzacjiGAJDZIK B.
starosolski2.docKomputerowe modelowanie betonowych ustrojów inżynierskich. Wybrane zagadnienia. Tom 2STAROSOLSKI W.
starosolski1.docKomputerowe modelowanie betonowych ustrojów inżynierskich. Wybrane zagadnienia. Tom 1STAROSOLSKI W.
bijańska2.docPrognozowanie kształtowania się rentowności produkcji w kopalniach węgla kamiennego w latach 2010 – 2020.BIJAŃSKA J.
bijańska1.docAnaliza kształtowania się rentowności produkcji w kopalniach węgla kamiennego w latach 1995 – 2009.BIJAŃSKA J.
chrzanowski.docEngineering surface properties of nickel-titanium alloy for improved osteointegration.CHRZANOWSKI W.
świder.docSterowanie i automatyzacja procesów technologicznych i układów mechatronicznych.ŚWIDER J. (red.)
męczyńska.docMetody statystyczne i optymalizacyjne w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL. Statystyka i badania operacyjne.MĘCZYŃSKA A., MULARCZYK A. (red.)
1 - 100 Następny
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Nowości 2012