Staniek_spistresci.pdfOcena stanu sieci drogowej na potrzeby planowania komfortu podróży.STANIEK M.
Wieczorek_180.jpgBadania skojarzonego oddziaływnia górniczych czynników środowiskowych na degradację powierzchni bębnów chodnikowych przenośników zgrzebłowych.WIECZOREK A.N.
Mikno_spistresci.pdfAnaliza procesu zgrzewania rezystancyjnego z elektromechanicznym dociskiem elektrod.MIKNO Z.
Cichy_spis_tresci.pdfUkłady quasi-zrównoważone w pomiarach składowych impedancji.CICHY A.
Janicki_spis_tresci.pdfShaping the structure and properties of surface layers of ductile cast iron by laser alloying.JANICKI D.
Milik_spis tresci.pdfSynteza programów sterowania implementowanych w układach FPGA.MILIK A.
Rostański_Connotations_spis.pdfConnotations in Architecture. On the art of observation of associations drawn from culture. ROSTAŃSKI K.M.
Wolniak_Inter_spis.pdfInternacjonalizacja a dojrzałość systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach. WOLNIAK R.
Kordel_spis tresci.pdfPrzedsiębiorczość technologiczna.KORDEL P.
Szromek_Wolniak_spis tresci.pdfSatisfaction of scientific work among polish researchers.SZROMEK A.R., WOLNIAK R.
Gerlic_spis tresci.pdfZadaszenia membranowe w Polsce – swoboda kształtowania.GERLIC K.
Rajca_spis.pdfMetody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji związków organicznych. Tom I.Praca zbiorowa pod red. ZIELIŃSKIEGO W. i RAJCY A.
król - spis treści.pdfAnaliza efektywności oddymiania grawitacyjnego budynków w warunkach działania wiatru.KRÓL M.
Pamuła_spis.jpgZastosowanie sztucznych sieci neuronowych do predykacji parametrów i klasyfikacji warunków ruchu drogowego w systemach transportowych.PAMUŁA T.
00_Rozdział Spis treści_Orbik.pdfFilozofia Izydory DąmbskiejORBIK Z.
Białoń_spis.pdfZastosowanie obserwatorów o nieproporcjonalnych sprzężeniach zwrotnych do odtwarzania zmiennych stanu silników indukcyjnych.BIAŁOŃ T., LEWICKI A., PASKO M., NIESTRÓJ R.
1_Jakość Spis treści_Kateusz.pdfJakość wybranych pomiarów i obliczeń w technice zapylonych gazów.KATEUSZ P.
Spis treści SZKLINIARZ.pdfStopy tytanu z węglem.SZKLINIARZ A.
DYKAS.pdfWybrane zagadnienia przepływowe turbin cieplnych.DYKAS S.
Kamionka-Mikuła_spis.pdfTeoria układów cyfrowych. Tom II. Układy sekwencyjne.KAMIONKA-MIKUŁA H., MAŁYSIAK H., POCHOPIEŃ B.
(Więcej elementów...)
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Nowości 2018