AKREDYTACJE

 

AKREDYTACJA ABET

Wszystkie informacje są dostępne pod linkiem: www.abet.org  

Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc (ABET) to organizacja akredytująca programy szkolnictwa wyższego w dziedzinie nauk stosowanych, informatyki, inżynierii i technologii inżynierskich. Jest organizacją non-profit z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i zarejestrowaną w Nowym Jorku. Zajmuje się oceną jakości kształcenia poprzez akredytację programów edukacyjnych, gwarantując w ten sposób przyszłym pracodawcom kompetencje absolwentów rozpoczynających praktykę zawodową.   

Co wyróżnia akredytację ABET?

Akredytacja jest uznawana na całym świecie jako dowód tego, że program kształcenia spełnia najwyższe normy określone dla zawodów technicznych.

Jak program może uzyskać akredytację ABET?

Proces akredytacji zazwyczaj trwa 18 miesięcy. Ocena nowego programu przez ABET rozpoczyna się od złożenia formalnego pisemnego wniosku o akredytację.   
Uczelnia chcąca uzyskać akredytację po raz pierwszy musi skontaktować się z ABET, w celu uzyskania szczegółowych informacji przed złożeniem formalnego wniosku.  
Wniosek o ocenę (RFE) należy złożyć nie później niż do 31 stycznia roku kalendarzowego, w którym uczelnia chce przystąpić do oceny programu. Musi on być podpisany przez Rektora i dostarczony wraz z jednym oficjalnym zapisem pracy akademickiej ostatniego absolwenta dla każdego programu wymienionego w RFE. Dla każdej komisji, która dokona przeglądu programów uczelni w tym roku, należy przedłożyć osobne RFE.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Akredytacje - ABET