JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA - MATERIAŁY

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawymi publikacjami dotyczącymi kształcenia, które są dostępne na stronach internetowych. Warto przeczytać artykuł Pana Andrzeja K. Koźmińskiego "Uczelnie na zakręcie", który ukazał sie w czasopiśmie Rzeczpospolita, 08.06.2020 roku. 

Warto zapoznać się z publikacją prof. dr hab. inż Marka Pawełczyka "Nowoczesne metody nauczania w technicznej uczelni wyższej". 


Polecamy kanał You Tube PCG Akademia i oglądnięcie cyklu Webinariów:

Uczelnie w czasie epidemii: nowe uwarunkowania i dobre praktyki


Organizatorzy: PCG Akademia oraz Fundacja Rektorów Polskich
Patronaty: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i KRASP
Patronat medialny: FORUM AKADEMICKIE

PCG Akademia

 

 

Dodatkowo ciekawe informacje dotyczące kształcenia można znaleźć na stronie internetowej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki.

Organy władzy publicznej zasięgają opinii Rady w sprawach:
  1. zasad działania i kierunków rozwoju systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zarządzania uczelniami oraz w sprawach studentów, doktorantów i kadry naukowej;
  2. projektu budżetu państwa w części dotyczącej szkolnictwa wyższego i nauki;
  3. projektów aktów prawnych dotyczących systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
Rada wyraża z własnej inicjatywy opinie w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki, kultury i oświaty; może również zwracać się w tych sprawach do organów władzy publicznej, jednostek naukowych i uczelni, w tym o udzielenie wyjaśnień i informacji, zawiadamiając o tym ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i ministra właściwego do spraw nauki oraz innych ministrów.

Linki do najciekawszych prezentacji przedstawionych w czasie posiedzeń plenarnych Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

14 maja 2020 r.:
Kultura studencka - prof. Lech Śliwonik

13 lutego 2020 r.:
Kompetencje społeczne w kształceniu studentów - prof. Ewa Chmielecka, Szkoła Główna Handlowa

12 grudnia 2019 r.:
Statystyka szkolnictwa wyższego w Polsce - dr Andrzej Kurkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju MNiSW  

Zmiany w uczelniach po reformie szkolnictwa wyższego i nauki - Marcin Czaja, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego MNiSW

14 listopada 2019 r.:
Ścieżki kariery dydaktycznej w uczelni - dr inż. Janusz Szczerba

10 października 2019 r.:
Problemy finansowania nauki w Polsce - prof. Marian Szczerek

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Jakość kształcenia - materiały