KSZTAŁCENIE ZDALNE - INFORMACJE 

 

Informacje i komunikaty o kształceniu zdalnym w Politechnice Śląskiej:

Komunikaty PŚ - informacje dotyczące funkcjonowania Uczelni

Zajęcia w trybie zdalnym w Politechnice Śląskiej

 

Informacje i komunikaty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - komunikaty

 

Informacje i komunikaty Głównego Urzędu Statystycznego:

Główny Urząd Statystyczny - komunikaty

 

 

European Association of Distance Teaching Technologies

 

European Association of Distance Teaching Technologies
Europejskie Stowarzyszenie Technologii Nauczania na Odległość

EADTU jest wiodącą siecią instytucjonalną obejmującą innowacyjne, otwarte i elastyczne uniwersytety.
Kluczowe działania EADTU są związane z umacnianiem uniwersytetów w przechodzeniu na zorientowane na studenta nauczanie online/blended learning; organizowanie otwartej i elastycznej edukacji online, edukacja studentów na wszystkich etapach życia; promowanie zapewniania jakości i akredytacji; uelastycznienie kształcenia ustawicznego i zlikwidowanie niedoboru umiejętności poprzez krótkie programy/szkolenia; organizowanie programów współpracy i mobilności, w ramach których studenci uczą się ponad granicami krajowymi, sektorowymi i instytucjonalnymi.

Do EADTU należy 25 krajów europejskich (reprezentowanych przez uniwersytety internetowe, uniwersytety prowadzące zajęcia na odległość, krajowe stowarzyszenia szkolnictwa wyższego lub pojedyncze uniwersytety), w tym 200 uniwersytetów i ponad 3 miliony studentów.
 
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kształcenie zdalne