RADA KSZTAŁCENIA


RADA KSZTAŁCENIA to gremium opiniodawcze i doradcze dyrektora Kolegium Studiów.

Do zadań Rady Kształcenia należy:
  • nadzorowanie realizacji strategii Uczelni w zakresie kształcenia,
  • opracowanie zasady tworzenia programów studiów,
  • opracowanie standaryzacji dokumentacji procesu kształcenia,
  • opiniowanie wniosków o utworzenie kierunków studiów, ich przekształcanie lub likwidację,
  • opiniowanie wniosków w sprawie zmian w programach studiów,
  • proponowanie warunków i trybów rekrutacji oraz limity przyjęć na studia,
  • proponowanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się,
  • ocenianie promocji oferty edukacyjnej Politechniki Śląskiej,
  • inicjowanie działania na rzecz pozyskiwania najlepszych kandydatów na studia,
  • opracowywanie wytycznych do standaryzacji procesu kształcenia w Uczelni.

 

§ 45 pkt. 8 Statutu Politechniki Śląskiej określa zadania Rady Kształcenia.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rada Kształcenia