RADA KSZTAŁCENIA KADENCJA 2019 - 2020

 

Skład osobowy Rady Kształcenia w kadencji 2019-2020:

przewodniczący: prof. dr hab. inż. Anna Chrobok (RJO3)

członkowie:

dr hab. inż. Jarosłw Brodny, prof. PŚ (RJO3)

dr hab. inż. arch. Dorota Winnicka-Jasłowska, prof. PŚ (RAr)

dr hab. inż. Jarosłw Śmieja, prof. PŚ (RAu)

dr inż. Tomasz Jaśniok (RB)

dr hab. inż. Katarzyna Jaszcz, prof. PŚ (RCh)

dr inż. Piotr Holajn (RE)

dr inż. Sergiusz Boron (RG)

dr hab. inż. Jan Kaczmarczyk, prof. PŚ (RIE)

dr hab. inż. Andrzej Kiełbus, prof. PŚ (RM)

dr hab. inż. Edyta Hetmaniok, prof. PŚ (RMS)

dr hab. inż. Waldemar Kwaśny, prof. PŚ (RMT)

dr hab. inż. Rafał Burdzik, prof. PŚ (RT)

dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ (ROZ)

dr hab. inż. Danuta J. Michczyńska, prof. PŚ (RIF)

dr hab. Izabela Bieńkowska, prof. PŚ (RIBEK)

Rafał Dubel (RAu)

Maciej Ciupka (RAu)

Dawid Więcek (RMT)

Julia Pokorny (RE)

mgr Grażyna Maszniew (RD1)

mgr Barbara Czabanka (RJO3)

Zarządzenie nr 174/2019 w sprawie powołania Rady Kształcenia (Archiwalny)

Inauguracyjne posiedzenie Rady Kształcenia

Pierwsze posiedzenie rady Kształcenia

W dniu 28.11.2019 roku odbyło się pierwsze inauguracyjne spotkanie Rady Kształcenia, która jest gremium opiniodawczym i doradczym dyrektora Kolegium Studiów Politechniki Śląskiej. Na spotkaniu obecni byli: prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz, dyrektor Kolegium Studiów, prof. dr hab. inż. Anna Chrobok, zastępcy dyrektora Kolegium Studiów: dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. PŚ, dr inż. Piotr Holajn, kierownik Centrum Obsługi Studiów Grażyna Maszniew, pełnomocnik Rektora ds. SZJK dr hab. inż. Marek Roszak, prof. PŚ oraz członkowie Rady Kształcenia.

Do głównych zadań Kolegium Studiów należy koordynowanie procesu kształcenia prowadzonego na Politechnice Śląskiej, w tym koordynacja zlecania zajęć dydaktycznych. Rada Kształcenia nadzoruje realizację strategii Uczelni w zakresie kształcenia, opracowuje zasady tworzenia programów studiów i standaryzację dokumentacji procesu kształcenia, opiniuje wnioski o utworzenie kierunków studiów, ich przekształcanie lub likwidację oraz wnioski w sprawie zmian w programach studiów, proponuje warunki i tryb rekrutacji oraz limity przyjęć na studia. Dodatkowo Rada ocenia promocję oferty edukacyjnej Politechniki Śląskiej, inicjuje działania na rzecz pozyskiwania najlepszych kandydatów na studia oraz opracowuje wytyczne do standaryzacji procesu kształcenia w Uczelni.

Podczas pierwszego spotkania Rady Kształcenia przedstawiono zakres jej obowiązków. Określono również zadania stojące przed Radą w najbliższym czasie. Dodatkowo omówiono główne założenia rekrutacji oraz przedstawiono projekty inicjujące działania na rzecz pozyskiwania najlepszych kandydatów na studia prowadzone w Politechnice Śląskiej.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rada Kształcenia 2019_2020