20 lutego 2018
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Biznesowa
W dniach 15-16 maja 2018r. w hotelu Panorama w Mszczonowie odbędzie się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Biznesowa pt.: Inżynieria Przyszłości 2018. Innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne dla przemysłu organizowana przez Instytut Technologii Eksploatacji - PIB we współpracy z Business Centre Club. Patronat honorowy nad konferencją objął Komitet Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk.
Zapraszamy do przedstawienia w formie prezentacji, posterów przedsięwzięć realizowanych na linii nauka-biznes, ukierunkowanych na wdrożenie wyników do praktyki rynkowej.
 
Szczegółowe informacje na stronie www.futureengineering.itee.radom.pl

Wiadomość utworzona: 20 lutego 2018 14:18, autor: Krzysztof Lazaj
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Kształcenia Ustawicznego - filia Politechniki Śląskiej