9 kwietnia 2018
Spotkania informacyjne dla Przedsiębiorców oraz Jednostek Naukowo-Badawczych

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości we współpracy z Uczelniami Wyższymi Województwa Śląskiego zaprasza na spotkania informacyjne
dla Przedsiębiorców  oraz Jednostek Naukowo-Badawczych

Konkurs z Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Tematyka spotkań poświęcona jest zasadom pozyskiwania wsparcia.

 

19.04.2018 r. w godz. 9.00 – 14:00 Rybnik, ul. Kościuszki 54

Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku - aula (parter)

 

23.04.2018 r. w godz. 9.00 – 14:00 Zabrze, ul. Roosevelta 26

Politechnika Śląska Wydział w Zabrzu - sala 114 (I piętro, budynek A)

 

26.04.2018 r. w godz. 9.00 – 14:00 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2

Akademia Techniczno-Humanistyczna - sala L 323 (III piętro, budynek L)

 

27.04.2018 r. w godz. 9.00 – 14:00 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 13/15

Akademia Jana Długosza – Wydział Matematyczno - Przyrodniczy - sala 120 (I piętro)  

 

 

W trakcie spotkań omówiona zostanie dokumentacja konkursowa: kryteria wyboru
i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej realizacji
oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe.

 

Do udziału w spotkaniach zapraszamy wszystkich beneficjentów zainteresowanych realizacją projektów badawczych w ramach obszarów: MEDYCYNA, ENERGETYKA, TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE, ZIELONA GOSPODARKA
oraz PRZEMYSŁY WSCHODZĄCE.

 

Konkurs z Działania 1.2 dedykowany jest mikro, małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom. Wsparciem mogą zostać objęte również  organizacje badawcze i upowszechniające wiedzę aplikujące wspólnie z przedsiębiorstwami o wsparcie
na prowadzenie prac B+R. Ponadto beneficjentem w ww. konkursie mogą być spółki celowe, spółki typu spin off czy spin out.

 

Czwarta edycja konkursu w ramach Działania 1.2 będzie dysponowała alokacją
o wysokości ponad 60 mln zł. Nabór zaplanowano od 30.04 do 28.06.2018 r.

Wspierane będą dwa typy projektów. Pierwszy to tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach. W drugim dofinansowane
są wydatki na prowadzenie prac B+R w przedsiębiorstwach.

 

 

W celu wzięcia udziału w wybranym spotkaniu prosimy o rejestrację na stronie www.scp-slask.pl z zakładce Szkolenia.

(link do rejestracji: https://scp-slask.pl/czytaj/Spotkania_informacyjne_1_2_SCP)

 

Spotkania mają charakter nieodpłatny.

 

Udział w wybranym spotkaniu zostanie potwierdzony drogą mailową (prosimy o wpisanie adresów mailowych).

 

Osoby do kontaktu:  Adriana Witkowska-Konieczny, Krzysztof Winter, Jarosław Ziewiec. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 91 71,  32 743 91 77 fax 32 743 91 61.

 

Mamy nadzieję, że nasze przedsięwzięcie spotka się z Państwa szerokim zainteresowaniem.

Komunikat zawiera załącznikiHARMONOGRAM-SPOTKANIA.pdf

Wiadomość utworzona: 9 kwietnia 2018 10:31, autor: Agata Kuczma
Ostatnia modyfikacja: 9 kwietnia 2018 10:33, wykonana przez: Agata Kuczma
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Kształcenia Ustawicznego - filia Politechniki Śląskiej