1 lutego 2021
Powstanie Centrum Projektowe Fraunhofera przy Politechnice Śląskiej

26 stycznia 2021 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego – filii Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ul. T. Kościuszki 54 został podpisany list intencyjny w sprawie utworzenia Centrum Projektowego Fraunhofera przy Politechnice Śląskiej.

List sygnowali: JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski oraz Wicemarszałek Wojciech Kałuża, Prezydent Rybnika Piotr Kuczera, Przewodniczący Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego Mieczysław Kieca oraz Dyrektor Biura Związku Adam Wawoczny. W uroczystości wzięli udział Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego – filii Politechniki Śląskiej dr Zygmunt Łukaszczyk oraz prof. nadzw. dr hab. inż. Joachim Foltys.

Centrum Projektowe Fraunhofera będzie działać pod nazwą Zaawansowane Inteligentne Technologie dla Zielonej Przyszłości (ang. Advanced Intelligent Technologies for a Green Future).

Projektowane centrum ma na celu m.in.:

·        wzmocnienie potencjału naukowego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego,

·        współdziałanie w dziedzinie transformacji przemysłowej regionu w kierunku zielonej gospodarki,

·        podjęcie współpracy międzyregionalnej Województwa Śląskiego z krajem związkowym Saksonią (Republika Federalna Niemiec).

W Centrum będą zaangażowane takie organizacje, jak: Towarzystwo Fraunhofera Wspierania Badań Stosowanych (niem. Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.) w Monachium oraz Instytut Fraunhofera ds. obrabiarek i technologii formowania (niem. Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU) w Chemnitz.

Zakres badań nowo powstającego Centrum Projektowego odpowiada poszczególnym Priorytetowych Obszarom Badawczym realizowanym przez Politechnikę Śląską.

Priorytetowy charakter mają mieć następujące obszary badawcze:

  • transformacja energetyczna,
  • nowe paliwa alternatywne,
  • technologie wodorowe,
  • zaawansowana technologia dla zmian strukturalnych,
  • zarządzanie energią,
  • energia odnawialna,
  • sztuczna inteligencja,
  • inteligentny region,
  • innowacyjne przedsiębiorstwa 4.0,
  • medycyna cyfrowa.

Ostateczne określenie obszarów badawczych centrum nastąpi w toku prac zmierzających do utworzenia jednostki. Zasady sfinansowania powstania Centrum Projektowego oraz kwestie związane z dalszym jego funkcjonowaniem zostaną doprecyzowane na późniejszym etapie, w trakcie procesu negocjowania warunków utworzenia Centrum. Zostaną opisane w umowie zawartej pomiędzy Towarzystwem Fraunhofera Wspierania Badań Stosowanych, a Politechniką Śląską.

 

Wiadomość utworzona: 1 lutego 2021 08:37, autor: Agata Kuczma
Ostatnia modyfikacja: 1 lutego 2021 09:03, wykonana przez: Agata Kuczma
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Kształcenia Ustawicznego - filia Politechniki Śląskiej