14 grudnia 2017
Nabór do projektu: "Zarządzanie kryzysowe w obszarach pogranicza"

Ogłaszamy nabór do projektu: ”Zarządzanie kryzysowe w obszarach pogranicza”, w ramach którego studenci Politechniki Śląskiej studiów dziennych kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa nabędą kompetencje do współpracy transgranicznej Polska-Czeska Republika w sytuacjach kryzysowych.
Uczestnictwo w projekcie obejmuje głównie udział w 4 dwudniowych warsztatach szkoleniowych (18-19.01.2017, 22-23.02.2017, 26-27.04.2017, 10-11.05.2017), wizytach studyjnych, w kursie języka czeskiego na poziomie A0 (z certyfikatem) (marzec-kwiecień 2017, 8 spotkań, miejsce: Rybnik), seminarium podsumowującym (22.06.2017), a także zbudowanie sieci kontaktów z czeskimi uczestnikami projektu.
Warsztaty odbywać się będą zarówno po stronie polskiej, jak i czeskiej. Projekt będzie realizowany w roku akademickim 2017/2018. Dlatego jest skierowany do studentów studiów I i II stopnia.
Miejscem realizacji projektu jest CKI Centrum Kształcenia Inżynierów – Rybnik.

Wiadomość utworzona: 14 grudnia 2017 13:27, autor: Krzysztof Lazaj
Ostatnia modyfikacja: 14 grudnia 2017 13:31, wykonana przez: Krzysztof Lazaj
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Kształcenia Ustawicznego - filia Politechniki Śląskiej