25 stycznia 2018
Zmarł dr hab. inż. Eugeniusz Baron, prof. PŚ.

Z wielką przykrością zawiadamiamy o śmierci naszego pracownika naukowo-dydaktycznego - dr hab. inż. Eugeniusza Barona, prof. PŚ.

Studia wyższe ukończył w 1976 roku na wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej, studiując indywidualnie od roku 1974. Rozpoczął pracę w Katedrze Mechaniki Teoretycznej i Wytrzymałości Materiałów macierzystego Wydziału. Półroczny staż naukowy odbył na wydziale Matematyki Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1979 roku związał swoją działalność dydaktyczną z ośrodkiem Politechniki Śląskiej w Rybniku, późniejszym Centrum Kształcenia Inżynierów. Pracował jako asystent w Instytucie Inżynierii Miejskiej, a po reorganizacji Wydziału w Zakładzie Inżynierii Miejskiej i Wytrzymałości Materiałów.

Dr hab. inż. Eugeniusz Baron, prof. PŚ stopień doktora nauk technicznych uzyskał 27.06.1994r. Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. dr hab. inż. Czesław Woźniak; Recenzentami byli: prof. dr hab. inż. Feliks Andermann oraz prof. dr hab. inż. Stanisław Bielak. Profesor Eugeniusz Baron uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych 06.06.2007r. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: prof. dr hab. inż. Romuald Świtka, prof. dr hab. inż. Czesław Szymczak, prof. dr hab. inż. Andrzej Wawrzynek, prof. dr hab. inż. Czesław Woźniak.

Był promotorem dr inż. Sylwii Czarneckiej.

Należał do zespołu opracowującego założenia oraz plany i program studiów specjalności budowlano-architektonicznej. Pracował w biurze projektów oraz przedsiębiorstwie budowlanym. Posiada projektowe uprawnienia budowlane. Pełnił wiele funkcji w Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku m.in. Pełnomocnika dziekana i Kierownika studiów.

Otrzymał wiele nagród za swoją działalność naukowo-dydaktyczną.

Profesor zmarł 24 stycznia 2018 r. Odszedł wzorowy pracownik, a także niezwykle życzliwy, pomocny człowiek, wesoły, szanowany i lubiany przez współpracowników.

Wiadomość utworzona: 25 stycznia 2018 12:58, autor: Krzysztof Lazaj
Ostatnia modyfikacja: 25 stycznia 2018 13:13, wykonana przez: Krzysztof Lazaj
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Kształcenia Ustawicznego - filia Politechniki Śląskiej