STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
ODDZIAŁ CKI RYBNIK

Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.
Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 3282
Numer NIP 631-106-95-05
Numer identyfikacyjny REGON 272580848

Konto:
93 1240 1343 1111 0010 1651 8309 Bank Pekao S.A. I Oddział w Gliwicach

Siedziba:
Centrum Kształcenia Ustawicznego filia Politechniki Śląskiej w Rybniku
ul. Kościuszki 54, 44-200 Rybnik, I piętro, pokój nr 104

Kontakt:
tel. kom. 793 756 004
e-mail wychcki@o2.pl

 

  To jest archiwalna strona Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik

Nowa strona

www.polsl.pl/cku/stowarzyszenie-wychowankow

 

SPIS TREŚCI


OGŁOSZENIA BIEŻĄCE

 

WYCIECZKA OBJAZDOWA NA UKRAINĘ
Odbędzie się ok. 15.06.2022 r.
Szanowni Państwo, ze względu na zaistniałą sytuację (ogłoszony stan pandemii) termin wycieczki został przesunięty. Osoby zainteresowane wyjazdem, oraz które chcą zrezygnować z wyjazdu proszone są o kontakt z Zarządem.

Wycieczka objazdowa na Ukrainę (tereny Kresów Wschodnich I Rzeczypospolitej). Będzie też 1 dzień w Rumuni ze spotkaniem z polonią. Do wyjazdu potrzebny jest paszport. Zapraszamy do udziału w wycieczce.

PROGRAM WYCIECZKA UKRAINA_RUMUNIA.pdf 

 

ODZNAKA CZŁONKA STOWARZYSZENIA

Zachęcamy Członków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik do nabywania odznak Stowarzyszenia. Odznaki rozprowadzają Przedstawiciele Terenowi Stowarzyszenia oraz Zarząd. Opłata, ze względu na brak składek członkowskich jest traktowana jako „cegiełka” na rzecz bieżącej działalności Stowarzyszenia. Każda odznaka ma indywidualny numer i jest wpisywana do naszej bazy wychowanków.

 

  TENIS ZIEMNY CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

 „Ruch to zdrowie” dlatego w celach zdrowotnych i integracyjnych Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej o/ CKI Rybnik wynajęło halę tenisową (kort). Członkowie Stowarzyszenia mają możliwość skorzystania z kortu – jeden raz w tygodniu. Osoby zainteresowane zapraszamy.

powrót do spisu treści


    DR INŻ. JAN KANIA LAUREATEM NAGRODY

                                               "PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO"

Laureatem tytułu „Srebrny Inżynier 2020” w kategorii „Nauka” organizowanego przez „Przegląd Techniczny” został członek Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik dr inż. Jan Kania naukowiec i dydaktyk na Politechnice Śląskiej. Na łamach czasopisma podkreślił:

Obecność wśród tak wspaniałych ludzi spełniających kryteria i wymogi najwyższego profesjonalizmu i kunsztu sztuki górniczej, którzy                                                jednocześnie są największą wartością każdego zakładu                                                     czy uczelni, potwierdziła przekonanie, że praca                                                                  w przemyśle wydobywczym połączona z działalnością                                                   naukową jest dla mnie nie tylko zawodem,                                                                       ale wielką życiową pasją, której całkowicie się poświęcam”.                  

Plebiscyt „Złoty Inżynier”, organizowany przez „Przegląd Techniczny”, ma na celu wyróżnić najbardziej zasłużonych twórców techniki, reprezentujących obszary związane z nauką, techniką, biznesem i działalnością społeczną. Wśród laureatów tegorocznej 27. edycji plebiscytu znalazły się 23 osoby m. innymi JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

 

 

 

JUBILEUSZ PROFESORA HENRYKA BADURY

Dnia 28 grudnia 2020 roku swoje siedemdziesiąte urodziny obchodził profesor Henryk Badura. Z tej to okazji delegacja wychowanków udała się złożyć serdeczne życzenia urodzinowe z okazji Jubileuszu. Profesor w trakcie swojej pracy zawodowej wypromował około 300 inżynierów oraz 100 magistrów inżynierów. Bardzo ceniony przez przełożonych oraz szerokie grono studentów. Bardzo zaangażowany w pracę na rzecz Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej pełniąc szereg lat funkcję Pełnomocnika Dziekana Wydziału Górnictwa i Geologii w Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku. Pełnił także funkcję Pełnomocnika Rektora Politechniki Śląskiej ds. organizacji Centrum Naukowo-Dydaktycznego (jednostki podstawowej Pol. Śl. odpowiednika wydziału) w Rybniku oraz pełnił obowiązki Dyrektora tego Centrum. Jeden z założycieli Rybnickiego Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej. Dnia 14 grudnia 2019 roku uhonorowany odznaką Złotego Honorowego Członka Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej za doniosły wkład w rozwój Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku. Swoją serdecznością oraz zaangażowaniem na rzecz Politechniki Śląskiej motywuje i inspiruje do działania młodsze pokolenia absolwentów uczelni.

ŻYCZENIA

ZDJĘCIA

powrót do spisu treści


 

VI EDYCJA KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ
„Energia i Górnictwo – perspektywy zrównoważonego rozwoju”
Energy and Mining – perspectives on sustainable development

W ramach obchodów 75-lecia powstania Politechniki Śląskiej w dniach 28 -30 września   2020 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego filii Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ul. Kościuszki 54 odbyła się VI edycja konferencji naukowo-technicznej pt. „Energia i górnictwo- perspektywy zrównoważonego rozwoju”. W trudnym okresie „pandemii” Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik oraz Dyrekcja Centrum Kształcenia Ustawicznego filia Politechniki Śląskiej dołożyli wszelkich starań, aby konferencja przebiegała w sposób bezpieczny dla uczestników z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. W konferencji z uwagi na zasięg międzynarodowy oraz międzyuczelniany, wykorzystano połączenia wideokonferencyjne. Ogółem w konferencji stacjonarnie wzięło udział 138 osób. Referaty przedstawiali przedstawiciele zagranicznych ośrodków akademickich: USA, Kanady, Hiszpanii, Czech, Rosji, Ukrainy, Słowacji. Przedstawiciele polskich uczelni: Politechniki Śląskiej, Politechniki Opolskiej, ATH Bielsko-Biała, AGH Kraków, Poznańskiej Akademii Ekonomicznej, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Politechniki Warszawskiej. Reprezentowany był samorząd południowych powiatów województwa śląskiego oraz liczne grono lokalnych firm. Przedstawiono szereg referatów, które poruszały tematy energetyki, ochrony środowiska, szkolnictwa oraz górnictwa. W ramach konferencji zorganizowano zaplanowane wyjazdy studyjne.

  
PROGRAM KONFERENCJI 2020

PATRONAT HONOROWY

KOMITET NAUKOWO-PROGRAMOWY  I ORGANIZACYJNY

Zdjęcia z konferencji

Karta zgłoszenia

Zagadnienia konferencyjne

Oferta konferencyjna

Wymogi stawiane artykułom w j. polskim

Wymogi stawiane referatom

Wymogi stawiane artykułom w j. angielskim

KARTA PUBLIKACI, REFERATU, PREZENTACJI (załącznik do pobrania)

Wymogi stawiane prezentacjom

 Wyjazdy podczas konferencji

Artykuły konferencyjne w wersji elektronicznej

link do artykułów w języku angielskim na platformie SCIENDO:
http://content.sciendo.com/view/journals/ntpe/3/1/ntpe.3.issue-1.xml

link do artykułów w języku polskim:
http://www.stegroup.pl/kategorie/46-zeszyt-journal/656-zeszyt-5-17-2031.html

powrót do spisu treści


Zmarł dr hab. inż. Henryk Przybyła, prof. PŚ
         Dnia 24 grudnia 2019 roku, zmarł dr hab. inż. Henryk Przybyła, prof. PŚ, wieloletni pracownik Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, Kierownik Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa w latach 1991 –2009. Jeden z założycieli Rybnickiego Ośrodka Politechniki Śląskiej. Wspaniały człowiek i nauczyciel akademicki kilku pokoleń kadry górniczej. Z wielkim żalem żegnamy Cię Panie Profesorze.
Nabożeństwo żałobne odbyło  się w poniedziałek 30 grudnia 2019 o godzinie 9.00 w kościele Św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku (ul. Kardynała Bolesława Kominka 18). Uroczystości pogrzebowe miały miejsce na cmentarzu w miejscowości Siedlec Duży (gmina Koziegłowy).
Dziękujemy Członkom Stowarzyszenia za liczny udział w pogrzebie.

 prof. Przybyła - wspomnienie

powrót do spisu treści


   XII BIESIADA BARBÓRKOWA

     Dnia 14 grudnia 2019 r. jak co roku od dwunastu lat odbyła się Biesiada Barbórkowa z udziałem kadry naukowej, pracowników, emerytów Politechniki Śląskiej oraz członków i sympatyków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej oddział CKI Rybnik. W tym roku Złotą odznakę Honorowego Członka Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej za doniosły wkład w rozwój Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku otrzymali: nr 13 dr hab. inż. Henryk BADURA, nr 15 prof. dr hab. inż. Joachim KOZIOŁ, nr 16 dr Barbara LUKS. Odznakę Honorowego Członka nr 6 przyznano inż. Janowi GABRYSIOWI za aktywny wkład w rozwój Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej oddział CKI Rybnik. Odznaczeni otrzymali również pamiątkowe dyplomy, których okrasza sentencja „Wszystko umiera, tylko pamięć dobrych uczynków nie ginie” (Napoleona Bonaparte). Pożegnano również długoletniego zastępcę Dyrektora CKI mgr. inż. Stefana MAKOSZA, który przeszedł na zasłużoną emeryturę. Oprawę muzyczną oficjalnej części spotkania barbórkowego uświetniła Orkiestra Dęta KWK Rydułtowy wraz z Zespołem „SWAM” oraz dynamicznym występem zespołu tanecznego „SUKCES”. Do Tańca przygrywał niezawodny zespół muzyczny „KONTRAST BAND „ z Brennej.

Józef Cycuła- Biesiada Barbórkowa 2019 

 zdjęcia

powrót do spisu treści


V EDYCJA KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ "GÓRNICTWO-PERSPEKTYWY I ZAGROŻENIA"  

 W dniach 14-16 maja 2019 r. odbyła się V edycja konferencji naukowo-technicznej pt. „Górnictwo-perspektywy i zagrożenia”. Wzięły w niej udział 173 osoby. Przedstawiciele zagranicznych ośrodków akademickich: Hiszpanii, USA, Kanady, Czech i Słowacji oraz polskich uczelni: Politechniki Śląskiej, ATH Bielsko-Biała, AGH Kraków, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Akademii Morskiej w Szczecinie, Poznańskiej Akademii Ekonomicznej oraz Politechniki Warszawskiej. Reprezentowane były samorządy powiatów rybnickiego, wodzisławskiego, mikołowskiego, oraz Miasta Rybnik i Jastrzębie-Zdrój. Nie zawiodły również firmy przemysłu górniczego oraz okołogórniczego. Jednak najliczniejsze grono uczestników to pracownicy kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Przedstawiono artykuły, które opublikowano w wydawnictwie konferencyjnym oraz referaty bez publikacji. Wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata nauki, przemysłu oraz samorządów była bardzo owocna. udały się również wyjazdy studyjne.        

Streszczenia artykułów i  prezentacji przedstawionych na 5 Konferencji Naukowo-technicznej  "Górnictwo- perspektywy i zagrożenia"    

                                

twórczość konferencyjna

zdjęcia z konferencji 2019

zdjęcia z konferencji 2019 cz.2

PROGRAM KONFERENCJI 2019 

Sponsorzy konferencji

Patronat Medialny

Patronat Honorowy

Komitet Naukowo-Programowy i Organizacyjny Konferencji

Zagadnienia Konferencyjne

Oferta konferencyjna

Karta zgłoszenia (2019)

Wymogi stawiane artykułom

Wymogi stawiane prezentacjom

Zaświadczenie lekarskie

Wyjazdy do zakładów pracy

powrót do spisu treści


UMOWA O WSPÓŁPRACY Z POLSKIM STOWARZYSZENIEM GEOLOGÓW GÓRNICZYCH

Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik podpisał porozumienie o współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Geologów Górniczych. Do najważniejszych celów naszej współpracy należy: krzewienie i popularyzacja wiedzy, kultury technicznej oraz osiągnięć naukowych w zakresie geologii górniczej i górnictwa; integrowanie środowiska inżynierów i techników, w szczególności geologów i górników; doskonalenie systemu kształcenia kadr technicznych dla górnictwa i geologii; podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry technicznej; popularyzowanie twórców nowej techniki; wspólne organizowanie konferencji lub innych wydarzeń mających na celu promocję działalności statutowej. Ponadto wspólnie zamierzamy działać na rzecz utrzymania i wzrostu znaczenia Politechniki Śląskiej. Promować różne formy wsparcia dla studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej, szczególnie w odniesieniu do kwalifikacji zawodowych wynikających z przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Naszym głównym punktem współpracy w tym roku jest współpraca przy organizacji V edycji Konferencji Naukowo-Technicznej „Górnictwo – Perspektywy i Zagrożenia”.

Więcej informacji o SWPŚ Oddział CKI Rybnik w linku: PSGG

powrót do spisu treści


TWÓRCZOŚĆ JÓZEFA CYCUŁY 

  JÓZEF CYCUŁA 

Student pierwszego „rocznika” studiów dziennych w Rybnickim Ośrodku Politechniki Śląskiej. Nasz kolega, jeden z założycieli oraz aktywny członek zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik. Długoletni nauczyciel oraz wychowawca młodzieży rybnickich szkół o profilu górniczym. Miłośnik żużla, były wieloletni działacz rybnickiego klubu żużlowego. Będący ciągle w „ruchu” raz na korcie tenisowym innym razem na żaglówce.

powrót do spisu treści


WYNIKI WYBORÓW NOWYCH WŁADZ STOWARZYSZENIA WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ ODDZIAŁ CKI RYBNIK W DNIU 26.01.2019 R.

Zarząd:

 • Stefan CZERWIŃSKI
 • Henryk BADURA
 • Zbigniew BURKOŃ
 • Wojciech GRĘBSKI
 • Barbara MASARCZYK
 • Lucyna JUZEK
 • Józef CYCUŁA
 • Józef JANOWSKI
 • Piotr MANDRYSZ
 • Daniel WYCISZCZOK

Komisja rewizyjna:

 • Witold BIAŁY
 • Agata KUCZMA
 • Łukasz DOLEŻYCH
 • Jerzy DYCHAŁA
 • Piotr KOŁODZIEJCZYK

Wybrano także delegatów na Walne Zebranie Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej: Henryk Badura, Witold Biały, Piotr Kołodziejczyk, Barbara Masarczyk, Andrzej Sączek. 

powrót do spisu treści

zdjęcia


                                                  XI BIESIADA BARBÓRKOWA

         Dnia 15 grudnia 2018 r. odbyła się XI Biesiada Barbórkowa w Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku. Udział w niej wzięło około 170 osób. Absolwenci  Rybnickiego Ośrodka Politechniki Śląskiej, zaproszeni goście oraz pracownicy CKI. Uroczystość uświetnili swoim występem artyści śląskich scen: Sabina Olbrich-Szafraniec (sopran), Mieczysław Błaszczyk (tenor) przy akompaniamencie Grażyny Griner.  Prowadzenie biesiady zespół „KONTRAST” z Brennej.

zdjęcia 

powrót do spisu treści


Streszczenia artykułów i prezentacji przedstawionych na 4 Konferencji  Naukowo-Technicznej "Górnictwo - perspektywy i zagrożenia ” Węgiel, tania czysta energia i miejsca pracy.

CZWARTA EDYCJA KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ "GÓRNICTWO-PERSPEKTYWY I ZAGROŻENIA"

 Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik oraz Dyrekcja Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku zorganizowały czwartą edycję konferencji naukowo-technicznej „Górnictwo – perspektywy i zagrożenia, która odbyła się w CKI Politechniki Śląskiej w Rybniku w dniach 08-10.05.2018 r. Była to kontynuacja konferencji pod tym samym tytułem, której poprzednie edycje zostały bardzo wysoko ocenione w środowisku górniczym i w instytucjach samorządowych. Stanowiły forum wymiany doświadczeń środowisk naukowych, przemysłu  oraz samorządów terytorialnych. Przedstawiły obecne i perspektywiczne możliwości rozwoju górnictwa we współpracy  z lokalnymi społecznościami. W konferencji wzięło udział 150 osób.   

MAPA DOJAZDU NA KONFERENCJĘ 

Limeryk konferencyjny     

Twórczość konferencyjna Józefa CYCUŁY   

zdjęcia z konferencji

zdjęcia z konferencji

Sponsorzy

Patronat Medialny

Patronat Honorowy   

Komitet Naukowo-Programowy oraz Komitet Organizacyjny

Oferta konferencja 2018

Zagadnienia konferencyjne 2018    

Wymogi stawiane artykułom 2018

Wymogi stawiane prezentacjom 2018

Karta zgłoszenia uczestnika 2018  

PDF aktywny - możliwość edytowania kolejność: 1) należy zapisać dokument w swoim komputerze, 2) uzupełnić, 3) zapisać, 4) wysłać drogą elektroniczną.

Wyjazdy do zakładów 8 maja 2018 r. 

Wyjazdy do zakładów 9 maja 2018 r. 

Zaświadczenie lekarskie ( powinny mieć osoby zjeżdżające pod ziemię)      

PROGRAM KONFERENCJI 2018

powrót do spisu treści


  Jubileusze CKI

  X BIESIADA BARBÓRKOWA

Na pamiątkę 55-lecia utworzenia Rybnickiego Ośrodka Politechniki Śląskiej, 45-lecia ukończenia studiów 1 rocznika studiów dziennych oraz 10-lecie powstania Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik, Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik wraz z Dyrekcją CKI zorganizowali  w dniu 16 grudnia 2017 roku zjazd absolwentów, połączony z X Jubileuszową Biesiadą Barbórkową. Po raz kolejny nasi goście nie zawiedli. Wśród uczestników możemy wymienić przede wszystkim absolwentów pierwszego rocznika studiów dziennych, zaproszonych gości, członków oraz sympatyków SWPSL o/ CKI Rybniki oraz pracowników CKI. Uroczystość uświetnił występ Piotrka GRUSZKI, wokalistów z ogniska pracy pozaszkolnej „Zespół Przygoda” przy akompaniamencie Pani Moniki SACHS-WAJNER. Gościliśmy również Bartosza Kalinowskiego, poetę, barda i humorystę o niesamowitej energii do tworzenia i niepodważalnej charyzmie przejawiającej się w ekspresyjnym głosie oraz tekstach utworów, obnażających groteskowość naszych czasów – pełnych dalece idącego absurdu. Oprawę muzyczną oraz prowadzenie biesiady zespół „KONTRAST”. Uczestnicy mogli wysłuchać wykonania instrumentalnego utworów Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu zespołu „KONTRASTBAND”.

zdjęcia

limeryki

powrót do spisu treści


NASZ KOLEGA JÓZEF CYCUŁA ZOSTAŁ LAUREATEM KONKURSU LITERACKIEGO 60+

W poniedziałek, 19 grudnia, w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbył się Opłatek Rybnickich Seniorów, któremu towarzyszyło rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego 60+. Nasz kolega Józef Cycuła został laureatem II miejsca. Dla członków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik – uczestników biesiad barbórkowych- twórczość J. Cycuły jest już znana. Serdecznie gratulujemy! oraz życzymy dalszych sukcesów.

nagrodzony wiersz

zdjęcia

powrót do spisu treści


 IX BIESIADA BARBÓRKOWA

Dnia 17 grudnia 2016 r. w Auli CKI Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ul. T. Kościuszki 54 odbyła się IX Biesiada Barbórkowa, w której uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej o/ CKI Rybnik, sympatycy SW oraz pracownicy CKI.  Oprawę muzyczną oraz prowadzenie biesiady zespół "KONTRAST".  Uczestnicy mogli wysłuchać wykonania instrumentalnego muzyki klasycznej w wykonaniu zespołu "KONTRASTBAND" oraz  folklorystycznego występu kapeli góralskiej "BRYNIOKI". Wystąpiły również dzieci członków stowarzyszenia Martyna JUZEK oraz Piotr GRUSZKA przy akompaniamencie pani Moniki  SACHS-WAJNER.

wiersze J. Cycuła.pdf

Zobacz zdjęcia

powrót do spisu treści


       TRZECIA EDYCJA KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ
                          "GÓRNICTWO-PERSPEKTYWY I ZAGROŻENIA"

W dniach 10-12.05.2016 budynkach CKI Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 odbyła się trzeci edycja konferencji naukowo-technicznej „Górnictwo – perspektywy i zagrożenia” zorganizowana wspólnie przez Dyrekcję CKI oraz Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik. Podczas konferencji były zorganizowane wyjazdy do kopalń; KWK Jankowice, KWK Marcel, KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia, KWK Pniówek, do zakładów produkcyjnych; Řetězárna a.s., Ferrit oraz do Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim. Ogółem w konferencji brało udział 171 osób.

Zobacz zdjęcia III Edycja Konferencji Naukowo-Technicznej

Podczas Konferencji Naukowo –Technicznej „Górnictwo – perspektywy i zagrożenia” miała miejsce wystawa prac plastycznych znanego artysty raciborskiego Pana Mariana Chmieleckiego, który tworzy nieustannie od ponad 50 lat. Zaprezentowane zostały prace stanowiące retrospekcję jego twórczości, poprzez magiczne zaułki dotrzemy do nastrojowych pejzaży, w których artysta ze szczególną wrażliwością odtwarza koloryt przyrody.

Marian Chmielecki.pdf

KONFERENCJA 2016-WIERSZE.pdf

Szczegóły w załącznikach:

Program konferencji

mapa dojazdu

Wyjazdy  do zakładów pracy.pdf 

Zaświadczenie.docx

Wymagania i porady dotyczące prezentacji.pdf

Konferencja 2016 Pismo Przewodnie — 1 strona

Konferencja 2016 Pismo Przewodnie — 2 strona

Oferta konferencja 2016.pdf

Zagadnienia konferencyjne 2016

Wymogi stawiane artykułom                                                                                            (Punktacja za artykuły: w języku polskim 6 punktów, w języku angielskim 9 punktów)

KARTA ZGŁOSZENIA 2016 5.pdf  Karta zgłoszenia jest aktywna. Można wypisać i wysłać wersję elektroniczną.

powrót do spisu treści


VIII BIESIADA BARBÓRKOWA

Dnia 12 grudnia 2015 r. w Auli CKI Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ul. T. Kościuszki 54 odbyła się VIII Biesiada Barbórkowa. Uroczystość uświetnił występ instrumentalny zespołu „KONTRAST”. Część biesiadną oraz zabawę taneczną prowadził zespół ”KONTRASTBAND”. Wręczono także odznaki złotego honorowego członka Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik za owocny wkład w rozwój CKI oraz Stowarzyszenia, którym patronowała sentencja Napoleona Bonaparte: "Wszystko umiera, tylko pamięć dobrych uczynków nie ginie".

Złote honorowe odznaki otrzymali:

 • Nr 12dr  Romuald AWSIUK, emerytowany wykładowca Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej, długoletni wykładowca fizyki w CKI.

·     Nr 14 - inż. Krystyna DAMASZK, kierownik administracyjny w CKI.

  VIII BIESIADA BARBORKOWA W CKI

powrót do spisu treściPOSIEDZENIE ZARZĄDU - GOŚCIE Z WIETNAMU

Dnia 21 lutego br. odbyło się posiedzenie nowo wybranego zarządu rybnickiego oddziału Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej, na którym zakreślono plan działania Stowarzyszenia na następną kadencję. Gościem tego spotkania był Attaché Ambasady Wietnamu wraz z małżonką oraz nasz kolega Van Hai Dang.  Na spotkaniu omówiono możliwość współpracy pomiędzy Ambasadą Wietnamu, a ośrodkiem dydaktycznym Politechniki Śląskiej w  Rybniku w ramach wymiany doświadczeń, dydaktyki oraz możliwości udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie konferencjach.

zdjęcia

powrót do spisu treściWYNIKI WYBORÓW NOWYCH WŁADZ STOWARZYSZENIA
WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ ODDZIAŁ CKI RYBNIK

Dnia 14.02.2015r. odbyło się zebranie członków SWPŚL O/Rybnik. Przedstawiono sprawozdanie z działalności oraz finansowe Stowarzyszenia oddział Rybnik za czteroletnią kadencję oraz dokonano oceny działania przez komisję rewizyjną. Odbyły się również wybory nowych władz Oddziału.

Zarząd:

 • Stefan CZERWIŃSKI
 • Henryk BADURA
 • Zbigniew BURKOŃ
 • Wojciech GRĘBSKI
 • Barbara MASARCZYK
 • Lucyna JUZEK
 • Józef CUCUŁA
 • Józef JANOWSKI
 • Piotr MANDRYSZ
 • Daniel WYCISZCZOK
Komisja rewizyjna:
 • Witold BIAŁY
 • Łukasz DOLEŻYCH
 • Jerzy DYCHAŁA
 • Adam DZIWOKI
 • Krystian GRUSZKA
Wybrano także delegatów na Walne Zebranie Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej: Stefan CZERWIŃSKI, Piotr KOŁODZIEJCZYK, Lucyna JUZEK, Barbara MASARCZYK.

powrót do spisu treści


VII BIESIADA BARBÓRKOWA

Dnia 13 grudnia 2014r. w Auli CKI Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ul. T. Kościuszki 54 odbyła się VII Biesiada Barbórkowa. Uroczystość uświetnił występ kwartetów: smyczkowego oraz puzonowego Państwowej Szkoły Muzycznej w Rybniku. Tradycyjnie biesiadników odwiedził Skarbnik Górniczy. Część biesiadną oraz zabawę taneczną prowadził zespól GAMA. Wręczono także odznaki złotego honorowego członka oraz honorowego członka Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik za owocny wkład w rozwój CKI oraz Stowarzyszenia, którym patronowała sentencja Napoleona Bonaparte: "Wszystko umiera, tylko pamięć dobrych uczynków nie ginie".

Złote honorowe odznaki otrzymali:

 • Nr 10 - mgr Aleksander KRZYSZTAŁOWICZ, emerytowany wykładowca Instytutu Matematyki Politechniki Śląskiej, długoletni wykładowca matematyki w CKI.
 • Nr 11 - doc. dr inż. Andrzej MOKROSZ, emerytowany wykładowca Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, długoletni wykładowca oraz Pełnomocnik Dziekana w CKI.

Odznakę honorowego członka otrzymał:
 • Nr 5 - dr inż. Mieczysław LUBRYKA, długoletni pracownik JSW S.A. oraz wykładowca na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
VII Biesiada Barbórkowa w CKI

powrót do spisu treściZMARŁ DOC. DR INŻ. SZCZEPAN WYRA

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 września 2014 r. w wieku 81 lat zmarł Ś.P. Doc. dr inż. Szczepan Wyra Dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku w latach 1994-2003. Długoletni nauczyciel akademicki w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej, Prorektor ds. Studiów dla Pracujących, Dyrektor Instytutu Inżynierii Miejskiej, Pełnomocnik Rektora ds. Ośrodka Szkoleniowego w Rybniku, Pełnomocnik Rektora ds. Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku. Uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami za działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną. Wielki przyjaciel wielu pokoleń studentów, serdeczny kolega i współpracownik. W Osobie Zmarłego społeczność akademicka utraciła życzliwego człowieka, wybitnego nauczyciela, wychowawcę i naukowca. Za doniosły wkład w rozwój Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku dnia 8 listopada 2008 roku uhonorowany odznaką "Złoty Honorowy Członek" Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybniik. Uroczystości żałobne odbyły się 9 września 2014 r. (wtorek) o godz. 10.30 w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Orzeszu. Pogrzeb odbył się na tamtejszym cmentarzu.

TO SZCZĘŚCIE, ŻE BYŁO NAM DANE BYĆ RAZEM Z DOCENTEM SZCZEPANEM

przeczytaj limeryk

powrót do spisu treści


KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
"GÓRNICTWO - PERSPEKTYWY I ZAGROŻENIA"
6-8 MAJA 2014r.

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik oraz Dyrekcja CKI zorganizowali drugą edycję konferencji naukowo-technicznej pt. Górnictwo perspektywy i zagrożenia. Odbyła się w obiektach Politechniki Śląskiej Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 w dniach 06-08.05.2014 . Głównym celem konferencji była integracja środowiska górniczego regionu Rybnicko-Jastrzębskiego, oraz promocja zakładów regionu. Kolejnym celem było spotkanie środowisk naukowych, praktyków (użytkowników maszyn i urządzeń przeznaczonych dla górnictwa), a także wytwórców producentów tychże maszyn i urządzeń. Zaś nadrzędnym celem jaki przyświecał organizatorom było pokazanie korelacji nauki z praktyką. W Konferencji do powstania, której przyczyniły się firmy prowadzące działalność wydobywczą, jak i pracujące dla górnictwa wzięło udział ponad 200 uczestników. Wśród firm które wydatnie włączyły się w organizację przedsięwzięcia należy wymienić: AZIS" - MINING SERVICE Sp. z oo., Becker-Warkop Sp. z o.o., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Kompania Węglowa S.A., Kopex S.A., Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o., Elgór Hansen S.A., Advicom Spółka z o.o. Jastrzębie-Zdrój, EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku, P. P. U. H. REMASZ S. C. Ruda Śląska, Geo-Wiert Sp. z o.o. Żory, Ośrodek Szkolenia BIAŁECKI Sp. z o.o. Jastrzębie-Zdrój, EKO-BUD Sp. z o.o. Żory, Perfekt Sp. z o. o. Rydułtowy, Zakład Odmetanowania Kopalń ZOK Sp. z o.o. Jastrzębie-Zdrój.Uczestnicy Konferencji przedstawili wyniki swoich badań, analiz oraz przemyśleń dotyczących różnych aspektów działalności naukowo-badawczej oraz jej interakcji z otaczającym środowiskiem. Podniosły charakter konferencji nadała oprawa muzyczna Okiestry Dętej Kopalni KWK "Rydułtowy-Anna" pod batutą Jana Wojaczka oraz Orkiestry Dętej KWK "Jankowice" pod batutą Grzegorza Mańki. Limeryki naszego kolegi Józefa CYCUŁY KONCERT

6.05.2014 r. tj. Wtorek o godz. 20,00 w Rybnickim Centrum Kultury (Teatr Ziemi Rybnickiej) ul. Saint Vallier 1, odbył się koncert galowy z okazji odbywającej się konferencji naukowo-technicznej pt. Górnictwo perspektywy i zagrożenia. Koncert "O górnictwie z przebojami w tle" połączony był z bankietem dla uczestników konferencji oraz zaproszonych gości.

ZOBACZ PLAKAT

powrót do spisu treści


VI BIESIADA BARBÓRKOWA

Dnia 26.10.2013 r. w Auli Budynku Głównego w Rybniku przy ulicy T. Kościuszki 54 odbyła się VI Biesiada Barbórkowa. Tradycyjnie wszystkich gości przywitała Orkiestra Dęta działająca przy KWK "Marcel" pod batutą pana Franciszka MAGIERY. Po ponad godzinnym występie orkiestry dętej goście zobaczyli występy kabaretu "Tarnina"Część biesiadną oraz zabawę taneczną tradycyjnie prowadził zespół GAMA.

Zobacz zdjęcia

powrót do spisu treści


ZMARŁ PROF. ANTONI MOTYCZKA

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 24 stycznia 2013 r. w wieku 71 zmarł prof. dr hab. inż. Antoni Motyczka, dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku w latach 2008-2013. Za doniosły wkład w rozwój Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku dnia 8 listopada 2008 roku uhonorowany odznaką "Złoty Honorowy Członek" Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybniik.

   

Prof. dr hab. Antoni Motyczka urodził się 9 czerwca 1941 r. w Rybniku. Studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w Gliwicach ukończył w 1968 roku. W latach 1974-1980 pełnił funkcję Dyrektora Administracyjnego Politechniki Lubelskiej. W roku 1981 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie górnictwa. W latach 1990-1996 był Dziekanem Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. W latach 2008-2013 pełnił funkcję Dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku. W roku 2010 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Do 2012 r. był nauczycielem akademickim w Katedrze Dróg i Mostów Politechniki Śląskiej. W latach 2005-2013 był Senatorem RP.
W obszarze zainteresowań badawczych prof. dr hab. inż. Antoniego Motyczki znalazły się badania fizyko-mechaniczne skał, budowa tuneli, przepustów w gruntach sypkich, badania geotechniczne gruntów oraz technologia wydobycia kopalin użytecznych. W dorobku naukowym prof. dr hab. inż. Antoni Motyczka miał 202 publikacje naukowe, 18 patentów oraz 3 wzory użytkowe. Za działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną uhonorowany został wieloma nagrodami i odznaczeniami. Zmarły był wielkim przyjacielem wielu pokoleń studentów, serdecznym kolegą i współpracownikiem.

W naszej pamięci pozostanie na zawsze wzorem naukowca, godzącego pełną sukcesów pracę zawodową i społeczną, z postawą człowieka szlachetnego i życzliwego.

BYŁA TO 24 STYCZNIA WIECZOROWA PORA
GDY PRZESTAŁO BIĆ SERCE RYBNICKIEGO SENATORA


przeczytaj limeryk

powrót do spisu treściWYPRAWA NA SZCZYT KAZBEK W KAUKAZIE
3-14.10.2012r.

Jeden z naszych kolegów Adam Korzonek zdobył szczyt Kazbek w Kaukazie. Chce się podzielić z nami swoimi spostrzeżeniami. Kazbek jest jednym z najwyższych i najpiękniejszych gór na Kaukazie. Jest zlokalizowany we wschodniej części centralnego Kaukazu w Oseti Południowej. Tak samo jak Elburs, Kazbek jest wygasłym wulkanem. Wysokość: 5047m n.p.m. Pomysł na wyprawę w góry Kaukazu zrodził się rok wcześniej po powrocie z Mont Blanc. Podbudowany sukcesem wejścia na najwyższą górę Alp, z optymizmem przygotowywałem się do kolejnego wyjazdu. Za wyborem Kazbeku przemawiało to, że leży w Gruzji. Z relacji na forach dowiedziałem się, że Gruzini są bardzo gościnni, a w szczególności do Polaków. Zaopatrzyłem się w nowe buty, które rozchodziłem na schodach mojego 10 piętrowego bloku oraz w plecak wypchany do oporu. Podróż Rybnik Warszawa przebiegła lekko i przyjemnie. Na lotnisku mały tuning bagażu za pomocą taśmy sterczowej. Samolot w nieco ponad 3 godziny dotarł do Tbilisi. Już na płycie lotniska nadarzyła się szansa okazyjnego noclegu w hostelu, którego szef leciał z nami z Polski. Rano poszukiwania gazu w stolicy Gruzji nie powiodły się, ostatnią nadzieją była Kazbegi (Stepantsminda to nazwa gruzińska), skąd wyrusza się na szlak. Podróż Gruzińska drogą wojenną z Tbilisi do Kazbegi około 150 km to ciekawe i mocne przeżycie. Swobodnie chodzące krowy i inny inwentarz na jezdni to widok powszedni. W Kazbedze nie było problemu z zakupem gazu i ze znalezieniem noclegu nawet ze śniadaniem. Rano przejazd w pobliże świątyni Gergeti samochodem z napędem na cztery koła i można było ruszać na szlak. Pogodę mieliśmy przyzwoitą, szlak trochę zamotaliśmy, ale dosyć łatwo przeprawiliśmy się przez wodę spływającą z lodowca, a później przez sam lodowiec. Po 10 godzinach marszu wymęczeni i skłóceni ze sobą rozbiliśmy namioty na morenie bocznej - do stacji meteo zabrakło godziny. Nazajutrz przenieśliśmy namioty w pobliże stacji meteo, gdzie poznaliśmy Gruzina Grigora i przekonaliśmy się o prawdziwej gruzińskiej gościnności. Przegadaliśmy nie jedną godzinę. Grigori poprzedniego dnia obserwował nasze występy na szlaku i przygotował dla nas gorąca herbatę, ale niestety nie było nam dane dotrzeć tego dnia do stacji. Gio taką miał ksywkę nasz przyjaciel Gruzin, to prawdziwy Człowiek Gór z wykształcenia speoolog, nurek, ratownik górski przewodnik wraz z rodziną mieszka w Kazbedze. Spotkanie z Grigorem na długo pozostanie w mojej pamięci. Opowiedział nam o Gruzji, górach i ludziach, których sam spotkał w górach, o akcji ratunkowej w której sam uszedł z życiem, a czterech jego towarzyszy zginęło pod lawiną. Po jego wskazówkach udaliśmy się na aklimatyzację w okolice małej kapliczki zrobionej z wagonika kolejki linowej. Po aklimatyzacji razem z przewodnikiem przy świetle czołówki o 3,30 ruszyliśmy w drogę na szczyt. Trochę wiał wiatr, ale aura była całkiem znośna. Po czterech godzinach rozwidniało się i zobaczyliśmy nasz cel Kazbek, jednak wysokość dała się we znaki, nasze tempo i tak wolne stawało się jeszcze wolniejsze. Osiem godzin od wyjścia ze stacji meteo udało się nam zdobyć szczyt, niestety zbiegło się to z atakiem gruzińskiej zimy, (potężny mróz i gęsta mgła wraz z huraganowym wiatrem). Warunki pogodowe pozwoliły na zrobienie jednego jedynego zdjęcia, sprzęt odmówił posłuszeństwa. Po całych dwóch minutach na szczycie trzeba było wracać. Z oblodzonymi sprzętem, zmęczeni i zziębnięci po kolana w śniegu schodziliśmy we mgle przy zerowej widoczności i wietrze przewracającym człowieka. Było bardzo ciężko i gdy wpadłem po pas do śniegu dopadło mnie zwątpienie. Po kolejnych dwóch godzinach ukazała się krawędź góry, która umożliwiła nam powrót. Cali i zdrowi po trzynastu godzinach wróciliśmy do stacji meteo. Po powrocie okazało się, że nasz namiot nie wytrzymał naporu huraganowego wiatru i zmuszeni byliśmy skorzystać z niekończącej gościnności Grigora, któremu zrelacjonowaliśmy nasze dokonania. a gościnności nie było końca. Następny dzień przeznaczyliśmy na wielki odpoczynek. Spakowani pożegnaliśmy się i powrót do cywilizacji.
Kilka następnych dni spędziliśmy na zwiedzaniu Tbilisi i okolic, przy okazji poznaliśmy kilku ciekawych ludzi. Przekonałem się, że Gruzja to bardzo ciekawy kraj o bogatej historii z przecudowną przyrodą i świetnymi ludźmi. Zakosztowałem gruzińskiej kuchni i wspaniałego wina, a słynna gruzińska gościnność to cecha godna polecenia turystom. W planach już kolejna wyprawa mam nadzieję, że równie ciekawa.

Zobacz zdjęcia

powrót do spisu treści
50 LAT CENTRUM KSZTAŁCENIA INŻYNIERÓW W RYBNIKU

50 lat temu z inicjatywy władz Politechniki Śląskiej oraz Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego powołano w Rybniku Ośrodek Stacjonarno-Zaoczny Politechniki Śląskiej, w którym studia podjęło 162 studentów. Po wielu przeobrażeniach organizacyjnych Ośrodek przyjął nazwę Centrum Kształcenia Inżynierów. Dziś w Centrum kształci się ponad 1800 studentów na 7 kierunkach, z czego na I roku ponad 650 osób. Do tej pory mury uczelni opuściło około 8500 absolwentów inżynierów i magistrów inżynierów. 50-lecie Uczelni jest dobrym czasem na dokonanie podsumowania działalności Ośrodka na wielu płaszczyznach. Okazją do jego zaprezentowania była inauguracja roku akademickiego 2012/2013 w Zespole Szkół Wyższych w Rybniku, połączona z uroczystą Galą w Rybnickim Centrum Kultury w dniu 12 października 2012 r.
Program uroczystości: Otwarcie uroczystości i przemówienie inauguracyjne - JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzeja KARBOWNIKA, pokaz filmu o historii 50-lecia CKI w Rybniku, wystąpienia okolicznościowe: JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego - prof. Leszka ŻABIŃSKIEGO, dr hab. Mirosława NAKONIECZNEGO - Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Współpracy z Otoczeniem i Promocji Uniwersytetu Śląskiego, prof. JERZEGO BUZKA - Posła do Parlamentu Europejskiego, dr Zygmunta ŁUKASZCZYKA - Wojewody Śląskiego, Adama FUDALEGO - Prezydenta Miasta Rybnika. Immatrykulacja studentów, Wręczenie Medali Okolicznościowych 50-lecia CKI, Wręczenie odznak Zasłużony dla Politechniki Śląskiej. Część artystyczna - występ MICHAŁA BAJORA. Na uroczystość zaproszeni zostali: przedstawiciele władzy samorządowej Miasta Rybnika i miast ościennych, władzy ustawodawczej, obecne i byłe władze naszej Uczelni i Uczelni współtworzących Zespół Szkół Wyższych, reprezentanci szkół, banków i firm współpracujących z CKI, pracownicy i emeryci rybnickiego Ośrodka oraz Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik, które współuczestniczyło w organizacji tej uroczystości.

Zdjęcia z uroczystości

powrót do spisu treściKONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
"GÓRNICTWO - PERSPEKTYWY I ZAGROŻENIA"
12 września 2012r.

Rok 2012, to dla Centrum Kształcenia Inżynierów data szczególna, gdyż jest to rok trzech jubileuszy. W 1962 roku powstała tutejsza filia Politechniki Śląskiej. Ponadto 40 lat temu, mury CKI (wtedy Filii Politechniki Śląskiej), opuścił pierwszy rocznik studentów studiów dziennych, a 5 lat temu w roku 2007 podczas uroczystości z okazji 45-lecia działalności Politechniki Śląskiej w Rybniku, odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej w Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku. Aby godnie uczcić te jubileusze Stowarzyszenie wraz z Dyrekcją CKI zorganizowało konferencję naukowo-techniczną.Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie zorganizowane przez Stowarzyszenie, dlatego też w trosce o wysoki poziom powołano specjalny komitet organizacyjny. Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Odział CKI Rybnik: mgr inż. Stefan CZERWIŃSKI, inż. Zbigniew BURKOŃ, dr inż. Henryk BADURA, mgr inż. Wojciech GRĘBSKI, mgr Barbara MASARCZYK mgr inż. Van Hai DANG. inż. Józef CYCUŁA, mgr inż. Andrzej SĄCZEK inż. Dariusz BLADOCHA, mgr inż. Krystian GRUSZKA, mgr inż. Łukasz DOLEŻYCH, mgr inż. Zbigniew CZERNECKI, dr inż. Mieczysław LUBRYKA, mgr inż. Arkadiusz ŻYDEK. Dodatkowo zwrócono się z prośbą o patronat honorowy do zacnego grona _Przyjaciół_ CKI: prof. dr hab. inż. Marian DOLIPSKI- Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii Politechnika Śląska, Adam FUDALI- Prezydent Miasta Rybnika, mgr inż. Piotr KARKULA- Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, prof. dr hab. inż. Antoni MOTYCZKA- Dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej, Senator RP, mgr Joanna STRZELEC- ŁOBODZINSKA- Prezes Zarządu Kompanii Węglowej S.A., mgr inż. Marek USZKO Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział Wydziału Górnictwa i Geologii, Wiceprezes Zarządu Ds. Produkcji Kompanii Węglowej S.A. Oprócz tego została powołana rada profesorska tzw. komitet naukowo-programowy: dr hab. inż. Witold BIAŁY, prof. nzw. w Pol. Śl.- Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska, dr inż. Henryk BADURA-Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska, prof. dr hab. inż. Jan BIAŁEK-Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska, dr hab. inż. Bronisława HANAK, prof. nzw. w Pol. Śl.- Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska, prof. dr hab. Joachim KOZIOŁ- Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, prof. dr hab. inż. Franciszek PLEWA.- Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska, dr hab. inż. Henryk PRZYBYŁA, prof. nzw. w Pol. Śl., Politechnika Śląska, dr hab. inż. Józef SUŁKOWSKI- Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska. W naszym odczuciu konferencja pozwoliła na godne uczczenie pięćdziesięcioletniej tradycji wspólnych starań władz Politechniki Śląskiej, władz samorządowych działających na terenie Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, a w szczególności miasta Rybnika oraz podmiotów gospodarczych, o naukowy i gospodarczy rozwój Rybnickiego Okręgu Węglowego oraz Politechniki Śląskiej. Tematyka samej konferencji skupiała się wokół jej głównego hasła: Górnictwo-perspektywy i zagrożenia. Uczestnicy konferencji wywodzą się z różnych zakładów przemysłowych działających w otoczeniu kopalń, dlatego też mogli przedstawić oraz przedyskutować ten temat w oparciu o własne doświadczenia i wiedzę. Dlatego też temat konferencji był bliski zebranym osobom. W konferencji wzięło udział prawie 180 osób.

W imieniu organizatorów, chcielibyśmy serdecznie podziękować za przychylność, zrozumienie oraz wszelką pomoc. Aby nikogo nie pominąć dziękujemy wszystkim, którzy nam, organizatorom konferencji w jakikolwiek sposób pomogli w tym przedsięwzięciu.

Najlepszym podsumowaniem całej konferencji, jej przesłania i tematyki jest okolicznościowy limeryk naszego kolegi Józefa Cycuły.

NASZ ŚWIAT JEST W TAKIM OKRESIE
CO SZANSE I ZAGROŻENIA NIESIE.


przeczytaj limeryk


Zobacz zdjęcia z konferencji

powrót do spisu treści


PRIMI i PRIMUS INTER PARES w CKI za rok 2011

30 marca 2012r. w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. T. Kościuszki 54 odbyła się uroczystość PRIMI INTER PARES w CKI za rok 2011, zorganizowana przez Centrum Kształcenia Inżynierów oraz Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI w Rybniku. Okolicznościowymi dyplomami uhonorowano 31 absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych Politechniki Śląskiej, którzy osiągnęli nie tylko wysoką średnią ocen ze studiów, lecz wykazali się aktywnością na rzecz Uczelni i grupy studenckiej. Wręczenia dyplomów i odznaczeń dokonali: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem prof. dr hab. inż. Jan ŚLUSAREK, Dziekan Wydziału Budownictwa dr hab. inż. Jerzy SĘKOWSKI, prof. nzw. w Pol. Śl., Pełnomocnik Dziekana Wydziału Budownictwa ds. Dydaktyki w CKI dr inż. Andrzej MOKROSZ, doc. w Pol. Śl., Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych Wydziału Górnictwa i Geologii dr inż. Roman PILORZ, doc. w Pol. Śl. oraz Dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów prof. dr hab. inż. Antoni MOTYCZKA. Honorową złotą odznaką członka Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik, za owocny wkład w rozwój CKI uhonorowany został dr inż. Kazimierz BIERNACKI starszy wykładowca w Instytucie Eksploatacji Złóż na Wydziale Górnictwa i Geologii. Uroczystość uświetnił występ chóru Bel Canto I LO w Rybniku pod dyrekcją Lidii BLAZEL-MARSZOLIK.

ROZDANE DYPLOMY ORAZ NAGRODY
"PRIMUS INTER PARES W CKI"
ZA ROK 2011

Wydział Górnictwa i Geologii:

 • WILCZEK Krzysztof
 • ZABKA Dariusz
 • KORZENIEWSKI Ryszard
Wydział Budownictwa:
 • TATARCZYK Anna
 • STOCHMAL Anna
 • STYPA Natalia
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki:
 • POLOK Małgorzata
 • NIEMCZYK Monika
 • PIEPRZ Piotr
Wydział Organizacji i Zarządzania:
 • OCHMAN Sławomir
 • LEŚNIK Artur
 • RYGIEL Kinga
Wydział Elektryczny:
 • KRYSIŃSKI Tomasz
 • DEPTA Marcin
 • KŁOSOK Krzysztof

ROZDANE DYPLOMY
"PRIMI INTER PARES W CKI"
ZA ROK 2011

Wydział Górnictwa i Geologii:

 • OSETEK Paweł
 • WILCZEK Janusz
 • KUBEK Grzegorz
Wydział Budownictwa:
 • KANIA Wojciech
 • BŁAŻYCA Kamil
 • POŁATA Piotr
 • SZURMAŃSKA Katarzyna
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki:
 • MICZEK Sławomir
 • ROŻEK Marcin
 • JOB Marcin
Wydział Organizacji i Zarządzania:
 • SKABA Katarzyna
 • URBAŃSKA Katarzyna
 • WALTER Grażyna
Wydział Elektryczny:
 • MALEJKA Rafał
 • PLOCH Dawid
 • KOZŁOWSKI Damian

Zdjęcia z uroczystości można zobaczyć: tutaj

powrót do spisu treści


V BIESIADA BARBÓRKOWA

Dnia 5 listopada 2011 r. o godz. 15:30 Orkiestra Dęta działająca przy KWK Marcel pod batutą pana Franciszka MAGIERY swoim brawurowym występem przywitała przybyłych gości V Biesiady Barbórkowej w Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku. Występy orkiestry przeplatały się z występem kabaretu Chore Koty oraz przybyciem na uroczystość Skarbnika. Część biesiadną oraz zabawę taneczną tradycyjnie prowadził zespół GAMA. Uczestnicy Biesiady bawili się do późnych godzin nocnych.

W poczet Honorowych Członków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Odział CKI Rybnik przyjęto pana Mieczysława Błaszczyka, znanego artystę Śląskich scen operetkowych, który od kilku lat współpracuje ze Stowarzyszeniem.

Zdjęcia z biesiady możesz zobaczyć tutaj

powrót do spisu treści


POGRZEB mgr KAROLA MICZAJKI
PIERWSZEGO DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO
CENTRUM KSZTAŁCENIA INŻYNIERÓW W RYBNIKU

W sierpniu br. odszedł od nas zasłużony dla miasta Rybnika, inicjator i jeden z założycieli Rybnickiego Ośrodka Politechniki Śląskiej Pan KAROL MICZAJKA. Honorowy Członek Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik za owocny wkład w rozwój CKI w Rybniku. Delegacja Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych: w kościele Matki Boskiej Bolesnej i na cmentarzu parafialnym przy ul. Rudzkiej, gdzie złożono ciało Zmarłego. Z żalem żegnamy tak zacną osobę, która dla wielu była autorytetem i wzorem człowieka, który przez wiekszosć życia pracował społecznie na rzecz bliźnich. Takim go zapamiętamy.

Zobacz zdjęcie mgr Karola Miczajki

powrót do spisu treści


"PRIMI i PRIMUS INTER PARES w CKI za rok 2010"

Dnia 1 kwietnia 2011 r. o godz. 17.00 w auli Budynku Głównego Politechniki Śląskiej w Rybniku Dyrekcja CKI oraz Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik już po raz trzeci zorganizowali uroczystość wręczenia nagród oraz dyplomów "PRIMI i PRIMUS INTER PARES w CKI za rok 2010", dla absolwentów, którzy w roku akademickim 2009/2010 uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia z oceną bardzo dobry i bardzo dobry z wyróżnieniem. Dyplom Primi Inter Pares otrzymały 22 osoby, natomiast Primus Inter Pares również 22 osoby. Oprawę artystyczną uroczystości zapewnił zespół The POSTMAN Beatlesi z Polkowic.

ROZDANE DYPLOMY ORAZ NAGRODY
"PRIMUS INTER PARES W CKI"
ZA ROK 2010

Wydział Górnictwa i Geologii:

 • Krzysztof Bank
 • Zdzisław Gatnar
 • Rafał Juszczyk
 • Andrzej Bienek
 • Jerzy Cepiel
 • Henryk Cichos
 • Grzegorz Pisarski
Wydział Budownictwa:
 • Marta Szydłowska-Duda
 • Krzysztof Smajdor
 • Martyna Koczy
 • Marcin Wawrzacz
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki:
 • Adam Gadomski
 • Eliza Grzonka
Wydział Organizacji i Zarządzania:
 • Mirela Jóźwik
 • Alina Styrnol
 • Aleksandra Suchanek
 • Tomasz Czerwiński
 • Justyna Ratuś
 • Karolina Łyp
 • Lesław Szendera
 • Mariola Suchy
Wydział Elektryczny:
 • Bartosz Franosz

ROZDANE DYPLOMY
"PRIMI INTER PARES W CKI"
ZA ROK 2010

Wydział Górnictwa i Geologii:

 • Mirosław Cyganek
 • Krystian Kulik
 • Dariusz Srokowski
 • Sebastian Synowiec
 • Dariusz Zając
Wydział Budownictwa:
 • Aneta Szatkowska
 • Kamil Młynarczyk
 • Hanna Buchalik
 • Anna Kostka
 • Artur Koścień
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki:
 • Beata Bielat
 • Małgorzata Konopelska
 • Agnieszka Krzyształa-Grabiec
 • Jakub Kuchta
 • Agnieszka Szkatuła
Wydział Organizacji i Zarządzania:
 • Katarzyna Kuhn
 • Joanna Karbowska
Wydział Elektryczny:
 • Władysław Sazonow
 • Mateusz Pospiech
 • Paweł Barchański
 • Grzegorz Olejniczak
 • Krzysztof Potrawa

Przyznano Złotą Honorową Odznakę nr 8, którą otrzymał mgr Zygmunt Paszek - emerytowany nauczyciel akademicki.

Zdjęcia z uroczystości PRIMI I PRIMUS INTER PARES W CKI Za Rok 2010 zobaczysz tutaj

powrót do spisu treści


IV BIESIADA BARBÓRKOWA

Dnia 11 listopada 2010 r. w auli CKI przy ul. Kościuszki 54 odbyła się IV Biesiada Barbórkowa. W tegorocznej Biesiadzie uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. Oprawę artystyczną zapewniła Orkiestra Dęta KWK Rydułtowy Anna pod dyrekcją Jana Wojaczka, solistki oraz zespół taneczny Sukces. Swoje monologi w gwarze śląskiej przedstawili Damian Wojnar oraz Karolina Gruszka. Gości zabawiał także kabaret Chwilowo Kaloryfer. Część biesiadną oraz zabawę taneczną, trwającą do późnych godzin nocnych prowadził zespół muzyczny Gama.
Link do zdjęć poniżej

IV Biesiada Barborkowa w CKI

powrót do spisu treści


WCZASY W BUŁGARII

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik zorganizowało w terminie 16.08-30.08.2010 r. wczasy w Bułgarii (Złote Piaski - Kranevo). Podczas pobytu grupa spędzała czas leniuchując na plaży oraz zwiedzając ciekawe miejsca, do których możemy zaliczyć: Warnę, Albenę, Nessebar, Balczik, półwysep Kaliakra oraz Konstancę w Rumunii. Mieli okazję uczestniczyć także w wieczorze bułgarskim, gdzie posmakowali regionalnych dań, trunków oraz obejrzeli ciekawy program artystyczny.

Dla zainteresowanych umieszczamy link do zdjęć: Bułgaria2010

powrót do spisu treści


III MAJÓWKA CKI

Dnia 8 maja 2010r. o godz. 18.00 w Rybnickim Centrum Kultury odbył się Uroczysty Koncert Galowy z Okazji 65-lecia Politechniki Śląskiej. Został on zorganizowany przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej oraz Dyrekcję Centrum Kształcenia Inżynierów. Wystąpili artyści: Sabina Olbrich-Szafraniec (sopran), Magdalen Spytek-Stankiewicz (mezzosopran), Adam Żaak (baryton), Mieczysław Blaszczyk (tenor) wraz z zespołem Strauss Ensemble z solistką Ludmiłą Woborec _ Witek (skrzypce). W programie wykonano przeboje muzyki operetkowej, muzykę klasyczną oraz muzykę Andrea Bocellego, Franka Sinatry.

Po koncercie w Auli Centrum Kształcenia Inżynierów odbył się Uroczysty Bankiet, na którym byli obecni zaproszeni goście oraz członkowie Stowarzyszenia.

Zdjęcia z koncertu możesz zobaczyć tutaj, a z bankietu tutaj.

powrót do spisu treści


POGRZEB ŚP. prof. zw. dr hab. inż. Wiesława GABZDYLA

Dnia 25 maja 2010 roku w wieku 74 lat zmarł prof. zw. dr hab. inż. Wiesław GABZDYL, złoty honorowy członek Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik. Delegacja Stowarzyszenia CKI Rybnik wzięła udział w uroczystościach żałobnych 29 maja 2010r. o godz. 9:30 w Kościele Podwyższenia Krzyża odbyła się msza żałobna w intencji zmarłego, a pogrzeb o godz. 11:00 na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach przy ulicy Kozielskiej 120.

powrót do spisu treści


WYBORY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WYCHOWANKÓW CKI

Dnia 9 kwietnia 2010r. o godz. 1600 w Auli Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku odbyło się Nadzwyczajne Walne zebranie połączone z wyborami nowych Władz Oddziału CKI.
Na zebraniu obecni byli: Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Pan Lech Dobrowolski oraz Pan Piotr Kołodziejczyk. Zebrani wysłuchali sprawozdania ustępującego Zarządu i po dyskusji udzielili mu absolutorium. Następnie przedstawiono kandydatury do pełnienia funkcji Członków Zarządu. Jednogłośne wybrano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.

Zobacz zdjęcia z wyborów zarządu

Skład zarządu:

 • Prezes Stefan Czerwiński
 • Z-ca Prezesa Zbigniew Burkoń
 • Z-ca Prezesa Henryk Badura
 • Skarbnik Wojciech Grębski
 • Sekretarz Barbara Masarczyk
 • Sekretarz Van Hai Dang
 • Członek Zarzadu Urszula Datko
 • Członek Zarządu Brygida Dwojak
 • Członek Zarządu Józef Cycuła
 • Członek Zarządu Andrzej Sączek
Skład Komisji Rewizyjnej:
 • Przewodniczący Antoni Wojaczek
  • Członkowie Komisji:
  • Dariusz Bladocha
  • Łukasz Doleżych
  • Krystian Gruszka
  • Czesław Szulc
Przedstawiciele Terenowi Zarządu Stowarzyszenia:
 • Andrzej Sączek
 • Wojciech Adamczyk
 • Adam Musioł
 • Rafał Kowalik
 • Krystian Gruszka
 • Wojciech Sobik
 • Adam Dziwoki
 • Adam Korzonek
 • Adrian Parol
 • Daniel Ośliźlok
 • Alfred Wita
 • Dariusz Bladocha
 • Łukasz Doleżych
 • Krystyna Damaszk

powrót do spisu treści


PRIMI INTER PARES w CKI za rok 2009

W dniu 06 marca 2010 roku w auli Budynku Głównego Politechniki Śląskiej w Rybniku, Stowarzyszenie Wychowanków oraz Dyrekcja CKI po raz drugi zorganizowali uroczystość wręczenia nagród oraz dyplomów "PRIMI i PRIMUS INTER PARES w CKI za rok 2009", dla absolwentów, którzy w roku akademickim 2008/2009 uzyskali dyplom ukończenia studiów I i II stopnia z oceną bardzo dobry i bardzo dobry z wyróżnieniem. Osób nagrodzonych w tym roku było 36, dyplom Primi Inter Pares otrzymały 24 osoby, natomiast Primus Inter Pares otrzymało 12 osób. Uroczystość miała uroczystą oprawę, którą zapewnił Chór Bellcanto pod dyrekcją Pani Lidii Marszolik.

ROZDANE DYPLOMY ORAZ NAGRODY
"PRIMUS INTER PARES W CKI"
ZA ROK 2009

Wydział Górnictwa i Geologii:

 • Marek Żarnowski
 • Wojciech Sobik
 • Łukasz Dziadek
 • Robert Bartosik
Wydział Budownictwa:
 • Agnieszka Mazur
 • Agata Jureczko
 • Karolina Janyga
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki:
 • Piotr Pachołek
Wydział Organizacji i Zarządzania:
 • Bogusława Gołofit
 • Sylwia Gawliczek
 • Ewa Sobik
 • Barbara Masarczyk

ROZDANE DYPLOMY
"PRIMI INTER PARES W CKI"
ZA ROK 2009

Wydział Górnictwa i Geologii:

 • Jarosław Wolny
 • Adam Dziwoki
 • Marek Haśko
 • Krzysztof Górecki
 • Jarosław Wala
 • Daniel Chrząszcz
 • Jacek Lisewski
 • Sławomir Paszenda
Wydział Budownictwa:
 • Jan Styrnol
 • Magdalena Kamińska
 • Marcin Harnasz
 • Dawid Faber
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki:
 • Barbara Mendecka
 • Jan Rozy
Wydział Organizacji i Zarządzania:
 • Marian Wileczelek
 • Elżbieta Mleczko
 • Damian Ratuś
 • Anna Zawadzka
 • Barbara Maroszek
 • Tatiana Otawa
 • Kinga Klimek
 • Agata Morgała
 • Wojciech Pęchalski
 • Agata Kuczma

Przyznano honorowe odznaki członka Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik za owocny wkład w rozwój CKI w Rybniku, które otrzymali:

Honorową odznakę nr 3 otrzymał Pan dr inż. Kazimierz Holesz, prezes ZSRG Żory.
Złote odznaki nr 6 i 7 otrzymali:

mgr Karol Miczajka pierwszy Dyrektor Administracyjny CKI
prof. dr hab. inż. Wiesław Gabzdyl, były Kierownik Studiów na Wydziale Górnictwa i Geologii w Rybniku.

Zdjcia z uroczystości można zobaczyć tutaj

powrót do spisu treści


III BIESIADA BARBÓRKOWA W CENTRUM KSZTAŁCENIA INŻYNIERÓW

Stowarzyszenie Wychowanków CKI zorganizowało III Biesiadę Barbórkową, która odbyła się 6 listopada o godz. 16.30 w Auli Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ul. T Kościuszki 54. W biesiadzie udział wzięli absolwenci CKI, zaproszeni goście oraz sympatycy Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej w sumie około 180 osób. Część artystyczną Biesiady prowadził tenor śląskich scen operetkowych Adam Żak, a uświetniła Orkiestra Dęta KWK Rydułtowy-Anna pod przewodnictwem dyrygenta Jana Wojaczka, soliści: Żaneta Czogalik, Magdalena Witoszek, Marcin Wojaczek oraz Zespół Taneczny Sukces działający przy orkiestrze. Gościnnie wystąpiła także artystka baletowa Teatru Rozrywki z Krakowa Anna Kasprzak. Biesiadę uświetnił także zespół muzyczny Gama przy akompaniamencie którego, goście bawili się do późnych godzin nocnych. Goście w sposób aktywny i z wielkim poświęceniem uczestniczyli w konkursach, a wspólne biesiadowanie, śpiewy i tańce w tak znakomitym gronie na długo zachowają się w Ich pamięci.

III Biesiada Barbórkowa 2009

powrót do spisu treści


POŻEGNANIE DOC. DR INŻ. SZCZEPANA WYRA

Z dniem 01 października 2009 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę długoletni pracownik dydaktyczny Politechniki Śląskiej doc. dr inż. Szczepan WYRA. W ciągu 55-letniej kariery doc. Szczepan Wyra pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji na szczeblu Wydziału i Uczelni m. in. funkcję Prorektora ds. Studiów dla Pracujących, Dyrektora Instytutu Inżynierii Miejskiej, Pełnomocnika Rektora ds. Ośrodka Szkoleniowego w Rybniku, Dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów (lata 1994-2003) oraz Pełnomocnika Rektora ds. Zespołu Szkół Wyższych. W dniu 27 października 2009 roku pracownicy Centrum Kształcenia Inżynierów oraz delegacja Stowarzyszenia Wychowanków Poliechniki Śląskiej Oddział w Rybniku pożegnali Szanownego Emeryta wręczając suweniry oraz kwiaty.

Zdjęcia z pożegnania...

powrót do spisu treści


WYCIECZKA NA LITWĘ

Wycieczka na Litwę 17. 08. 2009 r. - 24. 08. 2009 r.
Dnia 17 sierpnia 2009 r. rozpoczęła się przygoda z Litwą członków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział Rybnik i ich rodzin. Po nocnym przejeździe autokarem 50-osobowa grupa wycieczkowiczów cały dzień zwiedzała Suwalszczyznę: Czarną Hańczę, Stańczyki, Wiżajny, Smolniki. Wieczorem po regionalnej kolacji nad brzegiem Jeziora Szelment, gdzie grupa zatrzymała się na nocleg, przy muzyce akordeonu i śpiewie, miło spędzono czas. Następnym etapem było zwiedzanie znanego uzdrowiska w Druskiennikach, rejs statkiem po Niemnie oraz przejazd do Wilna i zwiedzanie wileńskiej starówki. Kolejne dwa dni także upłynęły na zwiedzaniu licznych zabytków Wilna takich jak: Kościoły, Ostra Brama _ Kaplica Matki Bożej Miłosierdzia, Baszta Bazylianów, Uniwersytet Wileński, Muzeum Adama Mickiewicza, Ponary, Troki - dawna stolica Litwy, Zamek Giedymina, wioska Karaimów, cmentarze na Rossie i Antokol, Góra Trzech Krzyży _ podziwianie panoramy wileńskiej starówki, a wieczorami spacery po starówce. W Kownie podziwiano Zamek, Starówkę, Plac Ratuszowy, Klasztor Kamedułów oraz tradycyjnie wieczorny spacer. Ostatnim punktem programu wycieczki było zwiedzanie Klasztoru Kamedułów nad Jeziorem Wigry, regionalny posiłek przy muzyce akordeonu oraz przejazd nocny do Rybnika. Uczestnicy mieli okazję również zobaczyć uroczystości i imprezy związane z Dniem Rzemiosła w Wilnie oraz Kownie. 24 sierpnia w godzinach rannych pełni wrażeń i apetytu na następną wycieczkę wróciliśmy do Rybnika.

Link do zdjęć

powrót do spisu treści


II "Majówka" w CKI

W dniu 9 maja 2009 r. w Siedzibie Cechu Rzemiosł w Rybniku Stowarzyszenie Wychowanków CKI zorganizowało II _Majówkę_ w CKI.
Udział w spotkaniu wzięli licznie zgromadzeni członkowie Stowarzyszenia, pracownicy Politechniki Śląskiej oraz sympatycy, w sumie 230 osób. Program spotkania wypełnił koncert przebojów operetkowych przy akompaniamencie kwartetu muzycznego, wykonanych przez artystów śląskich scen muzycznych pod przewodnictwem Pana Mieczysława Błaszczyka oraz zabawa taneczna. Podczas spotkania został przyjęty honorowy członek stowarzyszenia nr dwa Pan dr inż. Jerzy Berger absolwent Krakowskiej AGH. Majówka trwała do późnych godzin nocnych, a do tańca przygrywał zespół muzyczny _Gama_.

Zdjęcia zobaczysz tutaj.

powrót do spisu treści


"PRIMI INTER PARES w CKI za rok 2008"
ROZDANE DYPLOMY ORAZ NAGRODY
"PRIMUS INTER PARES W CKI"
ZA ROK 2008

Wydział Górnictwa i Geologii:

 • Adamczyk Paweł
 • Paulus Marcin
 • Adamczyk Wojciech
Wydział Budownictwa:
 • Jakubczyk Ewa
 • Janus Edyta
 • Piechaczek Anna
 • Twardoch Aleksandra
Wydział Elektryczny:
 • Korbica Krzysztof
Wydział Organizacji i Zarządzania:
 • Jonderko Hanna
 • Kapek Żaneta
 • Stafarczyk Stanisław
 • Podstawek Barbara

ROZDANE DYPLOMY
"PRIMI INTER PARES W CKI"
ZA ROK 2008

Wydział Górnictwa i Geologii:

 • Krawczyk Ewa
 • Oślizło Piotr
 • Ugrewicz Arkadiusz
Wydział Budownictwa:
 • Jureczko-Duda Beata
 • Kosko Krzysztof
 • Macura Marek
 • Papaj Joanna
 • Papla Magdalena
 • Wochnik Tomasz
Wydział Organizacji i Zarządzania:
 • Karwot Marta
 • Tomkiewicz Izabela
 • Langer Michalina
 • Omiotek Sylwia
 • Skrzydło Dorota
 • Szandar Anna
 • Wijas Magdalena
 • Granacki Adam
 • Białecka Ewa
 • Czenczek Bernadeta
 • Gaura Eugenia
 • Gorywoda Halina
 • Krasa Ewa
 • Nitychoruk Elżbieta
 • Szulik-Pelaczyk Sylwia
 • Bok Anna

Przyznano honorowe złote odznaki nr 4 i 5 członka Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik za owocny wkład w rozwój CKI w Rybniku, które otrzymali:
 • Otylia Kozyra emerytowany długoletni kierownik administracyjny CKI
 • dr inż. Jerzy Krzak starszy wykładowca w Instytucie Fizyki Politechniki Śląskiej, długoletni wykładowca w CKI
Podniosły nastrój uroczystości zapewnił Chór Bellcanto pod dyrekcją Pani Lidii Marszolik.Część artystyczną wypełnił występ muzyczno-kabaretowej Grupy Piotra Szefera.

Zdjęcia z uroczystości zobaczysz tutaj.

powrót do spisu treści


POGRZEB ŚP. DR INŻ ANTONIEGO WALICZKA

W dniu 07.02.2009 roku delegacja Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział w Rybniku brała udział w pogrzebie śp. dr inż. Antoniego WALICZKA- wieloletniego pracownika dydaktycznego Politechniki Śląskiej.

powrót do spisu treści


II BIESIADA BARBÓRKOWA W CENTRUM KSZTAŁCENIA INŻYNIERÓW

W dniu 08.11.2008 o godzinie 16.00 w Siedzibie Cechu Rzemiosł w Rybniku ul. Wysoka 15/17- „Okrąglak”. Stowarzyszenie Wychowanków CKI zorganizowało II Biesiadę Barbórkową.
W biesiadzie udział wzięli absolwenci CKI, sympatycy, pracownicy Politechniki Śląskiej oraz zaproszeni goście, w sumie około 230 osób. Podniosły nastrój Biesiadzie nadało uczestnictwo biesiadników w mundurach galowych oraz przyznanie, po raz pierwszy, honorowych odznaczeń.
Honorową odznakę nr. 1 Stowarzyszenia przyznano dla prof. dr hab. inż. Joachima Kozioła - za znaczący udział w powołaniu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik oraz aktywny wkład w rozwój CKI Rybnik.

Złote honorowe odznaki nr. 1-3 przyznano dla:
 1. doc. dr inż. Szczepan Wyra - za doniosły wkład w rozwój CKI
 2. dr hab. inż. Henryk Przybyła, prof. nzw. w Pol. Śl. - za doniosły wkład w rozwój CKI Rybnik
 3. dr hab. inż. Antoniego Motyczki prof. nzw. w Pol. Śl. - za doniosły wkład w rozwój CKI Rybnik

Gości Biesiady bawiła Orkiestra Dęta KWK „Rydułtowy- Anna” wraz z Manżoretkami pod przewodnictwem dyrygenta Jana Wojaczka. Biesiadę prowadził tenor Śląskich Scen Operetkowych Mieczysław Błaszczyk przy akompaniamencie Kapeli Bawarskiej BAYEROCK.
Do późnych godzin nocnych przygrywał zespół muzyczny „GAMA”.
Smakowite posiłki, wspólne śpiewy oraz tańce na długo zapadną w pamięci uczestników.

Zdjęcia z II Biesiady Barbórkowej

powrót do spisu treści


WYCIECZKA GRONA PEDAGOGICZNEGO

W dniu Święta Edukacji Narodowej - 14 października 2008r. została zorganizowana wycieczka do kopalni KWK „Jankowice”. Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim- Technikum Górnicze, miało możliwość zwiedzenia kopalni (zjazd na dół). Po wycieczce nauczycielom zostały złożone serdeczne życzenia z okazji ich święta.

Aby zobaczyć zdjęcia z wycieczki, kliknij tutaj.

powrót do spisu treści


WIZYTA U EMERYTOWANEGO I-go KIEROWNIKA ADMINISTRACYJNEGO
CENTRUM KSZTAŁCENIA INŻYNIERÓW mgr KAROLA MICZAJKI

Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik w składzie: Stefan Czerwiński, Henryk Badura oraz Dyrektor CKI prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł i Pełnomocnik Rektora ds. Zespołu Szkół Wyższych doc. Szczepan Wyra w dniu 15.05.2008 r. złożyli wizytę u emerytowanego I-szego Kierownika Administracyjnego Ośrodka Stacjonarno-Zaocznego Politechniki Śląskiej w Rybniku obecnego Centrum Kształcenia Inżynierów Pana mgr Karola Miczajki. Podczas wizyty podziękowano za olbrzymi i nieoceniony wkład w zorganizowanie, owocny rozwój oraz kierowanie Ośrodkiem. Wręczono okolicznościowy dyplom oraz pamiątkowy kilofek. Przedstawiono również obecną sytuację CKI oraz złożono życzenia dalszych lat życia w zdrowiu i pogodzie ducha.

powrót do spisu treści


"Majówka" w CKI

W dniu 10 maja w auli Budynku Głównego Politechniki Śląskiej w Rybniku odbyła się „Majówka” w CKI, zorganizowana przez Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik.
W spotkaniu udział wzięli absolwenci CKI, członkowie Stowarzyszenia, pracownicy Politechniki Śląskiej oraz zaproszeni Goście- w sumie około 170 osób.
Podczas spotkania odbyła się prelekcja na temat świąt majowych wygłoszona przez dyrektora muzeum Ziemi Rybnickiej dr Bogdana Klocha oraz koncert przebojów operetkowych wykonanych przez artystów śląskich scen muzycznych w składzie: Magdalena Spytek, Grażyna Bieniek-Żaak, Adam Żaak, Mieczysław Błaszczyk, przy akompaniamencie Grażyny Griner.
Spotkanie zakończyła zabawa taneczna, którą umilał zebranym zespół „Kontrast” z Brennej. Wspólny śpiew, muzyka oraz tańce trwały do późnych godzin nocnych.

Zdjęcia zobaczysz tutaj.

powrót do spisu treści


I BIESIADA BARBÓRKOWA

W dniu 14 grudnia w auli Budynku Głównego Politechniki Śląskiej w Rybniku odbyła się I Biesiada Barbórkowa, zorganizowana przez Zarząd Oddziału CKI Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej. W biesiadzie udział wzięli absolwenci CKI (zgłosili swój akces absolwenci Wydziałów Górnictwa i Geologii oraz Budownictwa), pracownicy Politechniki Śląskiej oraz zaproszeni Goście, w sumie około 120 osób. Biesiada zawierała elementy tradycyjnych karczm piwnych organizowanych w kopalniach, co zobowiązywało uczestniczących w niej górników do założenia galowych mundurów. Zasadnicza różnica między karczmą piwną, a zorganizowaną biesiadą polegała na uczestnictwie pań, które dzięki swojej urodzie, pięknym sukniom oraz znakomitym nastrojom przyczyniły się do stworzenia biesiadnej atmosfery. Gości biesiady bawił kabaret, do tańca przygrywał znakomity zespół muzyczny składający się z muzyków orkiestry Kopalni „Jankowice”, a prowadzący biesiadę Stefan Czerwiński, zapraszał do uczestnictwa w licznych konkursach. Przy smakowitym posiłku, piosenkach biesiadnych śpiewanych przez wszystkich uczestników oraz tańcach, biesiada trwała do późnych godzin nocnych.

I Biesiada Barbórkowa w CKI

powrót do spisu treści


ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
CENTRUM KSZTAŁCENIA INŻYNIERÓW W RYBNIKU

W dniu 15 września 2007 r. w auli Budynku Głównego Politechniki Śląskiej przy ul. T. Kościuszki 54, o godz. 13.30 odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej w Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku. Oddział Stowarzyszenia skupiać będzie absolwentów różnych Wydziałów Politechniki Śląskiej, którzy ukończyli studia w Ośrodku Rybnickim. Oddział powstał z inicjatywy Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W zebraniu założycielskim wzięło udział około 80 absolwentów. Przewodniczącym zebrania został kol. Piotr Kołodziejczyk, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Gość honorowy zebrania - Przewodniczący Zarządu Głównego dr inż. Lech Dobrowolski, naświetlił zgromadzonym cele i działalność Stowarzyszenia. Zgromadzenie wybrało Zarząd Oddziału w składzie:

 • Stefan Czerwiński – Przewodniczący
 • Józef Cycuła – Zastępca Przewodniczącego
 • Brygida Dwojak – Sekretarz
 • Henryk Badura – Skarbnik
 • Zbigniew Burkoń – Członek Zarządu
Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie:
 • Antoni Wojaczek - Przewodniczący
  • Członkowie Komisji
  • Krystian Gruszka
  • Krzysztof Jakubczyk
  • Ireneusz Wielgucki
  • Łukasz Olechowski
Po zebraniu uczestnicy wzięli udział w uroczystościach oficjalnych z okazji 45-lecia działalności Ośrodka Politechniki Śląskiej w Rybniku, a następnie w koleżeńskim spotkaniu, które odbyło się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku Kamieniu.

Zdjęcia ze spotkania zobaczysz tutaj.

powrót do spisu treści 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Stowarzyszenie Wychowanków