2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

VIII-XII

IV-VI

I-III

I-VI

IX-XII

IX-XII
VI
V
IV
I - III

XII
XI
X
IX
VIII
VII
VI

V
IV
I - III
XII
XI
X
IX
VI
V
IV
III
II
I
XII
XI
X
IX
VI
V
IV
III
II
I
XII
XI
X
IX
VI
V
IV
III
II
I
XII
XI
X
IX
VI
V
IV
III
II
I
XII
XI
X
IX
IV
III

SPRAWOZDANIE Z UROCZYSTOŚCI 50-LECIA CKI
ORAZ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013

ZARYS HISTORYCZNY


 GRUDZIEŃ 2018

 • 15 grudnia odbyła się XI Biesiada Barbórkowa w auli Centrum Kształcenia Inżynierów
  w Rybniku, zorganizowana przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział Rybnik wraz z Dyrekcją CKI. W imprezie uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia, zaproszeni goście, absolwenci Rybnickiego Ośrodka Politechniki Śląskiej oraz pracownicy CKI. Uroczystość uświetnili swoim występem artyści śląskich scen: Sabina Olbrich-Szafraniec i Mieczysław Błaszczyk, przy akompaniamencie Grażyny Griner. Biesiadę poprowadził zespół „KONTRAST” z Brennej.
 • W dniu 27 grudnia przeszedł na emeryturę mgr inż. Stefan Makosz – Zastępca Dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku. Zatrudniony na Politechnice Śląskiej od 01.10.1974 r. jako pracownik dydaktyczny, a w latach 1996-2008 Dyrektor Administracyjny CKI. Od 01.09.2008 r. pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Centrum.

LISTOPAD 2018

 • Politechnika Śląska wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach sfinansowała zakup mobilnego laboratorium pomiarów imisji zanieczyszczeń powietrza. Pojazd ten ma służyć do celów dydaktycznych, naukowych oraz wykorzystania uzyskanych pomiarów przez jednostki samorządu terytorialnego. Pozyskanie środków na zakup mobilnego laboratorium udało się uzyskać dzięki zaangażowaniu Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. Janusza Kotowicza, kierownika Katedry Ochrony Powietrza Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki dr hab. inż. Elwiry Zajusz-Zubek, prof. Józefa Pastuszki oraz dyrektora CKI w Rybniku dr. Zygmunta Łukaszczyka.

PAŹDZIERNIK 2018

 • 11 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się tradycyjne spotkanie kierownictwa Centrum Kształcenia Inżynierów z emerytami Ośrodka Politechniki Śląskiej w Rybniku.
 • 13 października w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia w Rybniku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego. Wykład inauguracyjny  pt. „Odnaleźć piękno w matematyce - geometria fraktalna” wygłosił dr hab. inż. Andriy Katunin, profesor nadzwyczajny Politechniki Śląskiej.

WRZESIEŃ 2018

 • 3 września odbyła się Inauguracja I roku szkolnego 2018/2019 Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej w Rybniku. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele akademickim przy ul. Gliwickiej w Rybniku, a następnie wszyscy udali się do auli Centrum Kształcenia Inżynierów.
 • 27 września w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia w Rybniku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

SIERPIEŃ 2018

 • 17 sierpnia zakończono prace termomodernizacyjne Budynku Głównego Politechniki Śląskiej przy ul. Kościuszki 54 w Rybniku, przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Rybnik, dnia 31.12.2018 r.
Agata Kuczma

powrót do spisu treści


CZERWIEC 2018

 • 9 czerwca w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku przy ul. Kościuszki 54 odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2017/2018 Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego, w którym uczestniczył mgr inż. Stefan Makosz – Zastępca Dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów, Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika oraz Małgorzata Piaskowy – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Rybnika. Spotkanie uświetnił koncert Jacentego Ignatowicza połączony z prelekcją pn. „Muzyka góralska na tle muzyki europejskiej- w Roku Dziedzictwa Kulturowego”.
 • 18 czerwca zakończył się I etap postępowania rekrutacyjnego oraz przyjmowanie wniosków o przyjęcie do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku.
  W systemie naboru elektronicznego zarejestrowało się 46 kandydatów: 26 – na profil architektoniczny i 20 na politechniczny, którzy na pierwszym miejscu
  w hierarchii wyboru szkoły wybrali Akademickie Liceum
 • 21 czerwca w auli Budynku Głównego CKI w Rybniku odbyła się uroczystość zakończenia roku akademickiego 2017/2018 Uniwersytetu Trzeciego Wieku
  z Rybnika. W uroczystości wziął udział mgr inż. Stefan Makosz – Zastępca Dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów oraz zaproszeni goście, m. in. Wojciech Świerkosz – zastępca prezydenta Miasta Rybnika, Jolanta Groborz – przewodnicząca Rybnickiej Rady Seniorów, Danuta Mrozek – pierwszy prezes UTW Rybnik, a także przedstawiciele uniwersytetów z Wodzisławia Śląskiego oraz liczne grono studentów UTW Rybnik.

MAJ 2018

 • 8 maja odbyły się cykliczne „Korki we wtorki”. Tym razem słuchacze uczestniczyli
  w zajęciach z fizyki, które poprowadził dr inż. Roman Bukowski. Uczestnicy mogli poznać odpowiedzi na takie pytania: co to jest prąd elektryczny?, jak wymusić ruch elektronów?, czym jest pole elektryczne? Ponadto udało się wyznaczyć charakterystyki prądowo-napięciowe żarówki i zobaczyć, jak opracować wyniki doświadczeń w arkuszu kalkulacyjnym.
 • W dniach 08-09.05.2018 r. w Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku przy Kościuszki 54 odbyła się IV Konferencja naukowo-techniczna
  pt. „Górnictwo – perspektywy i zagrożenia”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik oraz Dyrekcję CKI. Przewodni podtytuł konferencji brzmiał „Węgiel, tania czysta energia i miejsca pracy”. Była to kontynuacja konferencji pod tym samym tytułem, której poprzednie edycje zostały bardzo wysoko ocenione w środowisku górniczym i w instytucjach samorządowych. Podczas sesji przedstawiono obecne i perspektywiczne możliwości rozwoju górnictwa we współpracy  z lokalnymi społecznościami.
 • W dniach 10 - 11 maja odbyły się w Rybniku JUWENALIA zorganizowane przez samorząd studencki rybnickiego Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, przy wsparciu Duszpasterstwa Akademickiego. Organizatorzy tym razem zrezygnowali z korowodu studentów,
  z uwagi na malejącą z roku na rok liczbę osób biorących udział w tym wydarzeniu.
  W otwarciu imprezy uczestniczył były premier prof. Jerzy Buzek. Święto rybnickich studentów rozpoczęło się od „sportowych rozgrywek o Puchar Dziekana” Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji UE. Później nastąpiło oficjalne odebranie kluczy do bram Miasta z rąk prezydenta Piotra Kuczery. W kolejnym dniu z żakami cieszyło się już całe miasto na akademickim koncercie plenerowym. Wystąpili m.in. Chemical Garage, DPSA, Bas Tajpan & Bob One oraz gwiazda wieczoru - TEDE.
 • 12 maja słuchacze Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego wzięli udział
  w warsztatach laboratoryjnych pt. „Ciekawostki chemiczne”, zorganizowanych
  w pracowni chemii Budynku „E” Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13. Zajęcia poprowadził mgr inż. Tomasz Gmerek.
 • 15 maja odbyły się „Korki we wtorki” z języka angielskiego poprowadzone przez Panią mgr Adelajdę Patyk. Uczestnicy udoskonalali umiejętność słuchania
  i mówienia w języku angielskim, poznawali platformy internetowe oraz aplikacje pozwalające w łatwy sposób uczyć się języka obcego. 
 • Od 18 maja ruszyła rekrutacja do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej w Rybniku (do 30.05 zarejestrowanych było już 30 uczniów).
 • 22 maja w ramach cyklu spotkań „Korki we wtorki” uczestnicy mieli okazję wziąć udział w zajęciach z języka hiszpańskiego, które poprowadziła mgr Agnieszka Kostrzak-Kirylak. Podczas tych ostatnich zajęć słuchacze poznali kulturę hiszpańską, podstawowe zwroty oraz czy warto uczyć się języków obcych.

KWIECIEŃ 2018

 • 10 kwietnia w kolejnych zajęciach z cyklu „Korki we wtorki” królowała matematyka. Zajęcia poprowadził dr Lech Bartłomiejczyk. Tematem zajęć były wzory Herona, Brahmagupty i Eulera.
 • 14 kwietnia odbył się Dzień Otwarty Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, podczas którego przedstawiono ofertę edukacyjną, zaprezentowano profile nauczania - politechniczny i architektoniczny oraz pokazano laboratoria i pracownie.
 • 19 kwietnia Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wspólnie z Centrum Kształcenia Inżynierów zorganizowało w auli Budynku Głównego spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców oraz Jednostek Naukowo-Badawczych w związku z konkursem
  w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Tematyka spotkania poświęcona była zasadom pozyskiwania wsparcia na prowadzenie prac B+R.
 • 20 kwietnia w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku odbył się międzyszkolny konkurs pt. „Festiwal Młodych Naukowców”. Pan mgr inż. Tomasz Gmerek, pracownik naukowo-techniczny CKI, pełnił funkcję jurora w/w konkursu.
 • 24 kwietnia w ramach cyklu spotkań „Korki we wtorki” odbyły się zajęcia z języka polskiego. Prowadząca zajęcia Pani mgr Krystyna Hoła zapoznała zgromadzonych
  z tajnikami języka polskiego w liceum. Uczniowie zmierzyli się z arkuszem maturalnym z języka polskiego, a także zostały ukazane sylwetki polskich noblistów z dziedziny literatury z zupełnie innej strony, poprzez nieznane ciekawostki z ich biografii.

Rybnik, dnia 9.07.2018 r.
Agata Kuczma

powrót do spisu treści


MARZEC 2018

 • 12 marca odbyła się obrona ostatnich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Wydziału Organizacji i Zarządzania w Rybniku.
 • 15 marca – Zespół Szkolno-Przedszkolny z Klasami Gimnazjalnymi w Lyskach w ramach Targów Edukacji zaprosił do przedstawienia oferty edukacyjnej na rok szkolny 2018/2019 Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rybniku, które reprezentował Pan mgr Krzysztof Lazaj.
 • Centrum Popularyzacji Nauki w ramach zajęć Politechniki Juniora i Seniora zorganizowało zajęcia laboratoryjne 17 marca w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 budynek E. Zajęcia te dedykowane były dzieciom w wieku 6-12 lat, które przyszły na zajęcia z rodzicami lub dziadkami. Warsztaty laboratoryjne z chemii pt. „Ciekawostki chemiczne” miały rozbudzić zainteresowanie, ciekawość, kreatywność oraz chęć pogłębiania wiedzy przez dzieci. Atrakcyjna forma zajęć laboratoryjnych polegała na samodzielnym wykonaniu szeregu ciekawych doświadczeń chemicznych pod nadzorem prowadzącego zajęcia. Wykonywanym eksperymentom towarzyszyły efekty wizualne, a każdy uczestnik mógł poczuć atmosferę laboratorium chemicznego.
 • 20 marca w ramach cyklu spotkań pod hasłem „Korki we wtorki” Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej w Rybniku zorganizowało zajęcia z przedmiotu biologii, które poprowadziła dr Joanna Malara. Uczestnicy wysłuchali wykładu pt. „Inżynieria genetyczna – korzyści i zagrożenia”. Następnie przeprowadzili szereg obserwacji mikroskopowych własnoręcznie przygotowanych preparatów. Zajęcia te miały przybliżyć uczniom klas trzecich gimnazjum cele, formy pracy i specyfikę Szkoły.
 • 21 marca w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku odbyły XI Rybnickie Targi Edukacyjne, gdzie swoją ofertę edukacyjną na rok szkolny 2018/2019  zaprezentowało Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej w Rybniku.
 • 27 marca w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów zorganizowano IX Targi Pracy i Przedsiębiorczości zorganizowane przez Punkty Pośrednictwa Pracy Ochotniczych Hufców Pracy w Rybniku. Do udziału w targach zostali zaproszeni specjaliści z dziedziny przedsiębiorczości, urzędu pracy, agencje pracy i lokalni pracodawcy. Tragi skierowane były dla osób poszukujących zatrudnienia stałego
  i czasowego. Oprócz zapoznania się z ofertami pracy, zainteresowani mogli zasięgnąć porad z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej i pozyskiwania środków na tę działalność.
 • Kolejne spotkanie z cyklu „Korki we wtorki” odbyło się 28 marca w budynku Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Rudzkiej 13. Tym razem uczestnicy poznali zagadnienia z chemii. Pierwsza część spotkania, którą poprowadziła dr Joanna Malara, obejmowała rozwiązywanie zadań i testów. Druga część to samodzielnie wykonywane doświadczenia w laboratorium, poprowadzone pod czujnym okiem mgr Tomasza Gmerka.

LUTY 2018

 • W dniu 1 lutego w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ul. T. Kościuszki 54 odbyła się publiczna prezentacja i obrona praktyk 33 studentów studiów stacjonarnych Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Wydziału Budownictwa w Rybniku na specjalności „budowlano-architektonicznej”. W obronach udział wziął dr inż. Mirosław KOTASIŃSKI – Wydziałowy Opiekun Praktyk Studenckich.
 • 14 lutego w budynku Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej przy ul. Rudzkiej 13 w Rybniku odbyła się konferencja popularno-naukowa pt. „W drodze ku przyszłości. Nauka jako inwestycja w jakość”, związania z promocją liceów akademickich, które od nowego roku szkolnego Politechnika Śląska uruchomi w Gliwicach i Rybniku. Konferencję rozpoczął dyrektor CKI dr Zygmunt Łukaszczyk wystąpieniem "Szkoły akademickie na świecie i w Polsce". Następnie głoś zabrał JM Rektor Politechniki Śl. prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk. Podczas konferencji została przedstawiona koncepcja utworzenia liceów akademickich pod patronatem gliwickiej uczelni. Zostały także zaprezentowane przykładowe modele funkcjonowania szkół akademickich w Polsce i na świecie. Obecni na konferencji uczniowie mieli szansę wziąć udział w pokazowych zajęciach z fizyki, chemii, matematyki i informatyki, prowadzonych przez pracowników Politechniki Śląskiej, którzy już od września będą nauczycielami w rybnickim Akademickim Liceum Ogólnokształcącym.
 • 26 lutego w Budynku Głównym Centrum Kształcenia Inżynierów odbyła się konferencja pt. „Niska emisja – węgiel tak, smog nie”, zorganizowaną przez Urząd Miasta Rybnik, Politechnikę Śląską – CKI Rybnik, Główny Instytut Górnictwa, Uniwersytet Śląski oraz Sekcję Ekonomiki i Organizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa PAN. Prelekcję pt. „Gaz składowiskowy kolejnym źródłem zanieczyszczenia powietrza” wygłosił Dyrektor CKI dr Zygmunt Łukaszczyk. Na parkingu przed budynkiem CKI odbył się pokaz Eko-patrolu GIG – mobilnego laboratorium, które umożliwia prowadzenie pomiarów jakości powietrza w zakresie imisji i emisji zanieczyszczeń.

STYCZEŃ 2018

 • 8 stycznia rozpoczęła się termomodernizacja nieocieplonych ścian Budynku Głównego CKI. Prace remontowe mają potrwać do września br. Obecnie budynek nie spełniał obowiązujących norm w zakresie termoizolacji oraz posiadał wiele ubytków tynku i zacieki na ścianach zewnętrznych. Taka inwestycja wpłynie na zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz poprawi estetykę elewacji.
 • 23 stycznia zmarł nasz pracownik naukowo - dydaktyczny dr hab. inż. Eugeniusz Baron, prof. PŚ. Studia wyższe ukończył w 1976 roku na wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej, studiując indywidualnie od roku 1974. Rozpoczął pracę w Katedrze Mechaniki Teoretycznej i Wytrzymałości Materiałów macierzystego Wydziału. Od 1979 roku związał swoją działalność dydaktyczną z ośrodkiem Politechniki Śląskiej w Rybniku, późniejszym Centrum Kształcenia Inżynierów. Pracował jako asystent w Instytucie Inżynierii Miejskiej, a po reorganizacji Wydziału w Zakładzie Inżynierii Miejskiej i Wytrzymałości Materiałów. Dr hab. inż. Eugeniusz Baron, profesor Politechniki Śląskiej, stopień doktora nauk technicznych uzyskał 27.06.1994r. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał 06.06.2007r. Należał do zespołu opracowującego założenia oraz plany i program studiów specjalności budowlano-architektonicznej. Pracował w biurze projektów oraz przedsiębiorstwie budowlanym. Posiadał projektowe uprawnienia budowlane. Pełnił wiele funkcji w Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku m.in. Pełnomocnika dziekana i Kierownika studiów. Otrzymał wiele nagród za swoją działalność naukowo-dydaktyczną. Odszedł wzorowy pracownik, a także niezwykle życzliwy, pomocny człowiek, wesoły, szanowany i lubiany przez współpracowników.

Rybnik, dnia 9.04.2018 r.
Agata Kuczma

powrót do spisu treści


GRUDZIEŃ 2017

 • 16 grudnia – w auli Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku odbył się Zjazd Absolwentów połączony z X Jubileuszową Biesiadą Barbórkową, zorganizowaną przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik wraz z Dyrekcją CKI, z okazji 55-lecia utworzenia Rybnickiego Ośrodka Politechniki Śląskiej, 45 lat ukończenia 1-go rocznika studiów dziennych oraz 10-lecia powstania Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik. W imprezie uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia, zaproszeni goście oraz pracownicy Politechniki Śląskiej. Uroczystość uświetnił występ Piotrka GRUSZKI, wokalistów z ogniska pracy pozaszkolnej „Zespół Przygoda” przy akompaniamencie Pani Moniki SACHS-WAJNER. Gościliśmy również Bartosza Kalinowskiego, poetę, barda i humorystę. Oprawę muzyczną oraz prowadzenie biesiady wykonał zespół „KONTRAST”. Uczestnicy mogli wysłuchać wykonania instrumentalnego utworów Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu zespołu „KONTRASTBAND”.

LISTOPAD 2017

 • 21 listopada w Hotelu „Przy Młynie” w Rybniku odbyła się konferencja pt. „PRACOWNIK W CENTRUM UWAGI”, organizowana pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rybnika, zaś współorganizatorami byli Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku oraz Centrum Kształcenia Inżynierów. Umożliwiła ona spotkanie władz samorządowych, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców i świata nauki. W konferencji uczestniczyli mgr inż. Stefan MAKOSZ – zastępca Dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów, mgr inż. Renata SOSNA – kierownik Działu Administracyjno – Technicznego CKI, mgr Anna PIETRECZEK – kierownik Działu Dydaktycznego CKI, mgr Krzysztof LAZAJ - administrator sieci komputerowej CKI. Wykład okolicznościowy wygłosił dr inż. Wawrzyniec Panfil, adiunkt z Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej pt.: „Gdzie człowiek nie może tam robot pomoże”.

PAŹDZIERNIK 2017

 • 13 października ogłoszono wyniki głosowania w plebiscycie na „Rybnickiego wykładowcę akademickiego roku 2017”. Laureatem konkursu został dr inż. Jan Antoni RUBIN, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Mecenasem konkursu oraz fundatorem wysokiej klasy sprzętu elektronicznego dla laureata oraz pakietu artykułów chemicznych dla uczelni, była firma POLITAN, czołowy polski producent artykułów do przechowywania żywności, akcesoriów do sprzątania oraz chemii gospodarczej. Współorganizatorem konkursu był portal internetowy www.rybnik.com.pl oraz Samorząd Studencki Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku.
 • 14 października w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia w Rybniku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego.
 • 14 października w Gliwicach, Zabrzu, Katowicach i Rybniku odbyła się dwunasta edycja Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej, skierowana do miłośników odkrywania tajemnic nauki. W pracowni chemii Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych przy ul. Rudzkiej 13, każdy z uczestników warsztatów laboratoryjnych pt. „Eksperymentuj z nami”, miał możliwość samodzielnego wykonania interesujących wizualnie doświadczeń chemicznych. Warsztaty poprowadził mgr inż. Tomasz GMEREK – pracownik inżynieryjno-techniczny Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku.
 • 19 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się tradycyjne spotkanie kierownictwa Centrum Kształcenia Inżynierów z emerytami Ośrodka Politechniki Śląskiej w Rybniku.
 • 19 października w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim obchodzono Śląski Dzień Budowlanych, podczas którego dr Zygmunt ŁUKASZCZYK - Dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku, otrzymał Medal z Dyplomem 20-lecia Śląskiej Izby Budownictwa za wspieranie działalności samorządu gospodarczego budownictwa oraz rozwoju przedsiębiorczości.

WRZESIEŃ 2017

 • 19 września decyzją prezydenta Miasta Rybnika Piotra Kuczery zostało udzielone zezwolenie na założenie publicznego liceum ogólnokształcącego. Trzyletnie Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej z siedzibą w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 rozpocznie działalność 1 września 2018 r. Utworzenie szkoły stanowi korzystne uzupełnienie sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Rybnika.

Rybnik, dnia 31.12.2017r.
Elżbieta Staniek
Agata Kuczma

powrót do spisu treści


CZERWIEC 2017

 • 10 czerwca w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku przy ul. Kościuszki 54 odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2016/2017 Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego. Wykład inauguracyjny pt. "Od małego do wielkiego uczonego" wygłosił dr Zygmunt ŁUKASZCZYK, dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku. Uroczystość została połączona z podpisaniem listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Politechniką Śląską, a Uniwersytetem Dziecięcym. List intencyjny podpisali: dr hab. inż. Tomasz TRAWIŃSKI, prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Politechniki Śląskiej, dr Zygmunt ŁUKASZCZYK, dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów oraz prezes Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego mgr Janina WYSTUB.

MAJ 2017

 • W dniach 4-5 maja odbyły się w Rybniku kolejne Juwenalia, zorganizowane przez samorząd studencki Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studenci w tradycyjnym korowodzie w towarzystwie orkiestry górniczej i mażoretek udali się do rybnickiego Urzędu Miasta, aby z rąk prezydenta Piotra KUCZERY odebrać symboliczne klucze do bram miasta. Następnie impreza przeniosła się na rybnicki rynek, gdzie dla studentów przygotowano wiele atrakcji m. in.: grę terenową, pokaz fitness, zabawę zdalnie sterowanymi samochodzikami i dronami, pokazy taneczne oraz turniej bowlingowy. Akademicki Koncert Plenerowy z udziałem grupy punkowej FARBEN LEHRE - gwiazdy tegorocznych Juwenaliów, zamknął drugi dzień studenckiej imprezy, zorganizowany na scenie rybnickiego kampusu.
 • 19 maja w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku odbył się V międzyszkolny konkurs pt. „Festiwal Młodych Naukowców”. Funkcję jednego z jurorów konkursu pełnił mgr inż. Tomasz GMEREK, pracownik inżynieryjno-techniczny Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku.
 • 25 maja na terenie rybnickiego kampusu odbył się, z inicjatywy Miasta Rybnika,
  III Rybnicki Festiwal Nauki, którego celem była promocja nauk matematyczno-przyrodniczych wśród uczniów klas IV rybnickich szkół podstawowych. Dla uczestników Festiwalu Nauki Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku przygotowało prezentację doświadczeń chemicznych, przeprowadzonych w Pracowni Chemii Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych przez  mgr inż. Tomasza GMERKA, pracownika inżynieryjno-technicznego CKI. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach dla zainteresowanych zagadnieniami ekonomicznymi zaprezentował „Ekonomię na wesoło”.
 • 27 maja w hotelu Arche w Częstochowie po raz pierwszy wręczono statuetki "Osobowość Śląska roku 2017" i "Sukces Śląska Roku 2017" osobom, firmom i instytucjom, związanym z regionem śląskim. Wśród nagrodzonych statuetką  jest dr Zygmunt ŁUKASZCZYK, dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku.
 • W dniu 29 maja Uchwałą Nr IX/89/16/17 Senat Politechniki Śląskiej wyraził zgodę na uruchomienie, począwszy od roku szkolnego 2018/2019, Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, z siedzibą w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13.

 KWIECIEŃ 2017 

 • 11 kwietnia w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku odbyły się II Edukacyjne Targi Pracy, będące okazją do nawiązania bezpośredniego kontaktu absolwentów i uczniów klas IV ZST z przedstawicielami uczelni wyższych oraz potencjalnymi  pracodawcami. Ofertę edukacyjną Politechniki Śląskiej na rok akademicki 2017/2018 zaprezentowała na Targach mgr Barbara MASARCZYK, pracownik Działu Dydaktycznego Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku.
 • 24 kwietnia w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku odbył się wykład otwarty dla uczniów rybnickich szkół średnich nt. „Nowoczesnych technologii na stacjach paliw płynnych”. Prelegentem był mgr inż. Jarosław LEWANDOWSKI z Centrum Serwisowego ORLEN w Katowicach.

MARZEC 2017

 • „Wrażliwy inżynier na rzecz starzejącego się społeczeństwa” to tytuł wykładu
  dr inż. arch. Agnieszki LABUS z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, wygłoszonego w ramach cyklu „Poniedziałki z Politechniką Śląską…bo warto zostać inżynierem!!!”. Prelekcja skierowana do uczniów szkół średnich i wszystkich zainteresowanych techniką odbyła się w dniu 6 marca w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku.
 • W dniu 8 marca w Rektoracie odbyło się spotkanie w sprawie utworzenia podstawowej jednostki organizacyjnej Politechniki Śląskiej w Rybniku. Przewodniczącym spotkania był Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk. W skład Zespołu weszli: prof. dr hab. inż. Janusz KOTOWICZ – prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, dr hab. inż. Tomasz TRAWIŃSKI – prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. dr hab. inż. Adam CZORNIK – dziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, dr hab. inż. Joanna BZÓWKA, prof. nzw. w Pol. Śl. – dziekan Wydziału Budownictwa, prof. dr hab. inż. Andrzej SZLĘK – dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, mgr Ewa BROŃKA – koordynator Biura ds. Obsługi Prawnej, mgr Urszula BIERNAT – kierownik Biura ds. Organizacji, dr Zygmunt ŁUKASZCZYK – dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów oraz mgr inż. Stefan MAKOSZ – zastępca dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów.
 • 15 marca w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku przy ul. Kościuszki 54 odbyły się VIII Targi Pracy i Przedsiębiorczości, zorganizowane przez Punkty Pośrednictwa Pracy Ochotniczego Hufca Pracy w Rybniku oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku. W Targach, skierowanych głównie do uczniów rybnickich szkół ponadgimnazjalnych, wzięli udział specjaliści z dziedziny przedsiębiorczości, urzędy pracy, agencje pracy i lokalni pracodawcy. Poszukujący pracy mogli zapoznać z ofertami pracy, zasięgnąć porad z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej i pozyskiwania środków na jej funkcjonowanie oraz skorzystać z bezpłatnych szkoleń. Dla studentów Politechniki Śląskiej przeprowadzono bezpłatne konsultacje z zakresu poradnictwa zawodowego.
 • Z dniem 31 marca nastąpiło rozwiązanie umowy użyczenia Budynku Dydaktycznego „C” usytuowanego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 (kampus), zawartej w dniu 11 września 2013 r. przez Politechnikę Śląską z Urzędem Miasta Rybnika. 

LUTY 2017

 • „Rynek edukacyjny – nowe wyzwania, bariery i trendy” to temat seminarium adresowanego do dyrektorów i nauczycieli szkół średnich Subregionu Zachodniego. Celem spotkania, które odbyło się w dniu 9 lutego w Budynku Głównym Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku przy ul. Kościuszki 54 była wymiana doświadczeń na temat edukacji oraz próba wypracowania metod współpracy pomiędzy podmiotami rynku edukacyjnego w regionie. Jednym z tematów wystąpień był wykład pt. „Sytuacja demograficzna Subregionu Zachodniego na tle województwa śląskiego” wygłoszony przez dr. Zygmunta ŁUKASZCZYKA, dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku. Organizatorami seminarium było Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku. 
 • 13 lutego w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku przy ul. Kościuszki 54 odbył się kolejny wykład otwarty z cyklu „Poniedziałki
  z Politechniką Śląską…bo warto zostać inżynierem!!!”, adresowany do uczniów rybnickich szkół średnich. Prelekcję pt. „Człowiek i architektura” wygłosił dr inż. arch. Grzegorz RENDCHEN, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.
 • 17 lutego w Budynku Głównym Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ul. Kościuszki 54 odbyła się pierwsza edycja Rybnickiej Nocy Maturzystów. W wydarzeniu, zorganizowanym przez Centrum Kształcenia Inżynierów, pod patronatem JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusza MĘŻYKA oraz Prezydenta Miasta Rybnika Piotra KUCZERY, wzięło udział około 200 tegorocznych maturzystów. Młodzież skorzystała z możliwości sprawdzenia swojej wiedzy z przedmiotów obowiązkowych na maturze tj. matematyki, języka polskiego i angielskiego. Zajęcia, poprowadzone przez doświadczonych ekspertów współpracujących z Okręgową i Centralną Komisją Egzaminacyjną, były transmitowane na żywo w serwisie Facebook. 
 • Od dnia 20 lutego miejscem prowadzenia zajęć dydaktycznych w Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku jest Budynek Główny CKI, usytuowany przy ul. Kościuszki 54.

STYCZEŃ 2017

 • W dniu 9 stycznia został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Politechniką Śląską (Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku)
  a Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Politechnikę Śląską reprezentują: prof. dr hab. inż. Arkadiusz MĘŻYK, rektor Politechniki Śląskiej oraz dr Zygmunt ŁUKASZCZYK, dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku. Z ramienia Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku porozumienie podpisali: mgr inż. Mieczysław KIECA, przewodniczący Zarządu Związku oraz mgr Piotr Kuczera, członek Zarządu Związku. Zawarcie porozumienia ma na celu promocję i popularyzację nauki, uwzględniających dobro społeczności lokalnej, wzrost atrakcyjności regionu jako ośrodka akademickiego oraz wykorzystanie potencjału i doświadczenia każdego
  z partnerów w tym zakresie. 
 • 9 stycznia w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku przy ul. Kościuszki 54 odbył się pierwszy w tym roku wykład otwarty, z cyklu „Poniedziałki z Politechniką Śląską…bo warto zostać inżynierem!!!”, zorganizowany przez dr hab. inż. Andrzeja DYMARKA, pracownika naukowo-dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Tematem wykładu wygłoszonego przez dr inż. Jana RUBINA, pracownika naukowo-dydaktycznego Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej były „Grzyby pleśniowe w środowisku mieszkalnym człowieka”. W prelekcji uczestniczyli uczniowie rybnickich szkół średnich o profilu technicznym.
 • W dniu 19 stycznia w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ul. T. Kościuszki 54 odbyła się publiczna prezentacja i obrona praktyk 34 studentów studiów stacjonarnych Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Wydziału Budownictwa w Rybniku na specjalności „budowlano-architektonicznej”. W obronach udział wzięli: dr inż. Mirosław KOTASIŃSKI – Wydziałowy Opiekun Praktyk Studenckich oraz dr inż. Andrzej MOKROSZ, emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Budownictwa.

Rybnik, dnia 03.04.2017r.
Elżbieta Staniek

powrót do spisu treści


GRUDZIEŃ 2016

 • 5 grudnia w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku przy ul. Kościuszki 54 odbył się kolejny wykład otwarty, z cyklu „Poniedziałki z Politechniką Śląską…bo warto zostać inżynierem!!!”. Prelekcję pt. „Bezzałogowe statki powietrzne. Projektowanie i budowa”, skierowaną do uczniów szkół średnich wygłosili mgr Monika PALUCH-FERSZT oraz mgr Adam FERSZT z Uniwersytetu Śląskiego.
 • 13 grudnia w Budynku Głównym Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku przy ul. Kościuszki 54 odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Porządek posiedzenia Zarządu przewidywał m. in. omówienie zakresu współpracy pomiędzy Politechniką Śląską i Centrum Kształcenia Inżynierów a Jednostkami Samorządu Terytorialnego Subregionu Zachodniego. Ze strony Politechniki Śląskiej w posiedzeniu uczestniczyli: Rektor Politechniki Śląskiej – prof. dr hab. inż. Arkadiusz MĘŻYK, dr Zygmunt ŁUKASZCZYK – dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów oraz mgr inż. Stefan MAKOSZ – zastępca Dyrektora CKI.
 • 17 grudnia w auli Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku odbyła się IX Biesiada Barbórkowa, zorganizowana przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI w Rybniku oraz Centrum Kształcenia Inżynierów. W imprezie uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia, zaproszeni goście oraz pracownicy Politechniki Śląskiej. Część artystyczną programu wypełnił występ zespołów instrumentalnych „KONTRAST”, „KONTRAST-BAND” oraz zespół folklorystyczny „BRYNIOKI”.
 • 19 grudnia w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Rudzkiej 13 odbyło się spotkanie opłatkowe, zorganizowane przez Samorządy Studenckie uczelni Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku.

LISTOPAD 2016

 • Z dniem 1 listopada decyzją Rektora Politechniki Śląskiej połączono dwie jednostki podstawowe tj. Wydział Budownictwa oraz Centrum Naukowo-Dydaktyczne – Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku, tworząc jedną jednostkę podstawową o nazwie Wydział Budownictwa.
 • 7 listopada w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku przy ul. Kościuszki 54 odbył się pierwszy wykład otwarty, z cyklu „Poniedziałki z Politechniką Śląską…bo warto zostać inżynierem!!!” zorganizowany przez dr hab. inż. Andrzeja DYMARKA, pracownika naukowo-dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Wykład inauguracyjny pt. „Nowoczesne materiały inżynierskie, które odmieniają świat”, skierowany do uczniów szkół średnich oraz wszystkich zainteresowanych techniką wygłosił dr hab. inż. Andrzej KATUNIN, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej.
 • 17 listopada w Budynku Głównym Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. Kościuszki 54 odbyła się inauguracja roku akademickiego 2016/2017 dla studentów Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku. Uroczystość połączono z podsumowaniem konkursu na „Wykładowcę akademickiego roku 2016”, którym został dr inż. arch. Grzegorz RENDCHEN, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Mecenasem konkursu oraz fundatorem nagrody, którą był tablet marki Apple, była firma POLITAN, czołowy polski producent artykułów do przechowywania żywności, akcesoriów do sprzątania oraz chemii gospodarczej. Współorganizatorem konkursu był portal internetowy Rybnik.com.pl oraz Samorządy Studenckie Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku i Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku.

PAŹDZIERNIK 2016

 • Decyzją Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusza MĘŻYKA, z dniem 1 października 2016 r. obowiązki dyrektora Centrum Naukowo- Dydaktycznego – Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku będzie pełnił dr hab. inż. Andrzej DYMAREK, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej.
 • Z dniem 17 października Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz MĘŻYK mianował na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku dr Zygmunta ŁUKASZCZYKA, pracownika naukowo-dydaktycznego Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
 • 20 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się tradycyjne spotkanie kierownictwa Centrum Kształcenia Inżynierów z emerytami Ośrodka Politechniki Śląskiej w Rybniku.
 • 25 października w Budynku Głównym Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku przy ul. Kościuszki 54 odbyło się spotkanie organizacyjne zorganizowane przez dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów dr Zygmunta ŁUKASZCZYKA oraz dr hab. inż. Andrzeja DYMARKA – dyrektora Centrum Naukowo-Dydaktycznego – Centrum Kształcenia Inżynierów, z kierownictwem CKI. W spotkaniu uczestniczyli: mgr Renata SOSNA – kierownik Działu Administracyjno-Technicznego, mgr Anna PIETRECZEK – kierownik Działu Dydaktycznego, mgr Mariola CZERWIŃSKA – st. specjalista finansowy oraz mgr Krzysztof LAZAJ – st. administrator sieci komputerowej. Spotkanie dotyczyło m. in. planowanej reorganizacji Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku.

WRZESIEŃ 2016

 • W ramach unijnego Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój” zostały złożone w dniu 16 września w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie trzy wnioski o dofinasowanie projektów, opracowane przez dr hab. inż. Andrzeja DYMARKA, pracownika naukowo-dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Tematami projektów, których partnerem jest Urząd Miasta Rybnika są: „Niekonwencjonalna chemia – zajęcia dydaktyczne, laboratoria, warsztaty dla młodzieży szkolnej”, „”Fascynująca elektronika” oraz „Zostań przedsiębiorczym twórcą, kreatorem wprowadzania zmian w otoczeniu technicznym i gospodarczym – warsztaty, eksperymenty, badania”. Grupą docelową projektów jest młodzież ponadgimnazjalna Rybnika i miast powiatu rybnickiego, która wykazuje braki w kreatywnym myśleniu, a także nieumiejętność wykorzystania nabytej w szkole wiedzy w praktyce, brak zainteresowania pogłębianiem wiedzy oraz poszukiwaniem zastosowania jej w praktyce.
 • 21 września w Budynku Głównym Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku przy ul. Kościuszki 54 odbyło się spotkanie inaugurujące cykl „Warsztatów inżynierskich”, skierowanych do studentów Politechniki Śląskiej oraz uczniów rybnickich szkół średnich. Spotkanie, w którym uczestniczyli dyrektorzy oraz opiekunowie grup uczniowskich poprowadził inicjator projektu - dr hab. inż. Andrzej DYMAREK, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej.  

Rybnik, dnia 29.12.2016r.
Elżbieta Staniek

powrót do spisu treści


CZERWIEC 2016
 • 2 czerwca rybnicki Wydział Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku wraz z Urzędem Miasta Rybnika zorganizował warsztaty skierowane do przedsiębiorców, przedstawicieli szkół wyższych oraz instytucji okołobiznesowych. W projekcie dot. „Przestrzeni i infrastruktury rozwoju MMŚP” uczestniczył m. in. dr hab. inż. Henryk BADURA, prof. nzw. w Pol. Śl., p.o. Dyrektor Centrum Naukowo-Dydaktycznego – Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku.
 • „Inteligentne specjalizacje gospodarcze Rybnika” były tematem kolejnych warsztatów skierowanych do przedsiębiorców, przedstawicieli szkół wyższych oraz instytucji okołobiznesowych. Warsztaty, w których uczestniczyli m. in. dr inż. Dawid GACKI i dr Barbara TRZASKA, pracownicy dydaktyczni Centrum Naukowo-Dydaktycznego – Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku, odbyły się 9 czerwca w budynku Dydaktycznym „C” w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13.
 • „Mechanizmy wzmacniania partnerstwa” zakończyły cykl warsztatów dla przedsiębiorców, szkół wyższych oraz firm i instytucji okołobiznesowych. W warsztatach zorganizowanych 15 czerwca w budynku Dydaktycznym „C” w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 przez Urząd Miasta Rybnika i Centrum Naukowo-Dydaktycznego – Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku wziął udział m. in. dr hab. inż. Henryk BADURA, prof. nzw. w Pol. Śl., p.o. Dyrektor Centrum Naukowo-Dydaktycznego – Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku.
 • 17 czerwca w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ul. T. Kościuszki 54 odbyła się Gala wręczenia wyróżnień w jubileuszowym X Interdyscyplinarnym Konkursie Indeksów studentom rybnickiego kampusu, którzy w roku akademickim 2014/2015 osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce. W uroczystości zorganizowanej przez Komisję ds. Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku przy Uczelnianym Zarządzie Samorządu Studenckiego Politechniki Śląskiej oraz Samorząd Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego wzięły udział władze uczelniane, samorządowe oraz przedstawiciele lokalnego biznesu. Pamiątkowe dyplomy wręczono dziesięciu studentom Politechniki Śląskiej oraz sześciu studentom Uniwersytetu Ekonomicznego. Wyróżnienia z rąk prof. dr hab. Stanisława KOCHOWSKIEGO - prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Politechniki Śląskiej oraz dr hab. inż. Henryka BADURY, prof. nzw. w Pol. Śl. - p.o. dyrektora Centrum Naukowo-Dydaktycznego – Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku otrzymali następujący studenci Politechniki Śląskiej: Tomasz STARCZAŁA (RG), Krystian KACZMARCZYK (RG), Weronika SZYMIK (RG), Magdalena SIKORSKA (ROZ), Dominika KOWALCZYK (ROZ), Mateusz POLOK (RE), Piotr KOWOL (RAu), Hanna MANDRYSZ (RIE), Weronika SZOZDA (RB) oraz Lidia FLAK (RB). Pamiątkowe statuetki otrzymały osoby i organizacje, które działały na rzecz studentów rybnickiego kampusu. Wśród nagrodzonych znaleźli się: prof. dr hab. Stanisław KOCHOWSKI – prorektor ds. Studenckich i Kształcenia („Przyjaciel Studenta Politechniki Śląskiej”), DRAGON sp. z o.o. i BAHAMAS DANCE COCKTAIL CLUB („Organizacje Przyjazne Studentom”), dr inż. Tomasz ZIELIŃSKI – dziekan Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego („Przyjaciel Studenta Uniwersytetu Ekonomicznego”) oraz Bartosz GAJDA – student Politechniki Śląskiej („Student Kampusu”). Nagrodę honorową otrzymał Piotr KUCZERA – Prezydent Miasta Rybnika.

Rybnik, dnia 18.07.2016r.
Elżbieta Staniek

powrót do spisu treści


MAJ 2016
 • 5 i 6 maja odbyły się w Rybniku kolejne Juwenalia, zorganizowane przez samorządy studenckie Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku oraz Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studenci w barwnym korowodzie, którego tematem przewodnim były „dzieci – kwiaty”, w towarzystwie orkiestry górniczej i mażoretek, przeszli z kampusu do rybnickiego Urzędu Miasta, aby z rąk prezydenta Piotra KUCZERY odebrać symboliczne klucze do bram miasta. Z magistratu impreza przeniosła się na rybnicki deptak oraz rynek, gdzie na studentów oraz mieszkańców Rybnika czekało wiele atrakcji takich jak: pokaz mody, zabawa zdalnie sterowanymi samochodzikami i dronami, pokazy taneczne, warsztaty zumby czy turniej bowlingowy. Drugi dzień studenckiej imprezy wypełnił Akademicki Koncert Plenerowy zagrany na scenie rybnickiego kampusu z udziałem Natalii NYKIEL, gwiazdy tegorocznych Juwenaliów.
 • W dniach 10÷12.05.2016 r. w obiektach Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku przy Rudzkiej 13 odbyła się trzecia edycja konferencji naukowo-technicznej pt. „Górnictwo – perspektywy i zagrożenia”, zorganizowana przez Centrum Kształcenia Inżynierów i Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele kopalń należących do Polskiej Grupy Górniczej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Katowickiego Holdingu Węglowego oraz branży górniczej. Kadrę naukowo-dydaktyczną związaną z tematyką górniczą reprezentowali wykładowcy: Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Politechniki Warszawskiej, Akademii Morskiej w Szczecinie, Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Sponsorami konferencji byli: EXME Berger Group, ANIMA, Bergerat Monnoyeur, EDF i inni. Zakres tematyczny konferencji obejmował m. in.: zagrożenia metanowe oraz efektywność odmetanowania, ratownictwo górnicze, szkolenia, bezpieczeństwo pracy, zagrożenia pożarowe i pyłowe, maszyny górnicze, wstrząsy górotworu oraz monitoring pracy maszyn i urządzeń. Na część wyjazdową konferencji złożyły się wycieczki autokarowe do zakładów górniczych, prezentujących nowoczesne rozwiązania i możliwości wykorzystania maszyn w górnictwie podziemnym węgla kamiennego m.in. do kopalń: „Borynia”, „Pniówek”, „Marcel” i „Jankowice”, Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim oraz zakładów produkcyjnych „RETEZARNA” i „FERRIT” w Czechach. Część rozrywkową konferencji wypełnił koncert zespołu muzycznego pod kierownictwem artystycznym Mieczysława BŁASZCZYKA.
 • 10 maja na terenie rybnickiego kampusu odbył się, z inicjatywy Miasta Rybnika, II Rybnicki Festiwal Nauki, którego celem była promocja nauk matematyczno-przyrodniczych wśród uczniów szkół podstawowych. Uczestnicy Festiwalu Nauki mogli m. in. zgłębić tajemnice chemii w trakcie prezentacji doświadczeń chemicznych w Pracowni Chemii Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych, przygotowanych przez mgr inż. Tomasza GMERKA, pracownika inżynieryjno-technicznego Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku.
 • 13 maja w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku odbył się IV międzyszkolny konkurs pt. „Festiwal Młodych Naukowców”. Funkcję jednego z jurorów konkursu pełnił mgr inż. Tomasz GMEREK, pracownik inżynieryjno-techniczny Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku.
 • 18 maja w auli Budynku Głównego przy ul. T. Kościuszki 54 odbyło się spotkanie z mgr inż. arch. Jerzym GOTTFRIEDEM, nestorem polskiej architektury, laureatem wielu nagród i wyróżnień, projektantem m. in. Teatru Ziemi Rybnickiej. Spotkanie, połączone z wystawą projektów architektonicznych mgr inż. arch. Jerzego Gottfrieda, zorganizowane zostało przez Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku oraz Bibliotekę Śląską w Katowicach, w ramach projektu badawczo-dokumentacyjnego „Twórcy Śląskiej Architektury. Portrety”. W spotkaniu udział wzięli: Piotr KUCZERA – prezydent miasta Rybnika, mgr inż. Stefan MAKOSZ - zastępca Dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów, mgr Iga HEROK z Biblioteki Śląskiej, mgr inż. arch. Anna SYSKA ze Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego dr inż. arch. Grzegorz RENDCHEN – pracownik dydaktyczny Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej oraz studenci specjalności „budowlano-architektonicznej” Wydziału Budownictwa.
 • Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej zorganizował w dniu 20 maja w auli Budynku Dydaktycznego „C” przy ul. Rudzkiej 13 kolejne spotkanie w ramach „Wszechnicy Informatyki”. Tematem wykładu wygłoszonego przez mgr inż. Grzegorza KWIATKOWSKIEGO z Instytutu Informatyki było „Przetwarzanie języka naturalnego, czyli co łączy komputery i teksty”.
 • „Prognozowanie i kształtowanie kwalifikacji na lokalnym rynku pracy w partnerstwie sektora samorządowego, edukacji, nauki i biznesu” było tematem rozpoczynającym cykl warsztatów, skierowanych do przedsiębiorców, przedstawicieli szkół wyższych oraz instytucji okołobiznesowych. Projekt zorganizowany został przez Urząd Miasta Rybnika i rybnicki Wydział Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Warsztaty, w których uczestniczył dr hab. inż. Henryk BADURA, prof. nzw. w Pol. Śl., p.o. Dyrektora Centrum Naukowo-Dydaktycznego – Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku odbyły się 24 maja w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 c.
 • W dniu 31 maja w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 odbył się Międzynarodowy Kongres Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, skierowany do rybnickich przedsiębiorców, przedstawicieli szkół wyższych oraz urzędników i kadry zarządzającej miastem Rybnik. W Kongresie uczestniczyli m. in.: prof. Bogusław ŁAZARZ – Prorektor-elekt ds. Ogólnych Politechniki Śląskiej, Piotr KUCZERA – prezydent miasta Rybnika, władze Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej: dr inż. Krzysztof WODARSKI – Dziekan-elekt, prof. Izabela JONEK-KOWALSKA – Prodziekan ds. Ogólnych, prof. Jan BRZÓSKA – Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej i dr Andrzej POLEWCZYK – Prodziekan ds. Studenckich, a także prof. Aleksandra KUZIOR – prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, mgr inż. Andrzej ŻYLAK – prezes Izby Przemysłowo-Handlowej ROP oraz wielu specjalistów z dziedziny zarządzania i biznesu z Niemiec, Austrii, Ukrainy, Chorwacji i Słowacji. Politechnikę Śląską w Rybniku reprezentowali: prof. Henryk BADURA, p.o. dyrektor Centrum Naukowo-Dydaktycznego – Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku oraz mgr inż. Stefan MAKOSZ - zastępca dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku.
 • 31 maja w budynku Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych przy ul. Rudzkiej 13 odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu „Trener pracy moją szansą!”, skierowane do osób niepełnosprawnych z terenu woj. śląskiego i opolskiego. Organizatorem cyklu szkoleń jest Komisja ds. CKI przy Parlamencie Studenckim Politechniki Śląskiej, Agencja Zatrudnienia „KALICH” z Rybnika oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Rybnik, dnia 04.05.2016r.
Elżbieta Staniek

powrót do spisu treści


KWIECIEŃ 2016
 • 5 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach odbyły się VI Targi Pracy i Edukacji, będące szansą dla osób poszukujących pracy na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z pracodawcami. Dla odwiedzających Targi uczniów szkół ponadgimnazjalnych, publiczne i prywatne uczelnie wyższe przygotowały oferty edukacyjno-szkoleniowe na rok akademicki 2016/2017. Ofertę edukacyjną, Centrum Naukowo-Dydaktyczne - Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku przedstawiła na Targach mgr Anna PIETRECZEK, kierownik Działu Dydaktycznego.
 • 27 kwietnia w Budynku Głównym Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku przy ul. Kościuszki 54 odbyło się spotkanie dotyczące zasad funkcjonowania nowopowstałego Centrum Naukowo-Dydaktycznego – Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku. W spotkaniu uczestniczyli: prof. dr hab. inż. Arkadiusz MĘŻYK - rektor-elekt Politechniki Śląskiej, Piotr KUCZERA - prezydent Miasta Rybnika, Wojciech ŚWIERKOSZ - zastępca prezydenta Miasta Rybnika, mgr Damian MROWIEC - starosta Powiatu Rybnickiego, dr inż. Marek PROFASKA - wicestarosta Powiatu Rybnickiego, dr hab. inż. Henryk BADURA, prof. nzw. w Pol. Śl. – p.o. dyrektora Centrum Naukowo-Dydaktycznego – Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku, dr hab. inż. Ryszard MIELIMĄKA, prof. nzw. w Pol. Śl. – dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów, mgr inż. Stefan MAKOSZ – zastępca dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów oraz dr hab. inż. Andrzej DYMAREK – pracownik dydaktyczny Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej.
 • 28 kwietnia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim odbyło się III Szkolne Forum Przedsiębiorczości na temat „Ekonomik i pracodawcy – wspólne działania dla potrzeb rynku pracy”. Program Forum zawierał m. in. podpisanie porozumienia pomiędzy Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim a Centrum Naukowo-Dydaktycznym - Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku, które reguluje zasady i warunki współpracy w celu popularyzacji kształcenia technicznego wśród młodzieży ZSE. Porozumienie podpisali: mgr Maria LACH - dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim oraz dr hab. inż. Henryk BADURA, prof. nzw. w Pol. Śl. - p.o. dyrektora Centrum Naukowo-Dydaktycznego - Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku.
 • 29 kwietnia w auli Budynku Dydaktycznego „C” przy ul. Rudzkiej 13 odbył się pierwszy z cyklu comiesięcznych wykładów otwartych, organizowanych przez Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej w ramach „Wszechnicy Informatyki”. Wykład pt. „Gdy komputerem rządzi przypadek…”, skierowany do uczniów szkół średnich oraz wszystkich zainteresowanych informatyką, wygłosił mgr inż. Maciej DŁUGOSZ z Instytutu Informatyki.
 • 29 kwietnia w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. Kościuszki 54 odbyło się uroczyste rozdanie świadectw absolwentom Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku. Uroczystość była okazją do zaprezentowania przez dr hab. inż. Henryka BADURĘ, prof. nzw. w Pol. Śl., p.o. dyrektora Centrum Naukowo-Dydaktycznego - Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku oferty edukacyjnej na kierunku „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” w roku akademickim 2016/2017.

Rybnik, dnia 04.05.2016r.
Elżbieta Staniek

powrót do spisu treści


I KWARTAŁ 2016
 • 9 lutego w Urzędzie Miasta Rybnika odbyły się konsultacje społeczne na temat aktualnego stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Rybniku. Uczestnikom spotkania zostały zaprezentowane założenia „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”, będące podstawą do zdefiniowania przez podmioty społeczne zakresu i źródeł informacji oraz form obrazowania map zagrożeń bezpieczeństwa. Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku reprezentowała Pani inż. Krystyna DAMASZK, kierownik Działu Administracyjno-Technicznego.
 • W dniach 08÷10 marca w Hali Widowiskowo-Sportowej w Katowicach odbyły się XVIII Ogólnopolskie Targi Edukacji, na których uczelnie wyższe z całej Polski zaprezentowały młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentom naszego regionu, aktualną ofertę edukacyjną na rok akademicki 2016/2017. Uczestniczący w Targach: dr inż. Dawid GACKI i dr Barbara TRZASKA – pracownicy dydaktyczni Centrum Naukowo-Dydaktycznego – Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku oraz mgr Anna PIETRECZEK, kierownik Działu Dydaktycznego, przedstawili zwiedzającym system rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 wraz z ofertą edukacyjną CN-D - CKI w Rybniku.
 • 9 marca w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku przy ul. T. Kościuszki 54 odbyły się VII Targi Pracy i Przedsiębiorczości, zorganizowane przez Punkty Pośrednictwa Pracy Ochotniczego Hufca Pracy w Rybniku i Radlinie oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku. W Targach, skierowanych głównie do uczniów rybnickich szkół ponadgimnazjalnych, wzięli udział specjaliści z dziedziny przedsiębiorczości, urzędy pracy, agencje pracy i lokalni pracodawcy. W ich trakcie można było się zapoznać z ofertami pracy w kraju i za granicą, skorzystać z bezpłatnych szkoleń oraz konsultacji z zakresu planowania kariery i przedsiębiorczości. W Targach uczestniczył mgr inż. Stefan MAKOSZ, zastępca dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku.
 • 17 marca w „Zabytkowej Kopalni Ignacy” w Rybniku-Niewiadomiu odbyło się spotkanie pod nazwą „Przedsiębiorczość katalizatorem rozwoju gospodarczego Rybnika”, poświęcone kierunkom dalszego rozwoju Miasta Rybnika w ramach Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta do 2020 roku. W spotkaniu uczestniczył m. in. p.o. dyrektora Centrum Naukowo-Dydaktycznego - Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku - dr hab. inż. Henryk BADURA, prof. nzw. w Pol. Śl.
 • 18 marca dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku zorganizowała dla tegorocznych maturzystów szkoły spotkanie z p.o. dyrektora Centrum Naukowo-Dydaktycznego - Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku dr hab. inż. Henrykiem BADURĄ, prof. nzw. w Pol. Śl. oraz dr inż. Dawidem GACKIM i dr Barbarą TRZASKĄ - pracownikami dydaktycznymi CN-D – CKI w Rybniku. Na spotkaniu została przedstawiona oferta edukacyjna kierunku „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” oraz system rekrutacji na rok akademicki 2016/2017.
 • 21 marca w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 odbyły się IX Rybnickie Targi Edukacji, skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Rybnika i okolic. Głównymi organizatorami Targów był Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika oraz Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej. Wykład inauguracyjny pt. „Czy gospodarka może być smart?” wygłosił dr Rafał ŻELAZNY z Katedry Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Centrum Naukowo-Dydaktyczne - Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku reprezentowali pracownicy dydaktyczni Jednostki – dr inż. Dawid GACKI i dr Barbara TRZASKA. Uczestnicy Targów, oprócz możliwości zapoznania się z ofertą edukacyjną CN-D - CKI w Rybniku w roku akademickim 2016/2017, mieli okazję zwiedzić pracownie Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych.

Rybnik, dnia 11.04.2016r.
Elżbieta Staniek

powrót do spisu treści


GRUDZIEŃ 2015
 • W dniu 3 grudnia w auli Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku, przy ul. T. Kościuszki 54 odbyła się konferencja, zamykająca realizację projektu pt. „Droga do samodzielności”, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Rybniku. Za współpracę z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku oraz Warsztatem Terapii Zajęciowej Nr 1 „Przystań” w Rybniku Centrum Kształcenia Inżynierów zostało uhonorowane certyfikatem „Firma przyjazna osobom niepełnosprawnym”.
 • 12 grudnia w auli Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku odbyła się VIII Biesiada Barbórkowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI w Rybniku oraz Centrum Kształcenia Inżynierów. W imprezie uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia, zaproszeni goście oraz pracownicy Politechniki Śląskiej. Biesiada była okazją do wręczenia odznak za owocny wkład w rozwój CKI oraz Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI w Rybniku. Złote odznaki członka Stowarzyszenia otrzymali: dr inż. Romuald AWSIUK – emerytowany wykładowca w Instytucie Fizyki Politechniki Śląskiej, długoletni wykładowca fizyki w CKI oraz inż. Krystyna DAMASZK – kierownik Działu Administracyjno-Technicznego CKI. Część artystyczną programu wypełnił występ zespołów instrumentalnych „KONTRAST” oraz „KONTRASTBAND”.
 • W dniach 17, 18 i 19 grudnia w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ul. T. Kościuszki 54 odbyła się publiczna prezentacja i obrona praktyk ponad 100 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Wydziału Budownictwa w Rybniku na specjalności „budownictwo infrastruktury miejskiej” oraz specjalności „budowlano-architektonicznej”. W obronach udział wzięli: dr inż. Bernard KOTALA – Pełnomocnik Dziekana ds. Dydaktyki w CKI, dr inż. Mirosław KOTASIŃSKI – Wydziałowy Opiekun Praktyk Studenckich, dr inż. arch. Grzegorz RENDCHEN, dr inż. Jan Antoni RUBIN oraz dr inż. Maria WOJTAS.
 • 21 grudnia w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Rudzkiej 13 odbyło się spotkanie opłatkowe, zorganizowane przez Samorządy Studenckie uczelni Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku.

Rybnik, dnia 04.01.2016r.
Elżbieta Staniek

powrót do spisu treści


 
LISTOPAD 2015
 • 9 listopada w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ul. Kościuszki 54 odbyło się spotkanie z przedstawicielem Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa z siedzibą w Warszawie, który wygłosił prelekcję pt. "Za Polskę życiem i zdrowiem ryzykowano nie tylko dawno temu…". W ramach spotkania zaprezentowano wystawę sylwetek weteranów oraz udzielono młodzieży szkół średnich z terenu Rybnika uczestniczącej w spotkaniu, informacji nt. ochotniczych form służby wojskowej. Spotkanie zorganizowane zostało przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Rybniku, przy współudziale Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku.
 • 13 listopada w auli Budynku Dydaktycznego "C" przy ul. Rudzkiej 13 odbył się wykład otwarty, zorganizowany przez Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej, w ramach cyklu "Wszechnica Informatyki". Prelekcję pt. "Zasady SOLID czyli kiedy kwadrat nie jest prostokątem", skierowaną do uczniów szkół średnich oraz wszystkich zainteresowanych informatyką, wygłosił mgr inż. Tomasz JASTRZĄB, pracownik dydaktyczny Instytutu Informatyki.
 • 26 listopada w Budynku Głównym Centrum Kształcenia Inżynierów odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej wybitnemu rybniczaninowi, prof. dr hab. inż. Zygmuntowi NOWOMIEJSKIEMU. Profesor Nowomiejski (1922-1985) był teoretykiem elektrotechniki, dziekanem Wydziału Elektrycznego w latach 1968-1975 i 1982-1985. Za zasługi na polu dydaktycznym, społecznym i organizacyjnym otrzymał wiele odznaczeń, wyróżnień i nagród. W Jego bogatym dorobku naukowym znajduje się kilkadziesiąt publikacji oraz skryptów i monografii. W uroczystości uczestniczyli: Prezydent Miasta Rybnika Piotr KUCZERA, dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów dr hab. inż. Ryszard MIELIMĄKA, prof. nzw. w P. Śl., zastępca dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów mgr inż. Stefan MAKOSZ, p.o. dyrektora Centrum Naukowo-Dydaktycznego Centrum Kształcenia Inżynierów dr hab. inż. Henryk BADURA, prof. nzw. w P. Śl., dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Paweł SOWA, dyrektor Instytutu Elektrotechniki i Informatyki prof. dr hab. inż. Stefan PASZEK, prezes Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Krzysztof KOLONKO, pracownicy Wydziału Elektrycznego oraz rodzina prof. Nowomiejskiego.
 • Z dniem 30 listopada na mocy porozumienia stron została rozwiązana umowa użyczenia z dnia 01.10.2001 r., której przedmiotem był Budynek Dydaktyczny "A", zlokalizowany w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13. Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy użyczenia podpisali: JM Rektor Politechniki Śląskiej - prof. Dr hab. Inż. Andrzej KARBOWNIK oraz Wojciech STUDENT - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej i Wojciech GRANEK - Naczelnik Wydziału Mienia Urzędu Miasta Rybnika. W przekazaniu budynku, które odbyło się 24 listopada uczestniczyli przedstawiciele Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej oraz Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku.
 • 30 listopada w budynku Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych przy ul. Rudzkiej 13 rozpoczęła się kolejna edycja darmowego programu, skierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach aktywizacji społeczno-zawodowej osób z terenu woj. śląskiego i opolskiego. Organizatorem cyklu szkoleń są: Komisja ds. CKI przy Parlamencie Studenckim Politechniki Śląskiej, Agencja Zatrudnienia "KALICH" z Rybnika oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Rybnik, dnia 02.12.2015r.
Elżbieta Staniek

powrót do spisu treści


PAŹDZIERNIK 2015
 • Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2015 r. nadane zostało Centrum Naukowo-Dydaktycznemu - Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji”, zgodnie z opisem efektów kształcenia dla tego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia, określonym przez Senat Politechniki Śląskiej uchwałą nr XXVIII/230/14/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. Nadane uprawnienie obowiązuje od dnia 1 października 2015.
 • 1 października w Budynku „C” Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 (kampus) odbyło się spotkanie organizacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Centrum Naukowo-Dydaktycznym - Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku. W spotkaniu uczestniczył dr hab. inż. Henryk BADURA, prof. nzw. w P. Śl., p.o. dyrektora CN-D CKI oraz mgr Anna PIETRECZEK, kierownik Działu Dydaktycznego.
 • 10 października w Budynku „C” Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 odbyło się spotkanie organizacyjne dla studentów studiów niestacjonarnych Centrum Naukowo-Dydaktycznego – Centrum Kształcenia Inżynierów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. W spotkaniu uczestniczył dr hab. inż. Henryk BADURA, prof. nzw. w P. Śl., p.o. dyrektora Centrum Naukowo-Dydaktycznego – Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku oraz Gabriela GRADOŃ i mgr Barbara MASARCZYK, pracownicy Działu Dydaktycznego.
 • 14 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się tradycyjne spotkanie kierownictwa Centrum Kształcenia Inżynierów z emerytami Ośrodka Politechniki Śląskiej w Rybniku.
 • 17 października w Gliwicach i Rybniku odbyła się po raz dziesiąty Noc Naukowców Politechniki Śląskiej, skierowana do miłośników odkrywania tajemnic nauki. W pracowni chemii Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych przy ul. Rudzkiej 13, każdy z uczestników warsztatów laboratoryjnych pt. „Ciekawostki chemiczne”, miał możliwość samodzielnego wykonania interesujących wizualnie eksperymentów chemicznych. Zarówno warsztaty laboratoryjne, jak i prezentację pozostałych pracowni znajdujących się w LNTP przeprowadził mgr inż. Tomasz GMEREK – pracownik inżynieryjno-techniczny Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku.
 • 21 października w Budynku Dydaktycznym „C” przy ul. Rudzkiej 13 w Rybniku odbyło się spotkanie organizacyjne z udziałem JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzeja KARBOWNIKA, prorektora ds. Studenckich i Kształcenia prof. dr hab. Stanisława KOCHOWSKIEGO oraz mgr Grażyny MASZNIEW, kierownik Działu Spraw Studenckich i Kształcenia. Z ramienia Centrum Kształcenia Inżynierów w spotkaniu uczestniczyli: dr hab. inż. Ryszard MIELIMĄKA, prof. nzw. w P. Śl., dr hab. inż. Henryk BADURA, prof. nzw. w P. Śl. oraz mgr inż. Stefan MAKOSZ. Tematem rozmów była planowana reorganizacja Centrum Kształcenia Inżynierów.
 • 29 października w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. T. Kościuszki 54 odbyło się XXXII seminarium naukowo-techniczne pt. „Narzędzia informatyczne wspomagające szkolenia, prognozowanie i monitoring w zakresie zagrożeń naturalnych i technicznych w kopalniach – teoria i praktyka”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Rybniku. Współorganizatorami seminarium byli: Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku, Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Kompania Węglowa S.A. oraz Zakład Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego Politechniki Śląskiej. CKI reprezentowali: dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów - dr hab. inż. Ryszard MIELIMĄKA, prof. nzw. w Pol. Śl., dr hab. inż. Henryk BADURA, prof. nzw. w Pol. Śl. – p.o. dyrektor Centrum Naukowo-Dydaktycznego – Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku oraz mgr inż. Stefan MAKOSZ – zastępca dyrektora CKI.
 • 29 października w Budynku Głównym Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. T. Kościuszki 54 odbyło się spotkanie z udziałem pracowników Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku, poprowadzone przez mgr inż. Stefana MAKOSZA, zastępcę dyrektora CKI. Tematem zebrania była planowana reorganizacja Centrum Kształcenia Inżynierów.

Rybnik, dnia 13.11.2015r.
Elżbieta Staniek

powrót do spisu treści


WRZESIEŃ 2015
 • 23 września w Centrum Edukacyjno-Kongresowym w Gliwicach odbył się Śląski Salon Maturzystów 2015, będący największą edukacyjną kampanią informacyjną, przeznaczoną dla uczniów klas maturalnych. Jak co roku w Targach, obejmujących kilkanaście miast w Polsce, wzięło udział kilkadziesiąt uczelni z kraju i z zagranicy. Uczniowie klas maturalnych mogli zapoznać się m. in. z ofertą Politechniki Śląskiej, dotyczącą uruchomionych w roku akademickim 2016/2017 kierunków i specjalności, z ofertą stypendialną, praktykami studenckimi oraz możliwościami wyjazdów za granicę w ramach programu wymiany studenckiej ERASMUS. Ofertę edukacyjną Centrum Naukowo-Dydaktycznego – Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku zaprezentowali na Targach Maria GMEREK oraz Artur OLSZÓWKA, pracownicy Działu Dydaktycznego.
 • 29 września w auli Budynku „C” przy ul. Rudzkiej 13 odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016, zorganizowana przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku. W programie znalazł się m. in. wykład inauguracyjny pt. „Zachwyt – na progu poznania” wygłoszony przez dr Jacka KURKA, pracownika dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego oraz występ chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Rudy Śląskiej. W uroczystości uczestniczył mgr inż. Stefan MAKOSZ, zastępca Dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku.

Rybnik, dnia 01.10.2015r.
Elżbieta Staniek

powrót do spisu treści


CZERWIEC - SIERPIEŃ 2015
 • 12 czerwca w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku odbył się III międzyszkolny konkurs pt. „Festiwal Młodych Naukowców”. Funkcję jednego z jurorów konkursu pełnił mgr inż. Tomasz GMEREK, pracownik inżynieryjno-techniczny Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku.
 • 23 czerwca w budynku Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych przy ul. Rudzkiej 13 odbyło się kolejne szkolenie skierowane do osób niepełnosprawnych w ramach programu aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu woj. śląskiego i opolskiego. Organizatorem cyklu szkoleń jest Komisja ds. CKI przy Parlamencie Studenckim Politechniki Śląskiej, Agencja Zatrudnienia „KALICH” z Rybnika oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
 • Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzej KARBOWNIK powierzył dr hab. inż. Henrykowi BADURZE, prof. nzw. w Pol. Śl. pełnienie obowiązków dyrektora jednostki podstawowej Centrum Naukowo-Dydaktyczne – Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku. Prof. Henryk Badura obowiązki dyrektora będzie pełnił w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 września 2016 r.
 • 30 sierpnia wyruszył z rybnickiego kampusu peleton uczestników 8. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Tour de Rybnik. Zwycięzcą rybnickiego wyścigu został Czech z Ostravy Josef CERNY. Wyścig poprzedził zorganizowany po raz pierwszy Mini Tour de Rybnik dla młodych adeptów kolarstwa. Współorganizatorem imprezy było Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku.

Rybnik, dnia 02.09.2015r.
Elżbieta Staniek

powrót do spisu treści


MAJ 2015
 • 7 maja studenci Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku oraz Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przeszli w „Bajkowym korowodzie” ulicami miasta z kampusu do rybnickiego magistratu, aby tam z rąk prezydenta Piotra KUCZERY odebrać symboliczne klucze do bram miasta i rozpocząć tradycyjne Juwenalia. Z magistratu impreza przeniosła się na rybnicki deptak oraz rynek, gdzie studenci oraz mieszkańcy Rybnika mogli uczestniczyć w grze terenowej, grach planszowych, w zabawach zdalnie sterowanymi samochodzikami, pokazach tanecznych, warsztatach zumby i wielu innych, ciekawych wydarzeniach. Główną atrakcją tegorocznych Juwenaliów był Akademicki Koncert Plenerowy zagrany na scenie rybnickiego kampusu z udziałem Krzysztofa SKIBY z zespołem BIG CYC, poprzedzony występami zespołów młodego pokolenia (Blend, Neony, Te-Tris). Gwiazda wieczoru przyciągnęła na rybnicki kampus kilka tysięcy mieszkańców Rybnika i okolic. Tegoroczne Juwenalia zakończył XVI Akademicki Dzień Sportu, zorganizowany w dniu 13 maja na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu, gdzie oprócz tradycyjnych dyscyplin sportowych takich jak: piłka nożna, koszykówka czy siatkówka plażowa, studenci mogli sprawdzić swoje umiejętności w badmintonie i tenisie stołowym, ćwiczeniach na stepie oraz skorzystać z siłowni „pod chmurką”. Dla miłośników sportów wodnych organizatorzy przygotowali tradycyjny spływ kajakowy rzeką Rudą.
 • 13 maja na terenie rybnickiego kampusu odbył się, z inicjatywy Miasta Rybnika, II Rybnicki Festiwal Nauki, którego celem jest promocja nauk matematyczno-przyrodniczych wśród uczniów szkół podstawowych. W projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską udział wzięli profesjonaliści z dziedzin nauk matematycznych, fizycznych, chemicznych, astronomicznych i biologicznych. Uczestnicy Festiwalu Nauki mogli m. in. zgłębić tajemnice chemii w trakcie prezentacji doświadczeń chemicznych w Pracowni Chemii Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych, przygotowanych przez mgr inż. Tomasza GMERKA, pracownika inżynieryjno-technicznego Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku.
 • 30 maja w holu budynku „A” przy ul. Rudzkiej 13 odbył się Dzień Otwarty firmy „Elektrobudowa”, skierowany do studentów studiów niestacjonarnych Wydziału Elektrycznego kierunku Elektrotechnika. Organizatorem prezentacji Firmy było Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej.

Rybnik, dnia 09.06.2015r.
Elżbieta Staniek

powrót do spisu treści


KWIECIEŃ 2015
 • 9 kwietnia w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ul. Kościuszki 54 odbyła się Gala wręczenia wyróżnień w IX Interdyscyplinarnym Konkursie Indeksów studentom rybnickiego kampusu, którzy w roku akademickim 2013/2014 osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce. W uroczystości zorganizowanej przez Komisję ds. Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku przy Uczelnianym Zarządzie Samorządu Studenckiego Politechniki Śląskiej oraz Samorząd Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego wzięły udział władze uczelniane, samorządowe oraz przedstawiciele lokalnego biznesu. Pamiątkowe dyplomy wręczono sześciu studentom Politechniki Śląskiej oraz trzem studentom Uniwersytetu Ekonomicznego. Wyróżnienia z rąk zastępcy dyrektora CKI – mgr inż. Stefana MAKOSZA otrzymali następujący studenci Politechniki Śląskiej: Klaudia PŁONKA (ROZ), Martyna CIPER (ROZ), Anna Michalina BAUS (RB), Dawid SZCZUDLIŃSKI (RAu), Mateusz POLOK (RE) oraz Monika KOZIELSKA (RIE). Pamiątkowe statuetki otrzymały osoby i organizacje, które działały na rzecz studentów rybnickiego kampusu. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Teatr Ziemi Rybnickiej („Organizacja Przyjazna Studentom”), Marian MARCHLIK – właściciel bufetu studenckiego „Maniek” („Przyjaciel Studenta Politechniki Śląskiej”), dr Michał KAPIAS – pracownik dydaktyczny Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach („Przyjaciel Studenta UE”) oraz Agnieszka ROMAŃSKA-KURPANIK – studentka Uniwersytetu Ekonomicznego („Student Kampusu”). Nagrodę honorową otrzymał Adam FUDALI – były Prezydent Miasta Rybnika.
 • 21 kwietnia w auli Budynku Dydaktycznego „A” przy ul. Rudzkiej 13 odbył się kolejny wykład otwarty zorganizowany przez Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej w ramach „Wszechnicy Informatyki”. Prelekcję pt. „Symulacja metodologii zarządzania projektami informatycznymi SCRUM przy użyciu klocków LEGO”, skierowaną do uczniów szkół średnich oraz wszystkich zainteresowanych informatyką, wygłosiła dr inż. Aleksandra WERNER z Instytutu Informatyki.
 • 27 kwietnia na XXVIII zwyczajnym posiedzeniu Senatu Politechniki Śląskiej został powołany kierunek studiów „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” w Centrum Naukowo-Dydaktycznym - Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia), zatwierdzony program studiów oraz efekty kształcenia dla tego kierunku.

Rybnik, dnia 04.05.2015r.
Elżbieta Staniek

powrót do spisu treści


I KWARTAŁ 2015
 • 14 lutego w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ul. Kościuszki 54 odbyły się wybory nowych władz Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik. Prezesem Zarządu Oddziału na lata 2015-2018 został ponownie wybrany mgr inż. Stefan CZERWIŃSKI. Funkcję zastępcy prezesa powierzono dr hab. inż. Henrykowi BADURZE, prof. nzw. w Pol. Śl., zaś sekretarzem Stowarzyszenia została mgr Barbara MASARCZYK.
 • 6 marca w auli Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Rudzkiej 13 odbyła się „Noc Filmowa”, zorganizowana przez Samorządy Studenckie rybnickiego kampusu. Impreza miała na celu integrację rybnickiego środowiska akademickiego.
 • W dniach 12, 24 i 31 marca w budynku Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych przy ul. Rudzkiej 13 odbyły się szkolenia skierowane do osób niepełnosprawnych w ramach programu aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu woj. śląskiego i opolskiego. Organizatorem cyklu szkoleń jest Komisja ds. CKI przy Parlamencie Studenckim Politechniki Śląskiej, Agencja Zatrudnienia „KALICH” z Rybnika oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
 • 19 marca w kościele pw. Królowej Apostołów w Rybniku została odprawiona Msza Św. w 51. rocznicę śmierci nauczycieli akademickich, którzy zginęli w drodze na zajęcia dydaktyczne prowadzone w filii Politechniki Śląskiej w Rybniku.
 • 20 marca w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 (kampus) odbyły się VIII Rybnickie Targi Edukacji, skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Rybnika i okolic. Głównymi organizatorami Targów byli: Urząd Miasta Rybnika oraz Rybnicki Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Uczestników tegorocznych Targów przywitali: Piotr KUCZERA - Prezydent Miasta Rybnika i Wojciech ŚWIERKOT – Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika oraz w imieniu przedstawicieli władz uczelni tworzących Zespół Szkół Wyższych w Rybniku – Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego – dr Jan CZEMPAS. Wykład inauguracyjny pt. „Region jako doświadczenie wspólnoty” wygłosił prof. dr hab. Zbigniew KADŁUBEK – kierownik Katedry Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego. Centrum Kształcenia Inżynierów reprezentował Zastępca Dyrektora CKI – mgr inż. Stefan MAKOSZ.
 • 25 marca w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku przy ul. Kościuszki 54 odbyły się VI Targi Pracy i Przedsiębiorczości, zorganizowane przez Punkt Pośrednictwa Pracy Ochotniczego Hufca Pracy w Rybniku oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku. W Targach, będących okazją do nawiązania bezpośredniego kontaktu studentów, absolwentów, pracowników naukowych z potencjalnymi pracodawcami, wzięli udział specjaliści z dziedziny przedsiębiorczości, urzędy pracy, agencje pracy i lokalni pracodawcy. Dla studentów Politechniki Śląskiej dodatkowo zorganizowano bezpłatne zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu poradnictwa zawodowego, przeprowadzone przez doradcę zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery w Pszowie.
 • 23 marca w auli Budynku Dydaktycznego „A” przy ul. Rudzkiej 13 odbył się wykład otwarty zorganizowany przez Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej w ramach „Wszechnicy Informatyki”. Prelekcję pt. „Kilka słów o sztucznych sieciach neuronowych”, skierowaną do uczniów szkół średnich oraz wszystkich zainteresowanych informatyką, wygłosił dr inż. Krzysztof SIMIŃSKI z Instytutu Informatyki.
 • 28 marca w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku odbył się finał VII Międzynarodowego Turnieju Robotów „Robotic Tournament 2015”, zorganizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, przy współudziale Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku. W pracach komisji sędziowskiej uczestniczył m. in. dr inż. Tomasz STENZEL, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.

Rybnik, dnia 02.04.2015r.
Elżbieta Staniek

powrót do spisu treści


GRUDZIEŃ 2014
 • „Oko w informatyce” było tematem wykładu otwartego skierowanego do uczniów szkół średnich oraz wszystkich zainteresowanych informatyką, wygłoszonego w ramach cyklu „Wszechnica informatyki”. Prelekcja z udziałem dr inż. Katarzyny HARĘŻLAK z Instytutu Informatyki Politechniki Śląskiej odbyła się w dniu 11 grudnia w auli Budynku Dydaktycznego A przy ul. Rudzkiej 13.
 • 12 grudnia w budynku Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych przy ul. Rudzkiej 13 odbyło się kolejne szkolenie skierowane do osób niepełnosprawnych w ramach programu aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu woj. śląskiego i opolskiego. Organizatorem cyklu szkoleń jest Komisja ds. CKI przy Parlamencie Studenckim Politechniki Śląskiej, Agencja Zatrudnienia „KALICH” z Rybnika oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
 • 13 grudnia w auli Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku odbyła się kolejna Biesiada Barbórkowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI w Rybniku oraz Centrum Kształcenia Inżynierów. W imprezie uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia, zaproszeni goście oraz pracownicy Politechniki Śląskiej. Biesiada była okazją do wręczenia odznak za owocny wkład w rozwój CKI oraz Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI w Rybniku. Złotą odznakę członka Stowarzyszenia otrzymali: mgr Aleksander KRZYSZTAŁOWICZ – starszy wykładowca w Instytucie Matematyki, długoletni wykładowca matematyki w CKI oraz dr inż. Andrzej MOKROSZ – emerytowany wykładowca na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Honorową odznaką Stowarzyszenia uhonorowany został dr inż. Mieczysław LUBRYKA – długoletni pracownik Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz wykładowca na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Część artystyczną programu wypełnił występ zespołu muzycznego „GAMA” oraz kwartetu smyczkowego i puzonowego Państwowej Szkoły Muzycznej z Rybnika.
 • 16 grudnia w sali wykładowej budynku Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych przy ul. Rudzkiej 13 odbyła się kolejna „Wampiriada”, w czasie której studenci Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku mogli oddać krew, przyczyniając się tym samym do ratowania ludzkiego życia. Akcja, promująca honorowe krwiodawstwo, na stałe już wpisała się w kalendarz studenckich wydarzeń rybnickiego kampusu.
 • W dniach 18 i 19 grudnia w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ul. T. Kościuszki 54 odbyła się publiczna prezentacja i obrona prac projektowych wykonanych na praktykach przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Wydziału Budownictwa w Rybniku na specjalności „budownictwo infrastruktury miejskiej” oraz specjalności „budowlano-architektonicznej”. W uroczystości udział wzięli: dr hab. inż. Jacek GOŁASZEWSKI, prof. nzw. w Pol. Śl. – Prodziekan ds. Ogólnych Wydziału Budownictwa, dr inż. Bernard KOTALA – Pełnomocnik Dziekana ds. Dydaktyki w CKI, dr inż. Mirosław KOTASIŃSKI – Wydziałowy Opiekun Praktyk Studenckich, dr inż. arch. Grzegorz RENDCHEN, dr hab. inż. Eugeniusz BARON, dr inż. Jan Antoni RUBIN, mgr inż. Elżbieta ZIELIŃSKA-KAŁA oraz przedstawiciele firm, w których studenci odbywali swoje praktyki.
 • 19 grudnia w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Rudzkiej 13 odbyło się spotkanie opłatkowe, zorganizowane przez Samorządy Studenckie uczelni Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku.

Rybnik, dnia 31.12.2014 r.
Elżbieta Staniek

powrót do spisu treści


LISTOPAD 2014
 • Pełnomocnikiem Rektora ds. organizacji jednostki podstawowej „Centrum Naukowo-Dydaktyczne - Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku” na okres od 17 listopada 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. został dr hab. inż. Henryk BADURA.
 • 19 listopada w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. T. Kościuszki 54 odbyło się XXXI seminarium naukowo-techniczne pt. „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach – teoria i praktyka”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Rybniku w ramach XXXIX Dni Techniki ROP 2014. Współorganizatorami byli: Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku, Zakład Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego Politechniki Śląskiej, Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Kompania Węglowa Centrum Wydobywcze „Południe”. CKI reprezentowali: dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów - dr hab. inż. Ryszard MIELIMĄKA, prof. nzw. w Pol. Śl. , mgr inż. Stefan MAKOSZ – zastępca dyrektora CKI oraz dr hab. inż. Henryk BADURA – pełnomocnik dziekana Wydziału Górnictwa i Geologii.
 • 27 listopada w auli Budynku Dydaktycznego A przy ul. Rudzkiej 13 odbył się wykład otwarty zorganizowany w ramach cyklu „Wszechnica Informatyki” przez Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Prelekcję pt. „Jak komputer rozumie tekst”, skierowaną do uczniów szkół średnich oraz wszystkich zainteresowanych informatyką, wygłosił mgr inż. Grzegorz KWIATKOWSKI oraz mgr inż. Paweł SADOWSKI z Instytutu Informatyki.
 • Z dniem 30 listopada zakończył działalność Dom Studenta „Jedynaczek”, mieszczący się w Rybniku przy ul. B. Chrobrego 39 D i 39 E.

Rybnik, dnia 03.12.2014 r.
Elżbieta Staniek

powrót do spisu treści


PAŹDZIERNIK 2014
 • 1 października w Budynku A Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 (kampus) odbyło się pierwsze z serii szkoleń pt. „Trener pracy moją szansą!” skierowany do osób niepełnosprawnych z Rybnika i okolic. Projekt powstał z inicjatywy Samorządu Studenckiego Centrum Kształcenia Inżynierów oraz Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
 • 15 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się tradycyjne spotkanie kierownictwa CKI z emerytami Ośrodka Politechniki Śląskiej w Rybniku.
 • 18 października w Gliwicach, Katowicach i Rybniku odbyła się kolejna „Noc Naukowców Politechniki Śląskiej”, skierowana do miłośników odkrywania tajemnic nauki. Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku przygotowało w Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych przy ul. Rudzkiej 13 warsztaty laboratoryjne dla młodzieży zainteresowanej pogłębianiem wiedzy z dziedziny chemii. W pracowni chemii każdy z uczestników miał możliwość samodzielnego wykonania ciekawych wizualnie eksperymentów chemicznych w ramach warsztatów pt. „Przygoda z chemią”. Zarówno warsztaty, jak i prezentację pozostałych pracowni znajdujących się w LNTP przeprowadził mgr inż. Tomasz GMEREK – pracownik inżynieryjno-techniczny CKI. Dla miłośników robotyki pracownicy dydaktyczni Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej: dr inż. Tomasz STENZEL i dr inż. Maciej SAJKOWSKI przygotowali w Budynku Dydaktycznym A przy ul. Rudzkiej 13 wykład połączony z prezentacją możliwości ruchowych inteligentnych robotów mobilno-kołowych, kroczących i latających. Prezentacja obejmowała także pokaz krótkich filmów demonstrujących zachowania pierwowzorów robotów występujących w przyrodzie.
 • 21 października w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. T. Kościuszki 54 odbyła się XXI konferencja naukowo-techniczna pt. „Ochrona środowiska terenów górniczych i pogórniczych kopalń w Subregionie zachodnim Województwa Śląskiego”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Rybniku w ramach XL Dni Techniki Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Współorganizatorami byli: Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku, Zakład Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego Politechniki Śląskiej, Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Kompania Węglowa Centrum Wydobywcze „Południe”. CKI reprezentowali: dr hab. inż. Ryszard MIELIMĄKA, prof. nzw. w Pol. Śl. - dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów, mgr inż. Stefan MAKOSZ – zastępca dyrektora CKI oraz dr hab. inż. Henryk BADURA – pełnomocnik dziekana Wydziału Górnictwa i Geologii.
 • W miesiącu październiku odbyły się uroczystości immatrykulacyjne studentów I roku Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Wydziału Elektrycznego. W uroczystościach wzięły udział Władze poszczególnych Wydziałów, Zastępca Dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów oraz Pełnomocnicy Dziekanów ds. Dydaktyki w CKI.

Rybnik, dnia 31.10.2014 r.
Elżbieta Staniek

powrót do spisu treści


WRZESIEŃ 2014
 • 14 września z rybnickiego kampusu przy ul. Rudzkiej 13 wyruszył peleton uczestników 7. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Tour de Rybnik. Uczestniczący w wyścigu kolarze zawodowi z Polski i zagranicy pokonali 15 okrążeń 9-kilometrowej trasy przebiegającej przez ścisłe centrum miasta, natomiast amatorzy 6 okrążeń. Organizatorem imprezy była Fundacja Elektrowni Rybnik, Fizjo-Sport oraz Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku.
 • W dniu 4 września w wieku 81 lat zmarł doc. dr inż. Szczepan WYRA – dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku w latach 1994-2003. Doc. Szczepan Wyra był długoletnim nauczycielem akademickim w Katedrze Teorii Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej, Prorektorem ds. Studiów dla Pracujących, dyrektorem Instytutu Inżynierii Miejskiej, pełnomocnikiem Rektora ds. Ośrodka Szkoleniowego w Rybniku, pełnomocnikiem Rektora ds. Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku. Opublikował kilkadziesiąt artykułów, referatów, był autorem i współautorem wielu prac naukowo-badawczych oraz trzech podręczników akademickich z zakresu mechaniki teoretycznej. Doc. Szczepan Wyra został uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami za działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną m. in. Krzyżem Kawalerskim O.O.P., Krzyżem Oficerskim O.O.P., Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, Odznaką Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej. W uroczystościach żałobnych, które odbyły się 9 września w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu uczestniczyli m. in. przedstawiciele władz samorządowych, uczelnianych oraz społeczności akademickiej.

Rybnik, dnia 02.10.2014 r.
Elżbieta Staniek

powrót do spisu treści


CZERWIEC 2014
 • 6 czerwca w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku odbył się międzyszkolny konkurs pt. „Festiwal Młodych Naukowców”. Funkcję jednego z jurorów konkursu pełnił mgr inż. Tomasz GMEREK, pracownik inżynieryjno-techniczny Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku.
 • „Warunki techniczne & grzyby pleśniowe” były tematem ostatniego w roku akademickim 2013/2014 wykładu otwartego z cyklu: „Ucz się u mistrza!”, zorganizowanego przez Studenckie Koło Naukowe „TRWAŁOŚĆ” pod kierunkiem dr inż. Jana Antoniego RUBINA. Prelekcja z udziałem mistrza dr inż. Jana Antoniego Rubina – rzeczoznawcy mykologiczno - budowlanego PSMB, odbyła się w dniu 12 czerwca w Budynku Głównym Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. T. Kościuszki 54.

Rybnik, dnia 01.07.2014 r.
Elżbieta Staniek

powrót do spisu treści


MAJ 2014
 • W dniach 06÷08.05.2014 r. w obiektach Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ul. Kościuszki 54 i Rudzkiej 13 odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt. „Górnictwo – perspektywy i zagrożenia”, zorganizowana przez Centrum Kształcenia Inżynierów i Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik. Konferencja, w której uczestniczyli przedstawiciele kopalń należących do Kompanii Węglowej S.A., Jastrzębskiej Spółki Węglowej, branży górniczej Czech i Kazachstanu oraz kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, połączona została z wystawą maszyn i urządzeń górniczych oraz wycieczkami do zakładów górniczych. Zakres tematyczny konferencji obejmował m. in.: zagospodarowanie nowych złóż węglowych, eksploatację resztek pokładów, zagrożenia naturalne, bezpieczeństwo pracy, szkolenie załogi i dozoru górniczego oraz monitoring maszyn i urządzeń. Na część wyjazdową konferencji złożyły się wycieczki autokarowe do zakładów prezentujących nowoczesne rozwiązania i możliwości wykorzystania maszyn w górnictwie podziemnym węgla kamiennego m.in. do kopalń: „JAS-MOS”, „Borynia”, „Zofiówka”, „Pniówek”, „Marcel” i „Jankowice”. Część artystyczna konferencji odbyła się w Teatrze Ziemi Rybnickiej, a wypełnił ją koncert pt. „O górnictwie z przebojami w tle” w wykonaniu solistów polskich scen operowych oraz Gliwickiej Orkiestry Rewiowej „Promenada” pod batutą Adama ŻAAKA. W koncercie, na który składały się przeboje operetki, musicali i filmu uczestniczyli również pracownicy Centrum Kształcenia Inżynierów. Atrakcją na zakończenie konferencji był zorganizowany w auli Budynku Głównego CKI przy ul. Kościuszki 54 „Wieczór Śląski” w wykonaniu „Śląskiego trio Piotra Szefera”.
 • 8 maja studenci Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku oraz Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przeszli ulicami miasta do rybnickiego magistratu, aby tam z rąk prezydenta Adama FUDALEGO odebrać symboliczne klucze do bram miasta i rozpocząć tradycyjne Juwenalia. Tematem przewodnim barwnego korowodu studentów było „10-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej”. Z magistratu impreza przeniosła się na rybnicki rynek, gdzie mieszkańcy Rybnika mogli zobaczyć pokaz europejskich tańców ludowych w wykonaniu zespołu tanecznego „Przygoda”, uczestniczyć w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej oraz warsztatach modowych. Drugi dzień studenckiego święta wypełniły kolejne atrakcje, z których najciekawsze były: gra terenowa oraz piknik studencki z grillowaniem, konkursami i nocą filmową, zorganizowany na terenie kampusu. Nazajutrz miłośnicy sportów ekstremalnych mogli kontynuować sportową rywalizację w Parku Wiśniowiec, gdzie zorganizowano zawody rowerowe z cyklu „Rybnik 4xCUP” oraz Ogólnopolskie Zawody Mountainbordowe. Główną atrakcją tegorocznych Juwenaliów był akademicki koncert plenerowy z udziałem popularnego zespołu „ENEJ”, który na rybnicki kampus przyciągnął kilkanaście tysięcy mieszkańców Rybnika i okolic. Tegoroczne Juwenalia, po kilkudniowej przerwie, zakończył Akademicki Dzień Sportu, zorganizowany w dniu 14 maja na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu, gdzie oprócz tradycyjnych dyscyplin sportowych takich jak: piłka nożna, koszykówka czy siatkówka, studenci mogli sprawdzić swoje umiejętności w badmintonie i tenisie stołowym. Dla miłośników sportów wodnych organizatorzy przygotowali spływ kajakowy rzeką Rudą.
 • W dniu 27 maja Senat Politechniki Śląskiej podjął decyzję o utworzeniu na Politechnice Śląskiej nowej jednostki podstawowej o nazwie: Centrum Naukowo-Dydaktyczne – Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku (RCKI) – w organizacji. Nowa jednostka organizacyjna rozpoczyna działalność z dniem 1 czerwca 2014 r.

Rybnik, dnia 02.06.2014 r.
Elżbieta Staniek

powrót do spisu treści


KWIECIEŃ 2014
 • W dniu 9 kwietnia w Budynku C na terenie rybnickiego kampusu przeprowadzona została akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku w ramach projektu studenckiego „Dla Ciebie to 5 minut, dla Kogoś to całe życie”. W projekcie uczestniczyło ponad 100 uczelni wyższych z całego kraju.
 • 12 kwietnia w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku odbył się finał VI Międzynarodowego Turnieju Robotów „Robotic Tournament 2014”, zorganizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, przy współudziale Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku. W pracach komisji sędziowskiej uczestniczył dr inż. Tomasz STENZEL, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.
 • 16 kwietnia w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ul. Kościuszki 54 odbyła się Gala wręczenia wyróżnień w VIII Interdyscyplinarnym Konkursie Indeksów studentom rybnickiego kampusu, którzy w roku akademickim 2012/2013 osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce. W uroczystości zorganizowanej przez Samorządy Studenckie Uczelni Wyższych w Rybniku: Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego wzięły udział władze uczelniane, samorządowe oraz przedstawiciele lokalnego biznesu. Pamiątkowe dyplomy wręczono dziewięciu studentom Politechniki Śląskiej oraz pięciu studentom Uniwersytetu Ekonomicznego. Wyróżnienia z rąk dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów – dr hab. inż. Ryszarda MIELIMĄKI, prof. nzw. w Pol. Śl. oraz zastępcy dyrektora CKI – mgr inż. Stefana MAKOSZA otrzymali następujący studenci Politechniki Śląskiej: Katsiaryna ZAKHARKEVICH (ROZ), Natalia KRÓLIK (ROZ), Klaudia PŁONKA (ROZ), Nadzieja KARPIŃSKA (RG), Weronika SZOZDA (RB), Sebastian POLOCZEK (RE), Kamila WYSOCKA (RAu), Łukasz POZNAŃSKI (RAu) oraz Anna ANDRZEJEWSKA (RIE). Pamiątkowe statuetki otrzymały osoby i organizacje, które działały na rzecz studentów rybnickiego kampusu. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży z Rybnika („Organizacja Przyjazna Studentom”), mgr Krzysztof FOJCIK – pracownik dydaktyczny Politechniki Śląskiej („Przyjaciel Studenta Politechniki Śląskiej”), Marta MAJNUSZ – pracownik Zespołu ds. Edukacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach („Przyjaciel Studenta UE”) oraz mgr Katarzyna NIESPOREK – pracownik Dziekanatu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego („Student Kampusu”). Nagrodę Honorową otrzymała Ewa RYSZKA – Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika. Nagrodą specjalną uhonorowano członkinie Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego, które przez wiele lat organizowały życie studenckie rybnickiego kampusu: Agnieszkę ROMAŃSKĄ-KURPANIK, Annę MUSIOŁ oraz Annę WOLNIK.

Rybnik, dnia 12.05.2014 r.
Elżbieta Staniek

powrót do spisu treści


MARZEC 2014
 • 4 marca w auli Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku przy ul. Kościuszki 54 odbyła się impreza ostatkowa zorganizowana przez Samorząd Studencki CKI. Impreza miała na celu integrację nowoprzyjętych studentów z rybnickim środowiskiem akademickim.
 • O pokój na Ukrainie modlili się 5 marca w kaplicy na rybnickim kampusie studenci Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego oraz mieszkańcy Rybnika. Mszę Św. celebrował ks. dr Rafał ŚPIEWAK, duszpasterz akademicki.
 • 19 marca w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku przy ul. Kościuszki 54 odbyły się V Targi Pracy i Przedsiębiorczości, zorganizowane przez Filię Młodzieżowego Biura Pracy Ochotniczego Hufca Pracy w Rybniku oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku. W Targach, będących okazją do nawiązania bezpośredniego kontaktu studentów, absolwentów, pracowników naukowych z potencjalnymi pracodawcami, wzięli udział specjaliści z dziedziny przedsiębiorczości, urzędy pracy, agencje pracy i pracodawców. Dla studentów Politechniki Śląskiej dodatkowo zorganizowano bezpłatne zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego, przybliżającego zagadnienia związane z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem. Targom towarzyszyła wystawa stoisk instytucji udzielających wsparcia merytorycznego młodym przedsiębiorcom.
 • 19 marca w kościele pw. Królowej Apostołów w Rybniku została odprawiona Msza Św. w 50. rocznicę śmierci nauczycieli akademickich, którzy zginęli w drodze na zajęcia dydaktyczne prowadzone w filii Politechniki Śląskiej w Rybniku.
 • 20 marca w holu Rybnickiego Centrum Kultury odbył się XV wernisaż prac z semestralnych praktyk studenckich pt. „Studenci dla Miast Ziemi Rybnickiej”, obejmujący projekty wykonane przez studentów Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Wydziału Budownictwa specjalności „budowlano-architektonicznej” w ramach praktyk w roku 2013. Wyróżnienia otrzymały trzy studentki: Zuzanna SKUPIEŃ, Joanna FROŃ i Anna KAJDA. Jubileuszowy wernisaż był również okazją do podziękowania pomysłodawcy i wieloletniemu organizatorowi tych wystaw – dr inż. Andrzejowi MOKROSZOWI, doc. w Pol. Śl., który po 44-letniej pracy zawodowej na Politechnice Śląskiej przeszedł na emeryturę. Wystawę prac studenckich można było oglądać w dniach 18÷26 marca w holu Teatru Ziemi Rybnickiej.
 • „Biokorozja wyrobów budowlanych pochodzenia mineralnego” była kolejnym tematem wykładu otwartego z cyklu „Ucz się u mistrza!”. Prelekcję wygłosił dr inż. Jan Antoni RUBIN – pracownik dydaktyczny Katedry Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa, rzeczoznawca mykologiczno-budowlany PSMB oraz opiekun Studenckiego Koła Naukowego „TRWAŁOŚĆ”. Prelekcja odbyła się w dniu 27 marca w Budynku Głównym Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. T. Kościuszki 54.

Rybnik, dnia 01.04.2014 r.
Elżbieta Staniek

powrót do spisu treści


LUTY 2014
 • 5 lutego w budynku Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych usytuowanym na terenie Zespołu Szkół Wyższych przy ul. Rudzkiej 13 odbyło się robocze spotkanie, dotyczące organizacji na terenie miasta Rybnika Centrum Innowacji Technologicznych CIT Rybnik. Firma MUTAG, inicjator utworzenia CIT-u w Rybniku, w planach ma m.in. stworzenie tzw. platformy współpracy jednostek naukowo-badawczych i powiązanie jej z biznesem. CIT ma także zachęcać i pomagać studentom w zakładaniu własnych firm. Gotowość przystąpienia do CIT-u i zainwestowania w spółkę zadeklarowało już ponad 20 podmiotów gospodarczych. Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku reprezentowała na spotkaniu mgr Anna PIETRECZEK, kierownik Działu Dydaktycznego.
 • Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej, w ramach „Wszechnicy Informatyki”, zorganizował kolejny wykład skierowany do uczniów szkół średnich oraz wszystkich zainteresowanych informatyką. Wykład pt. „Protokoły dostępu do łącza, czyli skąd wiadomo kiedy kto mówi” wygłosił 24 lutego w auli Budynku Dydaktycznego C przy ul. Rudzkiej 13 dr hab. inż. Bartłomiej ZIELIŃSKI, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Informatyki.
 • Kolejnym w roku akademickim 2013/2014 tematem wykładu otwartego z cyklu „Ucz się u mistrza!” był temat „Owady – techniczne szkodniki drewna budowlanego”. Prelekcja, wygłoszona przez dr inż. Jana Antoniego RUBINA – pracownika dydaktycznego Katedry Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa, rzeczoznawcę mykologiczno-budowlanego PSMB oraz opiekuna Studenckiego Koła Naukowego „TRWAŁOŚĆ”, odbyła się w dniu 27 lutego w Budynku Głównym Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. T. Kościuszki 54.
 • 19 lutego zakończyła się kolejna edycja konkursu Friendly Competition, zorganizowanego przez Fluor S.A., jedną z największych firm inżynieryjnych w Polsce. Tegoroczni uczestnicy konkursu mieli za zadanie skonstruowanie mechanizmu napędzanego przez powietrze z balonu oraz przetransportowanie przy jego pomocy kilku ładunków z jednego punktu do drugiego. W tej rywalizacji zaszczytne trzecie miejsce zdobyli studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Energetyki Komunalnej, kierowanego przez dr inż. Andrzeja WILKA, pracownika naukowo-dydaktycznego Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.
 • Na bazie sukcesu odniesionego w konkursie Friendly Competition studenci Koła Naukowego Energetyki Komunalnej, działającego w Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku, rozpoczęli realizację projektu naukowego pt. „Balon obserwacyjny”. Studenci pod opieką dr inż. Andrzeja WILKA planują wykonanie balonu na ogrzane powietrze oraz przystosowanie go do filmowania kampusu i jego okolic.

Rybnik, dnia 03.03.2014 r.
Elżbieta Staniek

powrót do spisu treści


STYCZEŃ 2014
 • 14 stycznia w Urzędzie Miasta Rybnika odbyło się spotkanie informacyjne, dotyczące organizacji na terenie miasta Rybnika Centrum Innowacji Technologicznych CIT Rybnik. Celem działalności CIT Rybnik będzie m.in. pozyskiwanie dotacji unijnych na finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć, rozwój kadr przedsiębiorstw, samorządów i uczelni oraz organizacja konferencji i seminariów, tematycznie związanych z profilem działalności. W spotkaniu uczestniczył dr hab. inż. Ryszard MIELIMĄKA, prof. nzw. w Pol. Śl. – dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów.
 • 24 stycznia w kościele pw. Królowej Apostołów w Rybniku została odprawiona Msza Św. w 1. rocznicę śmierci prof. dr hab. inż. Antoniego MOTYCZKI, długoletniego nauczyciela akademickiego Politechniki Śląskiej, dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów w latach 2008÷2013.

Rybnik, dnia 03.02.2014 r.
Elżbieta Staniek

powrót do spisu treści


GRUDZIEŃ 2013
 • Zwiedzanie terenu budowy Drogowej Trasy Średnicowej w centrum Gliwic było tematem sesji wyjazdowej, zorganizowanej w dniu 2 grudnia przez członków Studenckiego Koła Naukowego Energetyki Komunalnej i jego opiekuna - dr inż. Andrzeja WILKA. Wycieczka umożliwiła studentom poznanie technologii budowy ścian szczelinowych, umożliwiającej wykonywanie w bezpieczny sposób ścian i fundamentów w obszarach gęstej zabudowy centrów miast.
 • Pierwszym w roku akademickim 2013/2014 tematem wykładu otwartego z cyklu „Ucz się u mistrza!” był temat „Renowacja cegły i kamienia oraz zabezpieczenie drewna budowlanego”. Prelekcja, wygłoszona przez dr inż. Jana Antoniego RUBINA – pracownika dydaktycznego Katedry Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa, rzeczoznawcę mykologiczno-budowlanego PSMB oraz opiekuna Studenckiego Koła Naukowego „TRWAŁOŚĆ”, odbyła się w dniu 5 grudnia w Budynku Głównym Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. T. Kościuszki 54.
 • 16 grudnia w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. T. Kościuszki 54 odbyło się spotkanie opłatkowe, zorganizowane przez Samorząd Studencki Centrum Kształcenia Inżynierów.
 • 19 grudnia w Budynku Głównym przy ul. T. Kościuszki 54 odbyła się publiczna prezentacja i obrona praktyk 49 studentów stacjonarnych i niestacjonarnych Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Wydziału Budownictwa specjalności „budowlano-architektonicznej” w Rybniku. W uroczystości udział wzięli: dr inż. Bernard KOTALA - pełnomocnik Dziekana ds. Dydaktyki w CKI, doc. dr inż. Andrzej MOKROSZ – emerytowany pełnomocnik Dziekana ds. Dydaktyki w CKI, dr inż. Mirosław KOTASIŃSKI – wydziałowy opiekun praktyk studenckich, dr inż. arch. Grzegorz RENDHEN, dr hab. inż. Eugeniusz BARON oraz przedstawiciele firm, w których studenci odbywali swoje praktyki.
 • Samorządy studenckie uczelni Zespołu Szkół Wyższych, Rybnickie Centrum Kultury oraz Hospicjum Domowe z Rybnika zorganizowały w dniu 28 grudnia w kościele pw. Królowej Apostołów w Rybniku II Studencki Koncert Kolęd i Pastorałek pn.„Zapach świątecznej ciszy”. W bożonarodzeniowym koncercie udział wzięli artyści młodego pokolenia: Marta FLOREK, Hanna HOŁEK, Joanna SMAJDOR, Łukasz WICHER, Rafał SZATAN oraz Filharmonia Rybnicka pod dyrekcją Mateusza WALACHA. Przedsięwzięcie połączone zostało ze zbiórką pieniężną na leczenie chorego dziecka. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem JM Rektora Politechniki Śląskiej – prof. dr hab. inż. Andrzeja KARBOWNIKA.

Rybnik, dnia 02.01.2014 r.
Elżbieta Staniek

powrót do spisu treści


LISTOPAD 2013
 • 4 listopada nastąpiło oficjalne przekazanie przez Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku segmentu Budynku Dydaktycznego Politechniki Śląskiej, znajdującego się w kompleksie Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku przy ul. T. Kościuszki 5. Obiekt został przekazany Zespołowi Szkół Technicznych. Przejmującą budynek, użyczony Politechnice Śląskiej przez Miasto Rybnik w dniu 25.05.1994 r., była mgr inż. Grażyna KOHUT, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, natomiast przekazującym obiekt mgr inż. Stefan MAKOSZ – zastępca dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów.
 • 20 listopada w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. T. Kościuszki 54 odbyło się XXX seminarium naukowo-techniczne pt. „Zwalczanie zagrożeń naturalnych w kopalniach podziemnych – teoria i praktyka. XXX lat doświadczeń”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Rybniku w ramach XXXIX Dni Techniki ROP 2013. Współorganizatorami byli: Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku, Zakład Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego Politechniki Śląskiej, Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Kompania Węglowa Centrum Wydobywcze „Południe”. CKI reprezentowali: dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów - dr hab. inż. Ryszard MIELIMĄKA, prof. nzw. w Pol. Śl. , mgr inż. Stefan MAKOSZ – zastępca dyrektora CKI oraz dr inż. Henryk BADURA – pełnomocnik dziekana Wydziału Górnictwa i Geologii.
 • W dniu 25 listopada Studenckie Koło Naukowe Energetyki Komunalnej wraz ze swym opiekunem dr inż. Andrzejem WILKIEM zorganizowało sesję wyjazdową, której celem było poznanie funkcjonowania oraz technologii oczyszczania ścieków w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach.

Rybnik, dnia 04.12.2013 r.
Elżbieta Staniek

powrót do spisu treści


PAŹDZIERNIK 2013
 • 18 października w auli Budynku C Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 (kampus) odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013/2014. Uroczystość poprowadził dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów - dr hab. inż. Ryszard MIELIMĄKA, prof. nzw. w Pol. Śl. wraz z mgr inż. Stefanem MAKOSZEM – zastępcą Dyrektora CKI. Dyrektorzy dokonali także aktu immatrykulacji przedstawicieli najmłodszego rocznika studentów naszej Uczelni. Oprócz dziekanów oraz przedstawicieli kadry profesorskiej w uroczystości wziął udział Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika Michał ŚMIGIELSKI oraz przedstawiciele społeczności akademickiej. Wykład inauguracyjny pt. „Cuda techniki Bliskiego Wschodu – ZEA” wygłosił dr hab. inż. Kazimierz KŁOSEK, prof. nzw. w Pol. Śl. – pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Geotechniki i Dróg na Wydziale Budownictwa. Inaugurację zakończył krótki występ chóru „BEL CANTO” I Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku pod batutą Lidii BLAZEL-MARSZOLIK.
 • 19 października w Gliwicach i Rybniku odbyła się Noc Naukowców Politechniki Śląskiej, będąca okrojoną wersją wcześniejszych edycji Śląskiej Nocy Naukowców. Ze względu na brak dofinansowania projektu z Unii Europejskiej Politechnika Śląska zdecydowała o przygotowaniu imprezy bez kooperacji z innymi śląskimi uczelniami. Pod hasłem „Z chemią za pan brat” zorganizowano Noc Naukowców w Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku na terenie Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13. Jedną z atrakcji przygotowanych dla zwiedzającym było uczestniczenie w warsztatach laboratoryjnych przeprowadzonych w pracowni chemicznej Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych, w której pod kierunkiem prowadzącego pokaz mgr inż. Tomasza GMERKA, można było samodzielnie przeprowadzić kilka eksperymentów chemicznych. Pozostałe pracownie: gospodarki odpadami, elektrotechniki i automatyki, biologii, mechaniki płynów, techniki cieplnej oraz wentylacji i klimatyzacji również były udostępnione dla zwiedzających. Dla miłośników robotyki w Budynku Dydaktycznym przy ul. Rudzkiej 13 pracownicy dydaktyczni Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej: dr inż. Tomasz STENZEL i dr inż. Maciej SAJKOWSKI przygotowali interaktywne zawody z wykorzystaniem robotów klasy HEXOR, w których uczestnicy mogli sterować poszczególnymi nogami robota przy pomocy specjalnej konsoli. W trakcie pokazu dostępna była również gra komputerowa „Symulator zawodów robotów klasy HEXOR”. Zwycięscy wyścigu otrzymali okolicznościowe gadżety.
 • 26 października w auli Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. T. Kościuszki 54 odbyła się VI Biesiada Barbórkowa, zorganizowana przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI w Rybniku. W imprezie uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia, zaproszeni Goście oraz pracownicy Politechniki Śląskiej. Program artystyczny uświetnił występ Orkiestry Dętej KWK „Marcel” z Radlina, kabaret „Tarnina” z Tarnowskich Gór oraz zespół muzyczny „GAMA” z Jankowic.
 • W miesiącu październiku odbyły się uroczystości immatrykulacyjne studentów I roku następujących kierunków kształcenia: Informatyki, Elektrotechniki oraz Górnictwa i Geologii. W uroczystościach wzięły udział: Władze poszczególnych Wydziałów, Dyrekcja Centrum Kształcenia Inżynierów oraz Pełnomocnicy Dziekanów ds. Dydaktyki w CKI.

Rybnik, dnia 05.11.2013 r.
Elżbieta Staniek

powrót do spisu treści


WRZESIEŃ 2013
 • 1 września z rybnickiego kampusu przy ul. Rudzkiej 13 wyruszył peleton uczestników 6. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Tour de Rybnik. Do Rybnika przyjechali nie tylko kolarze zawodowi, lecz również amatorzy kolarstwa z całej Polski oraz z zagranicy. Podczas trwania imprezy swój jubileusz świętowała kolarska drużyna narodowa, która 50 lat temu uczestniczyła w Wyścigu Pokoju. Organizatorem imprezy była Fundacja Elektrowni Rybnik, Fizjo-Sport oraz Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku.
 • W dniach 23-28 września członkowie Koła Naukowego „Energetyki Komunalnej” wraz z jego opiekunem dr inż. Andrzejem WILKIEM, zorganizowali obóz naukowo-techniczny pn. „Sudecki Okręg Przemysłowy 2013”. Na program techniczny obozu złożyły się m.in. wyjazdy do koksowni w Zdzieszowicach, fabryki zmywarek „Elektrolux” w Żarowie, galwanizerni w Świdnicy, fabryki silników „Toyota” w Wałbrzychu oraz fabryki pomp „LOVARA” w Strzelinie. Uczestnicy obozu zwiedzili także zaporę i elektrownię wodną Lubachów.
 • Z dniem 30 września Miasto Rybnik przekazało w użytkowanie Politechnice Śląskiej usytuowany na terenie rybnickiego kampusu obiekt, wraz ze znajdującym się w nim wyposażeniem, zajmowany dotychczas przez Uniwersytet Śląski. Jednocześnie rozwiązana została umowa użyczenia z 25.05.1994 r., na mocy której Rada Miasta Rybnika przekazała w użytkowanie Politechnice Śląskiej Segment Dydaktyczny przy ul. T. Kościuszki 5. W przekazaniu budynku uczestniczyli przedstawiciele Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku.

Rybnik, dnia 03.10.2013 r.
Elżbieta Staniek

powrót do spisu treści


CZERWIEC 2013
 • 5 czerwca w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku odbyła się uroczystość rozdania nagród finalistom VI Międzynarodowego Konkursu Informatycznego, którego współorganizatorem było Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku. W finale znalazło się 20 zespołów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego oraz 2 uczestników ze szkoły SOS Net Office z Orlovej w Republice Czeskiej.
 • czerwca w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku odbył się międzyszkolny konkurs pt. „Festiwal Młodych Naukowców”. Funkcję jednego z jurorów konkursu pełnił dr inż. Marian GOROL, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Geologii Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.

Rybnik, dnia 01.07.2013 r.
Elżbieta Staniek

powrót do spisu treści


MAJ 2013
 • 8 maja na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyły się Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości. Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, który był organizatorem Targów, stworzył wystawcom możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami poszukującymi pracy, jak również ze studentami oraz absolwentami szkół wyższych i średnich. Ofertę edukacyjną, zaproponowaną na rok akademicki 2013/2014 przez Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku zaprezentowała na Targach Mirona MIKSA, pracownik Działu Dydaktycznego.
 • Określenie kluczowych kierunków działań i strategicznych projektów, które przyczynią się do osiągnięcia priorytetów i celów rozwoju miasta na najbliższe lata było tematem 3. warsztatów strategicznych, zorganizowanych w dniu 8 maja w Urzędzie Miasta Rybnika. Warsztaty, to pierwszy etap prac nad nową „Strategią Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020”, mającą na celu określenie najważniejszych kierunków rozwoju miasta na najbliższe lata. W warsztatach uczestniczyła inż. Krystyna DAMASZK, kierownik Działu Administracyjno-Technicznego Centrum Kształcenia Inżynierów.
 • 8 maja był początkiem czterodniowego święta żaków – Juwenaliów, zorganizowanych przez Samorządy Studenckie: Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku, Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku, Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego. Jak co roku, juwenalia rozpoczęły się Akademickim Dniem Sportu, zorganizowanym tym razem na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu. Uroczystego otwarcia imprezy dokonali przedstawiciele władz uczelni Zespołu Szkół Wyższych wraz z reprezentantami Urzędu Miasta Rybnika. Oprócz tradycyjnych dyscyplin sportowych takich jak: koszykówka, piłka nożna czy siatkówka plażowa, studenci mogli sprawdzić swoje umiejętności w badmintonie, pokerze czy tenisie stołowym. Dodatkową atrakcją były zawody kajakowe. Nazajutrz sportową rywalizację kontynuowano na terenie kampusu, gdzie młodzież ścigała się w wieloboju uczelnianym. Wśród konkurencji były: skoki w workach, slalom z zamkniętymi oczami, przeciąganie liny, malowanie, jedzenie bananów na czas czy strzelanie z łuku i broni pneumatycznej pod opieką instruktora. Następnie, jak co roku, studenci w wielobarwnym korowodzie przebierańców przemaszerowali z kampusu do rybnickiego magistratu, gdzie z rąk prezydenta Adama FUDALEGO odebrali symboliczne klucze do bram miasta. Ponadto na rybnickim rynku odbył się występ aktorów Studia Teatru Tańca Vivero, turniej piłkarzyków z nagrodami oraz warsztaty salsy. Tegoroczne święto studentów zakończył na scenie rybnickiego kampusu koncert plenerowy z udziałem gwiazdy wieczoru – Moniki BRODKI. Występ obejrzało kilkanaście tysięcy osób.
 • 15 maja w hali sportowej Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach odbyły się Majowe Targi Edukacyjno-Zawodowe, na których zaprezentowane zostały oferty pracy dla osób dorosłych oraz oferty edukacyjne szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych. Do studiowania w Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku w roku akademickim 2013/2014 zachęcała zainteresowanych mgr Barbara MASARCZYK, pracownik Działu Dydaktycznego.
 • Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej zorganizował w ramach „Wszechnicy Informatyki” kolejne spotkanie z uczniami szkół średnich oraz wszystkimi zainteresowanymi informatyką, w ramach comiesięcznych wykładów. Wykład pt. „Jak geny i mrówki rozwiązują problemy” wygłosił w auli Budynku Dydaktycznego przy ul. Rudzkiej 13 mgr inż. Daniel KOSTRZEWA, doktorant w Instytucie Informatyki.
 • 16 maja w auli Budynku Dydaktycznego Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. Rudzkiej 13 odbyła się konferencja pt. „Zrównoważony rozwój w architekturze i budownictwie”, zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe „TRWAŁOŚĆ”. Wśród prelegentów znaleźli się m. in.: dr inż. Jan Antoni RUBIN – opiekun Koła, dr inż. Paweł KRAUSE – pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli oraz studenci Wydziału Budownictwa.
 • Uroczystość odsłonięcia kompozycji przestrzennej, poświęconej pamięci Tadeusza SOPICKIEGO, zmarłego w roku 2008, odbyła się 21 maja w Budynku Dydaktycznym Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. Rudzkiej 13. Tadeusz Sopicki był absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetycznego Politechniki Śląskiej, wieloletnim dyrektorem i prezesem Elektrowni Rybnik, przewodniczącym Rady Naukowej Fundacji Ekologicznej „Ekoterm-Silesia” oraz pomysłodawcą powstania ośrodka akademickiego w Rybniku. W uroczystości uczestniczyła żona zmarłego wraz z rodziną, JM Rektor Politechniki Śląskiej – prof. dr hab. inż. Andrzej KARBOWNIK, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki prof. dr hab. inż. Janusz KOTOWICZ, przedstawiciele Elektrowni Rybnik, Fundacji Ekologicznej „Ekoterm-Silesia” oraz firm i instytucji związanych z przemysłem energetycznym. Centrum Kształcenia Inżynierów reprezentował mgr inż. Stefan MAKOSZ – zastępca dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów. Autorem kompozycji przestrzennej jest światowej sławy rzeźbiarz i medalier - prof. Krzysztof NITSCH z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
 • Studenci VI semestru Wydziału Budownictwa specjalności „budowlano-architektonicznej” wzięli udział w publicznej prezentacji pracy semestralnej, dotyczącej projektu ochrony obiektów zabytkowych w Rudach Wielkich. Prezentacja odbyła się 28 maja w auli Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ul. T. Kościuszki 54.

Rybnik, dnia 03.06.2013 r.
Elżbieta Staniek

powrót do spisu treści


KWIECIEŃ 2013
 • 6 kwietnia w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku odbył się finał V Międzynarodowego Turnieju Robotów „Robotic Tournament 2013”, zorganizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, przy współudziale Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku. W pracach komisji konkursowej uczestniczył dr inż. Tomasz STENZEL, pracownik dydaktyczny Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.
 • 11 kwietnia w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbył się wernisaż prac studenckich pt. „Studenci dla Miast Ziemi Rybnickiej”, obejmujący projekty wykonane przez studentów Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Wydziału Budownictwa specjalności „budowlano-architektonicznej” w ramach praktyk w roku 2012. Wyróżnienia otrzymało 3 studentów: Mateusz HALUCH, Martyna MUSIAŁ i Elżbieta NOWICKA. Wystawę prac studenckich można było oglądać w dniach 9–16 kwietnia w holu Teatru Ziemi Rybnickiej.
 • 12 kwietnia w restauracji „Biały Dom” w Paniówkach odbył się „Bal Inżyniera 2013”, zorganizowany przez Samorząd Studencki Centrum Kształcenia Inżynierów.
 • „Układy centralnego ogrzewania” były tematem II Sympozjum Studenckiego Koła Naukowego Energetyki Komunalnej, zorganizowanego przez opiekuna Koła - dr inż. Andrzeja WILKA oraz Studenckie Koło Naukowe Energetyki Komunalnej. Na program seminarium składały się prezentacje firm: DANFOSS - światowego lidera w dziedzinie ogrzewnictwa oraz RETTIG HEATING – największego światowego producenta grzejników. Seminarium odbyło się w dniu 12 kwietnia w budynku Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych przy ul. Rudzkiej 13.
 • 18 kwietnia odbyło się I zwyczajne posiedzenie Rady Centrum Kształcenia Inżynierów VII kadencji. Obradom przewodniczył Prorektor Politechniki Śląskiej ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem prof. dr hab. inż. Leszek A. DOBRZAŃSKI, prof. zw. w Pol. Śl. W obradach uczestniczyli: dziekani Wydziałów Politechniki Śląskiej, które prowadzą zajęcia dydaktyczne w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych w Rybniku, przedstawiciele władz gmin współpracujących z Centrum oraz przedstawiciele przemysłu, fundacji i stowarzyszeń użyteczności publicznej. W ramach porządku obrad prof. dr hab. inż. Leszek Dobrzański wręczył akty nominacyjne nowo powołanym członkom Rady Centrum. Podsumowano ponadto działalność CKI prowadzoną w okresie od 01.01.÷31.12.2012 r. Przedstawiono także planowane działania w roku 2013 oraz zatwierdzono plan rzeczowo-finansowy CKI na rok 2013. Zaprezentowano fragment filmu z obchodów 50-lecia CKI. W formie prezentacji multimedialnej przeprowadzono analizę liczby studentów I roku oraz studentów kształcących się w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych poszczególnych wydziałów. Ponadto ustalono formę promocji CKI w kontekście rekrutacji na rok akademicki 2013/2014.
 • 18 kwietnia w auli Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku przy ul. Kościuszki 54 odbyła się Gala wręczenia wyróżnień w VII Interdyscyplinarnym Konkursie Indeksów studentom rybnickiego kampusu, którzy w roku akademickim 2011/2012 osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce. W uroczystości zorganizowanej przez Samorządy Studenckie Uczelni Wyższych w Rybniku: Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego wzięły udział władze uczelniane, samorządowe oraz przedstawiciele lokalnego biznesu. Pamiątkowe dyplomy wręczono 8 studentom Politechniki Śląskiej, 5 studentom Uniwersytetu Ekonomicznego oraz 5 studentom Uniwersytetu Śląskiego. Dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów – dr hab. inż. Ryszard MIELIMĄKA, prof. nzw. w Pol. Śl. oraz zastępca dyrektora CKI – mgr inż. Stefan MAKOSZ, wręczyli wyróżnienia następującym studentom Politechniki Śląskiej: Agnieszce KUZIOLE (ROZ), Mariuszowi KOSIŃSKIEMU (ROZ), Monice MIKOŁAJEK (ROZ), Tomaszowi CIOŁKOWI (RG), Martynie PENKALE (RB), Dawidowi SZCZUDLIŃSKIEMU (RAu), Annie ANDRZEJEWSKIEJ (RIE) i Dawidowi PLEWNI (RAu). Pamiątkowe statuetki otrzymały osoby i organizacje, które działały na rzecz studentów rybnickiego kampusu. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „STRACHOL” w Katowicach („Organizacja Przyjazna Studentom”), dr inż. Jan Antoni RUBIN – pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej („Przyjaciel Studenta Politechniki Śląskiej”), mgr Marta KOWALEWSKA-OSADA – bibliotekarz w Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku („Przyjaciel Studenta UŚ”), prof. UE dr hab. Wojciech DYDUCH – prorektor ds. Edukacji i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach („Przyjaciel Studenta UE”) oraz Aleksandra KORBASIEWICZ – studentka Uniwersytetu Śląskiego („Student Kampusu”). Nagrodę Honorową otrzymał dr hab. prof. UŚ Zbigniew KADŁUBEK – kierownik Katedry Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego. Nagrodę specjalną przyznano śp. prof. dr hab. inż. Antoniemu MOTYCZCE – byłemu dyrektorowi Centrum Kształcenia Inżynierów. Ponadto wręczono bony podarunkowe na akcesoria fotograficzne wyróżnionym studentom, uczestniczącym w konkursie fotograficznym pt. „Kampus w obiektywie”, zorganizowanym przez Samorządy Studenckie uczelni Zespołu Szkół Wyższych.

Rybnik, dnia 13.05.2013 r.
Elżbieta Staniek

powrót do spisu treści


  
MARZEC 2013
 • Z dniem 1 marca Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzej KARBOWNIK powołał na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku dr hab. inż. Ryszarda MIELIMĄKĘ, prof. nzw. w Pol. Śl. Prof. Ryszard Mielimąka jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Eksploatacji Złóż Wydziału Górnictwa i Geologii. Zmiana na stanowisku dyrektora CKI nastąpiła po śmierci śp. prof. dr hab. inż. Antoniego MOTYCZKI.
 • W dniu 5 marca w Zespole Szkół Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju odbyły się Młodzieżowe Targi Edukacyjne, zorganizowane przez Szkolny Ośrodek Kariery. Ofertę edukacyjną, zaproponowaną na rok akademicki 2013/2014 przez Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku zaprezentowała na Targach mgr Anna PIETRECZEK, kierownik Działu Dydaktycznego.
 • 8 marca w budynku Nowej Hali Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyły się V Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości, zorganizowane przez Biuro Karier Studenckich. W Targach, będących okazją do nawiązania bezpośredniego kontaktu studentów, absolwentów, pracowników naukowych z potencjalnymi pracodawcami, wzięli także udział studenci Centrum Kształcenia Inżynierów. Targom towarzyszyła wystawa stoisk instytucji udzielających wsparcia merytorycznego i finansowego młodym przedsiębiorcom.
 • 19 marca w kościele pw. Królowej Apostołów w Rybniku została odprawiona Msza Św. w 49. rocznicę śmierci nauczycieli akademickich, którzy zginęli w drodze na zajęcia dydaktyczne prowadzone w filii Politechniki Śląskiej w Rybniku.
 • 21 marca w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 (kampus) odbyły się kolejne Rybnickie Targi Edukacji. Głównymi organizatorami Targów byli: Urząd Miasta Rybnika, Rybnicki Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej oraz Ośrodek Dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego. Uczestników tegorocznych Targów przywitała Joanna KRYSZCZYSZYN - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika oraz w imieniu przedstawicieli władz uczelni tworzących Zespół Szkół Wyższych w Rybniku – pełnomocnik rektora Uniwersytetu Ekonomicznego – dr Jan CZEMPAS. Ofertę edukacyjną Politechniki Śląskiej przedstawił prof. dr hab. Stanisław KOCHOWSKI, prorektor ds. Studenckich i Kształcenia. Ofertę edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego przedstawił prodziekan Wydziału Nauk Społecznych – dr Kazimierz MIROSZEWSKI. Centrum Kształcenia Inżynierów reprezentowali: dyrektor CKI w Rybniku – dr hab. inż. Ryszard MIELIMĄKA, prof. nzw. w Pol. Śl. oraz zastępca dyrektora CKI – mgr inż. Stefan MAKOSZ. Wykład otwarty pt. „Przepis na dinozaura” wygłosił dr Andrzej BOCZAROWSKI - pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Na potrzeby Targów Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej przygotował prezentację robota HEXOR, wykonanego przez Laboratorium Robotów Mobilnych. W czasie Targów pracownicy i studenci szkół wyższych rybnickiego kampusu zaprezentowali ofertę edukacyjną na kierunkach studiów prowadzonych w Rybniku oraz system rekrutacji na rok akademicki 2013/2014. Ponadto na Targach Edukacyjnych dla szkół gimnazjalnych zorganizowanych w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Miastem Rybnik jako organem prowadzącym Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku a Politechniką Śląską, na mocy którego ustalono zasady i warunki współpracy w celu popularyzacji kształcenia technicznego w zakresie budownictwa.
 • 22 marca w Budynku Dydaktycznym Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. Rudzkiej 13 odbyła się Giełda Pracy i Przedsiębiorczości. Przedsięwzięcie miało na celu umożliwienie studentom zapoznanie się z ofertami przedsiębiorstw, zainteresowanych pozyskaniem przyszłych pracowników, wywodzących się ze środowiska akademickiego. Giełda była również prezentacją projektów, w ramach których studenci, absolwenci i pracownicy naukowi mogli uzyskać merytoryczne i finansowe wsparcie autorskich pomysłów na działalność gospodarczą. Koordynatorem projektu było Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej.

Rybnik, dnia 08.04.2013 r.
Elżbieta Staniek

powrót do spisu treści


  
LUTY 2013
 • W dniach 4 i 21 lutego w Urzędzie Miasta Rybnika odbyły się spotkania, mające na celu opracowanie zasad korzystania przez studentów i wykładowców kampusu, z parkingu usytuowanego na terenie Zespołu Szkół Wyższych przy ul. Rudzkiej 13. W spotkaniu uczestniczyli: zastępca prezydenta Urzędu Miasta Rybnika Joanna KRYSZCZYSZYN, Janusz KOPER – pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej UM Rybnika, Przemysław GRYCMAN – dyrektor Rybnickich Służb Komunalnych, dyrektor Rybnickiego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego dr Marta CUBER oraz zastępca dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów mgr inż. Stefan MAKOSZ.

Rybnik, dnia 04.03.2013 r.
Elżbieta Staniek

powrót do spisu treści


  
STYCZEŃ 2013
 • 3 stycznia w Bazylice św. Antoniego w Rybniku odbył się I Studencki Koncert Kolęd i Pastorałek „Zapach świątecznej ciszy”, zorganizowany przez samorządy studenckie uczelni Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku. Wyjątkowym akcentem tej uroczystości było przekazanie społeczności akademickiej relikwii bł. Jana Pawła II (włosy) przez ks. dr Rafała ŚPIEWAKA – rybnickiego duszpasterza akademickiego. Relikwie, na prośbę JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – prof. dr hab. Leszka ŻABIŃSKIEGO, ofiarował studentom Zespołu Szkół Wyższych ks. kard. Stanisław DZIWISZ. Będą one wystawione w kaplicy akademickiej na terenie rybnickiego kampusu. W bożonarodzeniowym koncercie udział wzięli artyści młodego pokolenia:
  Marta FLOREK, Sabina JESZKA, Hanna HOŁEK oraz Bartosz JAŚKOWSKI, a także chór „Bel Canto” z I LO w Rybniku pod dyrekcją Lidii BLAZEL- MARSZOLIK oraz Filharmonia Rybnicka pod batutą Mateusza WALACHA. Przedsięwzięcie połączone zostało ze zbiórką pieniężną na leczenie chorego dziecka. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem JM Rektora Politechniki Śląskiej – prof. dr hab. inż. Andrzeja KARBOWNIKA.
 • 13 stycznia z rybnickiego rynku, przy muzyce Miejskiej Orkiestry Dętej, wyruszył na kampus barwny korowód Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, złożony
  z wolontariuszy, studentów, przedszkolaków, strażaków, policji i wojska, a także rajdowców, konstruktorów oraz wszystkich chcących wziąć udział w wyjątkowej zabawie. Jednocześnie na trzech scenach odbywały się koncerty w wykonaniu solistów, zespołów muzycznych i grup wokalnych (Justyna STECZKOWSKA, Renata PRZEMYK, „MYSLOVITZ”, „CARRANTUOHILL”, „Przygoda”, chór Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Rybniku). Można było uczestniczyć w wielu warsztatach plastycznych i muzycznych, wykładach, wystawach rękodzieła artystycznego oraz spektaklach teatralnych. Dla miłośników techniki przygotowano pokazy: samochodów elektrycznych i rajdowych, elektrowni słonecznych, najnowocześniejszego sprzętu do ratownictwa nurkowego i wysokościowego oraz górniczego i zawałowego, sprzętu Wydziału Ruchu Drogowego i akcesoriów Policji. Ponadto służby medyczne uczyły zainteresowanych zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpłatnie mierzyły ciśnienie i poziom cukru we krwi. Była także możliwość oddania krwi w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu. Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej udostępniło na potrzeby sztabu WOŚP pomieszczenia Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych.
 • 24 stycznia w wieku 71 lat zmarł prof. dr hab. inż. Antoni MOTYCZKA, dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w latach 2008-2013.
  Prof. Antoni Motyczka był długoletnim nauczycielem akademickim w Katedrze Dróg i Mostów Politechniki Śląskiej, dziekanem Wydziału Budownictwa w latach 1990-1996, dyrektorem administracyjnym Politechniki Lubelskiej w latach 1974-1980, senatorem RP VI, VII i VIII kadencji. Prof. Antoni Motyczka uhonorowany został wieloma nagrodami i odznaczeniami za działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną. Uroczystości żałobne odbyły się w dniu 31 stycznia w kościele pw. Chrystusa Króla w Czyżowicach.
 • Instytut Informatyki Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki wznowił cykl comiesięcznych wykładów organizowanych w ramach „Wszechnicy Informatyki”. Wykłady, skierowane do uczniów szkół średnich oraz osób zainteresowanych informatyką, odbywać się będą w Budynku Dydaktycznym przy ul. Rudzkiej 13. Wykład inauguracyjny pt. „Wstęp do programowania w języku Java” wygłosił
  w dniu 31 stycznia dr inż. Krzysztof DOBOSZ.


                                                                                         Rybnik, dnia 04.02.2013 r.
                                                                                                       Elżbieta Staniek

powrót do spisu treści


GRUDZIEŃ 2012 
 • Pierwszym w roku akademickim 2012/2013 tematem wykładu otwartego z cyklu „Ucz się u mistrza” był temat - „Lofty, design & mykologia”, oparty na doświadczeniu prelegenta przy przekształcaniu byłego magazynu zboża, w nowoczesne lofty mieszkalne . Organizatorem cyklu jest Pełnomocnik Dziekana Wydziału Budownictwa dr inż. Andrzej MOKROSZ, doc. w Pol. Śl. oraz Studenckie Koło Naukowe „TRWAŁOŚĆ”. Prelekcja, wygłoszona przez dr inż. Jana Antoniego RUBINA – pracownika dydaktycznego Katedry Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa oraz opiekuna Koła, odbyła się w dniu 6 grudnia w Budynku Głównym Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. T. Kościuszki 54.
 • 8 grudnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach dr inż. Romuald AWSIUK, pracownik dydaktyczny Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej, wygłosił wykład pt. „Powiązanie analizy matematycznej z ruchem”. Prowadzenie wykładów inauguracyjnych i śródsemestralnych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Śląskiej jest zgodne z porozumieniem o współpracy dydaktycznej, zawartym w lutym 2011 r. pomiędzy Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach.
 • Zwiększenie skuteczności dotychczasowych działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych były tematem  konferencji zorganizowanej w dniu 12 grudnia w auli Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego „Lewiatan” oraz Instytut Spraw Społeczno-Gospodarczych w Szczecinie. Z ramienia CKI w konferencji uczestniczyła mgr Anna PIETRECZEK, kierownik Działu Dydaktycznego.
 • 20 grudnia w Budynku Głównym przy ul. T. Kościuszki 54 odbyła się publiczna prezentacja i obrona praktyk 58 studentów Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Wydziału Budownictwa specjalności „budowlano architektonicznej” w Rybniku.
  W uroczystości udział wzięli: doc. dr inż. Andrzej MOKROSZ – Pełnomocnik Dziekana ds. Dydaktyki w CKI, dr inż. arch. Grzegorz RENDHEN oraz przedstawiciele firm, w których studenci odbywali swoje praktyki.

Rybnik, dnia 02.01.2013 r.
Elżbieta Staniek

powrót do spisu treści


LISTOPAD 2012

 • 16 listopada w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbyła się uroczysta gala wręczenia „Czarnych Diamentów”, jednej z najważniejszych nagród gospodarczych na Śląsku, przyznawanej wyróżniającym się ośrodkom naukowym, przedstawicielom przemysłu oraz rzemiosła. W roku 2012 Kapituła XIV edycji nagrody „Czarny Diament” przyznała dziesięć statuetek oraz trzy nagrody specjalne. Nagrodę specjalną „Czarny Diament”, z rąk Tadeusza DONOCIKA – prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Andrzeja ŻYLAKA – prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, otrzymał prof. dr hab. inż. Andrzej KARBOWNIK – Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Prestiżową statuetkę „Czarny Diament” otrzymało Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku, obchodzące w tym roku 50-lecie swego istnienia. W części artystycznej zaproszeni goście mogli obejrzeć występ rybnickiego Zespołu Tańca Ludowego„Przygoda”, który także znalazł się w gronie laureatów „Czarnych Diamentów”.
 • 27 listopada w auli Uniwersytetu Ekonomicznego ogłoszono wyniki konkursu „Stypendia dla najlepszych studentów”, zorganizowanego przez EDF Rybnik S.A. Konkurs adresowany do studentów Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku wyłonił siedmiu najlepszych studentów studiów stacjonarnych, którym EDF Rybnik S.A. ufundowała stypendia, przyznane w roku akademickim 2012/2013. Stypendystami EDF Rybnik S.A. z Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku zostali: Zuzanna KOŁODZIEJ z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki (350,00 zł) oraz Sebastian STANEK z Wydziału Budownictwa (450,00 zł).
 • „Aktywność kluczem do sukcesu” była tematem giełdy przedsiębiorczości, zorganizowanej w dniu 28 listopada przez Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej w holu Budynku Dydaktycznego Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13. Giełda miała na celu zaprezentowanie firm i instytucji, umożliwiających studentom podejmowanie przez nich aktywności zawodowej w ramach własnej działalności gospodarczej lub zatrudnienia.

Rybnik, dnia 03.12.2012 r.
Elżbieta Staniek        

powrót do spisu treściPAŹDZIERNIK 2012

 • 2 października nastąpiło oficjalne przekazanie przez Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku budynku Laboratorium Informatycznego tzw. „CUTI”, naczelnikowi Wydziału Mienia Urzędu Miasta Rybnika Jerzemu GRANKOWI. Przekazanie budynku, użyczonego Politechnice Śląskiej przez Urząd Miasta Rybnika w dniu 12.09.2002 r., nastąpiło przy udziale przedstawicieli Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 • W ramach XXXVIII Dni Techniki ROP 2012 w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. T. Kościuszki 54 zorganizowano dwa seminaria naukowo-techniczne. 10 października odbyło się XXVIII seminarium naukowo-techniczne, którego tematem było „Zwalczanie zagrożenia metanowego i pożarowego w kopalniach węgla kamiennego – teoria i praktyka”, natomiast 22 października seminarium poświęcono tematowi „Ochrony środowiska na terenach górniczych kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”. Seminarium zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Rybniku przy współudziale: Zakładu Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego Politechniki Śląskiej, Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Kompanii Węglowej S.A. CKI reprezentował: mgr inż. Stefan MAKOSZ – Zastępca Dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów oraz dr inż. Henryk BADURA – pełnomocnik Dziekana Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
 • 12 października w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbyła się uroczysta gala z okazji 50-lecia istnienia Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku. Uroczystość, połączoną z inauguracją roku akademickiego 2012/2013 w Zespole Szkół Wyższych w Rybniku, poprowadził JM Rektor Politechniki Śląskiej – prof. dr hab. inż. Andrzej KARBOWNIK, który wygłosił także okolicznościowe przemówienie, zakończone pokazem filmu, prezentującego historię CKI w latach 1962-2012. Uroczystość zaszczyciło swą obecnością wielu znamienitych gości: prof. Jerzy BUZEK – poseł do Parlamentu Europejskiego, premier RP w latach 1997-2001, ks. Wiktor SKWORC – arcybiskup katowicki, Adam FUDALI - prezydent Miasta Rybnika, mgr Eugeniusz SZYMIK – prezydent Miasta Rybnika w latach 1978-1990, mgr Damian MROWIEC – starosta Powiatu Rybnickiego, doc. dr inż. Szczepan WYRA – dyrektor CKI w latach 1985-2003 oraz byli rektorzy: Uniwersytetu Ekonomicznego – prof. Jan WOJTYŁA, prof. Florian KUŹNIK, prof. Jan PYKA, Uniwersytetu Śląskiego – prof. Janusz JANECZEK i Politechniki Śląskiej – prof. Tadeusz CHMIELNIAK, prof. Bolesław POCHOPIEŃ i prof. Wojciech ZIELIŃSKI. Oprócz rektorów, prorektorów, dziekanów i przedstawicieli kadry profesorskiej w uroczystości udział wzięli: prezesi i dyrektorzy przedsiębiorstw Rybnika i miast ościennych, dyrektorzy banków, szkół, fundacji, Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik, pracownicy i emeryci Politechniki Śląskiej oraz studenci I roku studiów w Zespole Szkół Wyższych. Aktu immatrykulacji nowo przyjętych studentów rybnickiego kampusu oraz ceremonii złożenia przez nich ślubowania akademickiego dokonali rektorzy i prorektorzy: Politechniki Śląskiej – prof. dr hab. inż. Andrzej KARBOWNIK i prof. dr hab. Stanisław KOCHOWSKI, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – prof. dr hab. Leszek ŻABIŃSKI i prof. UE dr hab. Wojciech DYDUCH oraz Uniwersytetu Śląskiego – dr hab. Mirosław NAKONIECZNY. Z okazji jubileuszu, Centrum Kształcenia Inżynierów uhonorowało okolicznościowymi medalami osoby, które przyczyniły się na przestrzeni półwiecza do jego rozwoju. Wśród nagrodzonych znaleźli się: prof. Jerzy BUZEK – Premier Rządu RP w latach 1997-2001; dr Zygmunt ŁUKASZCZYK – Wojewoda Śląski; prof. Antoni NIEDERLIŃSKI – Rektor Pol. Śl. w latach 1984-1987; prof. Tadeusz CHMIELNIAK – Rektor Pol. Śl. w latach 1987-1990; prof. Bolesław POCHOPIEŃ – Rektor Pol. Śl. w latach 1996-2002; prof. Wojciech ZIELIŃSKI – Rektor Pol. Śl. w latach 2002-2006; doc. Szczepan WYRA – dyrektor CKI w latach 1985-2003; Adam FUDALI – Prezydent Rybnika od 1998 r.; mgr Eugeniusz SZYMIK – Prezydent Rybnika w latach 1978-1990; mgr Józef MAKOSZ – Prezydent Rybnika w latach 1990-1998; prof. Jan WOJTYŁA – Rektor AE w latach 1996-2002; prof. Florian KUŹNIK – Rektor AE w latach 2002-2008; prof. Jan PYKA – Rektor UE w latach 2008-2012; prof. Leszek ŻABIŃSKI – urzędujący Rektor UE, prof. Tadeusz SŁAWEK – Rektor UŚ w latach 1996-2002; prof. Janusz JANECZEK – Rektor UŚ w latach 2002-2008; prof. Jan BANYŚ – Rektor UŚ od 2008 r.; mgr Jerzy CHACHUŁA – Prezes Elektrowni „Rybnik” od 2000 r.; mgr Andrzej ŻYLAK – Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego od 1993 r. oraz prof. Andrzej KARBOWNIK – Rektor Pol. Śl. od 2008 r. Rektor Politechniki Śląskiej prof. Andrzej KARBOWNIK uhonorował odznaczeniem „Zasłużony dla Politechniki Śląskiej” osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju Centrum Kształcenia Inżynierów. Odznaczenia otrzymali: prof. Antoni MOTYCZKA – dyrektor CKI od 2008 r.; doc. Szczepan WYRA – dyrektor CKI w latach 1985-2003; Adam FUDALI – Prezydent Rybnika od 1998 r. oraz mgr Stefan MAKOSZ – zastępca dyrektora CKI od 1994 r. Oprawę muzyczną pierwszej części gali zapewnił Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej pod batutą Krystyny KRZYŻANOWSKIEJ-ŁOBODY. Część artystyczną uroczystości wypełnił występ Michała BAJORA z zespołem. Na pamiątkę jubileuszu CKI powstała praca zbiorowa pt. „50 lat Centrum Kształcenia Inżynierów”, napisana pod redakcją mgr Stefana MAKOSZA – zastępcy dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów. Monografię otrzymali wszyscy zaproszeni goście, sponsorzy oraz pracownicy i emeryci Politechniki Śląskiej.
 • Promocji ochotniczych form służby wojskowej oraz nowoczesnych technologii bezpieczeństwa i obronności poświęcona została konferencja naukowa pt. „Wojsko polskie – służba i technika”, która odbyła się w dniu 15 października w auli Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku przy ul. T. Kościuszki 54. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku, Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Politechniki Śląskiej oraz Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele uczelni wyższych i placówek oświatowych, pracodawcy oraz pracownicy administracji publicznej zajmujący się sprawami obronnymi.
 • Dla uczczenia jubileuszu 50-lecia działalności Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku, zorganizowana została zabawa taneczna dla pracowników i emerytów CKI oraz pracowników naukowo-dydaktycznych prowadzących zajęcia w Zamiejscowych Ośrodkach Wydziałów Politechniki Śląskiej w Rybniku. Blisko 100 osób bawiło się 20 października w auli Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. T. Kościuszki 54 przy muzyce w wykonaniu zespołu muzycznego „SWEET”.

Rybnik, dnia 12.11.2012 r.
Elżbieta Staniek        

powrót do spisu treściSPRAWOZDANIE Z UROCZYSTOŚCI 50-LECIA CKI
ORAZ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013

        12 października w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbyła się uroczysta gala z okazji 50-lecia istnienia Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku. Uroczystość, połączoną z inauguracją roku akademickiego 2012/2013 w Zespole Szkół Wyższych w Rybniku, poprowadził JM Rektor Politechniki Śląskiej – prof. dr hab. inż. Andrzej KARBOWNIK, który wygłosił także okolicznościowe przemówienie, zakończone pokazem filmu, prezentującego historię CKI w latach 1962-2012. Uroczystość zaszczyciło swą obecnością wielu znamienitych gości: prof. Jerzy BUZEK – poseł do Parlamentu Europejskiego, premier RP w latach 1997-2001, ks. Wiktor SKWORC – arcybiskup katowicki, Adam FUDALI - prezydent Miasta Rybnika, mgr Eugeniusz SZYMIK – prezydent Miasta Rybnika w latach 1978-1990, mgr Damian MROWIEC – starosta Powiatu Rybnickiego, doc. dr inż. Szczepan WYRA – dyrektor CKI w latach 1985-2003 oraz byli rektorzy: Uniwersytetu Ekonomicznego – prof. Jan WOJTYŁA, prof. Florian KUŹNIK, prof. Jan PYKA, Uniwersytetu Śląskiego – prof. Janusz JANECZEK i Politechniki Śląskiej – prof. Antoni NIEDERLIŃSKI, prof. Tadeusz CHMIELNIAK, prof. Bolesław POCHOPIEŃ i prof. Wojciech ZIELIŃSKI. Oprócz rektorów, prorektorów, dziekanów i przedstawicieli kadry profesorskiej w uroczystości udział wzięli: prezesi i dyrektorzy przedsiębiorstw Rybnika i miast ościennych, dyrektorzy banków, szkół, fundacji, Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział Rybnik, pracownicy i emeryci Politechniki Śląskiej oraz studenci I roku studiów w Zespole Szkół Wyższych.
        Aktu immatrykulacji nowo przyjętych studentów rybnickiego kampusu oraz ceremonii złożenia przez nich ślubowania akademickiego dokonali rektorzy i prorektorzy: Politechniki Śląskiej – prof. dr hab. inż. Andrzej KARBOWNIK i prof. dr hab. Stanisław KOCHOWSKI, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – prof. dr hab. Leszek ŻABIŃSKI i prof. UE dr hab. Wojciech DYDUCH oraz Uniwersytetu Śląskiego – dr hab. Mirosław NAKONIECZNY. Z okazji jubileuszu, Centrum Kształcenia Inżynierów uhonorowało okolicznościowymi medalami osoby, które przyczyniły się na przestrzeni półwiecza do jego rozwoju. Wśród nagrodzonych znaleźli się: prof. Jerzy BUZEK – Premier Rządu RP w latach 1997-2001, dr Zygmunt ŁUKASZCZYK – Wojewoda Śląski, prof. Antoni NIEDERLIŃSKI – Rektor Pol. Śl. w latach 1984-1987, prof. Tadeusz CHMIELNIAK – Rektor Pol. Śl. w latach 1987-1990, prof. Bolesław POCHOPIEŃ – Rektor Pol. Śl. w latach 1996-2002, prof. Wojciech ZIELIŃSKI – Rektor Pol. Śl. w latach 2002-2006, doc. Szczepan WYRA – dyrektor CKI w latach 1985-2003, Adam FUDALI – Prezydent Rybnika od 1998 r., mgr Eugeniusz SZYMIK – Prezydent Rybnika w latach 1978-1990, mgr Józef MAKOSZ – Prezydent Rybnika w latach 1990-1998, prof. Jan WOJTYŁA – Rektor AE w latach 1996-2002, prof. Florian KUŹNIK – Rektor AE w latach 2002-2008, prof. Jan PYKA – Rektor UE w latach 2008-2012, prof. Leszek ŻABIŃSKI – Rektor UE w latach 2008-2012, prof. Tadeusz SŁAWEK – Rektor UŚ w latach 1996-2002, prof. Janusz JANECZEK – Rektor UŚ w latach 2002-2008, prof. Jan BANYŚ – Rektor UŚ od 2008 r., mgr Jerzy CHACHUŁA – Prezes Elektrowni „Rybnik” od 2000 r., mgr Andrzej ŻYLAK – Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego od 1993 r. oraz prof. Andrzej KARBOWNIK – Rektor Pol. Śl. od 2008 r.
        Rektor Politechniki Śląskiej prof. Andrzej KARBOWNIK uhonorował odznaczeniem „Zasłużony dla Politechniki Śląskiej” osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju Centrum Kształcenia Inżynierów. Odznaczenia otrzymali: prof. Antoni MOTYCZKA – dyrektor CKI od 2008 r., doc. Szczepan WYRA – dyrektor CKI w latach 1985-2003, Adam FUDALI – Prezydent Rybnika od 1998 r. oraz mgr Stefan MAKOSZ – zastępca dyrektora CKI od 1994 r. Oprawę muzyczną pierwszej części gali zapewnił Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej pod batutą Krystyny KRZYŻANOWSKIEJ-ŁOBODY. Część artystyczną uroczystości wypełnił występ Michała BAJORA z zespołem. Na pamiątkę jubileuszu CKI powstała praca zbiorowa pt. „50 lat Centrum Kształcenia Inżynierów”, napisana pod redakcją mgr Stefana MAKOSZA – zastępcy dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów. Monografię otrzymali wszyscy zaproszeni goście, sponsorzy oraz pracownicy i emeryci Politechniki Śląskiej.

Rybnik, dnia 16.10.2012 r.
Elżbieta Staniek        

powrót do spisu treściWRZESIEŃ 2012

 • 3 września w Rybnickim Centrum Kultury odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Rybniku. Wykład inauguracyjny nt. „Kim jesteś? Kogo spotykasz? O emocjach i stresie” wygłosiła prof. zw. dr hab. n. med. Jadwiga JOŚKO-OCHOJSKA ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Z ramienia CKI w uroczystości uczestniczył mgr inż. Stefan MAKOSZ - Zastępca Dyrektora CKI.
 • 4 września w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku i Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim odbyły się inauguracje roku szkolnego 2012/2013. Wykład inauguracyjny pt. „Śląsk z ognia i ciemności. Przyrodnicze uwarunkowania mentalności Górnoślązaków” wygłosił dr Jacek KUREK – adiunkt w Zakładzie Historii Nowożytnej XIX wieku Uniwersytetu Śląskiego. Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku reprezentował na uroczystości Zastępca Dyrektora CKI – mgr inż. Stefan MAKOSZ.
 • 12 września w auli Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej przy ul. T. Kościuszki 54 odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt. „Górnictwo – perspektywy i zagrożenia”, zorganizowana przez Centrum Kształcenia Inżynierów i Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik. Konferencja, w której uczestniczyli przedstawiciele kopalń należących do Kompanii Węglowej S.A., zorganizowana została w ramach obchodów 50-lecia CKI.
 • Tegoroczna, siódma edycja Śląskiej Nocy Naukowców odbyła się 28 września na terenie Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13. Największa impreza naukowa województwa śląskiego odbywała się równolegle w siedmiu miastach naszego regionu: Rybniku, Gliwicach, Bielsku-Białej, Cieszynie, Katowicach, Sosnowcu oraz Zabrzu i była wspólnym przedsięwzięciem pięciu uczelni: Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku przygotowało dla młodzieży chętnej do pogłębiania wiedzy zwiedzanie pracowni laboratoryjnych wchodzących w skład Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych oraz warsztaty laboratoryjne. Pod kierunkiem mgr inż. Tomasza GMERKA zwiedzający mogli także samodzielnie przeprowadzić własny eksperyment chemiczny. Jednocześnie w Budynku Dydaktycznym przy ul. Rudzkiej 13 pracownicy dydaktyczni Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej: dr inż. Tomasz STENZEL i dr inż. Maciej SAJKOWSKI przygotowali dla zwiedzających interaktywne zawody zręcznościowe z wykorzystaniem robotów klasy HEXOR, w których uczestnicy mogli sterować nogami robota przy pomocy specjalnej konsoli. Zwycięscy wyścigu otrzymali okolicznościowe gadżety.

Rybnik, dnia 04.10.2012 r.
Elżbieta Staniek        

powrót do spisu treściCZERWIEC 2012

 • 6 czerwca w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku odbył się finał V Międzynarodowego Konkursu Informatycznego, którego współorganizatorem było Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku. W finale wzięło udział kilkadziesiąt zespołów z województwa śląskiego oraz 2 uczestników z Republiki Czeskiej.
 • 28 czerwca odbyło się VIII zwyczajne posiedzenie Rady Centrum Kształcenia Inżynierów VI kadencji. Obradom przewodniczył Prorektor Politechniki Śląskiej ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem - prof. dr hab. inż. Jan ŚLUSAREK. W obradach uczestniczyli: dziekani Wydziałów Politechniki Śląskiej, które prowadzą zajęcia dydaktyczne w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych w Rybniku, przedstawiciele władz gmin współpracujących z Centrum oraz przedstawiciele przemysłu, fundacji i stowarzyszeń użyteczności publicznej. W ramach porządku obrad podsumowano działalność CKI w roku 2011 oraz działalność prowadzoną w okresie od 01.01.÷30.04.2012 r. Przedstawiono także główne kierunki działania oraz zatwierdzono plan rzeczowo-finansowy CKI na rok 2012. W formie prezentacji multimedialnej porównano strukturę rekrutacji studentów CKI w roku akademickim 2010/2011 i 2011/2012 w rozbiciu na wydziały. Zaprezentowano także przygotowywaną do druku, przez zespół redakcyjny, monografię z okazji 50-lecia CKI. Ponadto ustalono formę promocji CKI w kontekście rekrutacji na rok akademicki 2012/2013. Ostatnie posiedzenie Rady Centrum VI kadencji było okazją do podziękowania dotychczasowemu przewodniczącemu Rady – prof. Janowi ŚLUSARKOWI – za pełnienie tej funkcji w latach 2008-2012.

Rybnik, dnia 11.07.2012 r.
Elżbieta Staniek        

powrót do spisu treściMAJ 2012

 • „Zawilgocenie przegród budowlanych” było tematem wykładu otwartego z cyklu „Ucz się u mistrza”, zorganizowanego przez Pełnomocnika Dziekana Wydziału Budownictwa dr inż. Andrzeja MOKROSZA, doc. w Pol. Śl. oraz Studenckie Koło Naukowe „TRWAŁOŚĆ”. Prelekcja, wygłoszona przez dr inż. Tomasza STEIDLA – uprawnionego audytora energetycznego, odbyła się w dniu 8 maja w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. T. Kościuszki 54.
 • Tegoroczne juwenalia rozpoczęły się 9 maja Akademickim Dniem Sportu, zorganizowanym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Ruda” przy ul. Gliwickiej. Uroczystego otwarcia imprezy dokonali przedstawiciele władz uczelni Zespołu Szkół Wyższych wraz z reprezentantami władz Miasta Rybnika. Studenci mieli okazję spróbować swoich sił w takich konkurencjach jak: siatkówka plażowa, koszykówka, piłka nożna, poker, tenis stołowy czy badminton. Nazajutrz barwny korowód uczelniany przeszedł do Urzędu Miasta Rybnika, aby z rąk prezydenta Adama FUDALEGO odebrać symboliczne klucze do bram miasta. Tymczasem na kampusie przy ul. Rudzkiej 13 kontynuowano sportową rywalizację w wieloboju uczelnianym, na który składały się takie konkurencje jak: rzut indeksem do celu, strzelanie do celu z karabinków do paintballa, jedzenie na czas czy wyścigi w wózkach sklepowych. Dodatkową atrakcją była przejażdżka quadem i strzelanie z broni pneumatycznej pod opieką instruktora. Ponadto na rybnickim rynku odbył się pokaz malarstwa ulicznego i tańca „break dance”, warsztaty „zumby” oraz koncerty w wykonaniu laureatów Juwenaliowego Amatorskiego Przeglądu Artystycznego „JAPA”. Tegoroczne święto studentów zakończył na estradzie kampusu wyjątkowy koncert plenerowy z udziałem gwiazd wieczoru – zespołu „Bracia” i Filharmonii Rybnickiej. Juwenalia zorganizowane zostały przez Samorządy Studenckie: Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku, Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku, Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego.
 • „Nauki ścisłe” były tematem Dnia Nauki, zorganizowanego w dniu 18 maja przez Zespół Szkół Społecznych im. „Wspólnej Europy” w Żorach. Celem organizatorów było zainteresowanie młodzieży przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi oraz kontynuacją kształcenia na kierunkach politechnicznych. W ramach Dnia Nauki mgr inż. Tomasz GMEREK – pracownik Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku, zaprezentował krótką charakterystykę CKI, kierunki kształcenia w roku akad. 2012/2013 oraz podsumował przeprowadzone w pracowni chemii zajęcia laboratoryjne ze szkołami średnimi.
 • 22 maja w auli Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ul. T. Kościuszki 54 odbyła się publiczna prezentacja pracy semestralnej studentów VI semestru Wydziału Budownictwa specjalności „budowlano-architektonicznej”. Tematem projektu była renowacja kościoła pw. Św. Św. Filipa i Jakuba w Żorach.

Rybnik, dnia 11.06.2012 r.
Elżbieta Staniek        

powrót do spisu treściKWIECIEŃ 2012

 • 19 kwietnia w auli Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku przy ul. Kościuszki 54 odbyła się Gala wręczenia wyróżnień w VI Interdyscyplinarnym Konkursie Indeksów studentom rybnickiego kampusu, którzy w roku akademickim 2010/2011 osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce. W uroczystości zorganizowanej przez Samorządy Studenckie Uczelni Wyższych w Rybniku: Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego udział wzięły władze uczelniane, samorządowe oraz przedstawiciele lokalnego biznesu. Pamiątkowe dyplomy wręczono 6 studentom Politechniki Śląskiej, 5 studentom Uniwersytetu Ekonomicznego oraz 5 studentom Uniwersytetu Śląskiego. Prorektor ds. Dydaktyki - dr hab. Stanisław KOCHOWSKI, prof. nzw. w Pol. Śl. oraz zastępca Dyrektora CKI – mgr inż. Stefan MAKOSZ, wręczyli wyróżnienia następującym studentom Politechniki Śląskiej: Aleksandrze PYCE (RB), Mateuszowi ŻADZIŁKO (RG), Edycie KUŚ (ROZ), Piotrowi ŚWIERKOWI (RE), Annie GADOMSKIEJ (RIE) i Szymonowi COFALIKOWI (RAu). Pamiątkowe statuetki otrzymały osoby i organizacje, które działały na rzecz studentów rybnickiego kampusu. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu („Organizacja Przyjazna Studentom”), mgr inż. Renata SOSNA – zastępca kierownika Działu Administracyjno-Technicznego Centrum Kształcenia Inżynierów („Przyjaciel Studenta CKI”), mgr Piotr NOWAK – kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego („Przyjaciel Studenta UŚ”), mgr Anna PIOTROWICZ – kierownik Biura Obsługi Studentów Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Ekonomicznego („Przyjaciel Studenta UE”) oraz Dorian DYRCZ – student Uniwersytetu Ekonomicznego („Student Kampusu”). Nagrodę Honorową otrzymał mgr Damian MROWIEC – starosta powiatu rybnickiego. Ponadto wręczono nagrody rzeczowe w ramach studenckiego konkursu na esej pt. „Uniwersytet – przestrzeń wolności”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego.
 • 24 kwietnia Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku uczestniczyło w Targach Pracy i Edukacji w Pawłowicach, na których przedstawiono system rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 wraz z bogatą ofertą edukacyjną o kierunkach studiów prowadzonych w Rybnickim Ośrodku naszej Uczelni.
 • Dla studentów VIII semestru Wydziału Budownictwa, kontynuujących studia magisterskie na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku zorganizowało kolejną edycję kursu rysunku odręcznego. Zajęcia, prowadzone przez pracownika dydaktycznego Wydziału Architektury dr inż. Krzysztofa GERLICA odbywać się będą w dniach od 26 kwietnia do 31 maja 2012 r.

Rybnik, dnia 04.05.2012 r.
Elżbieta Staniek        

powrót do spisu treściMARZEC 2012

 • 8 marca w Hali Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej odbyły się IV Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości zorganizowane przez Biuro Karier Studenckich oraz Stowarzyszenie Studentów „BEST” Gliwice. W przedsięwzięciu, mającym na celu nawiązanie bezpośredniego kontaktu studentów i absolwentów z potencjalnymi pracodawcami, wzięli udział studenci Zamiejscowych Ośrodków Wydziałów Politechniki Śląskiej.
 • 21 marca w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 (kampus) odbyły się kolejne Rybnickie Targi Edukacji. Głównymi organizatorami Targów byli: Urząd Miasta Rybnika, Ośrodek Zamiejscowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej, Ośrodek Zamiejscowy Uniwersytetu Śląskiego oraz Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej. Uczestników tegorocznych Targów przywitał Prezydent Miasta Rybnika – Adam FUDALI oraz w imieniu przedstawicieli władz uczelni tworzących Zespół Szkół Wyższych w Rybniku – pełnomocnik rektora Uniwersytetu Ekonomicznego – dr Jan CZEMPAS. Centrum Kształcenia Inżynierów reprezentowali: dyrektor CKI w Rybniku – prof. dr hab. inż. Antoni MOTYCZKA oraz zastępca dyrektora CKI – mgr inż. Stefan MAKOSZ. Wykład inauguracyjny pt. „Tybet znany i nieznany” wygłosił kierownik Katedry Dróg i Mostów – dr hab. inż. Kazimierz KŁOSEK, prof. nzw. w Pol. Śl. Na potrzeby Targów Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej przygotował prezentację robota HEXOR, wykonanego przez Laboratorium Robotów Mobilnych. W czasie Targów pracownicy i studenci szkół wyższych rybnickiego kampusu zaprezentowali swoją ofertę edukacyjną na kierunkach studiów prowadzonych w Rybniku oraz system rekrutacji na rok akademicki 2012/2013. Targi były również okazją do podsumowania projektu „Jasny horyzont – kwalifikacje na przyszłość” zrealizowanego przez Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, a współfinansowanego przez Unię Europejską.
 • 22 marca w kościele pw. Królowej Apostołów w Rybniku została odprawiona Msza Św. w 48. rocznicę śmierci nauczycieli akademickich, którzy zginęli w drodze na zajęcia dydaktyczne prowadzone w filii Politechniki Śląskiej w Rybniku.
 • 24 marca w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku odbył się IV finał Międzynarodowego Turnieju Robotów „Robotic Tournament”, zorganizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, przy współudziale Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku. W pracach komisji konkursowej uczestniczył dr inż. Tomasz STENZEL, pracownik dydaktyczny Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.
 • Ekspertyza mykologiczo-budowlana była tematem wykładu otwartego z cyklu „Ucz się u mistrza”, zorganizowanego przez Pełnomocnika Dziekana Wydziału Budownictwa dr inż. Andrzeja MOKROSZA, doc. w Pol. Śl. oraz Studenckie Koło Naukowe „TRWAŁOŚĆ”. Prelekcja, wygłoszona przez dr inż. Jana Antoniego RUBINA – pracownika dydaktycznego Katedry Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa, odbyła się w dniu 27 marca w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. T. Kościuszki 54.
 • W dniu 29 marca w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbył się wernisaż prac studenckich pt. „Studenci dla Miast Ziemi Rybnickiej”, obejmujący projekty wykonane przez studentów Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Wydziału Budownictwa specjalności „budowlano-architektonicznej” w ramach praktyk w roku 2011. Wyróżnienia otrzymało 3 studentów: Dagmara MAŚLORZ, Marcin GRZEGORZEK i Marek WOJACZEK. Wystawę prac studenckich można oglądać od 26 marca do 5 kwietnia.
 • 30 marca w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. T. Kościuszki 54 odbyła się uroczystość „PRIMI INTER PARES w CKI za rok 2011”, zorganizowana przez Centrum Kształcenia Inżynierów oraz Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI w Rybniku. Okolicznościowymi dyplomami uhonorowano 31 absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych Politechniki Śląskiej, którzy osiągnęli nie tylko wysoką średnią ocen ze studiów, lecz wykazali się aktywnością na rzecz Uczelni i grupy studenckiej. Wręczenia dyplomów i odznaczeń dokonali: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem – prof. dr hab. inż. Jan ŚLUSAREK, Dziekan Wydziału Budownictwa – dr hab. inż. Jerzy SĘKOWSKI, prof. nzw. w Pol. Śl., Pełnomocnik Dziekana Wydziału Budownictwa ds. Dydaktyki w CKI – dr inż. Andrzej MOKROSZ, doc. w Pol. Śl., Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych Wydziału Górnictwa i Geologii – dr inż. Roman PILORZ, doc. w Pol. Śl. oraz Dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów – prof. dr hab. inż. Antoni MOTYCZKA. Honorową złotą odznaką członka Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik, za owocny wkład w rozwój CKI uhonorowani zostali: dr inż. Kazimierz BIERNACKI – starszy wykładowca w Instytucie Eksploatacji Złóż na Wydziale Górniczym oraz mgr Aleksander KRZYSZTAŁOWICZ – długoletni wykładowca w Instytucie Matematyki Politechniki Śląskiej. Uroczystość uświetnił występ chóru „Bel Canto” I LO w Rybniku pod dyrekcją Lidii BLAZEL-MARSZOLIK.

Rybnik, dnia 04.04.2012 r.
Elżbieta Staniek        

powrót do spisu treściLUTY 2012

 • 23 lutego w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ul. Kościuszki 54 pracownicy CKI uczestniczyli w wyborach Uczelnianego Kolegium Elektorów.

Rybnik, dnia 01.03.2012 r.
Elżbieta Staniek        

powrót do spisu treściSTYCZEŃ 2012

 • 13 stycznia w Muzeum w Rybniku odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne z przedstawicielami środowisk gospodarczych, którego gospodarzami byli: Prezydent Miasta Rybnika – Adam FUDALI oraz Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego – mgr inż. Andrzej ŻYLAK. Spotkanie było okazją do wręczenia odznaczeń państwowych oraz honorowych statuetek i medali Izby Przemysłowo-Handlowej. Statuetkę „Piramida Wiedzy, Fachowości i Przyjaźni „Ślonsko Hołda - Charlotte” otrzymał Rektor Politechniki Śląskiej – prof. dr hab. inż. Andrzej KARBOWNIK.
 • 26 stycznia na konferencji w Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach dokonano podsumowania i wskazania rezultatów dwuletnich działań w ramach projektu „Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole. Program aktywizacji edukacyjno-obywatelskiej uczniów rybnickich liceów”. Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku reprezentował mgr inż. Stefan MAKOSZ, zastępca dyrektora CKI.

Rybnik, dnia 31.01.2012 r.
Elżbieta Staniek        

powrót do spisu treściGRUDZIEŃ 2011

 • Z okazji Barbórki studenci Zamiejscowego Ośrodka Wydziału Górnictwa i Geologii zorganizowali Karczmę Piwną. Uroczystość odbyła się 2 grudnia w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. T. Kościuszki 54.
 • „Nasz pomysł na biznes” był tematem giełdy zorganizowanej w holu Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku w dniu 5 grudnia przez Biuro Karier Studenckich oraz Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej. Giełda miała na celu przybliżenie zainteresowanym korzyści wynikających z podejmowania własnej działalności gospodarczej oraz umożliwienie im kontaktu z instytucjami, mogącymi udzielić im wsparcia merytorycznego i finansowego.
 • Z dniem 15 grudnia przeniesiona została działalność Koła Naukowego Informatyków z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki w Gliwicach do Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku. Opiekunem koła liczącego 14 studentów jest dr inż. Bartłomiej ZIELIŃSKI.
 • 13 grudnia odbyło się VII zwyczajne posiedzenie Rady Centrum Kształcenia Inżynierów VI kadencji. Obradom przewodniczył Prorektor Politechniki Śląskiej ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem – prof. dr hab. inż. Jan ŚLUSAREK. W obradach uczestniczyli ponadto: dziekani Wydziałów prowadzących zajęcia dydaktyczne w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych, przedstawiciele władz gmin współpracujących z Centrum oraz przedstawiciele przemysłu, fundacji i stowarzyszeń użyteczności publicznej. Działalność CKI prowadzoną w okresie od 01.01. ÷ 31.10.2011 r. przedstawił mgr inż. Stefan MAKOSZ, zastępca dyrektora CKI. Szczegółowo została omówiona w czasie prezentacji sprawozdania rekrutacja na rok akademicki 2011/2012, główne kierunki działania w roku 2011 oraz planowane działania CKI w roku 2012.
 • „Konstrukcje drewniane & korozja biologiczna” były tematem kolejnego wykładu otwartego z cyklu: „Ucz się u mistrza!”, zorganizowanego przez Pełnomocnika Dziekana Wydziału Budownictwa ds. Dydaktyki dr inż. Andrzeja MOKROSZA, doc. w Pol. Śl. oraz Studenckie Koło Naukowe „TRWAŁOŚĆ”. Prelekcję wygłosił dr inż. Jan Antoni RUBIN - opiekun Koła Naukowego „Trwałość” i rzeczoznawca mykologiczno-budowlany. Spotkanie Koła odbyło się w dniu 1 grudnia w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. T. Kościuszki 54.
 • 15 grudnia w Budynku Głównym przy ul. T. Kościuszki 54 odbyła się publiczna prezentacja i obrona praktyk 38 studentów Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Wydziału Budownictwa specjalności „budowlano architektonicznej” w Rybniku. W uroczystości udział wzięli: doc. dr inż. Andrzej MOKROSZ – Pełnomocnik Dziekana ds. Dydaktyki w CKI, dr hab. inż. Eugeniusz BARON – członek Uczelnianej Komisji ds. Studenckich Praktyk i Obozów Naukowo-Badawczych Wydziału Budownictwa, dr inż. arch. Grzegorz RENDHEN oraz przedstawiciele firm, w których studenci odbywali swoje praktyki.

Rybnik, dnia 02.01.2012 r.
Elżbieta Staniek        

powrót do spisu treściLISTOPAD 2011

 • 4 listopada podpisano umowę barterową ze szkołą językową AKKER SPEAK UP ENGLISH SCHOOL z siedzibą w Rybniku, która zobowiązuje się do ufundowania 100 voucherów na kurs języka angielskiego dla studentów Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku. Ze swej strony CKI umożliwia firmie AKKER ankietowanie studentów na temat języka angielskiego oraz promocję firmy na terenie placówki.
 • 5 listopada w auli Centrum Kształcenia Inżynierów odbyła się V Biesiada Barbórkowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI w Rybniku. W imprezie uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia, zaproszeni Goście oraz pracownicy Politechniki Śląskiej. W części artystycznej wystąpiła Orkiestra Dęta działajaca przy KWK „Marcel”, kabaret „Chore koty” oraz zespół muzyczny „GAMA”.
 • 23 listopada w auli Uniwersytetu Śląskiego ogłoszono wyniki konkursu „Stypendia dla najlepszych studentów”, zorganizowanego przez Elektrownię „Rybnik” S.A. Konkurs adresowany do studentów Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku wyłonił 10 najlepszych studentów studiów stacjonarnych, którym Elektrownia „Rybnik” S.A. ufundowała stypendia, przyznane w roku akademickim 2011/2012. Stypendystami Elektrowni „Rybnik” S.A. z Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku zostali: Łukasz BUDZIŃSKI z Wydziału Górnictwa i Geologii (450,00 zł), Sławomir FRYSZ z Wydziału Elektrycznego (250,00 zł) oraz Klaudia ZUBRZYCKA z Wydziału Budownictwa (300,00 zł). Stypendium wypłacane jest studentom przez 9 miesięcy.

Rybnik, dnia 05.12.2012 r.
Elżbieta Staniek        

powrót do spisu treściPAŹDZIERNIK 2011

 • W ramach projektu „Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole”, realizowanego przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika, uruchomiono w Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku dwie edycje kursu z matematyki, skierowanego do uczniów rybnickich liceów. Zajęcia prowadzone przez mgr Aleksandra KRZYSZTAŁOWICZA rozpoczęły się 10 października w Budynku Głównym CKI przy ul. T. Kościuszki 54.
 • 17 października w auli Uniwersytetu Śląskiego zainaugurowano rok akademicki 2011/2012 dla uczelni Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku. Uroczystości poprowadził rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Wiesław BANYŚ, który był gospodarzem tegorocznej inauguracji przy udziale Rektorów: Uniwersytetu Ekonomicznego – prof. dr hab. Jana PYKI i Politechniki Śląskiej – prof. dr hab. inż. Andrzeja KARBOWNIKA. W uroczystości uczestniczyli również prorektorzy: Uniwersytetu Śląskiego – prof. dr hab. Barbara KOŻUSZNIK, Uniwersytetu Ekonomicznego – prof. UE dr hab. Wojciech DYDUCH i Politechniki Śląskiej – dr hab. Stanisław KOCHOWSKI, prof. nzw. w Pol. Śl., którzy dokonali aktu immatrykulacji przedstawicieli najmłodszego rocznika studentów swoich Uczelni. Oprócz rektorów, prorektorów, dziekanów oraz przedstawicieli kadry profesorskiej w uroczystości udział wzięli: władze miasta Rybnika - Prezydent Adam FUDALI, Zastępcy Prezydenta - mgr Joanna KRYSZCZYSZYN oraz Przewodniczący Rady Miasta Andrzej WOJACZEK, reprezentanci parlamentu, prezesi przedsiębiorstw Rybnika i miast ościennych, dyrektorzy banków i szkół oraz przedstawiciele społeczności akademickiej Zespołu Szkół Wyższych. Wykład inauguracyjny pt. „Wyzwania współczesności a marketing. Konsumpcjonizm. Kryzys globalny. Innowacje.” wygłosił prof. zw. dr hab. Leszek ŻABIŃSKI – kierownik Katedry Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Oprawę artystyczną inauguracji zapewnił chór „Bel Canto” pod dyrekcją Lidii BLAZEL-MARSZOLIK.
 • 19 października w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. Kościuszki 54 odbyło się XXVII seminarium naukowo-techniczne pt. „Akcje ratownicze pożarowe w kopalniach węgla kamiennego – teoria i praktyka” zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Rybniku w ramach XXXVII Dni Techniki ROP 2011. Współorganizatorami byli: Zakład Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego Politechniki Śląskiej, Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku, Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Kompania Węglowa Centrum Wydobywcze „Południe”. CKI reprezentował: dr inż. Henryk BADURA – pełnomocnik Dziekana Wydziału Górnictwa i Geologii.
 • 19 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się tradycyjne spotkanie kierownictwa CKI z emerytami Ośrodka Politechniki Śląskiej w Rybniku.
 • 21 października na terenie Zespołu Szkół Wyższych odbyło się podsumowanie III Rybnickich Dni Kariery, skierowanych do młodzieży rybnickich szkół, organizowanych pod hasłem „Poradnictwo kariery dla każdego ucznia”. Wykład otwarty pt. „Czy liczby można polubić?”, wygłosił dr Jan CZEMPAS, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego ds. Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego. Wykład został poprzedzony prezentacją uczelni tworzących Zespół Szkół Wyższych. Prezentację Centrum Kształcenia Inżynierów przedstawił mgr inż. Stefan MAKOSZ, zastępca dyrektora CKI. Imprezę zakończył festyn pt. „Przez talent do pracy”, na który składały się występy zespołów muzycznych rybnickich szkół, konkurs małych form teatralnych oraz konkurs plastyczny „Zawody przyszłości”.
 • 26 października na Sesji Rady Miasta Rybnika była omawiana problematyka uczelni tworzących ZSW w Rybniku. W posiedzeniu Rady z ramienia CKI uczestniczył mgr inż. Stefan MAKOSZ – Zastępca Dyrektora CKI, który omówił funkcjonowanie Ośrodka Politechniki Śląskiej w Rybniku i przedstawił ofertę edukacyjną uczelni i wyniki rekrutacji w roku akad. 2011/2012.
 • „Architektura podziemna” była tematem pierwszego w roku akademickim 2011/2012 wykładu otwartego z cyklu: „Ucz się u mistrza!”, zorganizowanego przez Pełnomocnika Dziekana Wydziału Budownictwa ds. Dydaktyki dr inż. Andrzeja MOKROSZA, doc. w Pol. Śl. oraz Studenckie Koło Naukowe „Trwałość” pod kierunkiem naukowym dr inż. Jana Antoniego RUBINA. Prelekcja przygotowana przez Marcina GRZEGORZKA – studenta Wydziału Budownictwa, odbyła się w dniu 27 października w Budynku Głównym Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. T. Kościuszki 54.

Rybnik, dnia 04.11.2012 r.
Elżbieta Staniek        

powrót do spisu treściWRZESIEŃ 2011

 • 1 września w Rybnickim Centrum Kultury odbyła się inauguracja roku szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. F. Modrzewskiego w Rybniku. Wykład inauguracyjny pt. „Tybet znany i nieznany” wygłosił dr hab. inż. Kazimierz KŁOSEK, prof. nzw. w Pol. Śl. – kierownik Katedry Dróg i Mostów Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku reprezentował na uroczystości Zastępca Dyrektora CKI – mgr inż. Stefan MAKOSZ.
 • 2 września 2011 r. w Rybnickim Centrum Kultury zainaugurowano rok szkolny 2011/2012 w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku. Uroczysta akademia z udziałem władz miasta Rybnika, władz samorządowych, oświatowych i uczelnianych była okazją do przybliżenia istoty porozumienia pomiędzy Politechniką Śląską, a ZST w Rybniku, na mocy którego powstało Technikum Akademickie. Okolicznościowy wykład pt. „Open street map” wygłosił mgr inż. Filip KŁĘBCZYK, pracownik dydaktyczny Instytutu Informatyki Politechniki Śląskiej.
 • Na prośbę studentów Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku oraz Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku, Politechnika Śląska zawarła w dniu 15 września porozumienie dotyczące zmniejszenia opłat za korzystanie z D.S. „Jedynaczek” przez studentów ww. Uczelni.
 • Tegoroczna, szósta już edycja Śląskiej Nocy Naukowców odbyła się 23 września na terenie Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku oraz w Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ul. T. Kościuszki 54. Impreza, którą zorganizowano jednocześnie w kilku miastach naszego regionu, była wspólnym przedsięwzięciem pięciu uczelni: Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Akademii Techniczno-Ekonomicznej w Bielsku-Białej. Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku przygotowało dla młodzieży chętnej do pogłębiania wiedzy pokaz w pracowni chemii Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych przy ul. Rudzkiej 13. Pokaz pt. „Mój własny eksperyment chemiczny” przeprowadził mgr inż. Tomasz GMEREK, stwarzając uczestnikom warunki, pozwalające im na samodzielne wykonanie w pracowni chemii wielu efektownych reakcji chemicznych. Oprowadził również zwiedzających po pozostałych pracowniach Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych: gospodarki odpadami, mechaniki płynów, elektrotechniki, biologii i in. Jednocześnie w Budynku Głównym przy ul. T. Kościuszki 54 pracownicy dydaktyczni Instytutu Geologii Stosowanej Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej: dr inż. Marian GOROL, dr inż. Małgorzata LABUS i dr inż. Tadeusz MZYK przygotowali dla zwiedzających wykład nt. budowy podłoża gruntowego w rejonie Rybnika, warunków gruntowo-wodnych podłoża oraz ich wpływu na tutejsze budownictwo. Przeprowadzili ponadto warsztaty rozpoznawania mikroskopowego i makroskopowego skał i minerałów. Dziedzinę fizyki przybliżył zwiedzającym dr inż. Romuald AWSIUK, który w Pawilonie Laboratoryjno-Dydaktycznym zademonstrował kilkanaście zjawisk fizycznych z takich działów fizyki jak: mechanika, fizyka niskich temperatur czy optyka.

Rybnik, dnia 03.10.2012 r.
Elżbieta Staniek        

powrót do spisu treściCZERWIEC 2011

 • 7 czerwca, na zaproszenie Gimnazjum nr 10 z Rybnika, rybnicki kampus zwiedzili goście z Holandii i Francji, którzy przyjechali do Rybnika w ramach programu SOCRATES COMENIUS. Goście zwiedzili m. in. pracownie laboratoryjne Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych.
 • 13 czerwca odbyło się VI zwyczajne posiedzenie Rady Centrum Kształcenia Inżynierów VI kadencji. Obradom przewodniczył Prorektor Politechniki Śląskiej ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem prof. dr hab. inż. Jan ŚLUSAREK. W obradach uczestniczyli: dziekani Wydziałów Politechniki Śląskiej, które posiadają swoje Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne w Rybniku, przedstawiciele władz gmin współpracujących z Centrum oraz przedstawiciele przemysłu, fundacji i stowarzyszeń użyteczności publicznej. W ramach porządku obrad podsumowano działalność CKI w roku 2010 oraz działalność prowadzoną w okresie od 01.01.÷30.04.2011 r. Przedstawiono także główne kierunki działania oraz zatwierdzono plan rzeczowo-finansowy CKI na rok 2011. W formie prezentacji multimedialnej porównano strukturę rekrutacji studentów CKI w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011 w rozbiciu na wydziały, miejsce zamieszkania w obrębie woj. śląskiego i poza nim. Ponadto ustalono formę promocji CKI w kontekście rekrutacji na rok akademicki 2011/2012.
 • 22 czerwca na Uniwersytecie Ekonomicznym przy ul. Rudzkiej 13 odbyło się posiedzenie pełnomocników rektorów Zespołu Szkół Wyższych z udziałem przedstawicieli Samorządów Studenckich Uczelni kampusu, podsumowujące wspólną działalność w bieżącym roku akademickim.

Rybnik, dnia 04.07.2011 r.
Elżbieta Staniek        

powrót do spisu treściMAJ 2011

 • 4 maja w auli Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Rudzkiej 13 w Rybniku odbyła się Gala wręczenia wyróżnień w V Interdyscyplinarnym Konkursie Indeksów studentom rybnickiego kampusu, którzy w roku akademickim 2009/2010 osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce. W uroczystości zorganizowanej przez Samorządy Studenckie Uczelni Wyższych w Rybniku: Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach udział wzięły władze uczelniane, samorządowe oraz przedstawiciele lokalnego biznesu. Pamiątkowe dyplomy wręczono sześciu studentom Politechniki Śląskiej, pięciu studentom uniwersytetu ekonomicznego oraz pięciu studentom Uniwersytetu Śląskiego. Nagrodzeni studenci Politechniki Śląskiej to: Martyna KOCZY(RB), Bartłomiej RYGIEL (ROZ), Kinga RYGIEL (ROZ), Sławomir FRYSZ (RE), Paweł DZIERŻENGA (RIE), Szymon COFALIK (RAu). Pamiątkowe statuetki otrzymały osoby i organizacje zasłużone dla rybnickiego kampusu. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego („Organizacja Przyjazna Studentom”), dr inż. Andrzej MOKROSZ, doc. w Pol. Śl. - Pełnomocnik Dziekana Wydziału Budownictwa („Przyjaciel Studenta CKI”), mgr Sylwia JAKUBIEC-STRZAŁA - Biuro Obsługi Studentów Uniwersytetu Śląskiego („Przyjaciel Studenta UŚ”), dr Jan CZEMPAS - Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego ds. Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego („Przyjaciel Studenta UE”) oraz Mariusz GORZAWSKI - student Uniwersytetu Ekonomicznego („Student Kampusu”). Nagrodę Honorową otrzymał prof. dr hab. inż. Joachim KOZIOŁ - długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, były dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku.
 • Rybnickie święto studentów Juwenalia, rozpoczęło się 11 maja Akademickim Dniem Sportu, zorganizowanym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Ruda” przy ul. Gliwickiej. Uroczystego otwarcia imprezy dokonali przedstawiciele władz uczelni Zespołu Szkół Wyższych. Po części oficjalnej studenci mieli okazję zmierzyć się w takich konkurencjach jak: piłka nożna, siatkówka plażowa, koszykówka, tenis stołowy czy badminton. Atrakcją dnia był mecz pokazowy piłki nożnej - Znani Rybniczanie kontra studenci rybnickiego kampusu. Nazajutrz na kampusie przy ul. Rudzkiej 13 kontynuowano sportową rywalizację w wielu nietypowych konkurencjach takich jak: wielobój, turniej szachowy i pokerowy, ujeżdżanie mechanicznego byka czy dmuchane sumo. Pokazowym meczem tego dnia był mecz koszykówki Rybnickich Policjantów ze studentami rybnickiego kampusu. 12 maja barwny korowód studentów Zespołu Szkół Wyższych przeszedł z kampusu do Urzędu Miasta Rybnika, gdzie prezydent Adam FUDALI wręczył żakom symboliczne klucze do bram miasta. Na program tegorocznych Juwenaliów składały się: występy zespołów muzycznych, warsztaty tańca nowoczesnego oraz salsy, imprezy studenckie w rybnickich klubach, a także koncert plenerowy z udziałem gwiazdy wieczoru - zespołu muzycznego „IRA”. Juwenalia zorganizowane zostały przez: Samorządy Studenckie Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku, Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku, Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego.
 • 2 maja w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku odbył się finał IV Międzynarodowego Konkursu Informatycznego, którego współorganizatorem było Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku. W finale wzięło udział 20 zespołów, w tym drużyny z Czech i Słowacji.
 • 9 maja Samorząd Studencki Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku zorganizował II Majówkę CKI. Impreza plenerowa odbyła się w Ośrodku „Kotwica” nad Zalewem Rybnickim.
 • Dla poszukujących pracy w IT (Technologie Informatyczne) firma TIETO z Czech zorganizowała spotkanie z absolwentami Politechniki Śląskiej poszukującymi pracy w rożnych obszarach informatyki, m. in. na stanowisku programisty czy administratora systemów IT. Prezentacja firmy odbyła się 19 maja w auli Budynku Głównego przy ul. T. Kościuszki 54.
 • Tegoroczne obchody Dnia Ziemi, Wody i Powietrza odbyły się 20 maja na terenie Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku, w Nadleśnictwie w Rybniku oraz na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Na program składały się m. in. referaty popularno-naukowe wygłoszone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego oraz studentów Studenckich Kół Naukowych i młodzież z Uczniowskich Kół Zainteresowań rybnickich szkół średnich.
 • 24 maja w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku odbyło się seminarium, będące podsumowaniem zajęć z przedmiotu „Utrzymanie obiektów budowlanych i rewitalizacja”, prowadzonych przez dr inż. Antoninę ŻABĘ dla studentów 6 semestru Wydziału Budownictwa specjalności „budowlano-architektonicznej”. Prezentacja studenckiego projektu dotyczyła utrzymania ruin kościoła pw. Św. Jadwigi w Ziemięcicach (pow. Tarnowskie Góry). W seminarium uczestniczyli: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem prof. dr hab. inż. Jan ŚLUSAREK, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków mgr Barbara KLAJMON, Gliwicki Diecezjalny Konserwator Zabytków mgr inż. arch. Anna SZADKOWSKA oraz Proboszcz Parafii Św. Jadwigi w Ziemięcicach ks. Józef GERMAN.
 • „Budownictwo pasywne - prawdy & mity” były tematem wykładu otwartego z cyklu: „Ucz się u mistrza!”, zorganizowanego przez Pełnomocnika Dziekana Wydziału Budownictwa ds. Dydaktyki dr inż. Andrzeja MOKROSZA, doc. w Pol. Śl. oraz Studenckie Koło Naukowe „TRWAŁOŚĆ” pod kierunkiem naukowym dr inż. Jana Antoniego RUBINA. Prelekcja z udziałem dr inż. Janusza BELOKA - pracownika naukowo-dydaktycznego Wydziału Budownictwa, odbyła się w dniu 26 maja w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. T. Kościuszki 54.
 • 27 maja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach odbył się IV Festiwal Nauki realizowany w ramach projektu „Partnerzy w nauce”, którego tematem było połączenie nauki z „podróżowaniem” po takich dziedzinach nauki jak: matematyka, biologia i historia. Wykład okolicznościowy pt. „Magiczny Tybet - znany i nieznany” wygłosił dr hab. inż. Kazimierz KŁOSEK, prof. nzw. w Pol. Śl. - kierownik Katedry Dróg i Mostów Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Festiwal był także okazją do uroczystego zainaugurowania współpracy pomiędzy Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku, a Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach

Rybnik, dnia 31.05.2011 r.
Elżbieta Staniek        

powrót do spisu treściKWIECIEŃ 2011

 • 1 kwietnia w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. T. Kościuszki 54 odbyła się uroczystość "PRIMI INTER PARES w CKI za rok 2010", zorganizowana przez Centrum Kształcenia Inżynierów oraz Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI w Rybniku. Stowarzyszenie uhonorowało 44 najlepszych absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych Politechniki Śląskiej okolicznościowymi dyplomami i nagrodami. Wręczenia dyplomów i odznaczeń dokonali: Prodziekan Wydziału Budownictwa ds. Studiów Niestacjonarnych i Współpracy z Przemysłem - dr hab. inż. Walter WUWER, prof. nzw. w Pol. Śl., Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych Wydziału Górnictwa i Geologii - dr inż. Roman PILORZ, doc. w Pol. Śl. oraz prof. dr hab. inż. Joachim KOZIOŁ z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Honorową odznakę członka Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik za owocny wkład w rozwój CKI otrzymał: mgr Zygmunt PASZEK, długoletni wykładowca matematyki w CKI. Uroczystość uświetnił zespół muzyczny "THE POSTMAN".
 • 11 kwietnia uruchomiono kolejne kursy w ramach projektu "Nowoczesny uczeń" w nowoczesnej szkole. Program aktywizacji edukacyjno-obywatelskiej uczniów rybnickich liceów, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dla uczniów rybnickich liceów przeprowadzono 2 kursy z matematyki i 1 kurs z chemii.
 • 14 kwietnia w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. T. Kościuszki 54 odbył się kolejny wykład otwarty z cyklu "Ucz się u mistrza", zorganizowany przez Pełnomocnika Dziekana Wydziału Budownictwa dr inż. Andrzeja MOKROSZA, doc. w Pol. Śl. oraz Studenckie Koło Naukowe "TRWAŁOŚĆ" kierowane przez dr inż. Jana Antoniego RUBINA. Prelekcję pt. "Magiczny Tybet - znany & nieznany" wygłosił dr hab. inż. Kazimierz KŁOSEK, prof. nzw. w Pol. Śl. - kierownik Katedry Dróg i Mostów Wydziału Budownictwa.
 • 19 kwietnia na Targach Pracy i Edukacji w Pawłowicach, Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku przedstawiło system rekrutacji na rok akademicki 2011/2012 oraz bogatą ofertę edukacyjną o kierunkach studiów prowadzonych w Ośrodku Rybnickim naszej Uczelni.

Rybnik, dnia 29.04.2012 r.
Elżbieta Staniek        

powrót do spisu treściMARZEC 2011

 • W miesiącu marcu, w ramach projektu „Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole”, realizowanego przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika, przeprowadzono w Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku zajęcia z fizyki i geologii, poszerzające wiedzę uczniów liceów ogólnokształcących i profilowanych, umożliwiając tym samym lepszy start młodzieży rybnickich szkół na studia techniczne.
 • Z dniem 1 marca weszło w życie porozumienie o współpracy dydaktycznej pomiędzy Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach. W ramach współpracy CKI obejmie naukowym patronatem pierwsze klasy o profilu matematyczno-fizycznym Zespołu, umożliwi zdolnym uczniom udział w zajęciach akademickich oraz stworzy warunki do rozwijania indywidualnych zainteresowań i umiejętności młodzieży na poziomie ponadgimnazjalnym, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-fizycznych. Ze strony Zespołu porozumienie przewiduje m. in.: umożliwienie odbywania praktyk pedagogicznych studentom Politechniki Śląskiej, przeprowadzanie spotkań informacyjnych dotyczących np. rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej oraz wspólne organizowanie przedsięwzięć takich jak: festiwale nauki czy pikniki naukowe.
 • 4 marca w Budynku Głównym przy ul. T. Kościuszki 54 odbyła się publiczna prezentacja i obrona praktyk studentów Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Wydziału Budownictwa specjalności „budowlano-architektonicznej” w Rybniku, którzy odbywali praktykę semestralną w Horsens (Dania). W uroczystości udział wzięli: dr inż. Andrzej MOKROSZ, doc. w Pol. Śl. – Pełnomocnik Dziekana ds. Dydaktyki w CKI, dr hab. inż. Eugeniusz BARON – członek Uczelnianej Komisji ds. Studenckich Praktyk i Obozów Naukowo-Badawczych Wydziału Budownictwa oraz dr inż. arch. Grzegorz RENDHEN.
 • „Wybrane problemy posadowienia obiektów sakralnych” były tematem wykładu otwartego z cyklu: „Ucz się u mistrza!”, zorganizowanego przez Pełnomocnika Dziekana Wydziału Budownictwa ds. Dydaktyki dr inż. Andrzeja MOKROSZA, doc. w Pol. Śl. oraz Studenckie Koło Naukowe „TRWAŁOŚĆ” pod kierunkiem dr inż. Jana Antoniego RUBINA. Prelekcja z udziałem dr hab. inż. Jerzego Sękowskiego, prof. nzw. w Pol. Śl. - Dziekana Wydziału Budownictwa, odbyła się w dniu 10 marca w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. T. Kościuszki 54.
 • 12 marca w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku odbył się finał Konkursu Robotów, zorganizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku. W pracach komisji konkursowej udział wziął dr inż. Tomasz Stenzel, pracownik dydaktyczny Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.
 • 21 marca na terenie Zespołu Szkół Wyższych przy ul. Rudzkiej 13 odbyły się kolejne Rybnickie Targi Edukacji skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych miasta Rybnika i miast regionu. Głównymi organizatorami tegorocznych Targów byli: Urząd Miasta Rybnika, Ośrodek Zamiejscowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Ośrodek Zamiejscowy Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej. W otwarciu Targów uczestniczyli: Joanna KRYSZCZYSZYN – Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika, dr hab. inż. Stanisław KOCHOWSKI, prof. nzw. w Pol. Śl. – Prorektor ds. Dydaktyki Politechniki Śląskiej, dr Jan CZEMPAS – Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego ds. Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego oraz Dyrekcja CKI. Program Targów obejmował wykład otwarty pt. „Gry komputerowe w fizyce”, wygłoszony przez pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego dr Łukasza MACHURĘ oraz zwiedzanie uczelnianych stoisk, na których pracownicy i studenci szkół wyższych rybnickiego kampusu zaprezentowali pełną ofertę dydaktyczną swoich Uczelni na kierunkach studiów prowadzonych w Rybniku, jak również zasady rekrutacji na rok akademicki 2011/2012. Uczniowie mogli także zwiedzić sale wykładowe i laboratoria obiektów dydaktycznych kampusu. Targi były również okazją do podpisania „Deklaracji o współpracy dydaktycznej” pomiędzy Politechniką Śląską a Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku, na mocy której Politechnika Śląska objęła patronatem naukowym Technikum Nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych, które od roku szkolnego 2011/2012 otrzyma status „Technikum Akademickiego”.
 • 22 marca w kościele pw. Królowej Apostołów w Rybniku została odprawiona Msza Św. w rocznicę śmierci nauczycieli akademickich, którzy zginęli w dniu 19 marca 1964 r. w drodze na zajęcia dydaktyczne prowadzone w filii Politechniki Śląskiej w Rybniku.
 • W dniu 24 marca w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbył się wernisaż prac studenckich pt. „Studenci dla Miast Ziemi Rybnickiej”, obejmujący projekty wykonane przez studentów Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Wydziału Budownictwa specjalności „budowlano-architektonicznej” w ramach praktyk w roku akademickim 2010/2011.
 • Rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego odbyła się w dniu 24 marca na terenie kampusu przy ul. Rudzkiej 13. Organizatorami „Dnia dawcy szpiku w Rybniku” były uczelnie Zespołu Szkół Wyższych.
 • Dla studentów VII semestru Wydziału Budownictwa, chcących kontynuować studia magisterskie na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku zorganizowało kurs rysunku odręcznego. Zajęcia, prowadzone przez pracownika dydaktycznego Wydziału Architektury dr inż. Krzysztofa GERLICA odbywać się będą w dniach od 29 marca do 10 maja 2011 r.

Rybnik, dnia 01.04.2011 r.
Elżbieta Staniek        

powrót do spisu treściLUTY 2011

 • 1 lutego podpisano porozumienie pomiędzy Centrum Kształcenia Inżynierów a PPH „UTEX” Sp. z o.o. w Rybniku. Porozumienie zostało zawarte w celu wykorzystania potencjału naukowo-dydaktycznego CKI i potencjału laboratorium zakładowego PPH „UTEX” Sp. z o.o. na rzecz organizacji wspólnych projektów badawczych.
 • 25 lutego w restauracji „Biały Dom” w Czerwionce-Leszczynach odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 10-lecia istnienia kampusu, zorganizowana przez uczelnie Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku: Politechnikę Śląską, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Uniwersytet Śląski. W uroczystości uczestniczyły władze uczelniane i samorządowe, przedstawiciele firm i instytucji, które przyczyniły się do powstania kampusu oraz studenci Zespołu Szkół Wyższych.

Rybnik, dnia 04.03.2012 r.
Elżbieta Staniek        

powrót do spisu treściSTYCZEŃ 2011

 • 7 stycznia na auli Budynku Głównego CKI przy ul. T. Kościuszki 54 odbyła się impreza studencka w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zorganizowana przez Samorząd Studencki Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku.
 • 21 stycznia w Muzeum w Rybniku odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne z przedstawicielami środowisk gospodarczych, którego gospodarzami byli: Prezydent Miasta Rybnika – Adam FUDALI oraz Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego – mgr inż. Andrzej ŻYLAK. Politechnikę Śląską reprezentowali: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem – prof. dr hab. inż. Jan ŚLUSAREK oraz Dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów – prof. dr hab. inż. Antoni MOTYCZKA. Spotkanie było okazją do wręczenia odznaczeń państwowych, Piramid Wiedzy, Fachowości i Przyjaźni „Ślonsko Hołda - Charlotte” oraz honorowych medali Izby Przemysłowo-Handlowej. Spotkanie było również okazją do obejrzenia bogatych zbiorów rybnickiego muzeum.

Rybnik, dnia 01.02.2011 r.
Elżbieta Staniek        

powrót do spisu treściGRUDZIEŃ 2010

 • 1 grudnia odbyła się kolejna „Wampiriada”, w czasie której 56 studentów Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku oddało krew, przyczyniając się tym samym do ratowania ludzkiego życia. Akcja, promująca honorowe krwiodawstwo, na stałe już wpisała się w kalendarz studenckich wydarzeń rybnickiego kampusu.
 • 7 grudnia na zaproszenie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa O/Rybnik rybnicki kampus wizytowała delegacja z Republiki Południowej Afryki. Goście zwiedzili m.in. Budynek Dydaktyczny oraz pracownie Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych.
 • 9 grudnia odbyło się V zwyczajne posiedzenie Rady Centrum Kształcenia Inżynierów VI kadencji. Obradom przewodniczył Prorektor Politechniki Śląskiej ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem prof. dr hab. inż. Jan ŚLUSAREK. W obradach uczestniczyli: dziekani Wydziałów prowadzących zajęcia dydaktyczne w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych, przedstawiciele władz gmin współpracujących z Centrum oraz przedstawiciele przemysłu, fundacji i stowarzyszeń użyteczności publicznej. W ramach porządku obrad podsumowano działalność CKI prowadzoną w okresie od 01.01.÷31.10.2010 r. Przedstawiono także główne kierunki działania CKI w roku 2011.
 • „Popowodziowe problemy z grzybami pleśniowymi w budynkach mieszkalnych” były tematem kolejnego wykładu otwartego z cyklu: „Ucz się u mistrza!”, zorganizowanego przez Pełnomocnika Dziekana Wydziału Budownictwa ds. Dydaktyki dr inż. Andrzeja MOKROSZA, doc. w Pol. Śl. oraz Studenckie Koło Naukowe „TRWAŁOŚĆ”. Prelekcję wygłosił dr inż. Jan Antoni RUBIN - opiekun Koła Naukowego „Trwałość”. Spotkanie Koła odbyło się w dniu 9 grudnia w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. T. Kościuszki 54.
 • 16 grudnia w Budynku Głównym przy ul. T. Kościuszki 54 odbyła się publiczna prezentacja i obrona prac projektowych, wykonanych w ramach praktyk studentów Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Wydziału Budownictwa specjalności „budowlano-architektonicznej” w Rybniku. W uroczystości udział wzięli: doc. dr inż. Andrzej MOKROSZ – Pełnomocnik Dziekana ds. Dydaktyki w CKI, dr hab. inż. Eugeniusz BARON – członek Uczelnianej Komisji ds. Studenckich Praktyk i Obozów Naukowo-Badawczych Wydziału Budownictwa, dr inż.arch. Grzegorz RENDHEN oraz przedstawiciele firm, w których studenci odbywali swoje praktyki.

Rybnik, dnia 04.01.2011 r.
Elżbieta Staniek        

powrót do spisu treściLISTOPAD 2010

 • W dniach 4-6 listopada na terenie Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku odbył się VIII Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie, organizowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Społeczny Instytut Filmowy. W Rybniku po raz czwarty wspołorganizują go samorządy studenckie uczelni wyższych kampusu: Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Politechniki Śląskiej. Imprezie, na ktorą składało się prawie dwadzieścia dokumentów filmowych, towarzyszyło wiele innych wydarzeń kulturalnych m.in. panel dyskusyjny "Lokalne działanie, globalny wpływ - społeczeństwo obywatelskie" oraz wystawa fotografii pt. "prawa człowieka-WOLNOŚĆ".
 • W ramach projektu "Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole. Program aktywacji edukacyjno-obywatelskiej uczniów rybnickich liceów" odbyły się w dniach 05 i 12 listopada w Laboratorium Fizyki Centrum Kształcenia Inżynierów zajęcia laboratoryjne z udziałem młodzieży IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika. Warsztaty prowadził emerytowany pracownik dydaktyczny CKI - dr inż. Jerzy KRZAK
 • 11 listopada w auli Centrum Kształcenia Inżynierow odbyła się IV Biesiada Barbórkowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI w Rybniku. W imprezie uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia, zaproszeni Goście oraz pracownicy Politechniki Śląskiej. Program artystyczny wypełnił występ Orkiestry Dętej KWK "Rydułtowy-Anna", zespół taneczny "Sukces", kabaret "Chwilowo Kaloryfer" oraz zespół muzyczny "GAMA".
 • W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, a realizowanego przez Miasto Rybnik pn. "Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole. Program aktywizacji edukacyjno-obywatelskiej uczniów rybnickich liceów" zorganizowano w Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku cykl zajęć z matematyki i chemii. Zajęcia, skierowane do młodzieży rybnickich szkół licealnych, będą odbywały się w okresie od 15 listopada do 16 grudnia 2010 r. i obejmują 25 godzin lekcyjnych z matematyki i 25 godzin zajęć laboratoryjnych z chemii przeprowadzonych w Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych.
 • "Rybnicka edukacja dla biznesu - rybnicki biznes dla edukacji" była tematem debaty, skierowanej do studentów i pracowników Uczelni Województwa Śląskiego, przedstawicieli firm i pracodawców oraz władz samorządowych miasta Rybnika. W debacie, która odbyła się 17 listopada w auli Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Rudzkiej 13, uczestniczyła kierownik Działu Dydaktycznego CKI - mgr Anna PIETRECZEK.
 • 20 listopada w auli Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. T. Kościuszki odbyło się sympozjum pt. "Magia - cała prawda", którego organizatorem był ks. dr Rafał Śpiewak - duszpasterz Duszpasterstwa Akademickiego "DAR". Głównymi tematami poruszanymi na konferencji było współczesne oblicze okultyzmu, satanizmu, magii, energoterapii oraz homeopatii.
 • 24 listopada w Domu Studenta "Jedynaczek" odbyło się spotkanie organizacyjne Zastępcy Dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku mgr inż. Stefana MAKOSZA z Radą Mieszkańców Domu Studenta.
 • Z okazji jubileuszu 5-lcia istnienia Studenckiego Koła Naukowego "Trwałość" odbyło się spotkanie ze studentami oraz osobami zainteresowanymi zagadnieniami z zakresu budownictwa. Tematem jubileuszowego wykładu był "Pianobeton oraz zaprawy lekkie - teraźniejszość & przyszłość ". Prelekcję wygłosili: dr inż.Tomasz STEIDL oraz dr inż. Jan Antoni RUBIN z Wydziłu Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W spotkaniu uczestniczył Brunon KIELOCH-wiceprezes firmy :"TECH SERVICE PLSKA Sp. z o.o." z Czechowic-Dziedzic, który zaprezentował najnowszy produkt swojej firmy z zakresu betonów lekkich pod nazwą "POLYTECH". Jubileuszowa sesja odbyła się w dniu 25 listopada w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku przy ul. T. Kościuszki 54.

Rybnik, dnia 01.12.2010 r.
Elżbieta Staniek        

powrót do spisu treściPAŹDZIERNIK 2010

 • 4 października w Rybniku odbyło się posiedzenie Kapituły XII Edycji Nagrody "Czarnego Diamentu". Nagroda ta przyznawana jest co roku przedsiębiorstwom, które prowadząc działalność gospodarczą, przywiązują dużą wagę do wysokiej jakości swoich wyrobów i usług, tworzą nowe miejsca pracy, spełniają wysokie standardy w zakresie ochrony środowiska, angażują się w działalność charytatywną oraz aktywnie współpracują z samorządem gospodarczym i terytorialnym. Z ramienia CKI w posiedzeniu wziął udział prof. dr hab. inż. Antoni MOTYCZKA - Dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów. Wręczenie statuetek "Czarnego Diamentu" odbędzie się 20 listopada w Rybnickim Centrum Kultury.
 • 13 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się tradycyjne spotkanie kierownictwa CKI z emerytami Ośrodka Politechniki Śląskiej w Rybniku.
 • 19 października w Teatrze Ziemi Rybnickiej zainaugurowano rok akademicki 2010/2011 dla uczelni Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku. Gospodarzem tegorocznej inauguracji była Politechnika Śląska. Uroczystość poprzedzona została mszą świętą, odprawioną w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej przez Archidiecezjalnego Duszpasterza Akademickiego - ks. dr Marka SPYRĘ. W sali TZR Rektorzy: Uniwersytetu Ekonomicznego - prof. dr hab. Jan PYKA i Politechniki Śląskiej - prof. dr hab. inż. Andrzej KARBOWNIK, prorektor Uniwersytetu Śląskiego - prof. dr hab. Barbara KOŻUSZNIK, prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. UE dr hab. Robert TOMANEK oraz prorektor Politechniki Śląskiej dr hab. Stanisław KOCHOWSKI, prof. nzw. w Pol. Śl., dokonali aktu immatrykulacji przedstawicieli najmłodszego rocznika studentów swoich Uczelni. Oprócz rektorów, prorektorów, dziekanów oraz przedstawicieli kadry profesorskiej w uroczystości udział wzięli: Zastępca Śląskiego Kuratora Oświaty - Dariusz WILCZAK, władze miasta Rybnika: Prezydent Adam FUDALI, Zastępca Prezydenta mgr Joanna KRYSZCZYSZYN i Przewodniczący Rady Miasta Stanisław JASZCZUK, Senator RP i Dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów prof. dr hab. inż. Antoni MOTYCZKA, reprezentanci parlamentu, prezesi przedsiębiorstw Rybnika i miast ościennych, dyrektorzy banków i szkół oraz przedstawiciele społeczności akademickiej Zespołu Szkół Wyższych. Wykład inauguracyjny pt. "O lokalnej wizji życia" wygłosiła dr hab. Aleksandra KUNCE - Zastępca Dyrektora ds. Nauki w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. Oprawę artystyczną inauguracji zapewnił Akademicki Zespół Muzyczny pod dyrekcją Krystyny KRZYŻANOWSKIEJ-ŁOBODY.
 • 20 października w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. T. Kościuszki 54 odbyło się XXVII seminarium naukowo-techniczne pt. "Pożary podziemne - teoria i praktyka" zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Rybniku w ramach XXXVII Dni Techniki ROP 2010. Współorganizatorami byli: Zakład Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego Politechniki Śląskiej, Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku, Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Kompania Węglowa Centrum Wydobywcze "Południe". CKI reprezentowali: prof. dr hab. inż. Antoni MOTYCZKA - dyrektor CKI oraz dr inż. Henryk BADURA - pełnomocnik Dziekana Wydziału Górnictwa i Geologii.
 • 27 października Państwowa Komisja Akredytacyjna wizytowała Wydział Elektryczny w Gliwicach. Komisja ta zwizytowała również Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku (Budynek Dydaktyczny przy ul. Rudzkiej 13).
 • 28 października Samorząd Studencki Centrum Kształcenia Inżynierów zorganizował Otrzęsiny Uczelniane dla studentów I roku studiów na Politechnice Śląskiej w Rybniku. Impreza, mająca charakter integracyjny, odbyła się w rybnickim klubie VIP.

Rybnik, dnia 05.11.2010 r.
Elżbieta Staniek        

powrót do spisu treściWRZESIEŃ 2010

 • 24 września na terenie Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku odbyła się kolejna edycja Śląskiej Nocy Naukowców, będąca wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Politechniki Śląskiej. Projekt "Europejskiej Nocy Naukowców", uruchomiony w ramach 6. Programu Ramowego, ma na celu popularyzację zawodu naukowca wśród młodzieży. Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku zaproponowało młodzieży chętnej do pogłębiania wiedzy, zwiedzanie pracowni laboratoryjnych w Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych. Mgr inż. Tomasz GMEREK oprowadzał zainteresowanych po pracowniach: gospodarki odpadami, mechaniki płynów, elektrotechniki, biologii i in., a w pracowni chemii zaprezentował zwiedzającym ciekawe zjawiska chemiczne.

Rybnik, dnia 06.10.2010 r.
Elżbieta Staniek        

powrót do spisu treściKWIECIEŃ 2010

 • 8 kwietnia w auli Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego przy ul. Rudzkiej 13 w Rybniku odbyła się Gala wręczenia wyróżnień w IV Interdyscyplinarnym Konkursie Indeksów najlepszym w roku akademickim 2008/2009 studentom rybnickiego kampusu. W uroczystości zorganizowanej przez Samorządy Studenckie Uczelni Wyższych w Rybniku: Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej i Akademii Ekonomicznej wzięły udział władze uczelniane, samorządowe oraz przedstawiciele lokalnego biznesu. Pamiątkowe dyplomy wręczono sześciu studentom Politechniki Śląskiej, pięciu studentom Akademii Ekonomicznej oraz pięciu studentom Uniwersytetu Śląskiego. Nagrodzeni studenci Politechniki Śląskiej to:
  • Sławomir HNIDA (RG)
  • Artur LEŚNIK (ROZ)
  • Adam GADOMSKI (RIE)
  • Bartosz FRANOSZ (RE)
  • Michał MOTULSKI (RAu)
  • Marcin WAWRZACZ (RB)
  Przyznano również dodatkowe nagrody, które otrzymały osoby i organizacje zasłużone dla rybnickiego kampusu. Wśród nagrodzonych znaleźli się:
  • Elektrownia "RYBNIK" S.A. ("Organizacja Przyjazna Studentom")
  • prof. dr hab. Barbara KOŻUSZNIK - Prorektor ds. Studenckich, Promocji i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego ("Przyjaciel Studenta")
  • prof. dr hab. Jerzy GOŁUCHOWSKI - Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji Akademii Ekonomicznej ("Przyjaciel Studenta")
  • Maria GMEREK z Sekretariatu ds. Studenckich Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej ("Przyjaciel Studenta")
  • Łukasz HOŁYK - student Uniwersytetu Śląskiego ("Student Kampusu")
  Nagrodę Honorową otrzymał doc. dr inż. Szczepan WYRA - długoletni emerytowany dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku.
 • 16 kwietnia Wydział Budownictwa wizytowała Państwowa Komisja Akredytacja, która zbadała zaplecze dydaktyczne Budynku Dydaktycznego przy ul. Kościuszki 54 oraz laboratoria w Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych przy ul. Rudzkiej 13.
 • 19 kwietnia w auli Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku odbyła się konferencja naukowa "Nauka o domu. Ekologia - krajobraz - polityka". Wykład inauguracyjny pt. "Wprowadzenie do tematyki oikologicznej" wygłosił dr Zbigniew KADŁUBEK. W konferencji uczestniczył Zastępca Dyrektora CKI mgr inż. Stefan MAKOSZ.
 • 30 kwietnia Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki wizytowała Państwowa Komisja Akredytacyjna, która skontrolowała zaplecze laboratoryjne i biblioteczne w Budynku Dydaktycznym przy ul. Kościuszki 54 oraz obiekty sportowe przy ul. Kościuszki 5.
 • 30 kwietnia na Targach Pracy i Edukacji w Pawłowicach Centrum Kształcenia Inżynierów przedstawiło bogatą ofertę edukacyjną o kierunkach studiów prowadzonych w Ośrodku Rybnickim naszej Uczelni, a także system rekrutacji na rok akademicki 20010/2011.

Rybnik, dnia 10.05.2010 r.
Elżbieta Staniek        

powrót do spisu treściMARZEC 2010

 • 1 marca dokonano uroczystego otwarcia ostatniego poszpitalnego obiektu na terenie rybnickiego kampusu - kaplicy akademickiej, pod patronatem św. Teresy Benedykty od Krzyża (dr Edyta Stein). Poświęcenia kaplicy dokonał ks. biskup Gerard BERNACKI. W uroczystości udział wzięli: przedstawiciele władz kościelnych, uczelnianych i samorządowych oraz społeczność Duszpasterstwa Akademickiego "DAR" w Rybniku.
 • 6 marca w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. T. Kościuszki 54 odbyła się uroczystość "PRIMI INTER PARES w CKI za rok 2009", zorganizowana przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI w Rybniku. Członkowie Stowarzyszenia uhonorowali 36 najlepszych absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych Politechniki Śląskiej okolicznościowymi dyplomami i nagrodami. Wręczenia dyplomów i odznaczeń dokonali: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem - prof. dr hab. inż. Jan ŚLUSAREK, Dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów - dr hab. inż. Antoni MOTYCZKA, prof. nzw. w Pol. Śl. oraz Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych Wydziału Górnictwa i Geologii - dr inż. Roman PILORZ, doc. w Pol. Śl. Honorowe odznaki członka Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik za owocny wkład w rozwój CKI otrzymali: emerytowany Dyrektor Administracyjny CKI - mgr inż. Karol MICZAJKA, były Kierownik Studiów filii Politechniki Śląskiej w Rybniku dla kierunku Górnictwo i Geologia - prof. dr hab. inż. Wiesław GABZDYL oraz Prezes Zakładu Specjalistycznych Robót Górniczych w Żorach - dr inż. Kazimierz HOLESZ. Uroczystość uświetnił chór "Belcanto" pod dyrekcją Pani Lidii MARSZOLIK.
 • 11 marca w Państwowej Szkole Muzycznej w Rybniku odbyła się konferencja zorganizowana przez prezydenta Miasta Rybnika Adama FUDALI, poświęcona prezentacji zrealizowanych zadań i strony internetowej w ramach projektu "Rybnik to dobry adres". W konferencji uczestniczył Z-ca Dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów mgr inż. Stefan MAKOSZ.
 • 16 marca na terenie kampusu odbyła się darmowa rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego. Akcję, mającą na celu pomoc osobom chorym na białaczkę, zorganizowali studenci Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku.
 • "Panoramy sferyczne jako metoda rejestracji informacji o obiektach budowlanych" były tematem pierwszego wykładu otwartego z cyklu: "Ucz się u mistrza!", zorganizowanego przez Pełnomocnika Dziekana Wydziału Budownictwa ds. Dydaktyki dr. inż. Andrzeja MOKROSZA, doc. w Pol. Śl., Studenckie Koło Naukowe "TRWAŁOŚĆ" pod kierunkiem dr inż. Jana Antoniego RUBINA oraz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami - Koło Gliwice. Prelekcja z udziałem mistrza Jana ZIĘBY z Wrocławia, odbyła się w dniu 18 marca w auli Budynku Głównego Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. T. Kościuszki 54.
 • 18 marca w kościele pw. Królowej Apostołów w Rybniku została odprawiona Msza Św. w 46 rocznicę śmierci nauczycieli akademickich, którzy zginęli w drodze na zajęcia dydaktyczne prowadzone w filii Politechniki Śląskiej w Rybniku.
 • 19 marca na terenie Zespołu Szkół Wyższych przy ul. Rudzkiej 13 odbyły się Rybnickie Targi Edukacji skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych miasta Rybnika i miast ościennych. Głównymi organizatorami tegorocznych Targów byli: Urząd Miasta Rybnika, Ośrodek Zamiejscowy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej oraz Ośrodek Zamiejscowy Uniwersytetu Śląskiego. W otwarciu Targów uczestniczyli: Adam FUDALI - Prezydent Miasta Rybnika, dr hab. inż. Stanisław KOCHOWSKI, prof. nzw. w Pol. Śl. - Prorektor ds. Dydaktyki Politechniki Śląskiej, dr Jan CZEMPAS - Pełnomocnik Rektora Akademii Ekonomicznej ds. Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego, dr Zbigniew KADŁUBEK - Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku oraz Dyrekcja CKI. Na program Targów składały się wykłady otwarte wygłoszone przez pracowników naukowych Akademii Ekonomicznej i Uniwersytetu Śląskiego oraz panel dyskusyjny z absolwentami uczelni wchodzących w skład Zespołu Szkół Wyższych. W czasie Targów pracownicy i studenci szkół wyższych rybnickiego kampusu zaprezentowali ofertę swoich Uczelni na kierunkach studiów prowadzonych w Rybniku i system rekrutacji na rok akademicki 2010/2011. Targi były również okazją do zwiedzenia obiektów kampusu.
 • 24 marca w ramach Dni Ekonomii Społecznej odbyły się Targi Edukacji, Pracy i Przedsiębiorczości w Żorach, w których CKI zaprezentowało ofertę edukacyjną dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Rybnik, dnia 07.04.2010 r.
Elżbieta Staniek        

powrót do spisu treściZARYS HISTORYCZNY

1962 - Ośrodek Stacjonarno - Zaoczny Politechniki Śląskiej
Powstał z inicjatywy Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego oraz Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Rybniku. Kształcenie rozpoczęły trzy wydziały naszej Uczelni: Wydział Górniczy, Wydział Elektryczny oraz Wydział Mechaniczno-Technologiczny. Procesem dydaktycznym w systemie wieczorowym objęto 162 studentów.

1964 - Punkt Konsultacyjny Politechniki Śląskiej

1968 - Filia Politechniki Śląskiej
Poszerzono ofertę kształcenia poprzez uruchomienie studiów dziennych na kierunkach: Budownictwo oraz Górnictwo, a także realizację studiów wieczorowych na kierunkach: Budownictwo, Górnictwo, Mechanika oraz Elektrotechnika.

1978 - Ośrodek Gliwicko-Rybnicki Politechniki Śląskiej
Wprowadzono tzw. strukturę dwuośrodkową. W ramach Ośrodka Gliwicko-Rybnickiego powołano Instytut Inżynierii Miejskiej na Wydziale Budownictwa i Instytut Eksploatacji Złóż w Warunkach Zagrożeń Naturalnych na Wydziale Górniczym. Na kierunkach Górnictwo i Budownictwo kontynuowano studia dzienne i wieczorowe, realizowano prace naukowo-badawcze oraz rozbudowano bazę dydaktyczną. Zaadoptowano do celów dydaktycznych budynek byłego Rybnickiego Zjednoczenia Węglowego.

1985 - Ośrodek Szkoleniowy
Działalność ograniczono do prowadzenia studiów dla pracujących, kursów doskonalenia zawodowego, studiów podyplomowych oraz organizacji konferencji i sympozjów.

1994 - Centrum Kształcenia Inżynierskiego
Na kierunku Budownictwo uruchomiono dwie nowe specjalności - "inżynierię miejską" oraz "budowlano-architektoniczną".

1998 - Centrum Kształcenia Inżynierów - jednostka pozawydziałowa Politechniki Śląskiej
Działalność dydaktyczną rozpoczęły w Rybniku kolejne wydziały naszej Uczelni tj.: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Elektryczny, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Wydział Mechaniczny Technologiczny. Przekształcono budynki dawnego Szpitala Miejskiego Nr 1 w Rybniku w ;nowoczesny ośrodek akademicki, skupiający trzy największe śląskie uczelnie: Politechnikę Śląską, Uniwersytet Śląski i Akademię Ekonomiczną (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Podjęto, oprócz działalności dydaktycznej, działalność edukacyjną, badawczą, ekspercką, laboratoryjną oraz usługowo-badawczą. Od 1962 r. dyplomy Politechniki Śląskiej otrzymało ponad 8 tysięcy absolwentów.

powrót do spisu treści

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Z życia CKI