Zgodnie z zarządzeniem Rektora Politechniki Śląskiej Nr 67/11/12 z dniem 1 lipca 2012 r. została utworzona pozawydziałowa jednostka organizacyjna o nazwie Centrum Nowych Technologii (CNT).

Zadaniem CNT jest prowadzenie działalności usługowej na rzecz innych jednostek organizacyjnych Politechniki Śląskiej prowadzących działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą polegającej na udostępnianiu lokali w siedzibie oraz na świadczeniu na ich rzecz usług towarzyszących związanych z administrowaniem i technicznym utrzymaniem bazy lokalowej.

Z pomieszczeń CNT korzystają cztery podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni:

1) Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne,

2) Wydział Inżynierii Biomedycznej,

3) Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,

4) Wydział Mechaniczny Technologiczny.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
O nas