[Dział: Poczta komercyjna]

Jak skonfigurować program Poczta Systemu Windows do obsługi konta (protokół IMAP)?

Ustawienia niezbędne do skonfigurowania połączenia:

1. Uruchom program Poczta systemu Windows.

2. Jeżeli program wyświetli identyczne okno, oznacza to, że został uruchomiony po raz pierwszy i automatycznie przystępuje do konfiguracji nowego konta pocztowego. W takim przypadku kliknij przycisk „Anuluj”.
Na pytanie „Czy na pewno chcesz zamknąć kreatora” odpowiedz „Tak”.
 
 
 
3. Z górnego menu wybierz „Narzędzia” -> „Konta”.
 
 
4. Kliknij „Dodaj”.
 
 
5. Wybierz „Konto e-mail” i kliknij „Dalej”.
 
 
6. Wpisz imię i nazwisko lub nazwę posiadacza konta. Kliknij „Dalej”.

7. Wpisz adres e-mail posiadacza konta (np. biuro@firma.com.pl). Kliknij „Dalej”.

8. Uzupełnij dane w następujący sposób:
- Typ serwera poczty przychodzącej: IMAP
- Serwer poczty przychodzącej: poczta.ck.gliwice.pl
- Nazwa serwera poczty wychodzącej: poczta.ck.gliwice.pl
Zaznacz pole „Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelniania”.
Kliknij „Dalej”.

9. Wpisz następujące dane:
- nazwa użytkownika – jest to pełny adres e-mail skrzynki (np. biuro@firma.com.pl),
- hasło.
Możesz zaznaczyć opcję „Zapamiętaj hasło”. Kliknij „Dalej”.

10. Zaznacz opcję „Nie pobieraj teraz moich wiadomości e-mail ani folderów”. Kliknij „Zakończ”.

11. Zaznacz nowo utworzone konto e-mail i kliknij „Właściwości”.
 
 
12. W wyświetlonym oknie przejdź do zakładki „Serwery”.
 
 
13. Upewnij się, że opcja „Serwer wymaga uwierzytelniania” jest zaznaczona.
Kliknij przycisk "Ustawienia" w sekcji "Serwer poczty wychodzącej".
 
 
14. Upewnij się, że wybrana jest opcja "Użyj tych samych ustawień co mój
serwer poczty przychodzącej".
Kliknij "OK".
 
 
15. Przejdź do zakładki "Zaawansowane".
 
 
16. Zaznacz „Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)” dla serwera IMAP i SMTP.
Wprowadź numer portu serwera SMTP: 587.
Wprowadź numer portu serwera IMAP: 993.
Kliknij „OK”.
 
 
17. Kliknij „Zamknij”.
 
 
18. Na pytanie „Czy chcesz pobrać foldery z dodanego serwera pocztowego” odpowiedz „Tak”.
 
 
19. Wybierz foldery, które chcesz subskrybować i kliknij „OK”.
 
 
20. Konto jest skonfigurowane.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Poczta komercyjna