[Dział: Poczta komercyjna]

Jak skonfigurować program The Bat! do obsługi konta (protokół POP3)?

1. Uruchom program The Bat!

2. Jeżeli program automatycznie przejdzie do konfiguracji nowego konta (wyświetli okno „Tworzenie nowego konta”), zaznacz "Chcę utworzyć całkowicie nowe konto", kliknij "Dalej" i przejdź do punktu 4.

3. Z górnego menu wybierz „konto” –> „nowe”.

4. Wpisz dowolną nazwę konta.
Kliknij „Dalej”.

5. W polu „Pełna nazwa użytkownika” wpisz imię i nazwisko lub nazwę posiadacza konta (np. Biuro).
W polu „Adres e-mail” wpisz pełny adres e-mail (np. biuro@firma.com.pl).
Kliknij „Dalej”.

6. Zaznacz „POP3”.
W polu „Serwer do odbioru poczty” wpisz: poczta.ck.gliwice.pl
W polu „Serwer SMTP do wysyłki poczty” wpisz: poczta.ck.gliwice.pl
Zaznacz pole „Serwer SMTP wymaga uwierzytelniania”.
Kliknij „Dalej”.

7. W polu „użytkownik” wpisz nazwę użytkownika (login). Loginem jest pełny adres skrzynki (np. biuro@firma.com.pl).
W polu hasło wpisz swoje hasło.
Kliknij „Dalej”.

8. Wybierz właściwe połączenie z Internetem.
Kliknij „Dalej”.

9. Zaznacz odpowiedź „Tak”.
Kliknij „Zakończ”.

10. Otwórz zakładkę „Serwery”.
 
 
11. Wybierz rodzaj połączenia dla „Wysyłka poczty (SMTP)”: „Bezpieczne na zwykłym porcie (STARTTLS)”. Wpisz numer portu: 587.
Wybierz rodzaj połączenia dla „Odbiór poczty (POP3/IMAP)”: „Bezpieczne na specjalnym porcie (TLS)”. Wpisz numer portu: 995.
Kliknij „OK”.
 
 
12. Konto jest skonfigurowane.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Poczta komercyjna