[Dział: Poczta komercyjna]

Jak skonfigurować program Mozilla Thunderbird do obsługi konta (protokół IMAP)?

1. Uruchom program Mozilla Thunderbird.

2. Jeżeli zostanie wyświetlona identyczna plansza, oznacza to, że program został uruchomiony po raz pierwszy. W takim przypadku kliknij "Anuluj".

3. Z górnego menu wybierz "Narzędzia" -> "Konfiguracja kont".

4. Kliknij przycisk "Operacje" w lewym dolnym rogu okna, a następnie wybierz "Dodaj konto pocztowe...".

5. Uzupełnij pola w następujący sposób:
Imię i nazwisko - wpisz imię i nazwisko lub nazwę posiadacza konta (np. Biuro)
Adres e-mail - wpisz adres e-mail (np. biuro@firma.com.pl)
Hasło - wpisz hasło do skrzynki.
Wg własnego uznania zaznacz lub usuń zaznaczenie pola "Zapamiętaj hasło".
Kliknij "Kontynuuj".

6. Kreator spróbuje rozpoznać ustawienia serwerów automatycznie.
Niezależnie od efektów jego działania, pola muszą zostać uzupełnione w następujący sposób:
W niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność uprzedniego kliknięcia przycisku "Konfiguracja zaawansowana" zanim będzie można edytować wartości.

Serwer poczty przychodzącej: IMAP
Adres serwera: poczta.ck.gliwice.pl
Port: 993
SSL: SSL/TLS
Uwierzytelnianie: Normalne hasło

Serwer poczty wychodzącej: SMTP
Adres serwera: poczta.ck.gliwice.pl
Port: 587
SSL: STARTTLS
Uwierzytelnianie: Normalne hasło

Nazwa użytkownika: nazwą użytkownika jest pełny adres e-mail skrzynki
(np. biuro@firma.com.pl)
Kliknij przycisk "Utwórz konto i edytuj jego ustawienia".

7. W lewej kolumnie okna "Konfiguracja kont" kliknij na nowo dodane konto e-mail.
Sprawdź, czy pola są wypełnione w następujący sposób:
Nazwa konta - dowolny opis
Imię i nazwisko - imię i nazwisko lub nazwa właściciela konta (np. Biuro)
Adres e-mail - adres e-mail skrzynki (np. biuro@firma.com.pl)

Przejdź do pozycji "Konfiguracja serwera".

8. Sprawdź, czy pola są wypełnione w następujący sposób:
Typ serwera - Serwer poczty IMAP
Nazwa serwera - poczta.ck.gliwice.pl
Port - 993
Użytkownik - pełny adres e-mail skrzynki (np. biuro@firma.com.pl)
Bezpieczeństwo połączenia - SSL/TLS
Metoda uwierzytelniania - Normalne hasło

Przejdź do opcji "Poczta wychodząca" w lewej kolumnie.

9. Zaznacz nowo dodany serwer SMTP i kliknij "Edytuj".

10. Sprawdź, czy pola są wypełnione w następujący sposób:
Opis - dowolny opis, pole może pozostać puste
Nazwa serwera - poczta.ck.gliwice.pl
Port - 587
Bezpieczeństwo połączenia - STARTTLS
Metoda uwierzytelniania - Normalne hasło
Użytkownik - pełny adres e-mail skrzynki (np. biuro@firma.com.pl)

Kliknij "OK".

11. Kliknij "OK".

12. Kliknij prawym przyciskiem myszy na głównym folderze nowo dodanego konta IMAP. Wybierz opcję "Menedżer subskrypcji".

13. Wybierz foldery, które chcesz subskrybować.
Kliknij "OK".

14. Konto jest skonfigurowane.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Poczta komercyjna